Advertisement
Advertisement

More Related Content

Similar to Türkiye ve Dünya Ekonomisine Makro Bakış(20)

Advertisement
Advertisement

Türkiye ve Dünya Ekonomisine Makro Bakış

 1. Bosch Termoteknik TTrend Week Sunumu 14 Kasım 2022 Makro(ekonomik) Görünüm Türkiye ve Dünya Hazırlayan ve Sunan: Eren OCAKVERDİ Araştırma ve Analitik Modelleme Danışmanı eren.ocakverdi@yapikredi.com.tr
 2. Küresel ekonomik büyüme Kaynak: OECD Economic Outlook ara raporu, Eylül 2022. 2 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 -4.0 -3.0 -2.0 -1.0 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Gerçekleşme Aralık 2021 Eylül 2022
 3. Enflasyon (Gelişmiş ülkeler, yıllık %) Kaynak: Turkey Data Monitor. 3 -4.0 -2.0 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 -4.0 -2.0 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 Oca 05 Eki 05 Tem 06 Nis 07 Oca 08 Eki 08 Tem 09 Nis 10 Oca 11 Eki 11 Tem 12 Nis 13 Oca 14 Eki 14 Tem 15 Nis 16 Oca 17 Eki 17 Tem 18 Nis 19 Oca 20 Eki 20 Tem 21 Nis 22 ABD Almanya Fransa İtalya Birleşik Krallık Japonya
 4. Ülkeler itibarıyla büyüme öngörüleri Kaynak: OECD Economic Outlook ara raporu, Eylül 2022. 4 3.4 3.7 1.7 4.9 5.5 4.5 4.1 2.6 8.7 5.2 4.9 4.8 5.8 4.9 6.6 6.2 7.4 5.7 6.8 8.1 10.4 4.7 6.5 1.3 -0.1 -0.9 -1.1 -1.2 -1.3 -1.4 -1.7 -2.1 -2.4 -2.7 -2.9 -3.1 -3.2 -3.4 -4.0 -4.1 -4.2 -4.9 -6.8 -10.2 -4.0 -0.2 -0.2 -2.1 -2.9 -1.9 -0.6 -1.9 -1.3 -2.8 -1.7 -0.6 -0.8 -0.6 -2.9 -0.6 -3.4 -1.1 -2.0 1.4 -3.3 1.0 -10.0 -8.0 -6.0 -4.0 -2.0 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 Suudi Arabistan Endonezya Japonya Avusturalya İspanya Kanada Kore Almanya Hindistan Euro bölgesi Brezilya Meksika Dünya Güney Afrika İtalya G20 Birleşik Krallık ABD Fransa Çin Arjantin Rusya 2021 2022-2021 farkı 2023-2022 farkı
 5. Ülkeler itibarıyla enflasyon öngörüleri Kaynak: OECD Economic Outlook ara raporu, Eylül 2022. 5 6.7 8.3 3.0 2.6 3.2 3.8 2.6 5.7 1.9 3.4 5.5 4.6 3.9 2.8 2.1 2.5 1.6 3.1 0.8 -0.2 7.2 2.5 6.1 6.2 5.2 4.4 5.5 2.2 5.9 3.5 1.2 2.1 2.3 3.3 3.8 2.7 2.5 -0.6 1.4 2.4 -7.1 -4.2 -4.1 -2.9 -0.9 -1.6 -1.9 -3.0 -3.1 -2.4 -0.8 -0.8 -2.8 -1.7 -0.1 -1.3 -0.2 0.7 0.9 -0.2 -8.0 -6.0 -4.0 -2.0 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 Rusya Brezilya İspanya Birleşik Krallık Almanya G20 Euro bölgesi Meksika İtalya Kanada Hindistan Güney Afrika ABD Avusturalya Fransa Kore Endonezya Suudi Arabistan Çin Japonya 2021 2022-2021 farkı 2023-2022 farkı
 6. Küresel büyüme senaryoları Kaynak: IMF World Economic Outlook ve Global Financial Stability raporları, Ekim 2022. * Petrol fiyatları, Çin’deki emlâk piyasası, işgücü piyasası dinamikleri, finansal koşullar. 6 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 -4.0 -3.0 -2.0 -1.0 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Gerçekleşme Baz senaryo Stres senaryo - ılımlı* Stres senaryo - şiddetli*
 7. Küresel enflasyon senaryoları 7 0 2 4 6 8 10 12 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Gerçekleşme Baz senaryo Stres senaryo - ılımlı* Stres senaryo - şiddetli* Kaynak: IMF World Economic Outlook ve Global Financial Stability raporları, Ekim 2022. * Petrol fiyatları, Çin’deki emlâk piyasası, işgücü piyasası dinamikleri, finansal koşullar..
