SlideShare a Scribd company logo
Jak wybrać i wdrożyć
system rekrutacyjny
w organizacji?
Koźmiński, 7 maja 2020
Dzień dobry
Julia Urbańska
Marketing & Customer Experience Senior Manager
#HR #rekrutacja #candidateexperience
#customerexperience #SaaS #software
#technologia #badania #dane #analizy
e-mail: julia.urbanska@eRecruiter.pl
Kilka słów o mnie
eRecruiter – część Grupy Pracuj
Narzędzia dla HR
- przegląd
Mapa polskich narzędzi dla HR
Looking for HR Tech startup that solve your challenge?
Want to innovate in a startup way?
Did I miss any Work & HR Tech startup?
Call me or let me know:
Bartek Janowicz
bartek@proinnovate.pl
+48 604 647 317
ANALYTICS
Batch 1 starts December 5th
Demo Day, March 5th, 2020
RECRUITMENT & SOURCING FOR OTHERS
RECRUITMENT & SOURCING FOR IT
RECRUITMENT - ATS TOOLS
We have corporations work
& innovate the startup way
Map made by:
RECRUITMENT - TOOLS
ORGANIZATION I WORK TIME
GIG ECONOMY
HR AUTOMATION
Version: November 2019
HR AUTOMATION - BOTS
HRIS (HR COMBINE)
Map of Polish Work & HR Tech Startups & Scaleups 2019
MEASURE ENGAGEMENT
Enter the
Game
SCHEDULING
ORGANIZATIONAL CULTURE
WORK TOOLS
LEARNING AND DEVELOPMENT
RECRUITMENT - FOR
CANDIDATES
RECRUITMENT - BOTS
EMPLOYER BRANDING
PERKS
Mr TooMuch
ENGAGEMENT & PERFORMANCE
inDirect
MOTIVATIONAL PLATFORMS BENEFITS MANAGEMENT
HR toolkit
eRecruiter to najczęściej
wykorzystywana w Polsce
platforma do zarządzania
rekrutacjami.
• Multipublikacja ogłoszeń na Pracuj.pl,
olx.pl oraz innych portalach
• Zawsze aktualna strona kariery -
publikacja ogłoszeń bez konieczności
angażowania IT
• Integracja ze stroną korporacyjną
i wewnętrznym Intranetem
• Raporty skuteczności kanałów
pozyskiwania kandydatów
Pozyskiwanie aplikacji z różnych kanałów oraz
monitoring efektywności źródeł
• Rozbudowany moduł filtrowania aplikacji
• Inteligentna wyszukiwarka
• Własne pytania selekcyjne (otwarte i zamknięte) w formularzach aplikacyjnych
• Możliwość tworzenia i dostęp do tzw. „talent pool”
Selekcja aplikacji
• Szablony wiadomości dopasowane do kultury organizacyjnej firmy
• Kandydaci powiadomieni o statusie aplikacji / otrzymują informację
zwrotną
• „Mass mailing” - możliwość poinformowania o statusie rekrutacji wielu
kandydatów jednocześnie
• Pełna historia korespondencji i ustaleń
z kandydatami w jednym miejscu
Komunikacja, która buduje Candidate
Experience
• Możliwość umawiania spotkań
offline oraz online
• Spotkania online – bez
konieczności zakładania konta
i logowania się przez kandydata
• Potwierdzenia spotkań w formie
e-mail oraz SMS
• Automatyczne przypomnienie
24 godziny przed spotkaniem
rekrutacyjnym
Spotkania, o których kandydat
nie zapomni
• Prosty model komunikacji – koniec z czasochłonną wymianą informacji oraz
opiniowaniem aplikacji
• Intuicyjny panel do przeglądania przesłanych aplikacji dostarcza menedżerom
wszystkich najważniejszych informacji o kandydacie
• Szybsza informacja zwrotna od biznesu to szybsza informacja zwrotna do
kandydata
Sprawna współpraca z biznesem
• Posumowanie rekrutacji
• Monitoring pracy zespołu HR
• Efektywność źródeł
• Raporty „na żądanie”
Raporty z każdego poziomu rekrutacji
pod kontrolą
• Bezpieczeństwo danych od pierwszego kontaktu z kandydatem
• Spełnienie obowiązku informacyjnego i zbieranie zgód
• Obsługa praw kandydatów
• Monitoring czasu przetwarzania
danych
Rekrutacje zgodne z RODO
• Powiadomienia Push o najważniejszych zdarzeniach
• Opiniowanie aplikacji z biznesem
• Lista spotkań pod kontrolą
• Wszystkie dane o kandydacie pod ręką
• Nowoczesne i bezpieczne logowanie
Aplikacja mobilna eRecruiter
Procesy rekrutacyjne
w liczbach
Candidate Experience
w Polsce 2019
504
pracodawców (osób pracujących w firmach
zatrudniających pow. 10 pracowników, zajmujących
się prowadzeniem procesów rekrutacyjnych lub
aktywnie w nich uczestniczących)
pracowników fizycznych (osób aplikujących w czasie
ostatniego roku na wybrane stanowisko związane z
pracą fizyczną)
328
1570
specjalistów (osób z wykształceniem co najmniej
średnim i stażu pracy co najmniej 2 lata, którzy
aplikowali w czasie ostatniego roku na wybrane
stanowisko)
O opinię zapytaliśmy:
Źródło: 5. edycja raportu „Candidate Experience w Polsce”, eRecruiter i Great Digital
51%
specjalistów uważa, że pracodawcy
dbają o relacje z kandydatami,
którzy starają się o pracę
54%
pracowników fizycznych uważa, że
pracodawcy dbają o relacje
z kandydatami, którzy starają się
o pracę
Źródło: 5. edycja raportu „Candidate Experience w Polsce”, eRecruiter i Great Digital
8%
12%
50%
29%
1%
7%
9%
33%
46%
5%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Brak zdania
Zdecydowanie nie
Raczej nie
Raczej tak
Zdecydowanie tak
Badanie 2019 Badanie 2017
PORÓWNANIE WYNIKÓW Z BADAŃ CX 2017 i 2019
Czy z doświadczeń kandydatów wynika, że firmy dbają o relacje z nimi podczas
starań o pracę??
Źródło: 5. edycja raportu „Candidate Experience w Polsce”, eRecruiter i Great Digital
4. edycja raportu „Candidate Experience w Polsce”, eRecruiter i Great Digital
PRACODAWCY
Jakie działania w zakresie candidate experience podejmują pracodawcy?
N=504
8%
16%
22%
24%
48%
59%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
Mamy oddzielny budżet na działania z zakresu
candidate experience
Minimum raz w roku pytamy w badaniu kandydatów o
opinię
Żadne z powyższych
Prowadzimy w organizacji regularne wewnętrzne
działania
Mamy wdrożony standard zachowań wobec
kandydata
Dbamy o doświadczenia kandydatów na co dzień
Źródło: 5. edycja raportu „Candidate Experience w Polsce”, eRecruiter i Great Digital
PRACODAWCY
Co sprawia, że pracodawcy podejmują dodatkowe działania w celu
poprawy doświadczeń kandydatów?
N=316
3%
3%
4%
8%
25%
52%
59%
60%
68%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
Kryzys PR/EB wywołany nieodpowiednim
potraktowaniem kandydatów
Inne
Wynik inicjatywy zarządu
Negatywne opinie od kandydatów na temat
rekrutacji
Spadająca liczba aplikacji od kandydatów
Chęć zwiększenia liczby poleceń od kandydatów
Wynik oddolnej inicjatywy zespołu HR
Dbanie o doświadczenia kandydatów jako klientów
Chęć poprawy wizerunku pracodawcy
Źródło: 5. edycja raportu „Candidate Experience w Polsce”, eRecruiter i Great Digital
PRACODAWCY
Co pracodawcy uważają za największe wyzwanie w obszarze candidate
experience na poziomie HR?
N=504
40%
16%
15%
13%
6%
5%
4%
2%
Kompleksowe zadbanie o cały cykl życia
kandydata, a nie tylko fazę rekrutacji
Zróżnicowanie rekrutacji i stanowisk
Zapewnienie spójnego procesu rekrutacji do
różnych zespołów, oddziałów i lokalizacji
Zbyt mały zespół rekrutacyjny
Utrzymanie standardu procesu rekrutacyjnego w
procesach firmy i agencji
Zachowanie spójności pomiędzy wizerunkiem
marki firmy a pracodawcy i vice versa
Bardzo duża liczba aplikacji
Inne
Źródło: 5. edycja raportu „Candidate Experience w Polsce”, eRecruiter i Great Digital
PRACODAWCY
Co pracodawcy uważają za największe wyzwanie w obszarze candidate
experience na poziomie całej organizacji?
N=504
31%
27%
16%
12%
8%
6%
2%
Standaryzacja zachowań wobec kandydatów
wśród managerów
Implementacja i egzekwowanie działań, które
poprawiają doświadczenia kandydatów
Brak oddzielnego budżetu na działania z obszaru
candidate experience
Zaangażowanie w działania kierownictwa firmy
Żadne z powyższych
