Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Equip LIC Vallès Occidental
Setembre 2013
Pla educatiu
d’entorn
Pla per a la llengua i la cohesió social
Centre acollidor
Aula
d’acollida
Serveis territorials Cap de Serveis Educatius i
Formació Permanent (Pilar Carasa)/ Inspector àmbit LIC (J.Lluís Forcada)
/...
Funcions del tutor/a de l’aula d’acollida
o Fer l’avaluació inicial
o Col·laborar amb l’elaboració dels PI
o Gestionar l’a...
Funcions del tutor/a de l’aula d’acollida
o Facilitar l’accés al currículum ordinari.
o Promoure l’adaptació de l’alumnat ...
Funcions del coordinador/a LIC i lingüístic
o Sensibilitzar, fomentar i consolidar l’educació intercultural i de la
llengu...
Funcions del coordinador/a LIC i lingüístic
o Promoure actuacions en el centre i en col·laboració amb l’entorn,
per potenc...
o És més una actitud que uns
protocols, ha de suposar uns
comportaments càlids.
Acollida
A qui va dirigida?
o A l’alumnat nouvingut.
o A les seves famílies.
o A tota aquella persona que per canvi de residència o...
Qui ha de fer l’acollida?
o L’hem de fer tots, no només la tutora de l’aula d’acollida, la
CLIC o l’equip directiu.
o Tots...
ÚTIL DINÀMIC INTEGRAT CONSENSUAT
que contempli
 Tràmits administratius i acolliment
 Mesures organitzatives i metodològi...
QUÈ QUAN QUI COM
Rebuda A l’arribada de
la família al
centre
Conserge Primera impressió que s’emporta la família del
centr...
Documents avaluació inicial
• Competències de L1
• Coneixement del principi alfabètic
• Coneixements de matemàtiques
Instr...
L’aula d’acollida ha de ser un recurs i una estratègia...
Flexible
Oberta
Intermèdia
Intensiva
Inclusiva
Organització de l’aula d’acollida
• Gestió de l’aula
• Característiques de l’alumnat nouvingut
• Organització horària
• Es...
Gestió de l’aula
•Tasques del tutor/a de l’AA.
•Pla de treball.
•Memòria
Característiques de l’alumnat
nouvingut.
Alumnat nouvingut
o L’esforç d’aquestes nenes i nens massa sovint no es
pot dedicar a l’aprenentatge.
o Cal un clima i una...
Alumnat nouvingut
o La síndrome d’Ulisses o dol migratori.
o Posar per davant la necessitat de l’alumne i confiar
absoluta...
Aprenentatge lingüístic
o Una bona acollida és imprescindible per
l’aprenentatge de la nova llengua.
o És molt important q...
Criteris de selecció de l’alumnat
ALUMNES : PRI: 6è, 5è,
4t i 3r //
ESO: 4t, 3r, 2n i 1r
ALUMNES : PRI: 6è, 5è,
4t i 3r //...
Agrupament d’alumnes a l’AA
PER NIVELLS DE
COMPETÈNCIA:
0,1,2,3/Alfabe-
tització, ...
HETEROGENIS:
En petit grup,
cooperat...
Organització horària
o Horari d’atenció a l’alumnat
o Horari del tutor/a
o Horari d’altres professionals que participen en...
El marc horari de l’AA
o Hauria d’estar oberta tot l’horari lectiu.
o L’alumnat, d’entrada, hi pot assistir un màxim de mi...
Espais
o Han de facilitar estratègies de treball diversificades:
racons, tallers, projectes, treball cooperatiu...
o Han d...
Activitats dins altres cicles
Activitats de centre
Activitats dins l’aula ordinària
Alumnat nouvingut
Activitats per conèi...
Materials
o Materials primària i secundària de l’xtec
o Recursos informàtics
o Textos reals d’ús social
o Materials elabor...
o Facilitar materials, activitats,… que contemplin les 3
modalitats d’aprenentatge:
o Visual (Suport referents visuals)
o ...
Aprenentatge visual
o Imatges:
– Per introduir vocabulari del tema/conceptes d’estudi.
– Per seqüenciar una història.
– Pe...
L
Aprenentatge auditiu
o Lectures en veu alta: (ficció i no ficció)
– Per parelles, tot el grup, grup petit, mestre, alumn...
Aprenentatge kinestèsic
o Dramatitzacions: Situacions funcionals.
– Jocs de rol, debats, simulacions de situacions reals (...
Estratègies del tutor/a de l’AA
o Ha de ser un model lingüístic, interlocutor, dinamitzador i
corrector subtil.
o Ha de va...
Nivells del MECR
A1: Inicial usuari
bàsic

