Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dairy farming business

5,044 views

Published on

 • aash tataj bolku yum aa
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • dairry farming busines ged presentationig yaj tataj avah ve tuslaach
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Dairy farming business

 1. 1. Сүүний фермийн аж ахуйн бизнес Б.Эрдэнэболор, Хөдөөгийн хөгжил форум, ХААИС, 2009 он
 2. 2. Гарчиг <ul><li>Зах зээлийн нөхцөл байдал </li></ul><ul><li>Сүүний фермийн аж ахуйн үр ашиг </li></ul><ul><li>Шийдвэрлэх асуудлууд </li></ul><ul><li>Хэтийн төлөв </li></ul>Б.Эрдэнэболор, Хөдөөгийн хөгжил форум, ХААИС, 2009 он
 3. 3. 1. Зах зээлийн нөхцөл байдал Б.Нямгэрэл, Фермерийн эрдэм нийгэмлэг, ХААИС, 2006 он
 4. 4. 1. Зах зээлийн нөхцөл байдал Б.Нямгэрэл, Фермерийн эрдэм нийгэмлэг, ХААИС, 2006 он
 5. 5. УБ хотын хүн ам ба сүү, сүүн бүтээгдэхүүний нийт хэрэглээ
 6. 6. Нэг хүнд оногдох сүү, сүүн бүтээгдэхүүний хэрэглээ ба нийт хэрэглээ
 7. 7. УБ хот дахь сүүний үнэ, хэрэглэгчдийн худалдан авах чадвар ба сүү, сүүн бүтээгдэхүүний хэрэглээний (шингэн сүүнд шилжүүлснээр) харьцуулалт Он Шингэн сүүний үнэ, $/л Дундаж өрхийн жилийн орлогоор худалдан авч болох сүүний хэмжээ, л Нэг хүнд оногдох хэрэглээ, л/жил Нийт хэрэглээ, сая л/жил 199 2 0.39 2,669 34.2 20 1993 0.27 1,419 23.8 14 1994 0.34 2,011 28.1 17 1995 0.41 2,500 50.0 31 1996 0.45 2,501 90.3 57 1997 0.46 2,061 84.2 55 1998 0.46 2,273 102.2 68 1999 0.43 2,060 56.4 43 2000 0.43 2,409 49.2 39 2001 0.48 2,981 50.4 41 2002 0.42 3,705 57.6 49 2003 0.42 4,235 45.6 41 2004 0.39 4,094 57.6 53 2005 0.40 4,082 66.0 64 2006 0.45 3,898 68.4 68 2007 0.49 5,427 84.0 87
 8. 8. Монгол улсын сүү үйлдвэрлэлийн хэмжээ Нийлүүлэлт 2003 2004 2005 2006 2007 Нийт, сая литр Аж үйлдвэрийн, сая л 347.2 5.2 406.3 5.9 425.9 7.1 450.1 6.2 465.6 9.2 Нэг хүнд оногдох нийт, литр Нэг хүнд оногдох аж үйлдвэрийн, л 139 2.1 1 60 2.3 166 2.8 173 2.4 177 3.5 Хот, суурин газрын хүн амын нэг хүнд оногдох аж үйлдвэрийн сүүн бүтээгдэхүүний хэмжээ, сүүнд шилжүүлснээр, л 3.6 3.9 4.6 3.9 5.7
 9. 9. Импортын хэмжээ 2007 онд <ul><li>5,110 литр шингэн сүү </li></ul><ul><li>656 тонн өтгөрүүлсэн сүү </li></ul><ul><li>1,375 тонн хуурай сүү </li></ul><ul><li>973 тонн цөцгий </li></ul><ul><li>666 тонн тараг </li></ul><ul><li>19 тонн цөцгийн тос </li></ul><ul><li>58 тонн өтгөрүүлсэн цөцгий болон шар тос </li></ul><ul><li>218 тонн бяслаг </li></ul><ul><li>15 тонн аарц </li></ul>Импортын нийт хэмжээ 20 сая орчим литр шингэн сүүтэй тэнцэнэ
 10. 10. Сүү боловсруулах салбар <ul><li>Улсын хэмжээнд 89 сүүний үйлдвэр байдгаас 40 орчим нь ажиллаж байна. </li></ul><ul><li>Хамгийн том нь СҮҮ ХХК ( өдөрт 200 тонн ) , дараа нь АПУ ХХК-ийн үйлдвэр ( өдөрт 72 тонн ) </li></ul><ul><li>УБ хотын сүүний үйлдвэрүүд нийтдээ жилд 120 сая литр сүү боловсруулах хүчин чадалтай. </li></ul><ul><li>2007 онд эдгээр үйлдвэрүүд 9.2 сая литр сүү боловсруулсан нь хүчин чадлынх нь 7.5%-тай тэнцэж байна. </li></ul>
 11. 11. Сүү боловсруулах салбар
 12. 12. Улаанбаатар хотын сүүн бүтээгдэхүүний зах зээлийн бүтэц ( сая литр )