Brak wiedzy nt. oczekiwań kandydatów
Inne, jakie?
Źródło: 5. edycja raportu „Candidate Experience w Polsce”, eRecruiter i Great Digital
Oczekiwania
a doświadczenia
kandydatów
15%
30%
50%
53%
54%
60%
63%
70%
72%
88%
12%
26%
20%
51%
36%
42%
26%
27%
17%
38%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Pokazanie biura i przedstawienie współpracowników
Możliwość bezpośredniej komunikacji z rekruterem
Ciągły kontakt z kandydatem
Możliwość poznania przełożonego
Krótki (max. do 1 miesiąca) proces rekrutacji
Prosty proces rekrutacji
Informowanie o zakończeniu procesu rekrutacji
Informacja o wynagrodzeniu w ogłoszeniu
Informowanie o powodach niezakwalifikowania się
Szczere i rzetelne przedstawienie warunków pracy
Doświadczenia kandydatów Oczekiwania kandydatów
SPECJALIŚCI
Jakich dobrych praktyk oczekują kandydaci, a jak wygląda to w rzeczywistości?
N=1570
Źródło: 5. edycja raportu „Candidate Experience w Polsce”, eRecruiter i Great Digital
29%
30%
32%
40%
41%
45%
48%
50%
70%
81%
29%
36%
33%
30%
32%
17%
15%
36%
53%
41%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Możliwość bezpośredniej komunikacji z rekruterem
Decyzja o zatrudnieniu na podstawie 1 spotkania
Możliwość poznania przełożonego
Szybki (max. do 1 tygodnia) proces rekrutacji
Pokazanie miejsca pracy i przedstawienie
współpracowników
Poinformowanie o zakończeniu procesu rekrutacji
Informowanie o powodach niezakwalifikowania
Informacja o krokach wymaganych do zatrudnienia
Informacja o oferowanym wynagrodzeniu
Szczere i rzetelne przedstawienie warunków pracy
Doświadczenia kandydatów Oczekiwania kandydatów
PRACOWNICY FIZYCZNI
Jakich dobrych praktyk oczekują kandydaci, a jak wygląda to w rzeczywistości?
N=328
Źródło: 5. edycja raportu „Candidate Experience w Polsce”, eRecruiter i Great Digital
Jak wybrać i wdrożyć
system rekrutacyjny
w organizacji?
1. Dla kogo?
Interesariusze
zespół HR / rekrutacji
biznes / hiring managers
IT / zespół bezpieczeństwa
kadra zarządzająca
zespół marketingu / PR /
komunikacja wewnętrzna
kandydaci / pracownicy
2. Po co?
Po co wdrażać system rekrutacyjny
w organizacji?
WSPÓŁPRACA & WYMIANA
INFORMACJI
Rekrutacja to gra zespołowa, w której
HR i biznes grają do jednej bramki –
dzięki odpowiednim narzędziom
wymiana informacji będzie
szybka i sprawna.
CANDIDATE EXPERIENCE
Stały kontakt ze wszystkimi kandydatami
na każdym etapie procesu dzięki
automatyzacji działań (powiadomienia,
przypomnienia, notyfikacje SMS, e-mail).
“SINGLE POINT OF TRUTH”
Jedno miejsce, w którym dostępne są na
bieżąco wszystkie informacje oraz dane
na temat procesów rekrutacyjnych
w organizacji.
BEZPIECZEŃSTWO
Informacje o kandydatach,
zarówno z procesów zewnętrznych
jak i wewnętrznych są
odpowiednio zabezpieczone.
Tylko uprawnione osoby mają do
nich dostęp.
EMPLOYEE ENGAGEMENT
Sprawne narzędzia, przejrzyste oraz
zrozumiałe procesy wpływają na
zwiększenie zaangażowania pracowników
na różnych szczeblach.
3. Jakie potrzeby
mają poszczególne
grupy interesariuszy?
Interesariusze – jakie mają potrzeby?
zespół HR / rekrutacji
biznes / hiring managers
IT / zespół bezpieczeństwa
kadra zarządzająca
zespół marketingu / PR /
komunikacja wewnętrzna
kandydaci / pracownicy
Wskazówka:
stwórz „check listę”
potrzeb i przy wyborze
systemu sprawdź, które z
nich możesz zaadresować
4. Mapowanie procesów
rekrutacyjnych
Wskazówka:
narzędzia powinny
wspierać i uzupełniać
Twoje procesy
… a nie na odwrót ;-)
• Czy rekrutacje na wszystkie
stanowiska przebiegają w ten
sam sposób?
• Czy są jakieś grupy rekrutacji,
które wymagają innych
procesów / działań
(np. testy kompetencji, zadania
rekrutacyjne, szybka ścieżka
akceptacji)?
• Z ilu i jakich etapów będą
składały się rekrutacje? Jak
poszczególne etapy będą
rozłożone w czasie?
Zastanów się jak będzie wyglądał proces
rekrutacji z perspektywy kandydatów?
Źródło: https://blog.pozyskajklienta.pl/lejek-sprzedazowy-co-to-jest-i-dlaczego-powinienes-go-zaplanowac/
Przykładowy cykl komunikacji
z kandydatem
Pozyskiwanie
aplikacji
kandydatów
Analiza CV
Spotkanie
rekrutacyjne I
Spotkanie
rekrutacyjne II
/ decyzja
o zatrudnieniu
Nowy projekt
rekrutacyjny
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
7
8
Podziękowanie za przesłanie aplikacji
6
Zaproszenie do kolejnego etapu
Zaproszenie do kolejnego etapu
Podziękowanie za udział w procesie
Podziękowanie za udział w procesie
Podziękowanie za udział w procesie
Informacja o zatrudnieniu
Zaproszenie do nowego projektu i/lub
badanie opinii kandydatów
• Kto odpowiada za selekcję aplikacji? Rekruter czy menedżer?
• Kto kontaktuje się z kandydatem?
• Na jakim etapie menedżer dołącza do procesu rekrutacyjnego?
• Ile czasu menedżer ma na zapoznanie się z aplikacjami kandydatów i informacje
zwrotną do rekrutera?
• Czy menedżer bierze udział w spotkaniach rekrutacyjnych?
• Jeżeli menedżer prowadzi spotkania samodzielnie, to jakie powinny być punkty
stałe takiego spotkania?
• Kto informuje kandydata o odrzuceniu jego aplikacji/zaproszeniu do kolejnego
etapu?
Ustal kto za co odpowiada
Punkty styku kandydata z marką pracodawcy
- przykład
Pierwsza rozmowa
telefoniczna z
rekruterem
Oferta pracy
na portalu
rekrutacyjnym
Formularz
aplikacyjny
Autoresponder po
zaaplikowaniu
Opinie
o pracodawcy
w sieci
Wejście na
recepcję
Rozmowa
z menedżerem
działu
Kontakt z działem
kadr
Informacja
zwrotna / Złożenie
oferty
Pierwszy dzień
pracy
Badanie opinii
Zaproszenie na spotkanie /
Przypomnienie o spotakniu
Zweryfikuj procesy rekrutacyjne
w swojej firmie – pytaj o opinie kandydatów
Zakładka
„Kariera”
Spotkanie
z ADP Assessment
Spotkanie
z menedżerem
działu
Informacja
zwrotna
Złożenie oferty
Pozytywne doświadczenia
Ogłoszenie
Formularz
aplikacyjny
Badanie opinii
kandydata
Informacja
zwrotna
Recepcja
Negatywne doświadczenia
5. O co zapytać dostawcę
oprogramowania?
• Od kiedy firma istnieje na rynku i ile projektów wdrożeniowych przeprowadziła?
• Ile czasu trwa oraz jak wygląda wdrożenie? Kto po stronie dostawcy będzie
zaangażowany? Czy i jakie wsparcie posprzedażowe zapewnia dostawca?
• W jaki sposób dostawca dba o bezpieczeństwo danych?
• Czy system można przetestować? Ile osób po naszej stronie powinno zostać
zaangażowanych w testowanie?
• Czy z rozwiązania korzystają firmy z naszej branży?
• Czy możemy porozmawiać z osobami z innych firm na temat korzystania z usługi?
Pamiętaj o:
[!] swojej „check liście” potrzeb oraz
[!] mapie procesów
Omów z dostawcą, w jaki sposób proponowane rozwiązanie odpowie na Twoje potrzeby
oraz usprawni i wesprze Twoje procesy.
O co zapytać dostawcę (nie tylko
rozwiązań dla HR)
„Reading list”
Pozycje HR-owe:
• Lepszy pracodawca – Zyta Machnicka
• Candidate Experience – Maja Gojtowska
• Pracuj na TAK – Przemysław Gacek
Pozycje nieoczywiste ;-)
• Never lose a customer again – Joel Caleman
• REWORK – Jason Fried
Jakie książki warto przeczytać?
Blog eRecruiter
https://erecruiter.pl/blog/
Wyzwania HR
https://wyzwaniahr.pracuj.pl/
Blog Great Digital
https://greatdigital.pl/blog/
Blog Gojtowska.com
https://gojtowska.com/
Gdzie szukać wiedzy HR-owej?
„O rekrutacjach przy kawie”
https://www.youtube.com/playlist?list=PLf2KxeEqkga2Dq4AKQt6AKLtmlMUHRjL1
Zaprojektuj swoje życie
https://zaprojektujswojezycie.pl/
Podcasty
Do zobaczenia :-)

