Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
НИЙГМИЙН ЭНТРЕПРЕНЕР БА ОЛОН НИЙТИЙН  ОРОЛЦООНД СУУРИЛСАН ХӨГЖИЛ    О.Эрдэнэбулган, СДБС-ний дэд тэргүүн       ...
Нийгмийн энтрепренер гэжхэн бэ?•“Нийгмийн энтрепренер гэж нийгэмд тулгамдаж буйасуудлыг тодорхойлж, нийгмээ өөрчлөхийн тул...
Нийгмийн энтрепренер гэжхэн бэ?• Шийдэл бий болго •  Хэрхэн илүү сайхан болгох вэ? (Загас өгөх, барих аргыг заах бус,  ...
Олон нийтийн оролцоондсуурилсан хөгжилОНОСХ-ийн хандлага нь амьжиргааны түвшин доогуур х үм үүс болон тэдгээрийн байгуулл...
Нэг Тэнгэрийн доорхи Нэгэнгэр бүлТухайн орон нутаг болон, нийгэмдээ бид - нэгэн гэр бүл гэсэн үзэл санаагаар хандах зам....
Нэгдмэл хандлагаОНОСХ нь шинэ төсөл юмуу хөтөлбөр биш бөгөөд харин аливаа үйл ажиллагаа болон төсөлд хандах бидний баримт...
Нэгдмэл хандлагаЯмар ч төслийн амжилт нь дараахь асуултуудаас б үрэн хамаарах болно:  • 1. Тухайн орон нутгийн иргэдийн...
Зохион байгуулалтынстратеги Олон нийтийг хамруулах ба чадваржуулах Олон нийтийн оролцоонд тулгуурласан хөгжлийн загварыг...
Зохион байгуулалтынстратегиСтратеги ба Тө лө влө лтТухайн хөтөлбөрөө хэрэгжүүлэх газрыг сонгох шалгуурыг гаргаТоо хэмжэ...
Хүлээн зөвшөөрөгдсөнудирдагч ба ОНОСХ-ийн загвар ОНОСХ-ийн загварыг сонгосноор, таны үйл ажиллагаа ямар ч асуудлыг шийдэж ...
Хүлээн зөвшөөрөгдсөнудирдагч ба ОНОСХ-ийн загвар Жишээ нь, 12 өдрийн хөтөлбөрийн нэг юмуу хоёр өдөр нь дуу хөгжим, хоол ун...
Олон нийтийн оролцоотхөгжил:Орон нутгийн хөгжлийг бий болгоход иргэдийнбүлгүүд шийдвэр гаргах болон нөөцийг зарцуулахэрхий...
ОНОСХ-ийн гол зарчмуудНийгмийн бодлого боловсруулагчид болон үр дүнхүртэгчдийн хоорондын зайг багасгахТодорхой төслийн сан...
Нийгэм ба эдийн засгийнтогтвортой байдалОНОСХ нь орон нутагт ньтөлөвлөх, ХО-лтыгзарцуулах шийдвэрийнэрхийг өгснөөрөө оронн...
Олон нийтийн оролцоондсуурилсан хөгжлийнамжилттай төслийн шалгуурОрон нутгийн хүмүүсийн оролцоо, төлөвлөлт болонгүйцэтгэли...
ОНОСХ-ийн үр ашгийндүгнэлтНэр төрийг болон бахархлыг хамгаалдагОлон нийт нь өөрийн хөгжлийн төлөө хариуцлага авдагОлон ний...
ОНОСХ-ийн үр ашгийндүгнэлтУян хатан байдлыг бий болгодогАрдчилсан оролцоог нэмэгдүүлж, хүний эрхийгхүндэтгэн хөгжүүлдэгНий...
Та юу хийж чадах вэ? Тодорхой олон нийтийг ОНОСХ загвараар сонгох Орон нутгийн болон улсын засаг захиргаа, хувийнхэвшил ...
