рила

7,878 views

Published on

Презентация на Петя и Полина

2 Comments
8 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
7,878
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
72
Actions
Shares
0
Downloads
434
Comments
2
Likes
8
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

рила

 1. 1. Рила <ul><li>Местоположение: Югозападна България </li></ul><ul><li>част от Рило-Родопския масив </li></ul><ul><li>най-високата планина на Балканския полуостров ( връх Мусала 2925 м ) </li></ul>
 2. 2. Реки <ul><li>В Рила са изворите на Искър, Марица и Места </li></ul><ul><li>Много притоци на тези реки и на Струма също извират в Рила - Бели, Леви, Прав и Черни Искър, Бяла и Черна Места, реките Белишка, Благоевградска Бистрица, Градевска, Изток, Рилска. </li></ul>
 3. 3. Природни паркове “Рилски манастир” <ul><li>заобиколен от 36 върха с височина над 2000 м (Голям купен /2731 м ) </li></ul><ul><li>минават много реки – Рилска, Илийна, Друшльовица, Очова </li></ul><ul><li>обявен от ЮНЕСКО през 1983 г. За паметник на световната култура. </li></ul>
 4. 4. Растителност и животински свят <ul><li>Висшите растения в парка са около 1400 вида, от които 71 са включени в Червената книга на България. От тях 19 са ендемични, като 5 са локални и се срещат в парка.(рилски ревен, божествена иглика ) </li></ul><ul><li>уникално разположение на видовете по надморска височина и смесване на насажденията </li></ul><ul><li>над 150 вида гръбначни животни, от които 14 са включени в Червената книга на България. Тук могат да се видят алпийски тритон, жаба дървесница, смок мишкар, златка, скален орел. </li></ul>
 5. 5. Национален парк “Рила” <ul><li>площ 107 923,7 ха </li></ul><ul><li>най-големият национален парк в България </li></ul><ul><li>включени 4 резервата </li></ul><ul><li>Водопади </li></ul><ul><li>минералогичен комплекс </li></ul><ul><li>алпийска растителност -редки и застрашени видове, и реликтна ледникова хидрофауна </li></ul>
 6. 6. Резервати <ul><li>“ Централен Рилски резерват” </li></ul><ul><li>“ Ибър” и “Скакавица” ( Национален парк “Рила” ) </li></ul><ul><li>Маричини езера ( Област: Благоевград Местоположение: Близо до връх Мусала ) </li></ul><ul><li>Парангалица ( Местоположение: На север от град Разлог ) </li></ul>
 7. 7. Централен Рилски резерват <ul><li>най-големият резерват </li></ul><ul><li>Площта му е 12 393,7 хектара </li></ul><ul><li>Релефът е алпийски </li></ul><ul><li>уникална реликтна и ендемична флора и фауна </li></ul><ul><li>над 2000 м. надморска височина, цъфти алпийската роза </li></ul>
 8. 8. Маричини езера <ul><li>площ 1509 ха </li></ul><ul><li>височина от 1900м до 2925м </li></ul><ul><li>Обхваща връх Мусала </li></ul><ul><li>2 района - Маричини езера и Студенец </li></ul><ul><li>смесени иглолистни гори от смърч, бял бор, бяла мура, клек , високопланински ливади и пасища </li></ul><ul><li>реликтни и ендемични видове </li></ul>
 9. 9. Парангалица <ul><li>площ от 1580ха </li></ul><ul><li>един от най-старите резервати в България </li></ul><ul><li>вековна гора, главно от смърч, бял бор и по-малко от ела, бяла мура, трепетлика </li></ul><ul><li>най-високото дърво в България - вековен смърч, достигащ над 60м. </li></ul><ul><li>благороден елен , сърни, диви свине, мечки, глухари </li></ul>