A2: Bàsic usuari
bàsic

B1: Llindar usuari
independent

B2: Avançat usuari
inde...
o Temes
o Funcions
o Exponents lingüístics
o Nocions generals
o Coneixement sociocultural
Organització dels continguts
Els...
1. Identificació personal
2. Ensenyament i educació
3. Domini de la llengua
4. Relacions familiars
5. Estats físics i aním...
Alfabetització
La vida moderna exigeix el domini ple de l’escriptura.
¿Qui pot sobreviure en aquest món tecnificat,
burocr...
• L’ús contextualitzat i funcional de la llengua escrita és la manera
d’accedir a la lectoescriptura que permetrà als alum...
• Per a què serveix el PI?
Per atendre l’especifitat de l’alumnat nouvingut.
Per accelerar el seu procés aprenentatge
• Co...
Orientacions per a l’elaboració dels PI.
 Prioritzar els alumnes que necessiten un PI.
Coresponsabilitat de tots els age...
Avaluació de l’alumnat nouvingut
L’avaluació ha de ser contínua, a partir de l’observació
sistemàtica i amb una visió glob...
• Sabadell:
Marta Boadella mboadell@xtec.cat
Gemma Bartolomé gbartolo@xtec.cat
• Castellar del Vallès:
Carme Forcadell: cf...
• Web del Departament, alumnat nouvingut:
http://www.xtec.cat/web/projectes/alumnatnou
• Bloc espai LIC Vallès Occidental:...
Bones pràctiques
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Jornades formació tutors/es Aula d'Acollida 2013-14

