Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sosyal Medya ve Reklam

14,358 views

Published on

İzmir Ekonomi Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü PRA 204 Principles of Advertising Dersi Sunumum

Published in: Education

Sosyal Medya ve Reklam

 1. 1. Dijital / Online Reklam<br />Sosyal Medya<br />
 2. 2. - Sosyal Medya Nedir?<br />- Sosyal Medya Kullanımı ve Rakamlarla Sosyal Medya<br />Sosyal medya sistemleri<br />Sosyal medya nasıl kullanılır<br />Sosyal Medya’da iletişim yöntemleri<br /> - Online Reklam<br />Avantajları<br />Türleri ve Örnekler<br />Performans Kriterleri<br />Viral Reklam ve Örnekleri<br />- Medya Satınalma<br />- Sosyal medya ve Google<br />SEM, SEO, ADWORDS<br />- Reklam Ücretleri ve Raporlama<br />- Yer imleme ve Fırsat Siteleri<br />Konu Başlıkları<br />
 3. 3. Sosyal Medya Genel Görünüm<br />
 4. 4. Ülkemizden En iyiler…<br />
 5. 5. Sosyal Medya İletişimi; Facebook ve benzeri sosyal ağlar, bloglar, sosyal imleme siteleri, video / fotoğraf paylaşım siteleri ve forumlar gibi internet kullanıcılarının içerik ve bilgi paylaşmasını sağlayan platformlar üzerinden yapılan iletişim çabalarına verilen genel isimdir.<br />Sosyal Medya Nedir?<br />
 6. 6. Ülkemizde 30 milyona yaklaşan internet kullanıcısı varken;<br />Firmalar ya da iletişimciler boş mu duracaktı???<br />Nereden çıktı bu sosyal medya?<br />
 7. 7. 5 Milyar; Tüm üyelerin Facebook’ta 1 günde harcadığı toplam dakika<br />13 Milyon; Wikipedia’da yer alan tanımlı konu başlığı sayısı<br />3 Milyon; 1 günde Twitter’a gönderilen post sayısı<br />3.6 Milyar; Flickr arşivindeki fotoğraf sayısı<br />412.3 yıl; YouTubedaki videoları izlemeye kalkmanın toplam süresi<br />100 Milyon; 1 günde YouTube da izlenilen video sayısı<br />Dünya genelinde;<br />
 8. 8. Facebook; 24 Milyon Türk Kullanıcı<br />Twitter; 3 Milyon Türk kullanıcı<br />Bloglar; 100,000 Blog<br />FriendFeed; 7500 Türk Kullanıcı<br />Linkedin; 335,000 Türk Kullanıcı<br />Ülkemizde;<br />
 9. 9. Reklam, Pazarlama, Halkla ilişkiler amaçlı olarak;<br />1 – Hesap Oluşturma<br />2- Takip<br />3- İçerik Oluşturma ve Yönetimi<br />4- Anlık haberler <br />5- Müşteri İlişkileri<br />6- Araştırma – Dinleme<br />7- Trend Takibi<br />8- Aplikasyonlar (Facebook,Yotube)<br />9- Hashtag (#) – Twitter & Friendfeed (#pazarlamailetisimi)<br />10-Reklam<br />Sosyal Medya Genel Kullanımı;<br />
 10. 10.
 11. 11. İnternetteReklamNedir?<br />Web ve internet aracılığıyla, pazarlamamesajlarınıniletilipmüşterilerinilgisininçekilmesiamaçlananreklamformuna "İnternetteReklam" (Online Advertising) denir.<br />İnternettereklamçalışmaları, aramamotorlarısonuçlarındakiyazılıreklamlar, banner reklamlar, reklamağlarıve e-postapazarlamasıolarakörneklendirilebilir.<br />İnternet/Sosyal Medya/Online/Dijital Reklam<br />
 12. 12. Bilgininveiçeriğincoğrafyavezamanlasınırlandırılamamasıdır. <br />Birebiriletişimsağlanması, <br />Ölçülebilirolması<br />Reklamhazırlamaveyayınlamamaliyetlerininucuzolması<br />Hedefkitleyeanındaulaşabilmesi<br />Anındagüncellenebilirolması<br />İnteraktiflik<br />Lokalmeşme<br />Özelliklerinesahipolması<br />Avantajları;<br />
 13. 13. Arama Motoru Reklam Çözümleri<br />Site içi Reklamlar<br />Banner Reklam<br />Video Reklamları<br />Text Reklam Metin İçi Reklamcılığı<br />Mail Reklam<br />RichMedia<br />Viral<br />Popup Reklamlar<br />Advertorial<br />Buton<br />Oyunlar<br />Web TV<br />Web siteleri<br />Türleri;<br />
 14. 14. Text Reklam - Metin İçi Reklamcılığı<br />
 15. 15. ,Arama Motoru Reklam Çözümleri<br />
 16. 16. Rakibe oynamak  <br />