More Related Content

What's hot

eRecruiter - historia pewnego kandydata
eRecruiter - historia pewnego kandydata eRecruiter - historia pewnego kandydata
eRecruiter - historia pewnego kandydata
eRecruitment Solutions
 
Pracodawca w social mediach - fakty i mity
Pracodawca w social mediach - fakty i mityPracodawca w social mediach - fakty i mity
Pracodawca w social mediach - fakty i mity
Donata Wiatrowska
 
Mierzenie działań HR
Mierzenie działań HRMierzenie działań HR
Mierzenie działań HR
Marta Pawlak-Dobrzanska
 
HRcamp 2016: Okiem praktyka. 3 obszary rekrutacji, które warto przeanalizować
HRcamp 2016: Okiem praktyka. 3 obszary rekrutacji, które warto przeanalizowaćHRcamp 2016: Okiem praktyka. 3 obszary rekrutacji, które warto przeanalizować
HRcamp 2016: Okiem praktyka. 3 obszary rekrutacji, które warto przeanalizować
eRecruitment Solutions
 
Kuszenie kandydata pasywnego_Marta Dobrzanska
Kuszenie kandydata pasywnego_Marta DobrzanskaKuszenie kandydata pasywnego_Marta Dobrzanska
Kuszenie kandydata pasywnego_Marta Dobrzanska
Marta Pawlak-Dobrzanska
 
Jak rekrutowac bez rekrutera?
Jak rekrutowac bez rekrutera?Jak rekrutowac bez rekrutera?
Jak rekrutowac bez rekrutera?
Marta Pawlak-Dobrzanska
 
reInventHR #5 - Lean leadership
reInventHR #5 - Lean leadershipreInventHR #5 - Lean leadership
reInventHR #5 - Lean leadership
Donata Wiatrowska
 
Candidate experience w Polsce Marta Dobrzanska
Candidate experience w Polsce Marta DobrzanskaCandidate experience w Polsce Marta Dobrzanska
Candidate experience w Polsce Marta Dobrzanska
Marta Pawlak-Dobrzanska
 
ReInventHR II - Dobry Pracodawca? Sprawdzam. Czyli o candidate experience prz...
ReInventHR II - Dobry Pracodawca? Sprawdzam. Czyli o candidate experience prz...ReInventHR II - Dobry Pracodawca? Sprawdzam. Czyli o candidate experience prz...
ReInventHR II - Dobry Pracodawca? Sprawdzam. Czyli o candidate experience prz...
Donata Wiatrowska
 
Jak mierzyc niemierzalne w HR?
Jak mierzyc niemierzalne w HR?Jak mierzyc niemierzalne w HR?
Jak mierzyc niemierzalne w HR?
Marta Pawlak-Dobrzanska
 

What's hot (10)

eRecruiter - historia pewnego kandydata
eRecruiter - historia pewnego kandydata eRecruiter - historia pewnego kandydata
eRecruiter - historia pewnego kandydata
 
Pracodawca w social mediach - fakty i mity
Pracodawca w social mediach - fakty i mityPracodawca w social mediach - fakty i mity
Pracodawca w social mediach - fakty i mity
 
Mierzenie działań HR
Mierzenie działań HRMierzenie działań HR
Mierzenie działań HR
 
HRcamp 2016: Okiem praktyka. 3 obszary rekrutacji, które warto przeanalizować
HRcamp 2016: Okiem praktyka. 3 obszary rekrutacji, które warto przeanalizowaćHRcamp 2016: Okiem praktyka. 3 obszary rekrutacji, które warto przeanalizować
HRcamp 2016: Okiem praktyka. 3 obszary rekrutacji, które warto przeanalizować
 
Kuszenie kandydata pasywnego_Marta Dobrzanska
Kuszenie kandydata pasywnego_Marta DobrzanskaKuszenie kandydata pasywnego_Marta Dobrzanska
Kuszenie kandydata pasywnego_Marta Dobrzanska
 
Jak rekrutowac bez rekrutera?
Jak rekrutowac bez rekrutera?Jak rekrutowac bez rekrutera?
Jak rekrutowac bez rekrutera?
 
reInventHR #5 - Lean leadership
reInventHR #5 - Lean leadershipreInventHR #5 - Lean leadership
reInventHR #5 - Lean leadership
 
Candidate experience w Polsce Marta Dobrzanska
Candidate experience w Polsce Marta DobrzanskaCandidate experience w Polsce Marta Dobrzanska
Candidate experience w Polsce Marta Dobrzanska
 
ReInventHR II - Dobry Pracodawca? Sprawdzam. Czyli o candidate experience prz...
ReInventHR II - Dobry Pracodawca? Sprawdzam. Czyli o candidate experience prz...ReInventHR II - Dobry Pracodawca? Sprawdzam. Czyli o candidate experience prz...
ReInventHR II - Dobry Pracodawca? Sprawdzam. Czyli o candidate experience prz...
 
Jak mierzyc niemierzalne w HR?
Jak mierzyc niemierzalne w HR?Jak mierzyc niemierzalne w HR?
Jak mierzyc niemierzalne w HR?
 

