OplæG D. 6nov Biblioteksklub B LmøDe

556 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
556
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
10
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • På Biblioteksledermødet januar 2009 blev muligheden for flere og mere forpligtende samarbejder i regionen behandlet. Efterfølgende blev erfa-gruppen for markedsføring bedt om at afdække potentialerne i fælles regionale markedsføringstiltag. Amalie Ørum Hansen fremlagde erfa-gruppens indledende overvejelser på Biblioteksledermødet i maj og i forlængelse af det har erfagruppen nedsat en arbejdsgruppe, der har udarbejdet et forslag til et fælles biblioteksklubkoncept.
 • Signe Langtved Pallisgaard, litteraturkonsulent – og mig. Gentofte Hovedbibliotek har i forbindelse med Styrelsen for Bibliotek og Mediers kursus i markedsføring ligeledes arbejdet videre med klubkonceptet, og har på baggrund af dette kørt et pilotprojekt på Gentofte Hovedbibliotek, som skal komme de regionale biblioteksklubtilbud til gode. Biblioteksklubben har allerede 130 medlemmer og den er endnu ikke blevet markedsført andre steder end ’Gentofte Lige NU’. Målet har bl.a. været at samle de brugere som allerede bruger bibliotekets arrangementsvirksomhed, læseklubber, skriveklubber og medlemmer på Facebook (1300). Da disse brugerskarer er fragmenterede, har vi ønsket at ordne dem ind under et fælles brand – nemlig "Biblioteksklubben". Biblioteksklubben er en gratis, men eksklusiv klub, hvor medlemmer får en lang række fordele. Klubben har et stort tilvækstpotentiale, og vil samtidig fungerer som en effektiv markedsføringskanal både for arrangementer og for selve bibliotekets kernekompetencer. Med udgangspunkt i dette pilotprojekt (som er forankret i Styrelsen for Bibliotek og Mediers kursus i markedsføring, forår 2009) har bibliotekslederne bedt erfagruppen for markedsføring om at udfolde konceptet, således at det er anvendeligt for alle regionens biblioteker.
 • Fagligt input fra Sabina Terese Lindholm – DIAMANTKLUBBEN (Zoologisk familieklub, Trafikklubben, Arken, Louisiana, Klub RUO og Diamanten)
 • HVORFOR – 2:2 – ramme bredt – hensyn til demografiske forskelle Klubkonceptet 2:2 Arbejdsgruppen har vurderet, at det er hensigtsmæssigt for den generelle anvendelighed i regionen, at dele konceptet op i to dele. Et klubkoncept, der fungerer som en VIP/klassisk loyalitetsklub og en familieklub, der retter sig mod børnefamilier.
 • Dette netværk kan (som det er tilfældet med facebook-netværk) til gengæld opbygge en konsekvent deltagertilgang til bibliotekets arrangementer. De kan gennem klubben føle sig forbundne med biblioteket og derved ønske at støtte arrangementer og lign.  Det er ikke tanken at der skal lave en række arrangementstiltag ud over hvad det enkelte bibliotek allerede ønsker at entrere med. Derimod at der tænkes en række spin offs af disse, således 'det eksklusive' bliver mindre tillæg til allerede eksisterende arrangementer (formøder, sikring af billetter osv).
 • 50.000 skal findes – evt CB – evt projektgruppe-biblioteker
 • I fald 15 biblioteker deltager: 50.000/15=3.334kr
 • OplæG D. 6nov Biblioteksklub B LmøDe

  1. 1. Biblioteksklub regionalt samarbejde Biblioteksledermøde d. 7. november 2009 Gentofte Hovedbibliotek
  2. 2. Biblioteksklub - baggrund <ul><li>Oplæg fra bibliotekslederne til erfagruppen </li></ul><ul><ul><li>(januar) </li></ul></ul><ul><li>Erfagruppen afdækning af potentiale </li></ul><ul><li>(maj) </li></ul><ul><li>Erfagruppen+ad hoc gruppen udarbejder forslag </li></ul><ul><li>(18.august/6.oktober/20.oktober) </li></ul><ul><li>Oplæg til drøftelse og beslutning – i dag </li></ul>
  3. 3. Baggrund - pilotprojekt <ul><li>Kursus Danmarks Biblioteksskole/Styrelsen for B&M </li></ul><ul><li>Pilotprojekt på Gentofte Hovedbibliotek </li></ul><ul><li>170 nye medlemmer på 2 uger </li></ul><ul><li>1300 venner på FB, 13 læseklubber og 2 skriveklubber </li></ul>