Асуулт хариулт
Social Entrepreneur and CDD
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Social Entrepreneur and CDD

563 views

Published on

Энэ презентаци нийгмийн энтерпренер гэж ямар хүн болохыг, тэдгээр нь олон нийтийн оролцонд суурилсан хөгжлийг хэрхэн бий болгох вэ гэдгийг тайлбарлана

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Social Entrepreneur and CDD

 1. 1. НИЙГМИЙН ЭНТРЕПРЕНЕР БА ОЛОН НИЙТИЙН ОРОЛЦООНД СУУРИЛСАН ХӨГЖИЛ О.Эрдэнэбулган, СДБС-ний дэд тэргүүн 2012 оны 10 сар
 2. 2. Нийгмийн энтрепренер гэжхэн бэ?•“Нийгмийн энтрепренер гэж нийгэмд тулгамдаж буйасуудлыг тодорхойлж, нийгмээ өөрчлөхийн тулд бизнесийнзарчмуудад тулгуурлан тухайн ажлыг, байгууллагыг зохионбайгуулах, бүтээх ба удирдах хүнийг хэлнэ” – Ашока • Бизнесийн энтрепренер үр дүнгээ орлого ба ашгаар хэмждэг бол нийгмийн энтрепренер нийгэмд бүтээсэн эерэг үр дүнгээр хэмждэг.
 3. 3. Нийгмийн энтрепренер гэжхэн бэ?• Шийдэл бий болго • Хэрхэн илүү сайхан болгох вэ? (Загас өгөх, барих аргыг заах бус, шинээр цөөрөм байгуулж загас үржүүлж үр шимийг хүртэх)• Ү р дү нг хэмжиж бай • Чиний нөлөөгөөр дэлхий хэрхэн сайжирсан бэ?• Өө рчлө лтийн загварыг бий болгож бай • Шийдэл ≠ Үр дүн. Шийдлийг оллоо гээд шууд үр дүн гарга гэсэн үг биш. Амьдрал илүү төвөгтэй• Оролцоог хангадаг • Хэн нэгний төлөө бус, хэн нэгэнтэй хамт бүтээдэг• Нөө цийн зохистой ашиглалт • Өөрийн байгаа газраа, байгаа нөөцөөрөө чадах зүйлээ хий• Урт хугацаанд тогтвортой байх • Жинхэнэ өөрчлөлт удаан хугацаанд тогтвортой оршдог
 4. 4. Олон нийтийн оролцоондсуурилсан хөгжилОНОСХ-ийн хандлага нь амьжиргааны түвшин доогуур х үм үүс болон тэдгээрийн байгууллагуудыг, хөгжлийн замд тулгамдаж байгаа асуудлуудыг шийдвэрлэхэд тогтвортой арга замаар хамтран ажиллах баялаг хэмээн ханддаг юм.Энэ нь төрийн оролцоогоор их хэмжээний хөрөнгө оруулалт юмуу хэн нэгний тусламжийн хөтөлбөрөөр хөгжихөөс МАШ өөр ойлголт юм.Ядуус болон амьжиргааны түвшин доогуур хүмүүсийг ядуурлыг бууруулах гол бай болгон онилдог бол харин ОНОСХ нь сэтгэхүйн хандлагыг өөрчилж, урам зориг болон тодорхой дэмжлэгийн хүчээр олон нийт өөрсөддөө тулгамдаж буй асуудлуудын дийлэнхийг шийднэ чадна гэж үздэг .
 5. 5. Нэг Тэнгэрийн доорхи Нэгэнгэр бүлТухайн орон нутаг болон, нийгэмдээ бид - нэгэн гэр бүл гэсэн үзэл санаагаар хандах зам.Хувь хүн гэр бүлдээ маш тодорхой үүрэг хариуцлагатай байдгийн адилаар гэр бүл өөрийн олон нийтдээ маш тодорхой үүрэг хариуцлагатай байдаг юм.Сайхан гэр бүлийн тодорхойлолт нь өөрийн олон нийтдээ идэвхтэй үүрэг хүлээсэн байх ойлголтыг агуулсан байдаг.