Similar to Jak wdrożyć system rekrutacyjny w organizacji?

Candidate i employee experience - zacznij je mierzyc
Candidate i employee experience - zacznij je mierzycCandidate i employee experience - zacznij je mierzyc
Candidate i employee experience - zacznij je mierzyc
Marta Pawlak-Dobrzanska
 
Transparentna rekrutacja - dlaczego to się w ogóle opłaca?
Transparentna rekrutacja - dlaczego to się w ogóle opłaca?Transparentna rekrutacja - dlaczego to się w ogóle opłaca?
Transparentna rekrutacja - dlaczego to się w ogóle opłaca?
GoldenLine Sp. z o.o.
 
IT-Leaders.pl - Zmieniamy zasady gry
IT-Leaders.pl - Zmieniamy zasady gryIT-Leaders.pl - Zmieniamy zasady gry
IT-Leaders.pl - Zmieniamy zasady gry
Barbara Kowalewska
 
Dlaczego nie warto robić badań candidate experience?
Dlaczego nie warto robić badań candidate experience?Dlaczego nie warto robić badań candidate experience?
Dlaczego nie warto robić badań candidate experience?
Marta Pawlak-Dobrzanska
 
Presentation NMS Agency Employer Branding Services 2017
Presentation NMS Agency Employer Branding Services 2017Presentation NMS Agency Employer Branding Services 2017
Presentation NMS Agency Employer Branding Services 2017
Aleksander Banach
 
Interactive Agency NMS presentation 2017 Digital recruiting tools
Interactive Agency NMS presentation 2017 Digital recruiting toolsInteractive Agency NMS presentation 2017 Digital recruiting tools
Interactive Agency NMS presentation 2017 Digital recruiting tools
Aleksander Banach
 
Globalny raport ManpowerGroup - Czas Świadomego Kandydata
Globalny raport ManpowerGroup - Czas Świadomego KandydataGlobalny raport ManpowerGroup - Czas Świadomego Kandydata
Globalny raport ManpowerGroup - Czas Świadomego Kandydata
CEO Magazyn Polska
 
eRecruiter w NAVO PGD - Wyzwania HR | Kwiecień 2011 |
eRecruiter w NAVO PGD - Wyzwania HR | Kwiecień 2011 |eRecruiter w NAVO PGD - Wyzwania HR | Kwiecień 2011 |
eRecruiter w NAVO PGD - Wyzwania HR | Kwiecień 2011 |
MarcinSienczyk
 
Po co i jak korzystać z danych w HR?
Po co i jak korzystać z danych w HR?Po co i jak korzystać z danych w HR?
Po co i jak korzystać z danych w HR?
Marta Pawlak-Dobrzanska
 
Big Data w rekrutacji
Big Data w rekrutacjiBig Data w rekrutacji
Big Data w rekrutacji
Marta Pawlak-Dobrzanska
 
Case Study - eRecruiter w Money Expert
Case Study - eRecruiter w Money ExpertCase Study - eRecruiter w Money Expert
Case Study - eRecruiter w Money Expert
MarcinSienczyk
 
Prezentacja platformy ITelite
Prezentacja platformy ITelitePrezentacja platformy ITelite
Prezentacja platformy ITelite
Aliaksey Narko
 
Case Study - eRecruiter w Idea Expert
Case Study - eRecruiter w Idea ExpertCase Study - eRecruiter w Idea Expert
Case Study - eRecruiter w Idea Expert
Marcin Sienczyk
 
7 błędów, które popełniają pracodawcy podczas rekrutacji
7 błędów, które popełniają pracodawcy podczas rekrutacji7 błędów, które popełniają pracodawcy podczas rekrutacji
7 błędów, które popełniają pracodawcy podczas rekrutacji
LifeArchitectPL
 
Case Study - eRecruiter w Grupie Onet.pl
Case Study - eRecruiter w Grupie Onet.plCase Study - eRecruiter w Grupie Onet.pl
Case Study - eRecruiter w Grupie Onet.pl
Marcin Sienczyk
 
Standaryzacja procesów rekrutacji i budowania wizerunku pracodawcy w organiza...
Standaryzacja procesów rekrutacji i budowania wizerunku pracodawcy w organiza...Standaryzacja procesów rekrutacji i budowania wizerunku pracodawcy w organiza...
Standaryzacja procesów rekrutacji i budowania wizerunku pracodawcy w organiza...
MarcinSienczyk
 
Case Study - eRecruiter w BRE Bank SA
Case Study - eRecruiter w BRE Bank SACase Study - eRecruiter w BRE Bank SA
Case Study - eRecruiter w BRE Bank SA
MarcinSienczyk
 
Relacje z kandydatami odrzuconymi z procesu rekrutacji
Relacje z kandydatami odrzuconymi z procesu rekrutacjiRelacje z kandydatami odrzuconymi z procesu rekrutacji
Relacje z kandydatami odrzuconymi z procesu rekrutacji
eRecruitment Solutions
 
Duzo rekrutacji, malo rak do pracy_SUEZ_reInventHR#7
Duzo rekrutacji, malo rak do pracy_SUEZ_reInventHR#7Duzo rekrutacji, malo rak do pracy_SUEZ_reInventHR#7
Duzo rekrutacji, malo rak do pracy_SUEZ_reInventHR#7
reInventHR
 
Employer branding. Jak mierzyć EB i przekonać do niego zarząd?
Employer branding. Jak mierzyć EB i przekonać do niego zarząd?Employer branding. Jak mierzyć EB i przekonać do niego zarząd?
Employer branding. Jak mierzyć EB i przekonać do niego zarząd?
Webankieta
 

Similar to Jak wdrożyć system rekrutacyjny w organizacji? (20)

Candidate i employee experience - zacznij je mierzyc
Candidate i employee experience - zacznij je mierzycCandidate i employee experience - zacznij je mierzyc
Candidate i employee experience - zacznij je mierzyc
 
Transparentna rekrutacja - dlaczego to się w ogóle opłaca?
Transparentna rekrutacja - dlaczego to się w ogóle opłaca?Transparentna rekrutacja - dlaczego to się w ogóle opłaca?
Transparentna rekrutacja - dlaczego to się w ogóle opłaca?
 
IT-Leaders.pl - Zmieniamy zasady gry
IT-Leaders.pl - Zmieniamy zasady gryIT-Leaders.pl - Zmieniamy zasady gry
IT-Leaders.pl - Zmieniamy zasady gry
 
Dlaczego nie warto robić badań candidate experience?
Dlaczego nie warto robić badań candidate experience?Dlaczego nie warto robić badań candidate experience?
Dlaczego nie warto robić badań candidate experience?
 
Presentation NMS Agency Employer Branding Services 2017
Presentation NMS Agency Employer Branding Services 2017Presentation NMS Agency Employer Branding Services 2017
Presentation NMS Agency Employer Branding Services 2017
 
Interactive Agency NMS presentation 2017 Digital recruiting tools
Interactive Agency NMS presentation 2017 Digital recruiting toolsInteractive Agency NMS presentation 2017 Digital recruiting tools
Interactive Agency NMS presentation 2017 Digital recruiting tools
 
Globalny raport ManpowerGroup - Czas Świadomego Kandydata
Globalny raport ManpowerGroup - Czas Świadomego KandydataGlobalny raport ManpowerGroup - Czas Świadomego Kandydata
Globalny raport ManpowerGroup - Czas Świadomego Kandydata
 
eRecruiter w NAVO PGD - Wyzwania HR | Kwiecień 2011 |
eRecruiter w NAVO PGD - Wyzwania HR | Kwiecień 2011 |eRecruiter w NAVO PGD - Wyzwania HR | Kwiecień 2011 |
eRecruiter w NAVO PGD - Wyzwania HR | Kwiecień 2011 |
 
Po co i jak korzystać z danych w HR?
Po co i jak korzystać z danych w HR?Po co i jak korzystać z danych w HR?
Po co i jak korzystać z danych w HR?
 