1,982 views

Published on

 • Be the first to comment

Jornades formació tutors/es Aula d'Acollida 2013-14

 1. 1. Equip LIC Vallès Occidental Setembre 2013
 2. 2. Pla educatiu d’entorn Pla per a la llengua i la cohesió social Centre acollidor Aula d’acollida
 3. 3. Serveis territorials Cap de Serveis Educatius i Formació Permanent (Pilar Carasa)/ Inspector àmbit LIC (J.Lluís Forcada) /Coordinadora LIC (Sílvia Cendra) Zona educativa Assessor/a LIC Centre Coordinador/a LIC de centre Aula d’acollida Tutor/a de l’aula d’acollida Professionals implicats
 4. 4. Funcions del tutor/a de l’aula d’acollida o Fer l’avaluació inicial o Col·laborar amb l’elaboració dels PI o Gestionar l’aula d’acollida
 5. 5. Funcions del tutor/a de l’aula d’acollida o Facilitar l’accés al currículum ordinari. o Promoure l’adaptació de l’alumnat nouvingut a les seves aules de referència. o Col·laborar en la sensibilització i introducció de l’educació intercultural . o Coordinar-se amb la CLIC i l’assessora LIC. o Participar en les reunions dels equips docents i comissions d’avaluació.la coherència educativa.
 6. 6. Funcions del coordinador/a LIC i lingüístic o Sensibilitzar, fomentar i consolidar l’educació intercultural i de la llengua catalana. o Coordinar l’impuls al plurilingüisme. respectant les llengües pròpies de l’alumnat. o Formar part de l’equip impulsor de l’ILEC. o Assessorar l'equip directiu i col·laborar en l’actualització dels documents d’organització del centre, l’educació intercultural i la convivència en el centre.
 7. 7. Funcions del coordinador/a LIC i lingüístic o Promoure actuacions en el centre i en col·laboració amb l’entorn, per potenciar la convivència mitjançant l’ús de la llengua catalana i l’educació intercultural. o Col·laborar en la definició d’estratègies d’atenció a l’alumnat nouvingut i/o en risc d’exclusió. o Participar en el Pla educatiu d’entorn. o Participar en la CAD del centre
 8. 8. o És més una actitud que uns protocols, ha de suposar uns comportaments càlids. Acollida
 9. 9. A qui va dirigida? o A l’alumnat nouvingut. o A les seves famílies. o A tota aquella persona que per canvi de residència o lloc de treball té dificultats d’ instal·lació o acomodació entre nosaltres: nous mestres, conserges, monitors, personal extern,...
 10. 10. Qui ha de fer l’acollida? o L’hem de fer tots, no només la tutora de l’aula d’acollida, la CLIC o l’equip directiu. o Tots els membres de la comunitat educativa: conserges, tutors, especialistes, monitors, famílies i la resta dels alumnes.
 11. 11. ÚTIL DINÀMIC INTEGRAT CONSENSUAT que contempli  Tràmits administratius i acolliment  Mesures organitzatives i metodològiques Pla d’acollida
 12. 12. QUÈ QUAN QUI COM Rebuda A l’arribada de la família al centre Conserge Primera impressió que s’emporta la família del centre. Ser càlids en l’acollida Acompanya la família a reunir-se amb el director/a Director/ Altres prof. Primera entrevista amb la família Recull informació bàsica i les dades de l’alumne/a Facilita informació sobre el centre Matrícula Formalització de la matrícula Secretaria Recollida de la informació aportada per la família. Omplir la sol·licitud de matrícula Entrevista família Posterior a la matrícula Tutor/a AA Tutor/a AO Presentació del tutor/a d’acollida/Tutor/a AO Obtenir informació de la família i de l’alumne/a Entrevista alumne/a Abans d’incorporar-se al centre Tutor/a AA Observació de l’alumne/a durant l’entrevista Completar la informació de la família... Avaluació inicial Després de l’entrevista amb el tutor/a AA Tutor/a AA i CAD Passar proves i instruments d’avaluació per determinar el nivell de competències bàsiques... Pla d’acollida
 13. 13. Documents avaluació inicial • Competències de L1 • Coneixement del principi alfabètic • Coneixements de matemàtiques Instruments d’avaluació inicial Llengües Alemany Anglès Àrab Armeni Búlgar Francès Italià Lituà Neerlandès Panjabi Polonès Portuguès Variant estàndard Brasil Romanès Rus Tagal Ucraïnès Urdú Wòlof Xinès
 14. 14. L’aula d’acollida ha de ser un recurs i una estratègia... Flexible Oberta Intermèdia Intensiva Inclusiva
 15. 15. Organització de l’aula d’acollida • Gestió de l’aula • Característiques de l’alumnat nouvingut • Organització horària • Espais • Materials
