Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
คาสึคิโตะยูกิโกะ โทชิปรางค์แก้ว วาคาสะ โยริทากะยูยะ ยูเมะชิชิรุโย (ผู้นาตระกูล) อุเอมิยะ เคนโซ(ผู้นาตระกูล)มาดาม แอชฟอร์ดฮ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ชายาพระจันทร์ เดอะซีรี่

505 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

ชายาพระจันทร์ เดอะซีรี่

  1. 1. คาสึคิโตะยูกิโกะ โทชิปรางค์แก้ว วาคาสะ โยริทากะยูยะ ยูเมะชิชิรุโย (ผู้นาตระกูล) อุเอมิยะ เคนโซ(ผู้นาตระกูล)มาดาม แอชฟอร์ดฮารุโตะยูสึเกะศศิมนตราเธียร์ ชลันธร (อากิระ)นาเดชิโกะอายะยูคิมูระ ไคนิทาเคอิ มายะ (ซายุริ)อายาเมะยุซากุซากุราซากะ ไอซาวะ(ยากุซ่า)ฟ้าใส รินภัสสรสึซึมิอากาเนะ (เสียชีวิต)พี่น้อง , ลูกพี่ลูกน้องแต่งงานกันสายเลือด คาสึกิโตะสายเลือด อุเอมิยะสายเลือด ซากุราซากะเคยมีความสัมพันธ์กัน ,คบกัน

×