Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

EQVN.NET - Truyền thông Marketing tích hợp - Truong Van Quy

1,083 views

Published on

Tài liệu Truyền thông Marketing tích hợp trong buổi hội thảo Vietnam Digital Marketing 2014 do EQVN phối hợp với các đối tác tổ chức.

Published in: Marketing
 • Be the first to comment

EQVN.NET - Truyền thông Marketing tích hợp - Truong Van Quy

 1. 1. w w w . e q v n . n e t Người trình bày: TRƯƠNG VĂN QUÝ CEO, EQVN.NET TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP VIETNAM DIGITAL MARKETING 2014
 2. 2. w w w . e q v n . n e t BRAND BRAND BRAND BRAND BRAND BRAND BRAND BRAND BRAND BRAND BRAND BRAND KHÁCH HÀNG MỤC TIÊU KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG KHÁCH HÀNG KHÁCH HÀNG TRUNG THÀNH
 3. 3. w w w . e q v n . n e t KHÁCH HÀNG MỤC TIÊU KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG KHÁCH HÀNG TRUNG THÀNH Chiến dịch 1 Chiến dịch 2 Chiến dịch 3 Chiến dịch 4 TÍCH HỢP TRUYỀN THÔNG THEO CHIỀU DỌC Sales Marketing
 4. 4. w w w . e q v n . n e t Chăm sóc KH PR & Event Quảng cáo Direct marketing Personal Selling Search Social Media Internet Mobile Application Mobile Location Mobile Offline Internet
 5. 5. w w w . e q v n . n e t Vấn đề của của truyền thông tích hợp? Chi phí truyền thông ? Tổ chức thực hiện ?
 6. 6. w w w . e q v n . n e t KHÁCH HÀNG MỤC TIÊU Giảm chi phí truyền thông Tập trung vào từng nhóm nhỏ khách hàng mục tiêu, Tích hợp các hoạt động marketing theo chiều dọc KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG
 7. 7. w w w . e q v n . n e t Tăng cường hiệu quả truyền thông tích hợp • Chọn nhóm mục tiêu hẹp • Tiếp thị lại • Tiếp thị trên cơ sở dữ liệu
 8. 8. w w w . e q v n . n e t Targeting: Chọn nhóm mục tiêu hẹp Personal • Education • Workplace • Relationship status • Life stages Demographics • Age • Gender • Location • Birthday Social • Friend connections • Likes and interests 90% Accuracy vs. 50% online average
 9. 9. w w w . e q v n . n e t Remarketing Remarkerting Chuyển đổi $ Tái đầu tư vào marketing
 10. 10. w w w . e q v n . n e t Retargeting • Retargeting là cách marketing lại đối tượng đã vào website của bạn nhưng đã thoái ra. Hướng họ quay trở lại website.
 11. 11. w w w . e q v n . n e t Database marketing
 12. 12. w w w . e q v n . n e t Tổ chức hoạt động truyền thông tích hợp Brand Agency Publisher Target Audience
 13. 13. w w w . e q v n . n e t Tóm tắt • Đa dạng phương tiện truyền thông với hình ảnh thương hiệu và thông điệp nhất quán • Tích hợp hoạt động truyền thông marketing và bán hàng với các phương tiện phù hợp từng giai đoạn • Ứng dụng công nghệ digital để tích hợp truyền thông hiệu quả : – Targeting – Retargeting – Database marketing

×