 16. 16. Gestió de l’aula •Tasques del tutor/a de l’AA. •Pla de treball. •Memòria
 17. 17. Característiques de l’alumnat nouvingut.
 18. 18. Alumnat nouvingut o L’esforç d’aquestes nenes i nens massa sovint no es pot dedicar a l’aprenentatge. o Cal un clima i una atmosfera de qualitat i respecte,
 19. 19. Alumnat nouvingut o La síndrome d’Ulisses o dol migratori. o Posar per davant la necessitat de l’alumne i confiar absolutament en les seves possibilitats.
 20. 20. Aprenentatge lingüístic o Una bona acollida és imprescindible per l’aprenentatge de la nova llengua. o És molt important que es valori i s’incorpori sempre que es pugui allò que saben els nens com la pròpia llengua. o S’aprèn la llengua parlant-la. Intentar planificar més activitats orals, situacions comunicatives reals, funcionals,...
 21. 21. Criteris de selecció de l’alumnat ALUMNES : PRI: 6è, 5è, 4t i 3r // ESO: 4t, 3r, 2n i 1r ALUMNES : PRI: 6è, 5è, 4t i 3r // ESO: 4t, 3r, 2n i 1r D’ A Q U E S T A N Y DE L’ANY PASSAT MÀXIM 10 ALUMNES
 22. 22. Agrupament d’alumnes a l’AA PER NIVELLS DE COMPETÈNCIA: 0,1,2,3/Alfabe- tització, ... HETEROGENIS: En petit grup, cooperatiu HOMOGENIS: per coneixements, ... GRAN GRUP : Treball d’expressió Oral, jocs, dinàmica de grups EDAT : organitza- ció per cicles, ... ESTRATÈGIES D’ATENCIÓ ALUMNAT NOUVINGUT
 23. 23. Organització horària o Horari d’atenció a l’alumnat o Horari del tutor/a o Horari d’altres professionals que participen en l’atenció a l’alumnat nouvingut
 24. 24. El marc horari de l’AA o Hauria d’estar oberta tot l’horari lectiu. o L’alumnat, d’entrada, hi pot assistir un màxim de mitja jornada i, a mesura que avança en els aprenentatges, s’ha d’anar reduint. o Cal procurar que l’horari individual de l’alumne respecti les recomanacions d’inici de curs sobre matèries. o Aquestes matèries seran totes les que permetin afavorir la socialització de l’alumnat.
 25. 25. Espais o Han de facilitar estratègies de treball diversificades: racons, tallers, projectes, treball cooperatiu... o Han de facilitar diferents tipus d’agrupament: treball per parelles, petit grup, treball individual... o Han de ser acollidors i contenir referents de les cultures de procedència de l’alumnat.
 26. 26. Activitats dins altres cicles Activitats de centre Activitats dins l’aula ordinària Alumnat nouvingut Activitats per conèixer l’entorn
 27. 27. Materials o Materials primària i secundària de l’xtec o Recursos informàtics o Textos reals d’ús social o Materials elaborats pel professorat o Llibres de text, quaderns i CD-Rom o Diccionaris i guies de conversa o Materials multimèdia o Materials manipulables i cartells o Llibres de lectura o ...
 28. 28. o Facilitar materials, activitats,… que contemplin les 3 modalitats d’aprenentatge: o Visual (Suport referents visuals) o Auditiu (suport sonor: oral, multimèdia) o Kinestèsic (dinàmic, per l’acció) Les diferents modalitats d’aprenentatge
 29. 29. Aprenentatge visual o Imatges: – Per introduir vocabulari del tema/conceptes d’estudi. – Per seqüenciar una història. – Per fixar l’alfabet, l’escriptura, l’ortografia… o Murals: faciliten la comprensió, la consulta davant el dubte, la memorització, l’estudi individual,… – De tots els continguts que es treballen a la classe. – Del vocabulari nou introduït (mural alfabètic, paraules d’alta freqüència). – Mapes de pensament (mapes conceptuals)… o Vídeos, DVD, CD Roms, llibres amb imatges, programes informàtics…
 30. 30. L Aprenentatge auditiu o Lectures en veu alta: (ficció i no ficció) – Per parelles, tot el grup, grup petit, mestre, alumne, convidats,… o Audicions: – Cançons, llibres escoltats, contes, programes de televisió, pel·lícules, sèries TV, documentals… o Programes informàtics: – Ús dels auriculars per materials TIC amb so o Mnemotècnic, endevinalles, poemes,… – Per facilitar la memorització, l’entonació, dicció… o Enregistrament de veu o podcast: – Enregistrament i audició de produccions dels alumnes en diferents formats.
