SOCIOLOGIA<br />S’ocupa d’estudiar la societat humana. No pretén transformar la realitat social sinó fer-la comprensible.<...
Objectiva, no pot deixar-se influenciar per qüestions ètiques ni per judicis de valor. <br />Empírica, s’ha de basar en l’...
Característiques principals de la Sociologia:<br />Parcial: suposa un punt de vista determinat.<br />Crítica: s’endinsa en...
ELS MÈTODES DE LA SOCIOLOGIA<br />Mètodes empiricoanalítics<br />Quantitatius: mètode d’observació directa<br />	Enquesta:...
Qualitatius: són mètodes empiroanalítics, però s’usen en l’estudi de casos concrets i no busquen la generalització.<br />	...
Fases del procés d’investigació:<br />Definir el problema: seleccionar un tema d’investigació<br />↓<br />Revisar la bibli...
Mètode hermenèutic<br />	Té en compte el context històric o familiar i implica que partim de prejudicis.<br />Mètodes crit...
INSTRUMENTS EN EL CAMP DE LA SOCIOLOGIA<br /> <br />Diari sociològic o de camp<br /> <br />	Té com a objectiu construir to...
Disseny de la investigació<br /> <br />Creació d’una estratègia per aconseguir els objectius d’estudi, controlant el temps...
Fitxa tècnica de l’estudi<br /> <br />Permet veure les dimensions i àmbit de l’estudi i la metodologia utilitzada. <br />P...
Observació participant<br /> <br />	Tècnica qualitativa per analitzar la vida social dels grups humans. S’utilitza molt pe...
Qüestionari<br /> <br />	Instrument que construeix el sociòleg per a obtenir la informació.<br /> 	Cal utilitzar un llengu...
Observació documental<br />	La tècnica de recopilació de documents és un dels principals elements d’anàlisi social. Es pod...
Grups de discussió (focus grup)<br />	Tècnica d’investigació qualitativa que permet aclarir conceptes que queden difusos e...
	L’entrevista<br /> <br />	Conversa entre un entrevistat i un entrevistador amb la finalitat d’obtenir la informació neces...
Mètodes de mostreig<br />	 <br />Selecció d’una proporció d’individus o casos a partir d’una gran població.<br />El dissen...
HISTÒRIA DE LA SOCIOLOGIA<br /> <br />	La paraula “Sociologia” va ser utilitzada per primera vegada el 1839 per Auguste Co...
Els inicis: Comte i Marx<br /> <br />			Auguste Comte (1798-1857), obsessionat pel desordre social de la seva època, es va...
Els clàssics: Durkheim i Weber<br /> <br />			Durkheim (1858-1917) El fet més rellevant de les societats modernes és la “d...
Els models sociològics del segle XX<br /> <br />	L’estructural-funcionalisme: la societat és com un organisme viu, un tot ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Sociologia Unitat 7

3,137 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,137
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,363
Actions
Shares
0
Downloads
108
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sociologia Unitat 7

 1. 1. SOCIOLOGIA<br />S’ocupa d’estudiar la societat humana. No pretén transformar la realitat social sinó fer-la comprensible.<br />
 2. 2. Objectiva, no pot deixar-se influenciar per qüestions ètiques ni per judicis de valor. <br />Empírica, s’ha de basar en l’observació dels fets.<br />Teòrica, les hipòtesis ja verificades han d’entrar a formar part d’un corpus de generalitzacions i de teories.<br />Acumulativa, les diverses teories han d’estar en estreta connexió, de manera que una nova teoria no únicament s’ha de construir sobre una altra, sinó que ha de corregir, ampliar i precisar les teories anteriors.<br />
 3. 3. Característiques principals de la Sociologia:<br />Parcial: suposa un punt de vista determinat.<br />Crítica: s’endinsa en els aspectes que queden soterrats a primera ullada.<br />Desemmascaradora: vol penetrar en l’estructura interna de la societat i intenta mostrar quins són els papers que tots nosaltres interpretem.<br />Relativitzadora: els nostres comportaments i les nostres idees són relatius a un temps i un espai, no tenen res d’absoluts.<br />
 4. 4. ELS MÈTODES DE LA SOCIOLOGIA<br />Mètodes empiricoanalítics<br />Quantitatius: mètode d’observació directa<br /> Enquesta: qüestionari. Les preguntes poden ser obertes o tancades.<br /> La mostra: % d’individus per quota (grups més importants de la població investigada i es divideix per característiques i percentatges com sexe, edat, estat civil, ...) o aleatòriament (a l’atzar).<br /> L’ estadística: permet organitzar les dades recollides, analitzar-les i inferir-ne les característiques de la població estudiada.<br />