  4. 4. Ad hoc-gruppe <ul><li>Julie Broch-Mikkelsen, Glostrup </li></ul><ul><li>Gudrun Møller, Tårnby </li></ul><ul><li>Gitte Sørensen, Ishøj </li></ul><ul><li>Katrine Winther-Adelspare, Albertslund </li></ul><ul><li>(Amalie Ørum Hansen, koordinator, Gentofte)). </li></ul><ul><li>På baggrund af arbejde i plenum på erfagruppemøde den 18. august, 20. oktober og 3 timers ad hoc-gruppe-møde er vi kommet frem med følgende oplæg til drøftelse og beslutning. </li></ul>
  5. 5. Koncept 2:2 <ul><li>Biblioteksklubben </li></ul><ul><ul><li>En klassisk VIP/Loyalitetsklub </li></ul></ul><ul><li>Familieklub </li></ul><ul><ul><li>En børnefamilieklub </li></ul></ul>
  6. 6. VIP/Loyalitetsklub <ul><li>Målgruppe: </li></ul><ul><li>Biblioteksbrugere, der er interesseret i at modtage tilbud fra biblioteket - det vil typisk være meget loyale brugere som i forvejen benytter sig af bibliotekets mange kulturelle tilbud. Det afgørende for projektgruppen, der går videre med dette vil være at undersøge og udbygge de muligheder, der ligger i at ikke blot biblioteksklubben tilbyder brugerne en række ydelser - men at brugerne også kan give biblioteket noget igen.   </li></ul><ul><li>Tilgang : En biblioteksklub af denne type vil eks kunne tilbyde: </li></ul><ul><li>Invitation til eksklusive arrangementer, som er forbeholdt biblioteksklubbens medlemmer. </li></ul><ul><li>Invitation til en årlig medlemsbrunch. </li></ul><ul><li>Medlemmet modtager en e-mail om alle bibliotekets events og arrangementer. </li></ul><ul><li>Medlemmet får 10% rabat på alle arrangementer. </li></ul><ul><li>Medlemmet inviteres til den årlige ”bogbytterdag” på biblioteket. </li></ul><ul><li>Medlemmet får eks 10 % rabat i lokale forretninger. </li></ul><ul><li>Medlemmet bliver inviteret til kunstudstillinger og ferniseringer på biblioteket. </li></ul><ul><li>Medlemmet indgår i et netværk med andre, der hører til biblioteket </li></ul>
  7. 7. VIP/Loyalitetsklub fortsat <ul><li>Opbygge netværk </li></ul><ul><li>Opbygge ambassadører </li></ul><ul><li>Øget arrangementstilgang </li></ul><ul><li>Spin offs på eksisterende arrangementer </li></ul>
  8. 8. VIP/Loyalitetsklub - fortsat <ul><li>Erfagruppen anbefaler, at projektgruppen skal særligt have fokus på udarbejdelse af strategier for følgende punkter: </li></ul><ul><li>samarbejde med lokale aviser </li></ul><ul><li>Sammenhæng mellem klubben og bibliotekets web </li></ul><ul><li>Udarbejde vejledning til frontpersonale (Q&As) </li></ul><ul><li>Samarbejde med lokale forretninger </li></ul><ul><li>Samarbejde med eksisterende foreninger </li></ul><ul><li>Storskærme/slips i bøger </li></ul>
  9. 9. Familieklub <ul><li>FAMILIEKLUB </li></ul><ul><li>Målgruppe: Børnefamilier </li></ul><ul><li>At skabe en tæt kontakt til børnefamilierne og dermed børnene </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Tilgang: </li></ul><ul><li>Familierne inviteres via mail til særlige børnearrangementer </li></ul><ul><li>Familierne orienteres evt. om børnearrangementer på andre biblioteker </li></ul><ul><li>Familierne får rabat på alle børnearrangementer med brugerbetaling </li></ul><ul><li>Familierne får sikring af adgang til børnearrangementer </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Erfagruppen forestiller sig at børnene kan fungere som ambassadører for bibliotekerne i denne sammenhæng. At det er dem der skal opbygges et særligt forhold til. Man kunne forestille sig at de inviteres til at lege med biblioteket - at de kunne fungere som inspiration og brugerpaneler. </li></ul>
  10. 10. Familieklub <ul><li>Erfagruppen anbefaler, at projektgruppen skal særligt have fokus på udarbejdelse af strategier for følgende punkter: </li></ul><ul><li>Synlighed på det fysiske bibliotek </li></ul><ul><li>Samarbejde med skoler/fritidsinstitutioner/kultur- og idrætsinstitutioner </li></ul><ul><li>Samarbejde med særlige boligområder  </li></ul><ul><li>Udarbejde vejledning til frontpersonale (Q&As) </li></ul>
