Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Лекц 3
БАЙГУУЛЛАГЫН
ХӨГЖИЛ: ҮНЭТ ЗҮЙЛС
БА ЁС ЗҮЙ
 БХ-ийн онцлог ба ялгарах нөхцөл
 Үнэт зүйлсийн тогтолцоог ойлгох зайлшгүй
шаардлага
 БХ-ийн нийтлэг үнэт зүйлс ба зарч...
 Энэ бол менежементийн зөвөлгөө биш
 Санхүүгийн зөвөлгөө
 Маркетингийн зөвөлгөө
 Supply chain management
 Эдгээр өөрч...
 БҮЛГИЙН,
 НИЙТИЙН,
 ДЭД СИСТЕМҮҮДИЙН
 ДИНАМИК ӨӨРЧЛӨЛТИЙГ ТООЦООЛОН
 УЯН ХАТАН
 ТУХАЙН НӨХЦӨЛ БА ОРОН ЗАЙД ТОХИРСОН...
 Үнэт зүйлс
 Сайн муу, зөв буруугийн талаарх ерөнхий төсөөлөл
 Тогтвортой хүчтэй итгэл үнэмшил бөгөөд харилцааны дэг жу...
 Бүлгийн үйл хөдлөл
 Шийдвэр гаргалт
 Сэтгэл хөдлөл
 Хариу үйлдэл
ҮНЭТ ЗҮЙЛС
Татгалзах Хүлээн зөвшөөрөх
Хүмүүст муу шинж чанар илүү Хүмүүст сайн шинж чанар илүү
Бусдыг сөргөөр үнэлэхээс зайлсхийх Хүн...
 Өөрчлөлтийг өөрсдөө л хийнэ
 МакГрэгор, Ликерт нарын туршилтууд баталсан
 Системийг өөрчлөхийн тулд дэд системүүд, сис...
 Зохион байгуулалтын суурь нэгж
 Гол зорилтот түвшин
 Байгууллагын гишүүд нэг ба түүнээс илүү бүлэг эсвэл багт
хамаарда...
 БХ-ийн гол ач холбогдол өсөлт, хөгжил ба суралцах чадвар
 Алдаанаас суралцах
 Тасралтгүй шинж чанартай процесс
 Илүү ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