 5. 5. Qualitatius: són mètodes empiroanalítics, però s’usen en l’estudi de casos concrets i no busquen la generalització.<br /> Entrevistes: poden ser dirigides i no dirigides.<br /> Història de vida: entrevistes no dirigides que intenten captar experiències vitals. <br />
 6. 6. Fases del procés d’investigació:<br />Definir el problema: seleccionar un tema d’investigació<br />↓<br />Revisar la bibliografia: familiaritzar-se amb els treballs existents sobre el tema<br />↓<br />Formular una hipòtesi<br />↓<br />Dissenyar la investigació: escollir mètodes (experiment, enquesta, observació, ...)<br />↓<br />Realitzar la investigació: recollida de dades, recopilació informació<br />↓<br />Interpretar els resultats<br />↓<br />Presentar els resultats<br />
 7. 7. Mètode hermenèutic<br /> Té en compte el context històric o familiar i implica que partim de prejudicis.<br />Mètodes criticoracionals<br /> Es proposa la racionalitat crítica i ha de tenir en compte la teoria i la pràctica, que s’orienta cap a la recerca d’una veritat universal i comporta una autoreflexió crítica.<br />
 8. 8. INSTRUMENTS EN EL CAMP DE LA SOCIOLOGIA<br /> <br />Diari sociològic o de camp<br /> <br /> Té com a objectiu construir tota una sèrie de situacions o fenòmens que succeeixen en la vida diària de l’investigador. <br /> El diari de camp acostuma a ser més subjectiu. <br /> Es pot aplicar tant a mètodes quantitatius com a mètodes qualitatius.<br />
 9. 9. Disseny de la investigació<br /> <br />Creació d’una estratègia per aconseguir els objectius d’estudi, controlant el temps de cada fase i etapes per les quals passa el projecte.<br /> <br />Fase prèvia: l’investigador entra en contacte amb les institucions interessades en la realització del treball.<br />1ª fase: recollida d’informació.<br />2ª fase: es defineix la tècnica d’investigació i s’elabora el qüestionari o les entrevistes. <br />3ª fase o treball de camp. Se selecciona l’equip d’entrevistadors i se’ls ensinistra en el maneig del qüestionari. S’efectuen les enquestes.<br />4ª fase: codificació i introducció de les dades en un programa estadístic.<br />5ª fase: s’elaboren les principals conclusions.<br />6ª fase: redacció de l’informe final.<br />7ª fase: publicació i publicitat dels resultats.<br /> <br />
 10. 10. Fitxa tècnica de l’estudi<br /> <br />Permet veure les dimensions i àmbit de l’estudi i la metodologia utilitzada. <br />Permet controlar la investigació, i és un referent per a les persones que treballen amb els resultats de la investigació.<br /> <br />Títol o nom de l’estudi<br />Data<br />Grup d’investigació<br />Mida (nº entrevistes o enquestes)<br />Univers (població o fenomen social a estudiar)<br />Àmbit (espai o territori en el qual s’han realitzat les entrevistes o qüestionaris)<br />Metodologia (instrument o tècnica d’investigació utilitzada)<br />Contingut<br />Especificacions estadístiques (error mostral, nivell de resposta, nombre de casos i ajustament de l’univers de dades)<br />Tipus de dades disponibles<br />Publicació<br />
 11. 11. Observació participant<br /> <br /> Tècnica qualitativa per analitzar la vida social dels grups humans. S’utilitza molt per a l’estudi de minories, grups ètnics, organitzacions, subcultures i professions.<br /> L’observació participant requereix de l’art de veure, mirar, observar i contemplar.<br />
 12. 12. Qüestionari<br /> <br /> Instrument que construeix el sociòleg per a obtenir la informació.<br />  Cal utilitzar un llenguatge senzill. Les variables s’utilitzen per al tractament estadístic i és la forma en la qual seran codificades les preguntes.<br /> <br />Cal tenir en compte els següents aspectes:<br />Precisió<br />Aspectes més rellevants <br />Modalitat del qüestionari més adequada<br />Primera redacció<br />Sotmetre-la a crítica per alguns experts<br />Posar-la a prova amb un grup experimental<br />Reelaborar-la i establir els procediments per a la seva aplicació<br />