 31. 31. Aprenentatge kinestèsic o Dramatitzacions: Situacions funcionals. – Jocs de rol, debats, simulacions de situacions reals (judici, entrevista, anar al metge…) o Manualitats: – Art, mesurar, elaboració de materials, murals, treballs individuals, de grup… o Jocs: – De taula (cartes, bingos, memorització, aparellar) – Lúdics: de moviment, a la pissarra, d’esports… o Projectes: globals tan manuals com intel·lectuals. – Qualsevol activitat de mans a l’obra. – Desenvolupament de temes de qualsevol àrea, murals, mapes conceptuals, recerques, llibres… – Desenvolupar estratègies d’investigació, recerca,…
 32. 32. Estratègies del tutor/a de l’AA o Ha de ser un model lingüístic, interlocutor, dinamitzador i corrector subtil. o Ha de valorar la llengua materna de l’alumne, doncs forma part de la seva identitat . o Ha de saber adaptar el ritme del discurs a la comprensió de l’alumnat i, a més,completar-lo amb gests, referents visuals,etc.. o Ha d’anar dels mots planers als més complexos i de les frases senzilles i simples a les més llargues i compostes. o Ha de donar temps per a la resposta, ha de saber anticipar el tema,preparar la informació de l’alumnat en la conversa,i s’ha d’assegurar que tots hi participen.
 33. 33. Nivells del MECR A1: Inicial usuari bàsic
 A2: Bàsic usuari bàsic
 B1: Llindar usuari independent
 B2: Avançat usuari independent
 C1: Domini funcional efectiu usuari experimentat
 C2: Domini usuari experimentat Clicar sobre la imatge per anar al lloc web.
 34. 34. o Temes o Funcions o Exponents lingüístics o Nocions generals o Coneixement sociocultural Organització dels continguts Els continguts es basen en la programació del nivell inicial de català A1-usuari bàsic . Clicar sobre la imatge per anar al lloc web
 35. 35. 1. Identificació personal 2. Ensenyament i educació 3. Domini de la llengua 4. Relacions familiars 5. Estats físics i anímics d’una persona 6. Menjar i beure 7. Rutines diàries 8. Temps lliure i entreteniments 9. Habitatge i llocs de residència 10. Compres 11. Viatges i trasllats Temes
 36. 36. Alfabetització La vida moderna exigeix el domini ple de l’escriptura. ¿Qui pot sobreviure en aquest món tecnificat, burocràtic, competitiu, alfabetitzat i altament instruït, sense saber fer instàncies, cartes o exàmens? Daniel CASSANY. La cuina de l’escriptura. Ed. Empúries, 1986
 37. 37. • L’ús contextualitzat i funcional de la llengua escrita és la manera d’accedir a la lectoescriptura que permetrà als alumnes percebre la llengua escrita com un mitjà d’informació i de comunicació. La funcionalitat de la Llengua escrita
 38. 38. • Per a què serveix el PI? Per atendre l’especifitat de l’alumnat nouvingut. Per accelerar el seu procés aprenentatge • Com i Què ha de recollir? Prioritzant les necessitats educatives Avaluació inicial de l’alumne/a nouvingut Planificació i suports necessaris Seguiment Avaluació trimestral respecte el seu PI Plans Individualitzats (PI)
 39. 39. Orientacions per a l’elaboració dels PI.  Prioritzar els alumnes que necessiten un PI. Coresponsabilitat de tots els agents que intervenen en el seu aprenentatge, el/la director/a designa una comissió d’elaboració.  S’han de revisar trimestralment.  Un cop realitzats han de passar per la CAD i la família els ha de signar.  Es convenient mantenir els PI’s als expedients dels alumnes mentre siguin alumnes del centre. Noves orientacions elaboració PI
 40. 40. Avaluació de l’alumnat nouvingut L’avaluació ha de ser contínua, a partir de l’observació sistemàtica i amb una visió global del seu progrés d’aprenentatge, integrant les aportacions i les observacions efectuades en cada una de les àrees. Els alumnes nouvinguts amb PI s’han d’avaluar segons aquest document.
 41. 41. • Sabadell: Marta Boadella mboadell@xtec.cat Gemma Bartolomé gbartolo@xtec.cat • Castellar del Vallès: Carme Forcadell: cforcade@xtec.cat • Terrassa: Magdalena Martí: mmarti41@xtec.cat Núria Santaulària: nsantaul@xtec.cat Lídia Cuadra: lcuadra@xtec.cat • Rubí: Montse Lario: mlario1@xtec.cat • Cerdanyola: Anna Piqué: apique5@xtec.cat • Sant Cugat del Vallès: Montse Grau: mgrau128@xtec.cat • Montcada i Reixach: Neus Vilademunt: mviladem@xtec.cat • Badia del Vallès: Sara Ortega: sortega5@xtec.cat • Coordinadora LIC VOC: Sílvia Cendra scendra@xtec.cat Correus assessores
 42. 42. • Web del Departament, alumnat nouvingut: http://www.xtec.cat/web/projectes/alumnatnou • Bloc espai LIC Vallès Occidental: http://blocs.xtec.cat/licvallesoccidental/ Espurna http://www.espurna.cat/ Webs de referència
 43. 43. Bones pràctiques

×