 8. Jeopolitik riskler (1985-2019=100) Kaynak: www.policyuncertainty.com 8 0 100 200 300 400 500 600 700 0 50 100 150 200 250 300 350 Oca 05 Eki 05 Tem 06 Nis 07 Oca 08 Eki 08 Tem 09 Nis 10 Oca 11 Eki 11 Tem 12 Nis 13 Oca 14 Eki 14 Tem 15 Nis 16 Oca 17 Eki 17 Tem 18 Nis 19 Oca 20 Eki 20 Tem 21 Nis 22 Küresel Türkiye (sağ eksen)
 9. Ekonomik politika belirsizliği Kaynak: Bloomberg 9 0.0 50.0 100.0 150.0 200.0 250.0 300.0 350.0 400.0 450.0 500.0 0.0 50.0 100.0 150.0 200.0 250.0 300.0 350.0 400.0 450.0 500.0 Oca 03 Tem 03 Oca 04 Tem 04 Oca 05 Tem 05 Oca 06 Tem 06 Oca 07 Tem 07 Oca 08 Tem 08 Oca 09 Tem 09 Oca 10 Tem 10 Oca 11 Tem 11 Oca 12 Tem 12 Oca 13 Tem 13 Oca 14 Tem 14 Oca 15 Tem 15 Oca 16 Tem 16 Oca 17 Tem 17 Oca 18 Tem 18 Oca 19 Tem 19 Oca 20 Tem 20 Oca 21 Tem 21 Oca 22 Tem 22 Avrupa Amerika Dünya
 10. Bloomberg Emtia endeksi* ($) Kaynak: Bloomberg * Ay-içi gerçekleşen en yüksek değerlerler 10 0.0 100.0 200.0 300.0 400.0 500.0 600.0 700.0 800.0 Oca 05 Eki 05 Tem 06 Nis 07 Oca 08 Eki 08 Tem 09 Nis 10 Oca 11 Eki 11 Tem 12 Nis 13 Oca 14 Eki 14 Tem 15 Nis 16 Oca 17 Eki 17 Tem 18 Nis 19 Oca 20 Eki 20 Tem 21 Nis 22 (USD)
 11. Emtia fiyatlarındaki gelişmeler (2010 = 100) Kaynak: Dünya Bankası. 11 0.0 50.0 100.0 150.0 200.0 250.0 300.0 350.0 400.0 450.0 500.0 0.0 50.0 100.0 150.0 200.0 250.0 300.0 350.0 400.0 450.0 500.0 Oca 05 Eki 05 Tem 06 Nis 07 Oca 08 Eki 08 Tem 09 Nis 10 Oca 11 Eki 11 Tem 12 Nis 13 Oca 14 Eki 14 Tem 15 Nis 16 Oca 17 Eki 17 Tem 18 Nis 19 Oca 20 Eki 20 Tem 21 Nis 22 Enerji Enerji dışı Gıda Doğal gaz
 12. Uluslararası gıda fiyatlarında olası şokun etkileri Kaynak: IMF World Economic Outlook raporu, Ekim 2022. * Küresel gıda fiyatlarına %10’luk şokun yurtiçi gıda endeksinde aylara göre birikimli etkisi. 12 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Belirsizlik aralığı Bütün ülkeler Düşük gelirli Dışa açıklığı yüksek Dışa açıklığı düşük Yüksek gelirli
