Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Zero Cost Gamification - Murat Erdör Webinar

213 views

Published on

Zero Cost Gamification - Murat Erdör Webinar

Published in: Education
 • Be the first to comment

Zero Cost Gamification - Murat Erdör Webinar

 1. 1. Zero Cost Gamification : Kriz Döneminde Oyunlaştırma
 2. 2. Faydalı Eğitimler 29 Ocak 2019 14:00 wt Murat Erdör
 3. 3. Play / Games / Gamification
 4. 4. ‘’ Oyunlaştırma, gerçek hayattaki motivasyonel problemleri oyun tasarım teknikleri ile katılımcılarda uzun vadeli davranış değişikliği hedefleyerek çözen bir yaklaşımdır. ‘’ Niels van der Linden
 5. 5. every trip is a hero`s journey
 6. 6. ‘’ Oyunlaştırma, gerçek hayattaki motivasyonel problemleri oyun tasarım teknikleri ile katılımcılarda uzun vadeli davranış değişikliği hedefleyerek çözen bir yaklaşımdır. ‘’ Niels van der Linden
 7. 7. motıvaSYON Dışsal Motivasyon İçsel Motivasyon Para Rozet Ödül Ceza Maaş Primler Terfiler Uzmanlık Gönüllülük Ulvi bir hedef İlgi Merak Tutku Aidiyetlik Self Determination Theory
 8. 8. Game Thinking Game Flow ( Mihaly Csikszentmihalyi ) Game Desing / Game Thinking Game Theory Otonom - Autonom y Mastery - Uzmanlaş ma Purpose – Ulvi Amaç İçsel Motivasyon:
 9. 9. Her tahsilata bir ok - gün sonu en çok puan alana ödül
 10. 10. Merdiven kullanımı & Sağlık Oyunlaştırması
 11. 11. Oyun/laştırma MANAGEMENT30.COM
 12. 12. Şampiyonlar ligi
 13. 13. Oyun/laştırma "I think gamification is probably more like 75% psychology and 25% technology ‘’ Gabe Zichermann www.gamification.co www.gamification.co
 14. 14. PERSONA
 15. 15. LOGO
 16. 16. Interface - Dashboard
 17. 17. Interface Liman
 18. 18. Interface - Seyir
 19. 19. ‘’ İş, esasında basit ve rutin gerektiren ; teşvik edildikçe yapılan eylemlerdir.’’ Frederic Winslow Taylor : 1910 JFK’s NASA Stories

×