 13. 13. Шингэн сүүний нийлүүлэлт ( сая литр ) Нийлүүлэгчид 200 7 2015 Зах зээлд эзлэх хувь Нийлүүлэлт , сая литр түүхий сүү Зах зээлд эзлэх хувь Нийлүүлэлт, сая литр түүхий сүү Фермерүүд 21 % 18 21 % 22.5 Малчид 58 % 51 5 8 % 62 Импортлогчид 21 % 18 ( шингэн сүүнд шилжүүлснээр ) 21 % 22.5 ( шингэн сүүнд шилжүүлснээр ) Нийт 100% 87 100% 107
 14. 14. Үр ашиг <ul><li>20 үнээний аж ахуй байгуулахад хөрөнгө оруулалт 90 сая төгрөг </li></ul><ul><li>5 жилийн хугацаанд 20 үнээний аж ахуйд зээл төлсний дараахь цэвэр мөнгөн урсгалын нийлбэр 103 сая төгрөг </li></ul><ul><li>40 үнээний аж ахуйн байгуулахад хөрөнгө оруулалт 130 сая төгрөг </li></ul><ul><li>5 жилийн хугацаанд 40 үнээний аж ахуйд зээл төлсний дараахь цэвэр мөнгөн урсгалын нийлбэр 422 сая төгрөг </li></ul>
 15. 15. Үр ашигт нөлөөлөх хүчин зүйлс <ul><li>Фермийн байршил </li></ul><ul><li>Тэжээлийн зардал </li></ul><ul><li>Фермийн технологи </li></ul><ul><li>Зээлийн хэмжээ, эргэн төлөх хуваарь </li></ul><ul><li>Фермерийн боловсрол, туршлага, ажлын хариуцлага </li></ul><ul><li>Тэжээлийн ургамал тариалах талбайн хөрсний үржил шим </li></ul>
 16. 16. Шийдвэрлэх асуудлууд <ul><li>Фермийн байршил </li></ul>
 17. 17. Шийдвэрлэх асуудлууд <ul><li>Фермийн байршил </li></ul>
 18. 18. Шийдвэрлэх асуудлууд <ul><li>Фермийн байршил </li></ul>
 19. 19. Шийдвэрлэх асуудлууд <ul><li>Фермийн байршил </li></ul>www.icc.mn www.fermmed.org www.icc.mn
 20. 20. Шийдвэрлэх асуудлууд <ul><li>Фермийн байршил </li></ul>
 21. 21. Шийдвэрлэх асуудлууд <ul><li>Борлуулалтын хувьд сүүний үйлдвэрүүдээс хараат </li></ul><ul><ul><li>Цөцгийн тос, тараг зэрэг бүтээгдэхүүнүүд үйлдвэрлэх </li></ul></ul><ul><li>Цэвэр үүлдрийн мал олдоц муутай </li></ul><ul><ul><li>Үүлдрийн цөөн мал аваад өөрөө үржүүлэх </li></ul></ul><ul><li>Тэжээл олдоц муутай </li></ul><ul><ul><li>Тэжээлийн ургамал тариалах, шаардлагатай бол бусадтай хорших </li></ul></ul><ul><li>Төрийн дэмжлэг, төсөл хөтөлбөрүүдэд хамрагдаж чаддаггүй </li></ul><ul><ul><li>Зохион байгуулалтанд орж, мэдээллийн сүлжээнд хамрагдах </li></ul></ul><ul><ul><li>Дараагийн илтгэлийг анхааралтай сонсоно уу ! </li></ul></ul>
 22. 22. Шийдвэрлэх асуудлууд <ul><li>Зах зээлээс хол </li></ul><ul><ul><li>Бусадтай хоршиж, бүтээгдэхүүнээ ойролцоохь суурин газарт нийлүүлдэг сүлжээ үүсгэх, үүнд сум, аймгаас дэмжлэг хүсэх </li></ul></ul><ul><li>Фермерийн аж ахуйн талаар мэдээлэл муутай </li></ul><ul><ul><li>Төсөл хэрэгжүүлж буй байгууллагуудад болон аймаг, сумын захиргаанд Фермерийн аж ахуйн сургалт явуулах хүсэлт гаргах </li></ul></ul><ul><ul><li>Сургалт явуулдаг байгууллагуудад хандах ( жишээ нь Фермерийн эрдэм нийгэмлэг, ХААИС г.м. ) </li></ul></ul>
 23. 23. Хэтийн төлөв <ul><li>Экспортод чиглэсэн махны үйлдвэрлэл хавсран эрхлэх </li></ul><ul><li>Ялгадасыг боловсруулж био-түлш, био-бордоо, био-хий үйлдвэрлэх </li></ul><ul><li>Фермерүүд өөрсдөө орон нутагтаа зөвлөх үйлчилгээ эрхлэх </li></ul><ul><li>Төрөл бүрийн мэргэжлийн хүмүүсийг энэ салбарын хөгжилд татан оролцуулах </li></ul>
 24. 24. Манай үйлчилгээ <ul><li>Фермийн аж ахуйн бизнес төлөвлөгөө, зээлийн төсөл бичих </li></ul><ul><li>Фермерийн сургалт, зөвлөх үйлчилгээ </li></ul><ul><li>Хөдөөгийн хөгжил форум, сар бүрийн сүүлийн Пүрэв гаригт </li></ul><ul><li>Сургалтын аялал ( дотоод, гадаадад ) </li></ul>
 25. 25. Анхаарал тавьсанд баярлалаа !

×