 17. 17. Özelliği adında gizli olmasın sakın? <br />BİZE BUNU MİCROSOFT ANLATSIN MI?<br />Video linki<br />http://advertising.microsoft.com/turkiye/rich-media<br />RichMedia<br />
 18. 18. Glider reklam<br />http://ads1.msn.com/ads/demos/Avatar/12.18.09_Fox_AVATAR_Homepage.htm<br />Masaüstü afişi<br />http://pit.unicast.com/temp/msn/marquee/captivate/<br />Etkileşimli panel<br />http://ads1.msn.com/ads/demos/BMW/02.15.10_BMW_3DInteractivePanel_MSN14_White.htm<br />FullScreen reklamlar <br />http://www.admotioneurope.com/msn/demos/hbfull/bacardi/<br />RichMedia Örnekleri<br />
 19. 19. Banner Reklam, Txt Reklam,VideoReklam, Rich Media, AramaMotoruReklamcılığıveMetinİçiReklammodellerikullanılarakverilen internet reklamcılığıhizmetleri, CPM, CPC, CPA, CPL, CPS, CPE gibialternatiffiyatlandırmaçözümleriile her türlütalebikarşılamaküzeregeliştirilmektedir.<br />1- CPM (Cost Per Thousand Impressions) :  <br />1000 adetgörüntülenmebaşınaödenecektutar” anlamınagelmektedir. Müşterinindahasonragerçekleştirdiğieylemleridikkatealmadan, reklamverenin, reklamının 1000 keregörüntülenmesikarşılığındaödeyeceğimiktarınbelirlenmesinisağlamaktadır. <br />İnternette Reklam PerformansKriterleri<br />
 20. 20. 2- CPC (Cost Per Click ) :<br />Tıklamabaşınaödenecekücret” anlamınagelmektedir. CPC, reklamverenin, reklamının her tıklanmasındaödeyeceğimiktarbelirtir. Çoğuaramareklamlarıvebağlamsalreklamlar, her tıklamabaşıödenecektutarınbelirlendiğiaçıkartırmalardasatılmaktadır.<br />3- CPA (Cost Per Action) : <br />Her eylembaşınaödenmesigerekenücret” anlamınagelmektedir. Kullanıcınınreklamiçerisindegerçekleştirdiğiherhangibireyleminreklamverenemaliyetinibelirlemektekullanılır. “Eylem”, kullanıcınınreklamıtıklamasından, birürünüsatınalmasınakadardeğişenhareketleriiçerebilir. CPA, online reklamcılığınetkinliğiniölçebilençoketkilibiryöntemdir.<br />
 21. 21. 4- CPL (Cost Per Lead) : <br />Kayıtbaşınaücretlendirme" anlamınagelmektedir. Dahaöncedenbelirlenmişbireyleminreklamaracılığıylagerçekleşmesisonucundaödenmesigerekenmiktarıbelirtmektedir. Kullanıcının form doldurarakbirbaşvuruyapmasıyadasiteyeüyeolmasıtanımlıeylemlereörnekolarakgösterilebilir.<br />5- CPS (Cost Per Sale) : <br />Satışbaşınaücretlendirme" anlamınagelmektedir. Reklamaraclığıylagerçekleştirilensatışadedinegöreödenmesigerekenmiktarıbelirtmektedir. <br />
 22. 22. 6 - CPE (Cost Per Engagement) : <br />Etkileşimbaşınaücretlendirme" anlamınagelmektedir. CPE bazlıücretlendirilenetkileşimlibannerlaradetabirmikro site mantığındaçalışarak; kullanıcıyıherhangibaşkabiradreseyönlendirmeden, tümaksiyonunreklamalanıiçerisindegerçekleştirilmesineolanaksağlamaktadır. Online rezervasyon, form aracılığıylabaşvurugibieylemleretkileşimlibannerlararacılığıyla banner üzerindegerçeleştirilmektedir.<br />
 23. 23. Kısaca; “İnsandan insana bulaşan fikirdir”<br />Video, İnteraktif uygulamalar, Advergame’ler, Resimler, Ses dosyaları, Sunumlar, Metin bazlı içerikler<br />Strateji, Yaratıcı Süreç, Prodüksiyon, Yayılım ve Takip<br />En önemli özellik; “insanı harekete geçirmesi<br />Ve geldik en popülere; Viral<br />
 24. 24. 1 - TIPP-EX A hunter shoots a bear! <br />http://www.youtube.com/watch?v=4ba1BqJ4S2M<br />2- TheDesperadosExperience - http://www.youtube.com/user/desperados<br />3- Hell Pizza NZ (Deliver MeToHell)<br />http://www.youtube.com/watch?v=9p1yBlV7Ges<br />ViralReklam Örnekleri<br />
 25. 25. Efsane Fulya’nın gerçek yüzü;<br /> Video linki http://vimeo.com/8190346<br />
 26. 26. Basit bir iş değil; Performans, Strateji, ROI ve Plan<br />Hangi site? <br />Hangi alt bölümü?<br />Nasıl bir fiyat?<br />Ne tür kreatifler kullanarak?<br />Uygulama problemi yaşamamak için hangi teknikle hazırlanmalı?<br />Medya Satın Alma<br />
