Lesson 14

3,185 views

Published on

 • Be the first to comment

Lesson 14

 1. 1. Il-Familja ta’ Alla waqt il-log ħ ob Lesson 14
 2. 2. Kemm nie ħ du gost nilag ħ bu ! Kemm nie ħ du gost nifir ħ u b’xulxin.
 3. 3. Waqt il-log ħ ob inkunu fer ħ anin ħ afna, u nixtiequ li dak il- ħ in ma jg ħ addi qatt .
 4. 4. Waqt il-log ħ ob naqsmu ma’ s ħ abna dak li nafu u dak li jkollna, u g ħ alhekk in ħ ossuna aktar qrib ta’ xulxin .
 5. 5. Ġesu’ jie ħ u ħ afna pja ċ ir jara l- ħ bieb jilag ħ bu flimkien u jisrie ħ u.
 6. 6. Hu stess kien j ħ obb joqg ħ od mal- ħ bieb tieg ħ u, mhux biss meta kien imur jg ħ allem lin-nies, imma wkoll waqt il-mistrie ħ .
 7. 7. Ġesu’, kultant, kien jg ħ id lill-Appostli tieg ħ u biex jaqbdu d-dg ħ ajsa u jaqdfu ‘l barra ħ alli jmorru x’imkien g ħ all- kwiet .
 8. 8. Id-dixxipli kienu jkunu fer ħ anin ħ afna jitkellmu u jg ħ idu xi ċ ajta bejniethom. Kienu j ħ ossuhom mag ħ qudin ma’ Ġesu’ u ma’ xulxin .
 9. 9. Meta a ħna nkunu nilagħbu, Ġes ù jkun fostna wkoll.
 10. 10. Ġes ù ma jridniex niġġieldu jew ma nċedux.
 11. 11. Ma jeħux gost meta nkunu rridu nirbħu bil-fors , jew meta ntellfu lil sħabna fil-logħob.
 12. 12. Ma jridx li aħna nimbuttaw , jew ngħidu kliem li ma jixraqx . € $%^&*(<>?Ċ!!”%&
 13. 13. Iridna nkunu paċi flimkien.
 14. 14. Darba l-Appostli bdew jippikaw bejniethom dwar min kien dak li kellu jikkmanda .
 15. 15. Ġes ù wissiehom u qalilhom li kull wieħed minnhom kellu jfittex li jaqdi u jgħin lill-oħrajn.
 16. 16. Aħna nkunu tassew il-familja ta’ Alla waqt il-logħob meta: 1. nħobbu lil kulħadd u nifirħu ma’ sħabna kollha. 2. nippruvaw nirbħu mingħajr ma nidħqu bl-oħrajn. 3. bil-logħob tagħna ma ndejqux u ma ntellfux lill-oħrajn. 4. nfittxu li naħfru lil min jonqosna. 5. nibqgħu nħobbu lil dawk li nitilfu magħhom.
 17. 17. Ġes ù għinna nkunu tassew ħbieb ta’ xulxin.

×