 6. 6. Нэгдмэл хандлагаОНОСХ нь шинэ төсөл юмуу хөтөлбөр биш бөгөөд харин аливаа үйл ажиллагаа болон төсөлд хандах бидний баримталж хэрэгжүүлэх хандлага юм.Энэ нь, өөрсдийнхөө хөгжлийн төлөө хариуцлага авах сэтгэлтэй, эрүүл ухамсар бүхий олон нийтийн хэсгийн хөгжлийг бид дэмжихэд төвлөрөх хэрэгтэй гэсэн үг юм.Энэхүү өргөн ойлголтын хүрээнд бидний ажиллаж буй тухайн орон нутгийн болон улсын онцлогийг агуулсан олон янзын төсөл байх боломжтойг хэлж байгаа юм.
 7. 7. Нэгдмэл хандлагаЯмар ч төслийн амжилт нь дараахь асуултуудаас б үрэн хамаарах болно: • 1. Тухайн орон нутгийн иргэдийн оролцоо нь төслийн төлөвлөлт болон гүйцэтгэлд аль хэр идэвхтэй байна вэ? • 2. Тухайн орон нутгийн иргэд нь уг төсөл болон дараагийн төслүүд дээр хамтран ажиллах хүсэлтэй байна уу ?Гадны тусламжийн ач холбогдол ХДХВ/ДОХ-той тэмцэх болон бусад хөгжлийн асуудлуудад чухал боловч, ОНОСХ хандлага нь хөгжиж буй орнуудын иргэд өөрсдийн олон нийтдээ хариуцлага авснаар өөрийн гэсэн бахархал нэр хүндээ хадгалах боломжийг өгч байгаа юм.
 8. 8. Зохион байгуулалтынстратеги Олон нийтийг хамруулах ба чадваржуулах Олон нийтийн оролцоонд тулгуурласан хөгжлийн загварыг байнга тайлбарлаж өгснөөрөө уламжлалт буюу дээрээс шийдвэр гаргаж доороо дагадаг загвар ба буцалтгүй тусламжийн хэлбэрээс ялгаатайг ойлгуулах Олон нийтийг хөтөлбөр бүрийн төлөвлөлтийн болон гүйцэтгэлийн шатанд оролцоог хангах Хөтөлбөр бүрийн үе шатанд олон нийтийг төлөөлөж буй удирдагч нартай нь зөвлөлдөж бай Хөтөлбөр бүрийн төгсгөлд олон нийтийн тодорхойлсон дараагийн алхам бүрийг тодорхой болгож өөрсдөө удирдах ажлыг нь төлөвлөх
 9. 9. Зохион байгуулалтынстратегиСтратеги ба Тө лө влө лтТухайн хөтөлбөрөө хэрэгжүүлэх газрыг сонгох шалгуурыг гаргаТоо хэмжээнээс илүүтэйгээр чанар дээр анхаар. Хамгийн эхлээд нэг юмуу хоёр хөтөлбөрийг загвар болгон хэрэгжүүлОрон нутаг, олон нийт бүрт зөвлөх хороог байгуулОНОСХ болон бусад хөгжлийн хандлагуудын талаар мэдлэг материалын эх үүсвэрээр хангаж өгШилдэг загвар төсөл болон туршлагуудаа олон нийтэд сурталчилж таниулах хэрэгтэй
 10. 10. Хүлээн зөвшөөрөгдсөнудирдагч ба ОНОСХ-ийн загвар ОНОСХ-ийн загварыг сонгосноор, таны үйл ажиллагаа ямар ч асуудлыг шийдэж болох загвар ба хөгжлийн гараа гэж харагддаг. Тиймээс, олон нийтийг хамарч буй хүрээ, хязгаараасаа хамаарч өөр хоорондоо хамааралгүй олон хөтөлбөрийг зэрэг хэрэгжүүлэх боломжтой. Тухайн хамарсан хүрээнийхээ хамгийн идэвхтэй, ухамсартай хүмүүсээ хамруулдгаараа тухайн орон нутагт хүлээн зөвшөөрөгдсөн удирдагч болдог.
