Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Compromisos de Partit

286 views

Published on

Compromisos de Partit

Published in: News & Politics

Compromisos de Partit

  1. 1. COMPROMISOS DE PARTIT Per un partit obert i fort 1. El poder de les bases i de la ciutadania  Un militant, un vot, en l’elecció del secretari general federal i l’elecció de secretaris generals locals, provincials, insulars i autonòmics.  Primàries obertes per l’elecció de candidat a la presidència del Govern d’Espanya, de les Comunitats Autònomes i per l’elecció de candidats a batle.  Mecanismes per l’apertura del partit a la societat civil i als moviments socials. 2. La força de l’exemple  Generalització de pràctiques de transparència pels socialistes que exerceixin responsabilitats públiques i per promoure-les en totes les institucions.  Codi ètic que garanteixi la renúncia immediata al càrrec en els casos d’apertura de vista oral que afectin els seus dirigents.  Incompatibilitats més estrictes que les previstes per la llei als càrrecs electes del partit que impedeixin no només que puguin dedicar-se a activitats declarades incompatibles, sinó també a aquelles que puguin generar conflictes d’interessos.  Impossibilitat de, després d’haver exercit un càrrec públic, realitzar tasques de direcció, gestió o assessorament d’empreses privades relacionades amb l’àrea de decisió desenvolupada en el càrrec.
  2. 2. 3. El compromís i l’atracció de talent  Cada afiliat socialista no podrà exercir més d’un càrrec institucional, baix la fórmula “una persona, un càrrec”.  Els programes electorals presentats pel partit han de ser realistes i s’han de complir. El PSOE assumirà cada programa electoral com un contracte ferm amb els ciutadans.  Limitació del nombre màxim de mandats en els càrrecs de direcció del partit.  El partit ha de promoure l’afiliació i convertir-se en una organització que atregui talent i convidi a la participació en política. 4. El debat des de baix i la rendició de comptes des de dalt  Els processos per a la presa de decisions començaran per un debat entre els militants i simpatitzants.  Mecanismes per a què la direcció i els càrrecs electes rendeixin comptes de forma quotidiana davant el partit, la militància i la ciutadania a la qual representin.  Facilitar el manteniment de la militància amb mesures per atendre als companys i les companyes que passin per dificultats econòmiques.  Promoure una major presència de la direcció i del secretari/a general a totes les agrupacions del partit, incloses les de l’exterior.

×