 13. Enerji fiyatlarında görünüm Kaynak: Bloomberg, 11 Kasım itibarıyla. 13 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0 140.0 2017-D1 2017-D2 2017-D3 2017-D4 2018-D1 2018-D2 2018-D3 2018-D4 2019-D1 2019-D2 2019-D3 2019-D4 2020-D1 2020-D2 2020-D3 2020-D4 2021-D1 2021-D2 2021-D3 2021-D4 2022-D1 2022-D2 2022-D3 2022-D4 2023-D1 2023-D2 2023-D3 2023-D4 Petrol-spot Petrol-forward Doğal gaz-spot (sağ eksen) Doğal gaz-forward (sağ eksen) USD/BBl. USD/MMBtu
 14. Küresel Arz Yönlü Maliyet Endeksleri* Kaynak: Bloomberg * Ortalaması sıfır ve standart sapması 1 olacak şekilde normalleştirilmiş veriler. 14 -2 -1 0 1 2 3 4 5 -2.00 -1.00 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Oca 15 May 15 Eyl 15 Oca 16 May 16 Eyl 16 Oca 17 May 17 Eyl 17 Oca 18 May 18 Eyl 18 Oca 19 May 19 Eyl 19 Oca 20 May 20 Eyl 20 Oca 21 May 21 Eyl 21 Oca 22 May 22 Eyl 22 Tedarik Zinciri Baskı Endeksi Konteyner Navlun Endeksi
 15. Küresel Ekonomide Para Politikası Duruşu* Kaynak: IMF World Economic Outlook raporu, Ekim 2022. * Politika faizinde artış ya da azalış kararı veren ülke sayısı. 15 -15 -10 -5 0 5 10 Oca 07 Ağu 07 Mar 08 Eki 08 May 09 Ara 09 Tem 10 Şub 11 Eyl 11 Nis 12 Kas 12 Haz 13 Oca 14 Ağu 14 Mar 15 Eki 15 May 16 Ara 16 Tem 17 Şub 18 Eyl 18 Nis 19 Kas 19 Haz 20 Oca 21 Ağu 21 Mar 22 Sıkılaştırma - Gelişmiş Sıkılaştırma - Gelişen Gevşeme - Gelişmiş Gevşeme - Gelişen
 16. Finansal Koşullar Endeksi* (Gelişmiş ülkeler) Kaynak: IMF Global Financial Stability raporu, Ekim 2022. * 1996-2022 dönemi ortalamasından standard sapma. 16 -2.00 -1.00 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 -2.00 -1.00 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 2006-D1 2006-D4 2007-D3 2008-D2 2009-D1 2009-D4 2010-D3 2011-D2 2012-D1 2012-D4 2013-D3 2014-D2 2015-D1 2015-D4 2016-D3 2017-D2 2018-D1 2018-D4 2019-D3 2020-D2 2021-D1 2021-D4 2022-D3 ABD Euro Bölgesi Diğer Gelişmiş Ülkeler
 17. ABD Ekonomisi Doğal Faiz Oranı tahmini Kaynak: IMF World Economic Outlook raporu, Ekim 2022. 17 -6.0 -4.0 -2.0 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 -6.0 -4.0 -2.0 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 1960-D4 1962-D4 1964-D4 1966-D4 1968-D4 1970-D4 1972-D4 1974-D4 1976-D4 1978-D4 1980-D4 1982-D4 1984-D4 1986-D4 1988-D4 1990-D4 1992-D4 1994-D4 1996-D4 1998-D4 2000-D4 2002-D4 2004-D4 2006-D4 2008-D4 2010-D4 2012-D4 2014-D4 2016-D4 2018-D4 2020-D4 Belirsizlik aralığı Doğal faiz oranı Reel faiz