  11. 11. Tilgang <ul><li>Erfagruppen anbefaler, at projektgruppen, der skal sikre konceptudvikling og implementering desuden tager sig af følgende områder: </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Der udarbejdes en drejebog med oversigt over hvordan man kan stille biblioteksklubbens tilbud og tilmeldingsprocedure op. </li></ul><ul><li>Der udarbejdes en drejebog til afholdelse af intro-møde for publikumsafdelingen i salgsarbejde </li></ul><ul><li>Udarbejdelse af Q&As til front/servicepersonale </li></ul><ul><li>Udarbejdelse af vejledning til kommunikationsstrategi for de to klubber (herunder vejledning til medievalg) </li></ul><ul><li>Aftale med leverandør om medlemskort </li></ul><ul><li>Indgåelse af evt. fællesaftale med trykkeri </li></ul><ul><li>Kontakt til og endelig udformning af skabeloner i samarbejde med grafisk bureau </li></ul>
  12. 12. Projektplan <ul><li>Projektplan </li></ul><ul><li>Maj 2009: AØ fremlægger potentiale og koncept på Biblioteksledermøde </li></ul><ul><li>August-oktober 2009: Gentofte Bibliotekerne kører pilotprojekt </li></ul><ul><li>August 2009: SLP fremlægger koncept til Erfagruppen for markedsføring af folkebibliotekerne </li></ul><ul><li>August-oktober 2009: Erfa-gruppen arbejder på udbygning til regionalt anvendeligt koncept </li></ul><ul><li>November 2009: AØ fremlægger regionalt koncept på Biblioteksledermøde på baggrund af </li></ul><ul><li>erfa-/ad hoc-gruppens arbejde </li></ul><ul><li>November 2009: Bibliotekslederne drøfter/afsætter ressourcer, og der nedsættes projektgruppe (eventuelt med rødder i erfa) til implementering, arbejde med eksternt konsulentbureau og grafisk layouter. </li></ul><ul><li>Februar 2010: Koncept tilbydes til region hovedstaden </li></ul><ul><li>April 2010: BibLAB-kursus omkring Klub-arbejdet </li></ul><ul><li>Maj 2010: Regional implementering af biblioteksklubkonceptet og afrapportering (evt. til B&M) </li></ul>
  13. 13.           0       I alt                     100.000       Udgifter i alt                     24.200       Merchandise 45.000       Layout + skabeloner         Grafik           4.400   20 timer a 220   … opfølgende konsulentarbejde fordel på p-grp. 4.400   20 timer a 220   ...biblioteksfaglig (medie-indsigt) 4.400   20 timer a 220   ...biblioteksfaglig (børn/voksen-kompetencer) 4.400   20 timer a 220   ...kommunikationsansvarlig 13.200   60 timer a 220   ...Projektleder         Projektgruppe             100.000     Indtægter i alt             50.000     B&M   50.000     Gentofte Centralbibliotek                     Budget
  14. 14. Budget & Forretningsmodel 1 <ul><li>Erfagruppen/ad hoc-gruppen ser 2 mulige forretningsmodeller: </li></ul><ul><li>Finansieret af Styrelsen for B&M og Gentofte Centralbibliotek </li></ul><ul><li>Ansøgningsfrist for puljen for markedsføringstiltag var den 30. oktober. Midlerne er ansøgt. Projektet skal være afsluttet ultimo maj 2010 med diverse dokumentationer. Svar forventes medio november. </li></ul>
  15. 15. Budget og forretningsmodel 2 <ul><li>2. Finansieret 100% af alle deltagende biblioteker i Region Hovedstaden </li></ul><ul><li>Centralbiblioteket fastholder sin finansieringsandel på kr. 50.000 mens den resterende andel af budgettet finansieres ligeligt af de deltagende biblioteker. </li></ul><ul><li>I fald 28 af regionens biblioteker deltager: (50.000/28) = 1786,- pr. bibliotek </li></ul>
  16. 16. Til beslutning <ul><li>Ønsker bibliotekslederne at anvende det fælles koncept? </li></ul><ul><li>Ønsker bibliotekslederne i Region Hovedstaden at nedsætte en projektgruppe til færdigbearbejdelse af biblioteksklubkonceptet og med den foreslåede kompetencesammensætning </li></ul><ul><li>Hvilken forretningsmodel ønskes? Og i fald der gives et delvist tilsagn eller afslag på forretningsmodel 1, kan vi så videreføre projektet iht. model 2, hvor hvert bibliotek bidrager økonomisk til gennemførelsen? </li></ul>
  17. 17. 3 gode grunde <ul><li>Understøtte brugerloyalitet </li></ul><ul><li>Samle mange informationskanaler til en </li></ul><ul><li>Sætte handling bag ønskerne om det regionale markedsføringssamarbejde </li></ul><ul><li>Åbne muligheden for videreudvikling af det regionale arrangementssamarbejde via klubkonceptet </li></ul>

  ×