 27. 27. Reklam Ücretleri<br />
 28. 28. ADnet Kelime Reklam ürünlerinde tıklama başına ücretlendirme yapılmaktadır.<br />1-) Metin İçerikli Reklam - Tıklama birim maliyeti 0,30 TL.<br />2-) Görsel ve Metin İçerikli Reklam - Tıklama birim maliyeti 0,30 TL.<br />3-) Flash (banner) İçerikli Reklam - Tıklama birim maliyeti 0,40 TL.<br />4-) Video İçerikli Reklam - Tıklama birim maliyeti 0,50 TL.<br />Adnet Ajansına göre;<br />
 29. 29. Google # sadece arama motoru<br />Ve karşınızda “GOOGLE”<br />
 30. 30. Google aramanın ötesinde bizlere birçok hizmet sunmakta ama yinede markanızın ismini arattığınızda size nasıl bir cevap verdiği en önemli nokta durumunda. Google sunduğu imkanlar ile markanızın internette daha etkin temsil edilmesini ve faaliyetlerin analitiğinin tutulmasını sağlıyor. <br />Ama Google’da reklam yapmakta önemli.<br />
 31. 31. SEM (Search Engine Marketing; Arama Motoru Pazarlamacılığı), arama sonuçlarının yanında reklam da gösteren arama motorlarında reklam kampanyaları yürütmektir. Dünya´da SEM deyince GoogleAdWords ve YahooOverture (artık sadece Yahoo) reklam ağları gelir. Türkiye´de Yahoo olmadığı için Google´ın baskınlığı vardır.<br />SEM, SEO & ADWORDS<br />
 32. 32. Arama motoru optimizasyonu (SEO) web sitesinin arama motorları tarafından doğru ölçüde anlaşılıp daha iyi sıradaki sonuçlarda gösterilebilmesi için yapılan çalışmalara verilen adıdır.<br />internet kullanıcılarının %84'ü internet sitelerine arama motoru aracılığıyla <br />SEO<br />
 33. 33. Ödediğiniz para nereye gitti?<br />Daha da önemlisi nasıl geri gelir?<br />Analitik<br />Raporlama<br />
 34. 34. 2010 yılında yaklaşık 2 milyar dolar olan harcamalar 2011 yılında % 55 artacak gibi gözüküyor. Seneye ise harcamaların  yaklaşık % 27 ivme kazanıp 4 milyar dolara ulaşması öngörülüyor.<br />Türkiye Facebook kullanımında Amerika , Endonezya ve İngiltere’nin ardından 4. sırada geliyor. Ülkemizde  toplam 24.8 milyon kişi facebook  kullanıyor. Bu kullanıcıların % 64’ü erkek , % 36’sı kadın ve % 67’si 18 – 34 yaşları arasındaki genç ve genç yetişkin nüfusu oluşturuyor. 2011 Türkiye Facebook reklam harcama beklentileri  5 milyon lira civarlarında , kullanıcı sıralamasına ve demografisine  bakılırsa bu beklenti gerçekleşebilir hatta daha yukarılara çıkabilir. <br />Sosyal Medya Reklam Harcama Öngörüleri<br />
 35. 35. Yer imleme Sistemleri<br />Foursquare<br />Gezenzi<br />Facebook<br />Twitter<br /> 30 Milyon gönüllü Reklamcı’ya ne dersiniz?<br />Yer İmleme ve Fırsat Siteleri<br />
 36. 36.
 37. 37.
 38. 38. Fırsat/İndirim Siteleri<br />
 39. 39. Kaynak: Adnet - http://www.adnet.com.tr<br />Kaynak: Feza Reklam http://www.fezareklam.com/default.htm<br />Kaynak: Online Reklam http://www.onlinereklam.com/internette-reklam.html<br />Kaynak: ReklamZ: http://www.onlinereklam.com/online-reklam-alternatifi.html<br />Kaynak : Zap Medya http://www.zapmedya.com/<br />Kaynak: Hasan Başusta: http://hasanbasusta.com<br />Kaynak: Microsoft Advertising - http://advertising.microsoft.com/turkiye<br />Kaynak: Sosyal Medya Pazarlama - http://www.sosyalmedyapazarlama.com/2011/01/21/sosyal-medya-reklam-harcama-ongoruleri/<br />Kaynak: Webrazzi - http://www.webrazzi.com/<br />TuğçeEsener - http://www.mienotes.com/<br />Google - http://www.google.com<br />Kaynaklar:<br />
 40. 40. Yusuf Erdal ERDOĞDU<br />Blog: http://www.erdalerdogdu.com<br />Twitter: http://twitter.com/#!/erdalerdogdu<br />Friendfeed: http://friendfeed.com/erdalerdogdu<br />E-mail: erdalerdogdu@erdalerdogdu.com<br />TEŞEKKÜRLER…<br />Hazırlayan;<br />

×