Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
www.eqvn.net 
ROI & KPI trong 
DIGITAL MARKETING
www.eqvn.net 
Nội dung 
• ROI 
• KPI 
• Metrics 
• Optimization
www.eqvn.net 
ROI 
ROI = 
Return 
Investment
www.eqvn.net 
Quá trình mua hàng 
Nhận 
biết 
Quen 
thuộc 
Cân 
nhắc 
Thử Mua 
Trung 
thành 
INVESTMENT 
RETURN
www.eqvn.net 
Internet marketing
www.eqvn.net 
GOAL 
PAGE 
CONVERSION RATE 
HPOAMGEE S 
PAGE
www.eqvn.net 
Ads 
Web marketing 
HOME 
PAGE 
PAGES GOAL 
PAGE 
LANDING 
PAGE
www.eqvn.net 
Quá trình bán hàng 
Lead 
Đánh 
giá 
Phân 
tích yêu 
cầu 
Chào 
hàng 
Thương 
lượng 
Chốt 
SALES 
Tìm kiếm K...
www.eqvn.net 
KHÁCH HÀNG MỤC TIÊU 
KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG 
KHÁCH HÀNG 
TRUNG THÀNH 
Chiến dịch 1 
Chiến dịch 2 
Chiến dịch 3...
www.eqvn.net 
Tích hợp Offline – Mobile - 
Internet 
Chăm sóc KH 
PR & Event 
Quảng cáo 
Direct 
marketing 
Personal 
Sell...
www.eqvn.net 
KPI 
Nhận biết 
Thích/Hưởng ứng 
Mua 
Impression, traffic 
Time onsite, 
like, share, comment… 
Lead, 
Sales...
www.eqvn.net 
Chỉ số đo lường 
CPC Clicks Total Cost Conversion Rate Conversions CPA 
$5.00 100 $500.00 8% 8 $62.50 
$5.00...
www.eqvn.net 
Các chỉ số theo dõi 
• Visit, Visitor, 
• Pageview 
• Traffic source 
• Lead 
• Conversion, 
• Share 
• Post...
www.eqvn.net 
Tối ưu ROI 
ROI = 
Return 
Investment 
Differentiation 
Filtering
www.eqvn.net 
Filtering 
- Chọn lọc khách hàng mục tiêu 
- Chọn lọc kênh truyền thông/ kênh 
marketing
www.eqvn.net 
Chọn lọc khách hàng 
• Phân loại khách hàng mục tiêu 
• Thay đổi thông điệp phù hợp với từng 
nhóm khách hàn...
www.eqvn.net 
Chọn lọc kênh truyền thông
www.eqvn.net 
Differentiation 
• Thế nào là khác biệt ? 
• Sáng tạo trong chiến dịch truyền thông 
• Sáng tạo trong sản ph...
www.eqvn.net 
Landing Page Optimization
www.eqvn.net 
Landing Page
www.eqvn.net 
Landing page Opimization
www.eqvn.net
www.eqvn.net 
Landing Page Optimization
www.eqvn.net 
TỐI ƯU HÓA 
Track Analyse Optimise
www.eqvn.net 
• Cảm ơn !
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

KPI - chỉ tiêu và công cụ Đo Lường - Đánh giá hoạt động Digital Marketing

3,291 views

Published on

KPI - chỉ tiêu và công cụ Đo Lường - Đánh giá hoạt động Digital Marketing

Published in: Marketing

KPI - chỉ tiêu và công cụ Đo Lường - Đánh giá hoạt động Digital Marketing

 1. 1. www.eqvn.net ROI & KPI trong DIGITAL MARKETING
 2. 2. www.eqvn.net Nội dung • ROI • KPI • Metrics • Optimization
 3. 3. www.eqvn.net ROI ROI = Return Investment
 4. 4. www.eqvn.net Quá trình mua hàng Nhận biết Quen thuộc Cân nhắc Thử Mua Trung thành INVESTMENT RETURN
 5. 5. www.eqvn.net Internet marketing
 6. 6. www.eqvn.net GOAL PAGE CONVERSION RATE HPOAMGEE S PAGE
 7. 7. www.eqvn.net Ads Web marketing HOME PAGE PAGES GOAL PAGE LANDING PAGE
 8. 8. www.eqvn.net Quá trình bán hàng Lead Đánh giá Phân tích yêu cầu Chào hàng Thương lượng Chốt SALES Tìm kiếm KH Nuôi dưỡng Chăm sóc
 9. 9. www.eqvn.net KHÁCH HÀNG MỤC TIÊU KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG KHÁCH HÀNG TRUNG THÀNH Chiến dịch 1 Chiến dịch 2 Chiến dịch 3 Chiến dịch 4 Kế hoạch truyền thông marketing tích hợp Sales Marketing
 10. 10. www.eqvn.net Tích hợp Offline – Mobile - Internet Chăm sóc KH PR & Event Quảng cáo Direct marketing Personal Selling Search Social Media Internet Mobile Application Mobile Location Mobile Offline Internet
 11. 11. www.eqvn.net KPI Nhận biết Thích/Hưởng ứng Mua Impression, traffic Time onsite, like, share, comment… Lead, Sales, conversion Trung thành Return sales, Up/cross sales, Invite friends
 12. 12. www.eqvn.net Chỉ số đo lường CPC Clicks Total Cost Conversion Rate Conversions CPA $5.00 100 $500.00 8% 8 $62.50 $5.00 100 $500.00 9% 9 $55.56 $5.00 100 $500.00 10% 10 $50.00 $5.00 100 $500.00 15% 15 $33.33 $5.00 100 $500.00 20% 20 $25.00
 13. 13. www.eqvn.net Các chỉ số theo dõi • Visit, Visitor, • Pageview • Traffic source • Lead • Conversion, • Share • Post • Comment… 13
 14. 14. www.eqvn.net Tối ưu ROI ROI = Return Investment Differentiation Filtering
 15. 15. www.eqvn.net Filtering - Chọn lọc khách hàng mục tiêu - Chọn lọc kênh truyền thông/ kênh marketing
 16. 16. www.eqvn.net Chọn lọc khách hàng • Phân loại khách hàng mục tiêu • Thay đổi thông điệp phù hợp với từng nhóm khách hàng mục tiêu
 17. 17. www.eqvn.net Chọn lọc kênh truyền thông
 18. 18. www.eqvn.net Differentiation • Thế nào là khác biệt ? • Sáng tạo trong chiến dịch truyền thông • Sáng tạo trong sản phẩm dịch vụ…
 19. 19. www.eqvn.net Landing Page Optimization
 20. 20. www.eqvn.net Landing Page
 21. 21. www.eqvn.net Landing page Opimization
 22. 22. www.eqvn.net
 23. 23. www.eqvn.net Landing Page Optimization
 24. 24. www.eqvn.net TỐI ƯU HÓA Track Analyse Optimise
 25. 25. www.eqvn.net • Cảm ơn !

×