 18. ABD faiz beklentileri* Kaynak: Bloomberg. * FED Funds Futures 18 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 Oca 22 Mar 22 May 22 Tem 22 Eyl 22 Kas 22 Oca 23 Mar 23 May 23 Tem 23 Eyl 23 Kas 23 Oca 24 Mar 24 May 24 Tem 24 Eyl 24 Kas 24 Oca 25 Mar 25 May 25 Tem 25 Eyl 25 Kas 25 24 Ocak 2022 14 Mart 2022 13 Haziran 2022 25 Temmuz 2022 19 Eylül 2022 18 Ekim 2022 11 Kasım 2022 (%) (%)
 19. ABD faiz beklentileri* 19 0 2.0 3.4 3.9 4.1 4.1 3.8 3.4 2.8 2.2 1.6 3.00 3.25 3.50 3.75 4.00 4.25 4.50 4.75 5.00 Mevcut 14 Ara 2022 1 Şub 2023 22 Mar 2023 3 May 2023 14 Haz 2023 26 Tem 2023 20 Eyl 2023 1 Kas 2023 13 Ara 2023 31 Oca 2024 Fiyatlanan faiz artış adedi İma edilen politika faizi (%) Kaynak: Bloomberg. * FED Funds Futures
 20. AB faiz beklentileri* 20 0 2.5 4.1 5.2 5.8 6.0 6.1 6.0 5.5 0.00 0.25 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00 3.25 Mevcut 15 Ara 2022 2 Şub 2023 16 Mar 2023 4 May 2023 15 Haz 2023 27 Tem 2023 14 Eyl 2023 26 Eki 2023 Fiyatlanan faiz artış adedi İma edilen politika faizi (%) Kaynak: Bloomberg. * Overnight Index Swaps
 21. Portföy hareketleri (Gelişen ülkeler) Kaynak: IIF Capital Flows Tracker 21 53.5 31.2 10.1 45.5 13.8 28.1 7.5 4.3 29.8 24.9 15.6 16.8 1.1 17.6 -9.8 -4.0 -4.9 -4.0 -9.8 27.0 -2.9 9.2 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık 2021 2022 milyar dolar
 22. 22 İma edilen kur oynaklığı Kaynak: Bloomberg, 11 Kasım 2022 itibarıyla. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 Oca 10 Nis 10 Tem 10 Eki 10 Oca 11 Nis 11 Tem 11 Eki 11 Oca 12 Nis 12 Tem 12 Eki 12 Oca 13 Nis 13 Tem 13 Eki 13 Oca 14 Nis 14 Tem 14 Eki 14 Oca 15 Nis 15 Tem 15 Eki 15 Oca 16 Nis 16 Tem 16 Eki 16 Oca 17 Nis 17 Tem 17 Eki 17 Oca 18 Nis 18 Tem 18 Eki 18 Oca 19 Nis 19 Tem 19 Eki 19 Oca 20 Nis 20 Tem 20 Eki 20 Oca 21 Nis 21 Tem 21 Eki 21 Oca 22 Nis 22 Tem 22 Eki 22 Gelişen Piyasalar Türkiye (%) (%) Seçilen ülkeler: Brezilya, Şili, Kolombiya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Rusya, Hindistan, Endonezya, Meksika, Polonya, Romanya, Rusya, Güney Afrika, Güney Kore.