 13. 13. Observació documental<br /> La tècnica de recopilació de documents és un dels principals elements d’anàlisi social. Es poden recollir documents escrits (premsa, cartes, diaris, memòries, obres de creació literària, textos publicats a Internet), documents numèrics o estadístics, documents de reproducció d’imatge i so (cinema, TV, discos), documents objecte (realitzacions tècniques i artístiques), ...<br />
 14. 14. Grups de discussió (focus grup)<br /> Tècnica d’investigació qualitativa que permet aclarir conceptes que queden difusos entre els interlocutors de manera individual i que en fer possible l’espai de grup, s’arriba a un consens en la definició i posicionament d’aquells temes en els quals està centrat l’estudi.<br />Configuració: un moderador i cinc - vuit persones. A través d’una conversa planejada i dissenyada per obtenir informació.<br />Durada: sol durar una hora i mitja<br />  Localització: recinte tancat<br />  Resultats: es busca la interacció dels participants. El resultat no és quantificable, ni necessàriament representatiu d’una població general.<br />
 15. 15. L’entrevista<br /> <br /> Conversa entre un entrevistat i un entrevistador amb la finalitat d’obtenir la informació necessària per a una investigació.<br /> <br /> L’entrevista pot ser estructurada (respostes fixes) o semiestructurada (llibertat per formular preguntes i respostes).<br />
 16. 16. Mètodes de mostreig<br />  <br />Selecció d’una proporció d’individus o casos a partir d’una gran població.<br />El disseny d’una mostra és un conjunt d’operacions necessàries per al desenvolupament de la recollida d’informació per fer el treball de camp. Poden ser:<br /> <br />Mostreig aleatori simple: s’aplica sobre poblacions petites (universos específics i diferenciats)<br />Mostreig aleatori sistemàtic: s’introdueix un coeficient d’elevació compost pel nombre d’unitats de l’univers dividit per la mostra<br />Mostreig aleatori estratificat: fraccionament de la població<br />Mostreig aleatori per conglomerats: són àrees o parts ben delimitades formant grups ben clars i definits<br />
 17. 17. HISTÒRIA DE LA SOCIOLOGIA<br /> <br /> La paraula “Sociologia” va ser utilitzada per primera vegada el 1839 per Auguste Comte, per diferenciar-la d’altres ciències socials. El seu origen etimològic prové de: Soci, del llatí “socius”, amb el significat literal de soci (membre de la societat) i logia, del grec “logos”: tractat, estudi.<br /> L’objecte de la Sociologia és l’ésser humà considerat com a animal social, és a dir, la dimensió social de l’ésser humà. La Sociologia és l’estudi sistemàtic de l’home social.<br />
 18. 18. Els inicis: Comte i Marx<br /> <br /> Auguste Comte (1798-1857), obsessionat pel desordre social de la seva època, es va proposar com a objectiu comprendre científicament la societat per després reorganitzar-la sobre bases científiques.<br /> <br /> Marx (1818-1883) va intentar explicar la situació conflictiva i els canvis socials que es van produir com a conseqüència de la Revolució industrial. Aquesta situació conflictiva és provocada, segons ell, pel caràcter contradictori de la societat capitalista.<br />  <br />
 19. 19. Els clàssics: Durkheim i Weber<br /> <br /> Durkheim (1858-1917) El fet més rellevant de les societats modernes és la “divisió del treball” i els individus de les societats modernes tenen funcions socials diferents i es caracteritzen per la manca de consciència col.lectiva i pel seu individualisme. I sense consciència col.lectiva no hi ha cohesió ni solidaritat socials.<br /> <br /> Max Weber (1864-1920) El capitalisme no és l’únic factor que constitueix el desenvolupament social. També la ciència i la burocràcia són tan importants o més que el capitalisme.<br /> <br />
 20. 20. Els models sociològics del segle XX<br /> <br /> L’estructural-funcionalisme: la societat és com un organisme viu, un tot format per elements independents entre si. Cadascun d’aquests elements té un paper important a l’hora de mantenir l’equilibri del tot.<br /> <br /> L’interaccionisme simbòlic: tots els elements de la vida social i cultural són el resultat de les interaccions socials.<br /> <br /> L’Escola de Frankfurt: es proposa construir un coneixement sobre la societat que mostri la racionalitat dels processos socials i desemmascari allò que tenen d’irracionals.<br />

×