Big Data w rekrutacji
Big Data w rekrutacjiBig Data w rekrutacji
Big Data w rekrutacji
 
Case Study - eRecruiter w Money Expert
Case Study - eRecruiter w Money ExpertCase Study - eRecruiter w Money Expert
Case Study - eRecruiter w Money Expert
 
Prezentacja platformy ITelite
Prezentacja platformy ITelitePrezentacja platformy ITelite
Prezentacja platformy ITelite
 
Case Study - eRecruiter w Idea Expert
Case Study - eRecruiter w Idea ExpertCase Study - eRecruiter w Idea Expert
Case Study - eRecruiter w Idea Expert
 
7 błędów, które popełniają pracodawcy podczas rekrutacji
7 błędów, które popełniają pracodawcy podczas rekrutacji7 błędów, które popełniają pracodawcy podczas rekrutacji
7 błędów, które popełniają pracodawcy podczas rekrutacji
 
Case Study - eRecruiter w Grupie Onet.pl
Case Study - eRecruiter w Grupie Onet.plCase Study - eRecruiter w Grupie Onet.pl
Case Study - eRecruiter w Grupie Onet.pl
 
Standaryzacja procesów rekrutacji i budowania wizerunku pracodawcy w organiza...
Standaryzacja procesów rekrutacji i budowania wizerunku pracodawcy w organiza...Standaryzacja procesów rekrutacji i budowania wizerunku pracodawcy w organiza...
Standaryzacja procesów rekrutacji i budowania wizerunku pracodawcy w organiza...
 
Case Study - eRecruiter w BRE Bank SA
Case Study - eRecruiter w BRE Bank SACase Study - eRecruiter w BRE Bank SA
Case Study - eRecruiter w BRE Bank SA
 
Relacje z kandydatami odrzuconymi z procesu rekrutacji
Relacje z kandydatami odrzuconymi z procesu rekrutacjiRelacje z kandydatami odrzuconymi z procesu rekrutacji
Relacje z kandydatami odrzuconymi z procesu rekrutacji
 
Duzo rekrutacji, malo rak do pracy_SUEZ_reInventHR#7
Duzo rekrutacji, malo rak do pracy_SUEZ_reInventHR#7Duzo rekrutacji, malo rak do pracy_SUEZ_reInventHR#7
Duzo rekrutacji, malo rak do pracy_SUEZ_reInventHR#7
 
Employer branding. Jak mierzyć EB i przekonać do niego zarząd?
Employer branding. Jak mierzyć EB i przekonać do niego zarząd?Employer branding. Jak mierzyć EB i przekonać do niego zarząd?
Employer branding. Jak mierzyć EB i przekonać do niego zarząd?
 

More from eRecruitment Solutions

7 wiadomości do kandydatów, które możesz zautomatyzować
7 wiadomości do kandydatów, które możesz zautomatyzować7 wiadomości do kandydatów, które możesz zautomatyzować
7 wiadomości do kandydatów, które możesz zautomatyzować
eRecruitment Solutions
 
10 rzeczy, o których musisz pamiętać w rozmowach rekrutacyjnych online
10 rzeczy, o których musisz pamiętać w rozmowach rekrutacyjnych online10 rzeczy, o których musisz pamiętać w rozmowach rekrutacyjnych online
10 rzeczy, o których musisz pamiętać w rozmowach rekrutacyjnych online
eRecruitment Solutions
 
Jak efektywnie komunikować się z pokoleniem Z?
Jak efektywnie komunikować się z pokoleniem Z?Jak efektywnie komunikować się z pokoleniem Z?
Jak efektywnie komunikować się z pokoleniem Z?
eRecruitment Solutions
 
Jak zredukować odwoływanie spotkań rekrutacyjnych?
Jak zredukować odwoływanie spotkań rekrutacyjnych?Jak zredukować odwoływanie spotkań rekrutacyjnych?
Jak zredukować odwoływanie spotkań rekrutacyjnych?
eRecruitment Solutions
 
Jak komunikować się ze wszystkimi kandydatami?
Jak komunikować się ze wszystkimi kandydatami? Jak komunikować się ze wszystkimi kandydatami?
Jak komunikować się ze wszystkimi kandydatami?
eRecruitment Solutions
 
5 wskazówek jak "randkować" z kandydatem od eRecruiter
5 wskazówek jak "randkować" z kandydatem od eRecruiter5 wskazówek jak "randkować" z kandydatem od eRecruiter
5 wskazówek jak "randkować" z kandydatem od eRecruiter
eRecruitment Solutions
 
Przetestuj swój system rekrutacyjny pod kątem bezpieczeństwa i RODO - Praktyc...
Przetestuj swój system rekrutacyjny pod kątem bezpieczeństwa i RODO - Praktyc...Przetestuj swój system rekrutacyjny pod kątem bezpieczeństwa i RODO - Praktyc...
Przetestuj swój system rekrutacyjny pod kątem bezpieczeństwa i RODO - Praktyc...
eRecruitment Solutions
 
Jak zaprojektować komunikację z kandydatami w firmie. Case Study igus sp. z o.o.
Jak zaprojektować komunikację z kandydatami w firmie. Case Study igus sp. z o.o.Jak zaprojektować komunikację z kandydatami w firmie. Case Study igus sp. z o.o.
Jak zaprojektować komunikację z kandydatami w firmie. Case Study igus sp. z o.o.
eRecruitment Solutions
 
Spotkania rekrutacyjne. Czego oczekują kandydaci?
Spotkania rekrutacyjne. Czego oczekują kandydaci?Spotkania rekrutacyjne. Czego oczekują kandydaci?
Spotkania rekrutacyjne. Czego oczekują kandydaci?
eRecruitment Solutions
 
5 sposobów, jak zdobyć serca kandydatów
5 sposobów, jak zdobyć serca kandydatów5 sposobów, jak zdobyć serca kandydatów
5 sposobów, jak zdobyć serca kandydatów
eRecruitment Solutions
 
Abc konfiguracja etapów własnych
Abc konfiguracja etapów własnychAbc konfiguracja etapów własnych
Abc konfiguracja etapów własnych
eRecruitment Solutions
 
Jak w krótkim czasie zbudować sieć sprzedaży? Case study Kazar
Jak w krótkim czasie zbudować sieć sprzedaży? Case study KazarJak w krótkim czasie zbudować sieć sprzedaży? Case study Kazar
Jak w krótkim czasie zbudować sieć sprzedaży? Case study Kazar
eRecruitment Solutions
 
Jak efektywnie rekrutować z biznesem?
Jak efektywnie rekrutować z biznesem?Jak efektywnie rekrutować z biznesem?
Jak efektywnie rekrutować z biznesem?
eRecruitment Solutions
 
Jak skrócic czas trwania projektów rekrutacyjnych?
Jak skrócic czas trwania projektów rekrutacyjnych?Jak skrócic czas trwania projektów rekrutacyjnych?
Jak skrócic czas trwania projektów rekrutacyjnych?
eRecruitment Solutions
 
Candidate Experience for boosting Talent Aquisition metrics
Candidate Experience for boosting Talent Aquisition metricsCandidate Experience for boosting Talent Aquisition metrics
Candidate Experience for boosting Talent Aquisition metrics
eRecruitment Solutions
 
Rekrutacja oczami rekruterów.
Rekrutacja oczami rekruterów.Rekrutacja oczami rekruterów.
Rekrutacja oczami rekruterów.
eRecruitment Solutions
 
Pracodawcy dążą do poprawy standardów rekrutacji
Pracodawcy dążą do poprawy standardów rekrutacjiPracodawcy dążą do poprawy standardów rekrutacji
Pracodawcy dążą do poprawy standardów rekrutacji
eRecruitment Solutions
 
Firmy chcą rekrutować przyjaźnie
Firmy chcą rekrutować przyjaźnieFirmy chcą rekrutować przyjaźnie
Firmy chcą rekrutować przyjaźnie
eRecruitment Solutions
 