 23. 23 Türkiye’de Risk Primi ve Kur Oynaklığı* Kaynak: Bloomberg, kendi hesaplamalarım, 11 Kasım 2022 itibarıyla. * Risk primi için ay içerisinde gerçekleşen en yüksek değerler temel alınmıştır. 0 200 400 600 800 1000 1200 0 200 400 600 800 1000 1200 Oca 10 Tem 10 Oca 11 Tem 11 Oca 12 Tem 12 Oca 13 Tem 13 Oca 14 Tem 14 Oca 15 Tem 15 Oca 16 Tem 16 Oca 17 Tem 17 Oca 18 Tem 18 Oca 19 Tem 19 Oca 20 Tem 20 Oca 21 Tem 21 Oca 22 Tem 22 Dolar kuru (değişkenlik katsayısı) Risk primi (5 yıllık)
 24. Uzun vadeli kur öngörüsü (Fischer etkisi) 24 Kaynak: Bloomberg, kendi hesaplamalarım. *11 Kasım 2022 itibarıyla bilinen verilere göre 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0 16.0 17.0 18.0 19.0 20.0 21.0 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0 16.0 17.0 18.0 19.0 20.0 21.0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 20212022* Gerçekleşen USDTRY İma edilen (faize göre) İma edilen (enflasyon ve risk primine göre)
 25. Yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatları ve KKM 25 Kaynak: TCMB, BDDK, basında çıkan haberler. 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 Oca 20 Mar 20 May 20 Tem 20 Eyl 20 Kas 20 Oca 21 Mar 21 May 21 Tem 21 Eyl 21 Kas 21 Oca 22 Mar 22 May 22 Tem 22 Eyl 22 Kas 22 DTH (milyar $) KKM (milyar $) Dolar/TL (sağ eksen)
 26. TCMB Rezervler (milyar $) 26 Kaynak: Turkey Data Monitor -75.0 -50.0 -25.0 0.0 25.0 50.0 75.0 100.0 125.0 150.0 -75.0 -50.0 -25.0 0.0 25.0 50.0 75.0 100.0 125.0 150.0 Oca 05 Eki 05 Tem 06 Nis 07 Oca 08 Eki 08 Tem 09 Nis 10 Oca 11 Eki 11 Tem 12 Nis 13 Oca 14 Eki 14 Tem 15 Nis 16 Oca 17 Eki 17 Tem 18 Nis 19 Oca 20 Eki 20 Tem 21 Nis 22 Döviz Altın SWAP
 27. Rezerv Yeterliliği* Karşılaştırması 27 Kaynak: IMF Global Financial Stability Report, Ekim 2022. * IMF Rezerv Uygunluğu Ölçütü’ne göre. 0.0 50.0 100.0 150.0 200.0 250.0 300.0 350.0 En alt %25 Güney Afrika Türkiye Romanya Şili Malezya Macaristan Endonezya Kolombiya Meksika Polonya Brezilya Hindistan Filipinler Tayland Peru 2010-2022 En düşük - En yüksek aralığı 2022 2021
 28. Bankacılık yabancı para pozisyonu (milyar $) 28 Kaynak: TCMB -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 May-03 Feb-04 Nov-04 Aug-05 May-06 Feb-07 Nov-07 Aug-08 May-09 Feb-10 Nov-10 Aug-11 May-12 Feb-13 Nov-13 Aug-14 May-15 Feb-16 Nov-16 Aug-17 May-18 Feb-19 Nov-19 Aug-20 May-21 Feb-22 Nov-22 Bilanço İçi Yabancı Para Pozisyonu (USD) Bilanço Dışı Yabancı Para Pozisyonu (USD) Net
 29. Sistemin fonlama ihtiyacı (milyar TL) 29 Kaynak: TCMB 0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 Oca 21 Şub 21 Mar 21 Nis 21 May 21 Haz 21 Tem 21 Ağu 21 Eyl 21 Eki 21 Kas 21 Ara 21 Oca 22 Şub 22 Mar 22 Nis 22 May 22 Haz 22 Tem 22 Ağu 22 Eyl 22 Eki 22 API SWAP