байгууллагын хөгжил үнэт зүйлс ба ёс зүй Copy

8,624 views

Published on

 • Be the first to comment

байгууллагын хөгжил үнэт зүйлс ба ёс зүй Copy

 1. 1. Лекц 3 БАЙГУУЛЛАГЫН ХӨГЖИЛ: ҮНЭТ ЗҮЙЛС БА ЁС ЗҮЙ
 2. 2.  БХ-ийн онцлог ба ялгарах нөхцөл  Үнэт зүйлсийн тогтолцоог ойлгох зайлшгүй шаардлага  БХ-ийн нийтлэг үнэт зүйлс ба зарчим  Оролцоо, хамтын ажиллагаа ба эрх мэдлийг түгээх  Бүлэг ба ажлын баг, тэдгээрийн ач холбогдол  Өсөлт, хөгжил ба суралцах чадвар  Нээлттэй байдал, үнэн байдал ба итгэл  Үнэт зүйлсийн өөрчлөлт  Үнэт зүйлсийг тогтоох  Ёс зүйн тунхаг ЛЕКЦ 3
 3. 3.  Энэ бол менежементийн зөвөлгөө биш  Санхүүгийн зөвөлгөө  Маркетингийн зөвөлгөө  Supply chain management  Эдгээр өөрчлөлтүүд үр ашигтай байх  Энэ сургалтын хөтөлбөр биш  Сургалтын арга  Сургалтын зорилго  Олон хүнд зориулсан стандарт  Зөвхөн тухайн Б-д зориулсан системийн хөтөлбөр  Энэ бол урт хугацааны хөтөлбөр  Хийгдсэн өөрчлөлт нь урт хугацаанд оршин тогтнох систем БХ-ИЙН ОНЦЛОГ БА ЯЛГАРАХ НӨХЦӨЛ
 4. 4.  БҮЛГИЙН,  НИЙТИЙН,  ДЭД СИСТЕМҮҮДИЙН  ДИНАМИК ӨӨРЧЛӨЛТИЙГ ТООЦООЛОН  УЯН ХАТАН  ТУХАЙН НӨХЦӨЛ БА ОРОН ЗАЙД ТОХИРСОН  АРГАЧЛАЛ ЭСВЭЛ ЗАГВАРЫГ БИЙ БОЛГОХ БХ-ИЙН ОНЦЛОГ ЯЛГАРАХ НӨХЦӨЛ
 5. 5.  Үнэт зүйлс  Сайн муу, зөв буруугийн талаарх ерөнхий төсөөлөл  Тогтвортой хүчтэй итгэл үнэмшил бөгөөд харилцааны дэг журмыг тогтоодог хувь хүн эсвэл нийгмийн түвшинд бусдаас ялгарах оршин тогтнох өөрийн гэсэн таатай зарчмууд  Энэ нь бидний зан байдал ба шийдвэр гаргалтанд нөлөөлдөг  Өөрсдийн туршлагаар олж авдаг суралцдаг бөгөөд бусдыг сургах гэж баримталдаг итгэл үнэмшил ҮНЭТ ЗҮЙЛСИЙН ТОГТОЛЦОО
 6. 6.  Бүлгийн үйл хөдлөл  Шийдвэр гаргалт  Сэтгэл хөдлөл  Хариу үйлдэл ҮНЭТ ЗҮЙЛС
 7. 7. Татгалзах Хүлээн зөвшөөрөх Хүмүүст муу шинж чанар илүү Хүмүүст сайн шинж чанар илүү Бусдыг сөргөөр үнэлэхээс зайлсхийх Хүн гэдгээр нь харах Хүний ур чадварыг тогтмол гэж үзэх Хүнийг хөгжлийн процесс дунд яваа Ялгааг эсэргүүцэх болгоомжлох Хүлээн зөвшөөрөх, ашиглах Ажилтан албан хаагчтай харьцах Хүнтэй нь харьцах Сэтгэл хөдлөл мэдрэмжийг хязгаарлах Зохистой сэтгэл хөдлөл мэдрэмжийг хуваалцах Дүрд тоглох Үнэн сэтгэлээс хандах Өөрийн статус эрх мэдэл нэр хүндийг ашиглах Ажил хэрэгтэй холбоотой зорилго санаачлагыг ашиглах Үл итгэх Итгэх Нүүр тулж асуудлыг сөхөхөөс зайлсхийх Зохистой байдлаар асуудлыг сөхөх Эрсдэлээс зайлсхийх Азаа үзэх турших Цалин авах гэж ажил хийдэг Амжилт гаргах, хөгжих гэж ажил хийдэг Өрсөлдөөнд анхаарлаа төвлөрүүлэх Хамтын ажиллагаанд анхаарлаа төвл. БХ НИЙТЛЭГ ҮНЭТ ЗҮЙЛС
 8. 8.  Өөрчлөлтийг өөрсдөө л хийнэ  МакГрэгор, Ликерт нарын туршилтууд баталсан  Системийг өөрчлөхийн тулд дэд системүүд, системийн гишүүд идэвхтэй оролцох  Гэхдээ байгууллагыг хөгжүүлэх багт бүх гишүүд оролцоно гэсэн үг биш  Жижиг чулуугаар том чулууг хөдөлгөх  Санал бодлыг чөлөөтэй тусгах хүлээн авах  Тэдний оролцоог идэвхжүүлэх багийн систем шаардлагатай  Сургалт арга барил  Асуудлаа дэвшүүлэх шүүн хэлэлцэх арга барил  Хурлыг зохион байгуулах явцыг чиглүүлэх хөндлөнгийн хүч ОРОЛЦОО, ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА БА ЭРХ МЭДЛИЙГ ТҮГЭЭХ
 9. 9.  Зохион байгуулалтын суурь нэгж  Гол зорилтот түвшин  Байгууллагын гишүүд нэг ба түүнээс илүү бүлэг эсвэл багт хамаардаг  Бүлэг байгаа бол манлайлагч байгаа  Бүлэг албан ёсны ба албан ёсны бус  Зарим бүлэг бүрэлдэх гэж урт хугацаа шаарддаг  Ажлын баг энэ бол өөр ойлголт, зориулалт бүхий нэгж  Ажлын багт зорилго, бүрэн эрх, нөөц, үүрэг хэрэгтэй  БХ ажлын багийг бий болгох ашиглах нь гол эхлэл БҮЛЭГ, АЖЛЫН БАГ
 10. 10.  БХ-ийн гол ач холбогдол өсөлт, хөгжил ба суралцах чадвар  Алдаанаас суралцах  Тасралтгүй шинж чанартай процесс  Илүү хүчтэй эсэргүүцэл ба үгүйсгэлтэй тулгардаг  Асуудал дахин тулгарах үед хариу үйлдэл, арга хэмжээ нь бэлэн  Стрессийн загвар  Сургалтын муруй  Шинийг хүлээн авах, өөрчлөлтийг хүлээн зөвшөөрөх чадвар ӨСӨЛТ, ХӨГЖИЛ, СУРАЛЦАХ ЧАДВАР

×