Koalicja na Rzecz Przyjaznej Rekrutacji | Podsumowanie działań
Koalicja na Rzecz Przyjaznej Rekrutacji | Podsumowanie działańKoalicja na Rzecz Przyjaznej Rekrutacji | Podsumowanie działań
Koalicja na Rzecz Przyjaznej Rekrutacji | Podsumowanie działań
eRecruitment Solutions
 

More from eRecruitment Solutions (20)

7 wiadomości do kandydatów, które możesz zautomatyzować
7 wiadomości do kandydatów, które możesz zautomatyzować7 wiadomości do kandydatów, które możesz zautomatyzować
7 wiadomości do kandydatów, które możesz zautomatyzować
 
10 rzeczy, o których musisz pamiętać w rozmowach rekrutacyjnych online
10 rzeczy, o których musisz pamiętać w rozmowach rekrutacyjnych online10 rzeczy, o których musisz pamiętać w rozmowach rekrutacyjnych online
10 rzeczy, o których musisz pamiętać w rozmowach rekrutacyjnych online
 
Jak efektywnie komunikować się z pokoleniem Z?
Jak efektywnie komunikować się z pokoleniem Z?Jak efektywnie komunikować się z pokoleniem Z?
Jak efektywnie komunikować się z pokoleniem Z?
 
Jak zredukować odwoływanie spotkań rekrutacyjnych?
Jak zredukować odwoływanie spotkań rekrutacyjnych?Jak zredukować odwoływanie spotkań rekrutacyjnych?
Jak zredukować odwoływanie spotkań rekrutacyjnych?
 
Jak komunikować się ze wszystkimi kandydatami?
Jak komunikować się ze wszystkimi kandydatami? Jak komunikować się ze wszystkimi kandydatami?
Jak komunikować się ze wszystkimi kandydatami?
 
5 wskazówek jak "randkować" z kandydatem od eRecruiter
5 wskazówek jak "randkować" z kandydatem od eRecruiter5 wskazówek jak "randkować" z kandydatem od eRecruiter
5 wskazówek jak "randkować" z kandydatem od eRecruiter
 
Przetestuj swój system rekrutacyjny pod kątem bezpieczeństwa i RODO - Praktyc...
Przetestuj swój system rekrutacyjny pod kątem bezpieczeństwa i RODO - Praktyc...Przetestuj swój system rekrutacyjny pod kątem bezpieczeństwa i RODO - Praktyc...
Przetestuj swój system rekrutacyjny pod kątem bezpieczeństwa i RODO - Praktyc...
 
Jak zaprojektować komunikację z kandydatami w firmie. Case Study igus sp. z o.o.
Jak zaprojektować komunikację z kandydatami w firmie. Case Study igus sp. z o.o.Jak zaprojektować komunikację z kandydatami w firmie. Case Study igus sp. z o.o.
Jak zaprojektować komunikację z kandydatami w firmie. Case Study igus sp. z o.o.
 
Spotkania rekrutacyjne. Czego oczekują kandydaci?
Spotkania rekrutacyjne. Czego oczekują kandydaci?Spotkania rekrutacyjne. Czego oczekują kandydaci?
Spotkania rekrutacyjne. Czego oczekują kandydaci?
 
5 sposobów, jak zdobyć serca kandydatów
5 sposobów, jak zdobyć serca kandydatów5 sposobów, jak zdobyć serca kandydatów
5 sposobów, jak zdobyć serca kandydatów
 
Abc konfiguracja etapów własnych
Abc konfiguracja etapów własnychAbc konfiguracja etapów własnych
Abc konfiguracja etapów własnych
 
Jak w krótkim czasie zbudować sieć sprzedaży? Case study Kazar
Jak w krótkim czasie zbudować sieć sprzedaży? Case study KazarJak w krótkim czasie zbudować sieć sprzedaży? Case study Kazar
Jak w krótkim czasie zbudować sieć sprzedaży? Case study Kazar
 
Jak efektywnie rekrutować z biznesem?
Jak efektywnie rekrutować z biznesem?Jak efektywnie rekrutować z biznesem?
Jak efektywnie rekrutować z biznesem?
 
Jak skrócic czas trwania projektów rekrutacyjnych?
Jak skrócic czas trwania projektów rekrutacyjnych?Jak skrócic czas trwania projektów rekrutacyjnych?
Jak skrócic czas trwania projektów rekrutacyjnych?
 
Candidate Experience for boosting Talent Aquisition metrics
Candidate Experience for boosting Talent Aquisition metricsCandidate Experience for boosting Talent Aquisition metrics
Candidate Experience for boosting Talent Aquisition metrics
 
Rekrutacja oczami rekruterów.
Rekrutacja oczami rekruterów.Rekrutacja oczami rekruterów.
Rekrutacja oczami rekruterów.
 
Pracodawcy dążą do poprawy standardów rekrutacji
Pracodawcy dążą do poprawy standardów rekrutacjiPracodawcy dążą do poprawy standardów rekrutacji
Pracodawcy dążą do poprawy standardów rekrutacji
 
Firmy chcą rekrutować przyjaźnie
Firmy chcą rekrutować przyjaźnieFirmy chcą rekrutować przyjaźnie
Firmy chcą rekrutować przyjaźnie
 
Przyjazna rekrutacja w Meritum Bank
Przyjazna rekrutacja w Meritum BankPrzyjazna rekrutacja w Meritum Bank
Przyjazna rekrutacja w Meritum Bank
 
Koalicja na Rzecz Przyjaznej Rekrutacji | Podsumowanie działań
Koalicja na Rzecz Przyjaznej Rekrutacji | Podsumowanie działańKoalicja na Rzecz Przyjaznej Rekrutacji | Podsumowanie działań
Koalicja na Rzecz Przyjaznej Rekrutacji | Podsumowanie działań
 

Jak wdrożyć system rekrutacyjny w organizacji?