 30. 30 TCMB Enflasyon Öngörüsü Güncellemeleri Kaynak: TCMB Enflasyon raporları, yazarın hesaplamaları. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 Oca 15 May 15 Eyl 15 Oca 16 May 16 Eyl 16 Oca 17 May 17 Eyl 17 Oca 18 May 18 Eyl 18 Oca 19 May 19 Eyl 19 Oca 20 May 20 Eyl 20 Oca 21 May 21 Eyl 21 Oca 22 May 22 Eyl 22 Gerçekleşme 2022-I 2022-II 2022-III 2022-IV (%) (%)
 31. 31 Kira fiyatlarındaki gelişmeler (yıllık % değişim) Kaynak: Turkey Data Monitor. -20.0 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0 140.0 160.0 180.0 200.0 220.0 -20 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 Oca 08 Ağu 08 Mar 09 Eki 09 May 10 Ara 10 Tem 11 Şub 12 Eyl 12 Nis 13 Kas 13 Haz 14 Oca 15 Ağu 15 Mar 16 Eki 16 May 17 Ara 17 Tem 18 Şub 19 Eyl 19 Nis 20 Kas 20 Haz 21 Oca 22 Ağu 22 REIDIN-Toplam(TR7) TÜFE-Gerçek kira (%) (%)
 32. 32 Konut fiyatlarındaki gelişmeler (yıllık % değişim) Kaynak: Turkey Data Monitor. 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0 140.0 160.0 180.0 200.0 220.0 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0 140.0 160.0 180.0 200.0 220.0 Oca 11 Tem 11 Oca 12 Tem 12 Oca 13 Tem 13 Oca 14 Tem 14 Oca 15 Tem 15 Oca 16 Tem 16 Oca 17 Tem 17 Oca 18 Tem 18 Oca 19 Tem 19 Oca 20 Tem 20 Oca 21 Tem 21 Oca 22 Tem 22 REIDIN-Toplam(TR7) TCMB-Toplam TÜFE Enflasyonu (%) (%)
 33. 33 Elektrik-Gaz-Su fiyatları (yıllık % değişim) Kaynak: Turkey Data Monitor. -10.0 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0 110.0 120.0 130.0 140.0 150.0 160.0 170.0 180.0 -10.0 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0 110.0 120.0 130.0 140.0 150.0 160.0 170.0 180.0 Oca 11 Tem 11 Oca 12 Tem 12 Oca 13 Tem 13 Oca 14 Tem 14 Oca 15 Tem 15 Oca 16 Tem 16 Oca 17 Tem 17 Oca 18 Tem 18 Oca 19 Tem 19 Oca 20 Tem 20 Oca 21 Tem 21 Oca 22 Tem 22 TÜFE-Elektrik ücreti (%2,3) TÜFE-Doğal gaz (%1,5) TÜFE-Su (%1,9)
 34. 34 Benzin-LPG-Motorin fiyatları (yıllık % değişim) Kaynak: Turkey Data Monitor. -50.0 0.0 50.0 100.0 150.0 200.0 250.0 300.0 -50.0 0.0 50.0 100.0 150.0 200.0 250.0 300.0 Oca 11 Tem 11 Oca 12 Tem 12 Oca 13 Tem 13 Oca 14 Tem 14 Oca 15 Tem 15 Oca 16 Tem 16 Oca 17 Tem 17 Oca 18 Tem 18 Oca 19 Tem 19 Oca 20 Tem 20 Oca 21 Tem 21 Oca 22 Tem 22 TÜFE-Benzin litre fiyatı (%1,5) TÜFE-LPG litre fiyatı (%1,4) TÜFE-Motorin litre fiyatı (%2,0)
 35. 35 Kredi kartı harcamaları* Kaynak: TCMB, kendi hesaplamalarım, 4 Kasım 2022 itibarıyla. * Yıllık yüzde değişim (Havayolları, Konaklama, Kumarhane-içkili yerler hariç).
 36. 0.00 0.25 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 -80.0 -70.0 -60.0 -50.0 -40.0 -30.0 -20.0 -10.0 0.0 10.0 Oca 05 Eki 05 Tem 06 Nis 07 Oca 08 Eki 08 Tem 09 Nis 10 Oca 11 Eki 11 Tem 12 Nis 13 Oca 14 Eki 14 Tem 15 Nis 16 Oca 17 Eki 17 Tem 18 Nis 19 Oca 20 Eki 20 Tem 21 Nis 22 TÜFE-ÜFE farkı (%) Belirsizlik aralığı İnatçılık ölçütü (sağ eksen) TÜFE-ÜFE Enflasyon farkının inatçılığı* Kaynak: Model çıktısı, kendi hesaplamalarım. * Zamana göre değişen ardışık bağlanım katsayılarının toplamı. 36
