Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Черноморска природногеографска област

6,086 views

Published on

Презентация на Кремена и Яница

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

Черноморска природногеографска област

 1. 1. Черноморска област
 2. 2. Българско Черноморие <ul><li>Черноморската област се простира в меридионално направление, успоредно на черноморския бряг и заема ивица с площ 40 - 60 км. От север на юг тя последователно обхваща съответните най-източни части на Дунавската равнина, Предбалкана, Стара планина, Бургаската низина </li></ul>
 3. 3. Резервати и природни забележителности <ul><li>За опазване на природата са създадени 12 резервата - биосферният резерват &quot;Камчия”, Калиакра, Атанасовско езеро, Пясъчна лилия, Ропотамо и др. Към защитените природни обекти се отнасят &quot;Побитите камъни&quot;, &quot;Лъвската глава&quot; в устието на Ропотамо и др. Забранен е уловът на делфини и тюлен - монах. Срещу силните вълнения се строят укрепващи брега съоръжения. Провежда се специална програма за възстановяване на природната среда на Българското Черноморие. </li></ul>
 4. 4. Побитите камъни <ul><li>Побити камъни са първата официално обявена и защитена от държавата природна забележителност в България. Това става през 1937г. Най-посещавани са Дикилиташките скали, около 300 на брой - те са най-впечатляващи и най-достъпни. Ако сте с откривателски дух, посетете най-малко известната група, наречена Кариерата . </li></ul>
 5. 5. Лъвската глава
 6. 6. Природен резерват &quot;Камчия&quot; <ul><li>Поради масовото изсичане на лонгозните гори по поречието на р.Камчия за опазването на последния оцелял масив от тази ценна горска екосистема през 1951 г. Е обявен природен резерват ‘ Камчия ’ След разширението си през 1980 г. , резерватът обхваща 842,1 ха заливни гори при устието на р. Камчия, пресечени в южната си част от две заблатени територии с продълговата форма, почти изцяло обрасли с тръстика, папур и друга водолюбива растителност. </li></ul>
 7. 7. Резерват ‘ Калиакра ’ <ul><li>Р езерват ът е разположен на нос Калиакра и околната акватория. Създаден е през 1960 г. и разширен – 1980 г. върху площ от 688 ха, за опазване на характерна степна растителност, обиталищата на белокорместия тюлен (тюлена – монах) и някои видове птици. Тюленът – монах живее единствено по черноморските брегове. Освен в тази част на страната това застрашено от изчезване животно се сре щ а и в района на Маслен нос (на 5 км на североизточно от гр. Приморско). </li></ul>
 8. 8. Резерват ‘ Балтата ’ <ul><li>“ БАЛТАТА” – резерватът е разположен в лонгозната гора по долното течение на р. Батова. Това е най-северно разположената в Европа лонгозна растителност. Целта е да бъдат защитени някои високо стъблени дървесни видове, както и някои видове птици. </li></ul>
 9. 9. Резерват “АТАНАСОВСКО ЕЗЕРО” <ul><li>Р езерватът разположен върху част от едноименното езеро, северно от гр. Бургас, е създаден през 1980 г. Площта му е 1050 ха. Той се намира на Понтийския миграционен орнитофаунен път. През лятото тук гнездят над 20 000 птици, а през зимата няколко десетки хиляди обитават неговата акватория. Основни животински видове тук са саблеклюн, дебелоклюна рибарка, кокилобегач, стридояд, ням лебед. </li></ul>
 10. 10. Резерват ‘ Пясъчна лилия ’ <ul><li>Р езерват е разположен в местността Чайка (Каваците), на юг от гр. Созопол. Създаден е през 1962 г. върху площ от 0,6 ха, за опазване на нашето най-голямо находище на терциерния реликт - пясъчна лилия. </li></ul>
 11. 11. Резерват “РОПОТАМО” <ul><li>Р езерватът е създаден през 1992 г., разполага се по най-долното течение на р. Ропотамо. Включва в себе си съществуващите преди това природен парк “Ропотамо” (резерват “Водни лилии”), резерватите “Змийски остров”, “Аркутино” и “Морски пелин”. Общата площ днес е 1001 ха. Основна задача е опазването на бялата водна лилия, редица видове растения, птици и др. </li></ul>
 12. 12. Източници <ul><li>Google.bg </li></ul><ul><li>Zapiski.info </li></ul>
 13. 13. Изготвили : Кремена Цочева Яница Цветанова

×