 • 1. Jak wybrać i wdrożyć system rekrutacyjny w organizacji? Koźmiński, 7 maja 2020
 • 3. Julia Urbańska Marketing & Customer Experience Senior Manager #HR #rekrutacja #candidateexperience #customerexperience #SaaS #software #technologia #badania #dane #analizy e-mail: julia.urbanska@eRecruiter.pl Kilka słów o mnie
 • 4. eRecruiter – część Grupy Pracuj
 • 6. Mapa polskich narzędzi dla HR Looking for HR Tech startup that solve your challenge? Want to innovate in a startup way? Did I miss any Work & HR Tech startup? Call me or let me know: Bartek Janowicz bartek@proinnovate.pl +48 604 647 317 ANALYTICS Batch 1 starts December 5th Demo Day, March 5th, 2020 RECRUITMENT & SOURCING FOR OTHERS RECRUITMENT & SOURCING FOR IT RECRUITMENT - ATS TOOLS We have corporations work & innovate the startup way Map made by: RECRUITMENT - TOOLS ORGANIZATION I WORK TIME GIG ECONOMY HR AUTOMATION Version: November 2019 HR AUTOMATION - BOTS HRIS (HR COMBINE) Map of Polish Work & HR Tech Startups & Scaleups 2019 MEASURE ENGAGEMENT Enter the Game SCHEDULING ORGANIZATIONAL CULTURE WORK TOOLS LEARNING AND DEVELOPMENT RECRUITMENT - FOR CANDIDATES RECRUITMENT - BOTS EMPLOYER BRANDING PERKS Mr TooMuch ENGAGEMENT & PERFORMANCE inDirect MOTIVATIONAL PLATFORMS BENEFITS MANAGEMENT HR toolkit
 • 7. eRecruiter to najczęściej wykorzystywana w Polsce platforma do zarządzania rekrutacjami.
 • 8. • Multipublikacja ogłoszeń na Pracuj.pl, olx.pl oraz innych portalach • Zawsze aktualna strona kariery - publikacja ogłoszeń bez konieczności angażowania IT • Integracja ze stroną korporacyjną i wewnętrznym Intranetem • Raporty skuteczności kanałów pozyskiwania kandydatów Pozyskiwanie aplikacji z różnych kanałów oraz monitoring efektywności źródeł
 • 9. • Rozbudowany moduł filtrowania aplikacji • Inteligentna wyszukiwarka • Własne pytania selekcyjne (otwarte i zamknięte) w formularzach aplikacyjnych • Możliwość tworzenia i dostęp do tzw. „talent pool” Selekcja aplikacji
 • 10. • Szablony wiadomości dopasowane do kultury organizacyjnej firmy • Kandydaci powiadomieni o statusie aplikacji / otrzymują informację zwrotną • „Mass mailing” - możliwość poinformowania o statusie rekrutacji wielu kandydatów jednocześnie • Pełna historia korespondencji i ustaleń z kandydatami w jednym miejscu Komunikacja, która buduje Candidate Experience
 • 11. • Możliwość umawiania spotkań offline oraz online • Spotkania online – bez konieczności zakładania konta i logowania się przez kandydata • Potwierdzenia spotkań w formie e-mail oraz SMS • Automatyczne przypomnienie 24 godziny przed spotkaniem rekrutacyjnym Spotkania, o których kandydat nie zapomni
 • 12. • Prosty model komunikacji – koniec z czasochłonną wymianą informacji oraz opiniowaniem aplikacji • Intuicyjny panel do przeglądania przesłanych aplikacji dostarcza menedżerom wszystkich najważniejszych informacji o kandydacie • Szybsza informacja zwrotna od biznesu to szybsza informacja zwrotna do kandydata Sprawna współpraca z biznesem
 • 13. • Posumowanie rekrutacji • Monitoring pracy zespołu HR • Efektywność źródeł • Raporty „na żądanie” Raporty z każdego poziomu rekrutacji pod kontrolą
 • 14. • Bezpieczeństwo danych od pierwszego kontaktu z kandydatem • Spełnienie obowiązku informacyjnego i zbieranie zgód • Obsługa praw kandydatów • Monitoring czasu przetwarzania danych Rekrutacje zgodne z RODO
 • 15. • Powiadomienia Push o najważniejszych zdarzeniach • Opiniowanie aplikacji z biznesem • Lista spotkań pod kontrolą • Wszystkie dane o kandydacie pod ręką • Nowoczesne i bezpieczne logowanie Aplikacja mobilna eRecruiter
 • 18. 504 pracodawców (osób pracujących w firmach zatrudniających pow. 10 pracowników, zajmujących się prowadzeniem procesów rekrutacyjnych lub aktywnie w nich uczestniczących) pracowników fizycznych (osób aplikujących w czasie ostatniego roku na wybrane stanowisko związane z pracą fizyczną) 328 1570 specjalistów (osób z wykształceniem co najmniej średnim i stażu pracy co najmniej 2 lata, którzy aplikowali w czasie ostatniego roku na wybrane stanowisko) O opinię zapytaliśmy: Źródło: 5. edycja raportu „Candidate Experience w Polsce”, eRecruiter i Great Digital
 • 19. 51% specjalistów uważa, że pracodawcy dbają o relacje z kandydatami, którzy starają się o pracę 54% pracowników fizycznych uważa, że pracodawcy dbają o relacje z kandydatami, którzy starają się o pracę Źródło: 5. edycja raportu „Candidate Experience w Polsce”, eRecruiter i Great Digital
 • 20. 8% 12% 50% 29% 1% 7% 9% 33% 46% 5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Brak zdania Zdecydowanie nie Raczej nie Raczej tak Zdecydowanie tak Badanie 2019 Badanie 2017 PORÓWNANIE WYNIKÓW Z BADAŃ CX 2017 i 2019 Czy z doświadczeń kandydatów wynika, że firmy dbają o relacje z nimi podczas starań o pracę?? Źródło: 5. edycja raportu „Candidate Experience w Polsce”, eRecruiter i Great Digital 4. edycja raportu „Candidate Experience w Polsce”, eRecruiter i Great Digital
 • 21. PRACODAWCY Jakie działania w zakresie candidate experience podejmują pracodawcy? N=504 8% 16% 22% 24% 48% 59% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Mamy oddzielny budżet na działania z zakresu candidate experience Minimum raz w roku pytamy w badaniu kandydatów o opinię Żadne z powyższych Prowadzimy w organizacji regularne wewnętrzne działania Mamy wdrożony standard zachowań wobec kandydata Dbamy o doświadczenia kandydatów na co dzień Źródło: 5. edycja raportu „Candidate Experience w Polsce”, eRecruiter i Great Digital
 • 22. PRACODAWCY Co sprawia, że pracodawcy podejmują dodatkowe działania w celu poprawy doświadczeń kandydatów? N=316 3% 3% 4% 8% 25% 52% 59% 60% 68% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Kryzys PR/EB wywołany nieodpowiednim potraktowaniem kandydatów Inne Wynik inicjatywy zarządu Negatywne opinie od kandydatów na temat rekrutacji Spadająca liczba aplikacji od kandydatów Chęć zwiększenia liczby poleceń od kandydatów Wynik oddolnej inicjatywy zespołu HR Dbanie o doświadczenia kandydatów jako klientów Chęć poprawy wizerunku pracodawcy Źródło: 5. edycja raportu „Candidate Experience w Polsce”, eRecruiter i Great Digital
 • 23. PRACODAWCY Co pracodawcy uważają za największe wyzwanie w obszarze candidate experience na poziomie HR? N=504 40% 16% 15% 13% 6% 5% 4% 2% Kompleksowe zadbanie o cały cykl życia kandydata, a nie tylko fazę rekrutacji Zróżnicowanie rekrutacji i stanowisk Zapewnienie spójnego procesu rekrutacji do różnych zespołów, oddziałów i lokalizacji Zbyt mały zespół rekrutacyjny Utrzymanie standardu procesu rekrutacyjnego w procesach firmy i agencji Zachowanie spójności pomiędzy wizerunkiem marki firmy a pracodawcy i vice versa Bardzo duża liczba aplikacji Inne Źródło: 5. edycja raportu „Candidate Experience w Polsce”, eRecruiter i Great Digital
 • 24. PRACODAWCY Co pracodawcy uważają za największe wyzwanie w obszarze candidate experience na poziomie całej organizacji? N=504 31% 27% 16% 12% 8% 6% 2% Standaryzacja zachowań wobec kandydatów wśród managerów Implementacja i egzekwowanie działań, które poprawiają doświadczenia kandydatów Brak oddzielnego budżetu na działania z obszaru candidate experience Zaangażowanie w działania kierownictwa firmy Żadne z powyższych Brak wiedzy nt. oczekiwań kandydatów Inne, jakie? Źródło: 5. edycja raportu „Candidate Experience w Polsce”, eRecruiter i Great Digital