 37. 37 Yıl sonu enflasyon öngörüleri* Kaynak: Model çıktısı, kendi hesaplamalarım. * İlgili kurumların resmî yıl sonu öngörüleriyle uyumlu tahmini patikalar. 65.2 22.3 73.5 36.9 67.8 33.2 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 Oca 15 May 15 Eyl 15 Oca 16 May 16 Eyl 16 Oca 17 May 17 Eyl 17 Oca 18 May 18 Eyl 18 Oca 19 May 19 Eyl 19 Oca 20 May 20 Eyl 20 Oca 21 May 21 Eyl 21 Oca 22 May 22 Eyl 22 Oca 23 May 23 Eyl 23 Gerçekleşme TCMB/OVP öngörüsü IMF/OECD öngörüsü Piyasa öngörüsü (%) (%)
 38. Enflasyonist şokların etkisi* (yüzde puan) Kaynak: Model çıktısı, kendi hesaplamalarım. * Ocak 2010 – Ekim 2022 dönemi. 38 0 2 4 6 8 10 12 0 2 4 6 8 10 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Belirsizlik aralığı (%90) Belirsizlik aralığı (%90) Birikimli tepki - Sepet kur (%10'luk şok) Birikimli tepki - Petrol (%10'luk şok)
 39. Piyasa faizleri 39 Kaynak: Bloomberg. 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 Oca 10 Tem 10 Oca 11 Tem 11 Oca 12 Tem 12 Oca 13 Tem 13 Oca 14 Tem 14 Oca 15 Tem 15 Oca 16 Tem 16 Oca 17 Tem 17 Oca 18 Tem 18 Oca 19 Tem 19 Oca 20 Tem 20 Oca 21 Tem 21 Oca 22 Tem 22 Gösterge tahvil (2Y) Gösterge tahvil (5Y) Gösterge tahvil (10Y) Enflasyon (%) (%)
 40. Google Trends büyüme tahmini (Türkiye, haftalık) 40 Kaynak: OECD Weekly Tracker. -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 Mar 17 Haz 17 Eyl 17 Ara 17 Mar 18 Haz 18 Eyl 18 Ara 18 Mar 19 Haz 19 Eyl 19 Ara 19 Mar 20 Haz 20 Eyl 20 Ara 20 Mar 21 Haz 21 Eyl 21 Ara 21 Mar 22 Haz 22 Eyl 22 Ara 22 Belirsizlik aralığı OECD-Haftalık Gösterge Büyüme
 41. 41 Haftalık kredi genişleme hızı (yıllık % değişim)* Kaynak: BDDK. *Kur etkisinden arındırılmış 13 haftalık hareketli ortalama. -30.0 -20.0 -10.0 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0 -30.0 -20.0 -10.0 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0 Tem 14 Ara 14 May 15 Eki 15 Mar 16 Ağu 16 Oca 17 Haz 17 Kas 17 Nis 18 Eyl 18 Şub 19 Tem 19 Ara 19 May 20 Eki 20 Mar 21 Ağu 21 Oca 22 Haz 22 Kas 22 Kamu Özel (%) (%)
 42. Büyümenin finansmanı 42 Kaynak: Turkey Data Monitor -15.0 -10.0 -5.0 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 -15.0 -10.0 -5.0 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 2007-D1 2007-D4 2008-D3 2009-D2 2010-D1 2010-D4 2011-D3 2012-D2 2013-D1 2013-D4 2014-D3 2015-D2 2016-D1 2016-D4 2017-D3 2018-D2 2019-D1 2019-D4 2020-D3 2021-D2 2022-D1 2022-D4 GSYH reel büyümesi Kredi ivmesi (Net Kredi Kullanımı/GSYH değişimi) (%) (%)