 10. 10. Скални феномени <ul><li>Каменна приказка ( Област: Благоевград Местоположение: До село Влахи ) </li></ul><ul><li>Орлите ( Местоположение: В местността &quot;Черната вода&quot;, до село Влахи, Благоевградско) </li></ul><ul><li>Пиростията (Област: Благоевград Местоположение: До село Обидим, край Банско ) </li></ul>
 11. 11. Стобски пирамиди <ul><li>Област: Кюстендил Местоположение: До село Стоб </li></ul><ul><li>Разделени са на отделни групи-Кулите, Чуките, Самодивски комини </li></ul><ul><li>Най-известната група е Сватовете </li></ul><ul><li>увенчани с каменни шапки </li></ul><ul><li>формата им непрекъснато се променя </li></ul>
 12. 12. Водопади <ul><li>Горица (Област: Кюстендил Местоположение: Край село Овчарци, западно от град Самоков) </li></ul><ul><li>Костенецки водопад (Област: София Местоположение: До град Костенец) </li></ul><ul><li>Скакавица (Местоположение: До село Мала Църква, южно от град Самоков ) </li></ul><ul><li>Овчаренски водопад (Област: Кюстендил Местоположение: Край село Овчарци) </li></ul><ul><li>Самоковището (Местоположение: До село Бистрица, близо до град Дупница ) </li></ul>
 13. 13. Горица и Овчаренски водопад
 14. 14. Скакавица и Самоковището
 15. 15. Езера <ul><li>Смрадливо езеро </li></ul><ul><li>Леденото езеро </li></ul><ul><li>Вапски </li></ul><ul><li>Грънчарски </li></ul><ul><li>Джендемски </li></ul><ul><li>Казански </li></ul><ul><li>Манастирски </li></ul><ul><li>Рибни </li></ul><ul><li>Ропалишки </li></ul><ul><li>Скалишки </li></ul><ul><li>Урдини </li></ul><ul><li>Чернополянски </li></ul>
 16. 16. Езера <ul><li>Мусаленски езера (Местоположение: Близо до връх Мусала) </li></ul><ul><li>Седемте рилски езера (Местоположение: Северозападна част на Рила ) </li></ul>
 17. 17. Седемте рилски езера <ul><li>езера с ледников произход </li></ul><ul><li>2100 и 2500 метра надморска височина </li></ul><ul><li>разположени стъпаловидно - вдлъбнатини по склона на планината, като отделните езера са свързани помежду си чрез малки поточета </li></ul><ul><li>по тези поточета са образувани малки водоскоци и водопади </li></ul>
 18. 18. Седемте рилски езера <ul><li>Езерото с най-голяма надморска височина е Сълзата заради прозрачността на водите, които предлагат видимост в дълбочина </li></ul><ul><li>Следващо по височина е Окото, което е с почти идеална овална форма. Окото е най-дълбокото циркусно езеро в България - дълбоко е 37,5 м </li></ul><ul><li>Бъбрека е езерото с най-стръмните брегове от цялата група </li></ul>
 19. 19. Седемте рилски езера <ul><li>Четвъртото езеро е Близнака. Това е най-голямото по площ езеро от Седемте рилски езера </li></ul><ul><li>Езерото Трилистника е с неправилна форма и невисоки брегове </li></ul><ul><li>Най-плиткото езеро е Рибното езеро </li></ul><ul><li>Най-ниското от езерата е Долното езеро. В него се събира водата, която изтича от останалите </li></ul>
 20. 20. Вековни дървета и Вековни гори <ul><li>Чинаровата гора в местността &quot;Буйна&quot; (Местоположение: До с. Брезница, Благоевградски окръг ), площ 0,7 ха , обявена за защитена местност </li></ul><ul><li>Илчов дъб в с. Дяково (Област: Кюстендил ), Илчов дъб е вековно дърво в района на махала Крич, землище на с. Дяково. Дървото е на възраст около 250 г., с височина 20 м и обиколка 6,40 м. </li></ul>
 21. 21. Културно-исторически обект Рилски манастир <ul><li>ставропигиален манастир </li></ul><ul><li>включени в списъка за световното наследство на ЮНЕСКО </li></ul><ul><li>най-големият манастир в България </li></ul>
 22. 22. За вас работиха : Преслава Петя

×