 • 26. 15% 30% 50% 53% 54% 60% 63% 70% 72% 88% 12% 26% 20% 51% 36% 42% 26% 27% 17% 38% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Pokazanie biura i przedstawienie współpracowników Możliwość bezpośredniej komunikacji z rekruterem Ciągły kontakt z kandydatem Możliwość poznania przełożonego Krótki (max. do 1 miesiąca) proces rekrutacji Prosty proces rekrutacji Informowanie o zakończeniu procesu rekrutacji Informacja o wynagrodzeniu w ogłoszeniu Informowanie o powodach niezakwalifikowania się Szczere i rzetelne przedstawienie warunków pracy Doświadczenia kandydatów Oczekiwania kandydatów SPECJALIŚCI Jakich dobrych praktyk oczekują kandydaci, a jak wygląda to w rzeczywistości? N=1570 Źródło: 5. edycja raportu „Candidate Experience w Polsce”, eRecruiter i Great Digital
 • 27. 29% 30% 32% 40% 41% 45% 48% 50% 70% 81% 29% 36% 33% 30% 32% 17% 15% 36% 53% 41% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Możliwość bezpośredniej komunikacji z rekruterem Decyzja o zatrudnieniu na podstawie 1 spotkania Możliwość poznania przełożonego Szybki (max. do 1 tygodnia) proces rekrutacji Pokazanie miejsca pracy i przedstawienie współpracowników Poinformowanie o zakończeniu procesu rekrutacji Informowanie o powodach niezakwalifikowania Informacja o krokach wymaganych do zatrudnienia Informacja o oferowanym wynagrodzeniu Szczere i rzetelne przedstawienie warunków pracy Doświadczenia kandydatów Oczekiwania kandydatów PRACOWNICY FIZYCZNI Jakich dobrych praktyk oczekują kandydaci, a jak wygląda to w rzeczywistości? N=328 Źródło: 5. edycja raportu „Candidate Experience w Polsce”, eRecruiter i Great Digital
 • 28. Jak wybrać i wdrożyć system rekrutacyjny w organizacji?
 • 30. Interesariusze zespół HR / rekrutacji biznes / hiring managers IT / zespół bezpieczeństwa kadra zarządzająca zespół marketingu / PR / komunikacja wewnętrzna kandydaci / pracownicy
 • 32. Po co wdrażać system rekrutacyjny w organizacji? WSPÓŁPRACA & WYMIANA INFORMACJI Rekrutacja to gra zespołowa, w której HR i biznes grają do jednej bramki – dzięki odpowiednim narzędziom wymiana informacji będzie szybka i sprawna. CANDIDATE EXPERIENCE Stały kontakt ze wszystkimi kandydatami na każdym etapie procesu dzięki automatyzacji działań (powiadomienia, przypomnienia, notyfikacje SMS, e-mail). “SINGLE POINT OF TRUTH” Jedno miejsce, w którym dostępne są na bieżąco wszystkie informacje oraz dane na temat procesów rekrutacyjnych w organizacji. BEZPIECZEŃSTWO Informacje o kandydatach, zarówno z procesów zewnętrznych jak i wewnętrznych są odpowiednio zabezpieczone. Tylko uprawnione osoby mają do nich dostęp. EMPLOYEE ENGAGEMENT Sprawne narzędzia, przejrzyste oraz zrozumiałe procesy wpływają na zwiększenie zaangażowania pracowników na różnych szczeblach.
 • 33. 3. Jakie potrzeby mają poszczególne grupy interesariuszy?
 • 34. Interesariusze – jakie mają potrzeby? zespół HR / rekrutacji biznes / hiring managers IT / zespół bezpieczeństwa kadra zarządzająca zespół marketingu / PR / komunikacja wewnętrzna kandydaci / pracownicy
 • 35. Wskazówka: stwórz „check listę” potrzeb i przy wyborze systemu sprawdź, które z nich możesz zaadresować
 • 37. Wskazówka: narzędzia powinny wspierać i uzupełniać Twoje procesy … a nie na odwrót ;-)
 • 38. • Czy rekrutacje na wszystkie stanowiska przebiegają w ten sam sposób? • Czy są jakieś grupy rekrutacji, które wymagają innych procesów / działań (np. testy kompetencji, zadania rekrutacyjne, szybka ścieżka akceptacji)? • Z ilu i jakich etapów będą składały się rekrutacje? Jak poszczególne etapy będą rozłożone w czasie? Zastanów się jak będzie wyglądał proces rekrutacji z perspektywy kandydatów? Źródło: https://blog.pozyskajklienta.pl/lejek-sprzedazowy-co-to-jest-i-dlaczego-powinienes-go-zaplanowac/
 • 39. Przykładowy cykl komunikacji z kandydatem Pozyskiwanie aplikacji kandydatów Analiza CV Spotkanie rekrutacyjne I Spotkanie rekrutacyjne II / decyzja o zatrudnieniu Nowy projekt rekrutacyjny 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 7 8 Podziękowanie za przesłanie aplikacji 6 Zaproszenie do kolejnego etapu Zaproszenie do kolejnego etapu Podziękowanie za udział w procesie Podziękowanie za udział w procesie Podziękowanie za udział w procesie Informacja o zatrudnieniu Zaproszenie do nowego projektu i/lub badanie opinii kandydatów
 • 40. • Kto odpowiada za selekcję aplikacji? Rekruter czy menedżer? • Kto kontaktuje się z kandydatem? • Na jakim etapie menedżer dołącza do procesu rekrutacyjnego? • Ile czasu menedżer ma na zapoznanie się z aplikacjami kandydatów i informacje zwrotną do rekrutera? • Czy menedżer bierze udział w spotkaniach rekrutacyjnych? • Jeżeli menedżer prowadzi spotkania samodzielnie, to jakie powinny być punkty stałe takiego spotkania? • Kto informuje kandydata o odrzuceniu jego aplikacji/zaproszeniu do kolejnego etapu? Ustal kto za co odpowiada
 • 41. Punkty styku kandydata z marką pracodawcy - przykład Pierwsza rozmowa telefoniczna z rekruterem Oferta pracy na portalu rekrutacyjnym Formularz aplikacyjny Autoresponder po zaaplikowaniu Opinie o pracodawcy w sieci Wejście na recepcję Rozmowa z menedżerem działu Kontakt z działem kadr Informacja zwrotna / Złożenie oferty Pierwszy dzień pracy Badanie opinii Zaproszenie na spotkanie / Przypomnienie o spotakniu
 • 42. Zweryfikuj procesy rekrutacyjne w swojej firmie – pytaj o opinie kandydatów Zakładka „Kariera” Spotkanie z ADP Assessment Spotkanie z menedżerem działu Informacja zwrotna Złożenie oferty Pozytywne doświadczenia Ogłoszenie Formularz aplikacyjny Badanie opinii kandydata Informacja zwrotna Recepcja Negatywne doświadczenia
 • 43. 5. O co zapytać dostawcę oprogramowania?
 • 44. • Od kiedy firma istnieje na rynku i ile projektów wdrożeniowych przeprowadziła? • Ile czasu trwa oraz jak wygląda wdrożenie? Kto po stronie dostawcy będzie zaangażowany? Czy i jakie wsparcie posprzedażowe zapewnia dostawca? • W jaki sposób dostawca dba o bezpieczeństwo danych? • Czy system można przetestować? Ile osób po naszej stronie powinno zostać zaangażowanych w testowanie? • Czy z rozwiązania korzystają firmy z naszej branży? • Czy możemy porozmawiać z osobami z innych firm na temat korzystania z usługi? Pamiętaj o: [!] swojej „check liście” potrzeb oraz [!] mapie procesów Omów z dostawcą, w jaki sposób proponowane rozwiązanie odpowie na Twoje potrzeby oraz usprawni i wesprze Twoje procesy. O co zapytać dostawcę (nie tylko rozwiązań dla HR)
 • 46. Pozycje HR-owe: • Lepszy pracodawca – Zyta Machnicka • Candidate Experience – Maja Gojtowska • Pracuj na TAK – Przemysław Gacek Pozycje nieoczywiste ;-) • Never lose a customer again – Joel Caleman • REWORK – Jason Fried Jakie książki warto przeczytać?
 • 47. Blog eRecruiter https://erecruiter.pl/blog/ Wyzwania HR https://wyzwaniahr.pracuj.pl/ Blog Great Digital https://greatdigital.pl/blog/ Blog Gojtowska.com https://gojtowska.com/ Gdzie szukać wiedzy HR-owej?
 • 48. „O rekrutacjach przy kawie” https://www.youtube.com/playlist?list=PLf2KxeEqkga2Dq4AKQt6AKLtmlMUHRjL1 Zaprojektuj swoje życie https://zaprojektujswojezycie.pl/ Podcasty