 43. Büyümedeki gidişat* Kaynak: Model çıktısı, kendi hesaplamalarım. * Mevcut eğilimin devamı halinde (ceteris paribus). 43 -10.0 -5.0 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 -10.0 -5.0 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 2010-D1 2010-D3 2011-D1 2011-D3 2012-D1 2012-D3 2013-D1 2013-D3 2014-D1 2014-D3 2015-D1 2015-D3 2016-D1 2016-D3 2017-D1 2017-D3 2018-D1 2018-D3 2019-D1 2019-D3 2020-D1 2020-D3 2021-D1 2021-D3 2022-D1 2022-D3 2023-D1 2023-D3 Gerçekleşen Gidişat (%) (%)
 44. Alternatif büyüme senaryoları (Türkiye) Kaynak: OECD, OVP, IMF, TCMB 44 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Gerçekleşme Standard&Poors Bloomberg Beklenti anketi-TCMB OECD/IMF (%) (%)
 45. 45 Dış ticaret fiyat gelişmeleri (2015=100) Kaynak: TÜİK. 70.0 75.0 80.0 85.0 90.0 95.0 100.0 105.0 110.0 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 Oca 05 Eki 05 Tem 06 Nis 07 Oca 08 Eki 08 Tem 09 Nis 10 Oca 11 Eki 11 Tem 12 Nis 13 Oca 14 Eki 14 Tem 15 Nis 16 Oca 17 Eki 17 Tem 18 Nis 19 Oca 20 Eki 20 Tem 21 Nis 22 İhracat Fiyatı (yıllık % değişim) İthalat Fiyatı (yıllık % değişim) Dış ticaret haddi (sağ eksen)
 46. 46 Dış ticaret miktar gelişmeleri (2015=100)* Kaynak: TÜİK. * Takvim ve mevsim etkisinden arındırılmış seriler. 70.0 80.0 90.0 100.0 110.0 120.0 130.0 140.0 150.0 160.0 170.0 70.0 80.0 90.0 100.0 110.0 120.0 130.0 140.0 150.0 160.0 170.0 Oca 13 Haz 13 Kas 13 Nis 14 Eyl 14 Şub 15 Tem 15 Ara 15 May 16 Eki 16 Mar 17 Ağu 17 Oca 18 Haz 18 Kas 18 Nis 19 Eyl 19 Şub 20 Tem 20 Ara 20 May 21 Eki 21 Mar 22 Ağu 22 İhracat hacmi İthalat hacmi Reel efektif döviz kuru (ters ölçek, ÜFE bazlı)
 47. 47 Ödemeler dengesi Kaynak: TCMB, kendi hesaplamalarım. * Bir önceki yıla kıyasla tahmini etki. ** Tahmin. 1.1 0.8 -0.3 -0.8 2.2 5.8 -1.1 4.4 4.4 -5.2 -7.2 -3.3 -3.2 -3.6 -4.9 -5.0 -3.2 -8.1 3.3 0.5 -0.7 -1.1 0.5 1.6 -2.1 -2.5 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022** Enerji dışı Enerji Petrol fiyatı etkisi (tahmini*) (GSYH yüzdesi)
 48. 48 İkiz açıklar Kaynak: Turkey Data Monitor, kendi hesaplamalarım. * Tahmin -5.6 -5.4 -5.0 -1.7 -5.7 -8.9 -5.4 -5.7 -4.0 -3.1 -3.1 -4.7 -2.5 1.4 -4.4 -0.9 -6.2 -0.6 -1.5 -1.7 -5.2 -3.4 -1.3 -1.9 -1.0 -1.1 -1.0 -1.1 -1.5 -1.9 -2.9 -3.5 -2.7 -4.0 -1.4 -1.6 -1.7 -1.5 -1.2 -0.6 -1.0 -1.0 -0.9 -0.9 -1.3 -0.9 -1.4 -2.4 -1.7 -1.2 -1.0 -12.0 -10.0 -8.0 -6.0 -4.0 -2.0 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 -12.0 -10.0 -8.0 -6.0 -4.0 -2.0 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022* Cari Denge Bütçe Dengesi (Maliye Tanımlı) Bütçe Dengesi (IMF Tanımlı) Büyüme (sağ eksen) (GSYH yüzdesi) (%)
 49. Politik risk skoru (Türkiye) Kaynak: www.geoquant.com 49 55.0 56.0 57.0 58.0 59.0 60.0 61.0 62.0 Haz 16 Eyl 16 Ara 16 Mar 17 Haz 17 Eyl 17 Ara 17 Mar 18 Haz 18 Eyl 18 Ara 18 Mar 19 Haz 19 Eyl 19 Ara 19 Mar 20 Haz 20 Eyl 20 Ara 20 Mar 21 Haz 21 Eyl 21 Ara 21 Mar 22 Haz 22 Eyl 22 Ara 22
 50. Bitti...
Advertisement