 11. 11. Хүлээн зөвшөөрөгдсөнудирдагч ба ОНОСХ-ийн загвар Жишээ нь, 12 өдрийн хөтөлбөрийн нэг юмуу хоёр өдөр нь дуу хөгжим, хоол унд болон мэдээллийн юмуу үйлчлэлийн үйл ажиллагаа байж болно. Уг үйл ажиллагаа нь эрүүл мэндийн, ХАА, эрүүл аж төрөх, цэвэр усаар хангах г.м. бусад чухал асуудлуудыг хамарсан байж болно. Засаг захиргааны нэгжийн удирдлагууд, ТББ-ууд болон судалгаа, эрдмийн байгууллагуудыг мэдээллийн хэсгүүдийг удирдуулахаар урьж болдог.
 12. 12. Олон нийтийн оролцоотхөгжил:Орон нутгийн хөгжлийг бий болгоход иргэдийнбүлгүүд шийдвэр гаргах болон нөөцийг зарцуулахэрхийг эдлэн хөгжлийн үйл явцад хамтдаа бүтээгчболон оролцох процесс юм
 13. 13. ОНОСХ-ийн гол зарчмуудНийгмийн бодлого боловсруулагчид болон үр дүнхүртэгчдийн хоорондын зайг багасгахТодорхой төслийн санаачлагуудад зориуланхөрөнгийг бий болгох (ж-нь, чадавхийг нэмэгдүүлэхба мэргэжлийн сургалт)Тухайн олон нийтийн чадавхийг нэмэгдүүлж,дэмжсэнээр нийгмийн баялгийг бүтээх.
 14. 14. Нийгэм ба эдийн засгийнтогтвортой байдалОНОСХ нь орон нутагт ньтөлөвлөх, ХО-лтыгзарцуулах шийдвэрийнэрхийг өгснөөрөө ороннутгийн бахархлыгхамгаалж, эзнийухамсрыг сэргээж,иргэдийгхүчирхэгжүүлснээртогтвортой байдлыгхангадаг.
 15. 15. Олон нийтийн оролцоондсуурилсан хөгжлийнамжилттай төслийн шалгуурОрон нутгийн хүмүүсийн оролцоо, төлөвлөлт болонгүйцэтгэлийн шатанд аль хэр идэвхтэй байсан бэ?Орон нутгийн хүмүүс уг төсөл болон бусад төслүүддээр үргэлжлүүлэн хамтарч ажиллах төлөвлөгөөтэйбайна уу?Орон нутагтаа санаачлага авах дараагийн алхмуудолон нийтийн зүгээс тодорхойлогдож гарч ирсэн үү?
 16. 16. ОНОСХ-ийн үр ашгийндүгнэлтНэр төрийг болон бахархлыг хамгаалдагОлон нийт нь өөрийн хөгжлийн төлөө хариуцлага авдагОлон нийтийг хүчирхэгжүүлж олон нийтийн эерэг уурамьсгалыг бүрдүүлдэгОлон нийтийг бүрдүүлж буй өөр хоорондоо ялгаатайгишүүдийг нэгэн зорилгын төлөө нэгтгэж чаддаг ньойлголцол, нэгнээ хүлээн зөвшөөрөх сэтгэл, эв нэгдлийгбий болгодог
 17. 17. ОНОСХ-ийн үр ашгийндүгнэлтУян хатан байдлыг бий болгодогАрдчилсан оролцоог нэмэгдүүлж, хүний эрхийгхүндэтгэн хөгжүүлдэгНийгмийн дайчилгаа нь мэдлэг болон мэдээллийнчөлөөт урсгалыг бий болгодог
 18. 18. Та юу хийж чадах вэ? Тодорхой олон нийтийг ОНОСХ загвараар сонгох Орон нутгийн болон улсын засаг захиргаа, хувийнхэвшил болон ТББ-ыг оролцуулсан хамтрагч бүхбайгууллагуудыг тодорхой үүрэг хүлээхээр зохионбайгуул. Сонгосон олон нийтэд төлөвлөгөөний хороог байгуул Олон нийтийн хамгийн тулгамдсан асуудлуудыгтодорхойл Хамгийн тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэж,өөрчлөлтийг харуулж чадах эхний төслийг төлөвлө
 19. 19. Асуулт хариулт

×