Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

11 Tdah

1,684 views

Published on

Published in: Travel
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

11 Tdah

 1. 1. EL TRASTORN PER DÈFICIT D’ATENCIÓ AMB O SENSE HIPERACTIVITAT ESCOLA PIA, Mataró 13 novembre de 2002 Fundació ADANA Conferència Sra. Rosa Nicolau
 2. 2. SÍMPTOMES TRET <ul><li>Hiperactivitat </li></ul><ul><li>(motora i verbal) </li></ul><ul><li>Impulsivitat </li></ul><ul><li>(cognitiva i comportamental) </li></ul><ul><li>Dèficit d’atenció </li></ul>Fundació ADANA Conferència Sra. Rosa Nicolau
 3. 3. SIMP/ TRET <ul><li>Hiperactivitat: </li></ul><ul><ul><li>Activitat motriu i/o vocal excessiva o inapropiada. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>dificultats per acabar les tasques. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>dificultats per mantenir-se assegut. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>presència de conductes disruptives. </li></ul></ul></ul>Fundació ADANA Conferència Sra. Rosa Nicolau
 4. 4. SIMP/ TRET <ul><li>Impulsivitat: </li></ul><ul><ul><li>incapacitat per inhibir conductes. </li></ul></ul><ul><ul><li>incapacitat per aplaçar les gratificacions. </li></ul></ul><ul><ul><li>impulsivitat cognitiva. </li></ul></ul>Fundació ADANA Conferència Sra. Rosa Nicolau
 5. 5. SIMP/ TRET <ul><li>Dèficit d´atenció: </li></ul><ul><ul><li>dificultats per resistir a la distracció. </li></ul></ul><ul><ul><li>per mantenir l´atenció en una tasca llarga. </li></ul></ul><ul><ul><li>per atendre selectivament. </li></ul></ul><ul><ul><li>per explorar estímuls complexes de forma endreçada. </li></ul></ul>Fundació ADANA Conferència Sra. Rosa Nicolau
 6. 6. PROCÈS D’ATENCIÓ <ul><li>ENFOCAR : rastrejar els estímuls. SELECCIONAR : escollir l’estímul més </li></ul><ul><li>rellevant en aquell moment. SOSTENIR : persistir per un període. INHIBIR ESTIMULS : poder dir no… CANVIAR : donar seguiment al context. </li></ul>Fundació ADANA Conferència Sra. Rosa Nicolau
 7. 7. TDAH <ul><li>El dèficit fonamental seria un deterior en autogovernar-se i una dificultat excessiva per la seva edat en inhibir la resposta impulsiva a les necessitats o desitjos interns o als estímuls externs. </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>BARKLEY, 1998. </li></ul></ul></ul></ul></ul>Fundació ADANA Conferència Sra. Rosa Nicolau
 8. 8. CARACTERÍSTIQUES DELS ADOLESCENTS AMB TDAH <ul><li>Impulsivitat </li></ul><ul><li>Dificultats atencionals </li></ul><ul><li>Dificultats en les relacions socials </li></ul><ul><li>Dificultats en les habilitats socials </li></ul><ul><li>Dificultats per esperar les gratificacions </li></ul><ul><li>Demora dels treballs i activitats </li></ul><ul><li>Poca tolerància a la frustració, irritabilitat </li></ul><ul><li>Li agrada ésser el centre d’ atenció </li></ul><ul><li>Li costa acceptar les responsabilitats dels seus actes </li></ul>Fundació ADANA Conferència Sra. Rosa Nicolau
 9. 9. CARACTERÍSTIQUES DELS ADOLESCENTS AMB TDAH <ul><li>Menys capacitat per a reflexionar sobre les seves accions </li></ul><ul><li>Dificultats en la resolució de problemes </li></ul><ul><li>Problemes d’ autoestima </li></ul><ul><li>Hiperactivitat i hipoactivitat </li></ul><ul><li>Dificultats en el control del temps </li></ul><ul><li>Necessitat d’ estimulació </li></ul><ul><li>Dificultats d’ autocontrol </li></ul><ul><li>Problemes de planificació i organització </li></ul><ul><li>Problemes de comportament i/o disciplina </li></ul>Fundació ADANA Conferència Sra. Rosa Nicolau
 10. 10. CRI/ DSM IV: Tipus. <ul><li>D.A/H Combinat : 6 símp. de cada (6m). </li></ul><ul><li>D.A/H predominant Dèficit atenció : 6 símp. de D.A. i menys de 6 d´Hi-IM. (6m). </li></ul><ul><li>D.A./H predominant Hiperactivitat-impulsivitat 6 símpt. Hi-Im i menys de 6 de D.A. (6 m). </li></ul>Fundació ADANA Conferència Sra. Rosa Nicolau
 11. 11. TDAH: DIAGNÒSTIC SUBTIPUS DSM IV <ul><li>DÈF. ATENCIÓ </li></ul><ul><li>GREU </li></ul><ul><li>MODERAT </li></ul><ul><li>LLEU </li></ul><ul><li>COMBINAT HIPERACTI- </li></ul><ul><li> IMPULSIVI. </li></ul><ul><li>GREU </li></ul><ul><li>MODERAT </li></ul><ul><li>LLEU </li></ul><ul><li>GREU </li></ul><ul><li>MODERAT </li></ul><ul><li>LLEU </li></ul>Fundació ADANA Conferència Sra. Rosa Nicolau
 12. 12. <ul><li>Estem a mitjans de curs Joan de 12 anys, inatent, no aconsegueix portar la seva agenda al dia i sempre li cau una taca de tinta. Se sent tonto per no aconseguir-ho. Es el tercer cop, durant aquesta classe, que Isabel, 9 anys, torna a aixecar-se del seu lloc. Isabel té un TDAH principalment hiperactiva i ja ha llençat les llibretes del pupitre de les seves companyes. Carles, 13 anys, impulsiu-hiperactiu, ha contestat impulsivament al seu professor i li ha dit “ves a passeig”. Pilar, 7 anys, impulsiva, ha tornat a barallar-se amb la seva companya de taula per sortir la primera al pati. Josep, 16 anys, inatent, no fa cas al professor quan li indica que sorti a la pissarra i es queda al seu lloc mirant per la finestra. </li></ul>Fundació ADANA Conferència Sra. Rosa Nicolau
 13. 13. ORIGEN DEL TDAH <ul><li>ORIGEN NEUROBIOLÒGIC DE CARÀCTER HEREDITARI </li></ul>Fundació ADANA Conferència Sra. Rosa Nicolau
 14. 14. EPIDEMIOLOGIA <ul><li>Prevalència: </li></ul><ul><ul><li>3%-7% en edat escolar (DSM - IV TR, 2000) </li></ul></ul><ul><ul><li>EEUU: 40% en població clínica. 4%-10% en població escolar. </li></ul></ul><ul><ul><li>Anglaterra: 1% en població normal i un 20% en clínica. </li></ul></ul><ul><ul><li>5% i sola font i 1% Ps. mestres i professional. (Lewis, 1991). </li></ul></ul><ul><ul><li>Per sexes: més varons 4:1 a 9:1,segons si és població general o clínica. </li></ul></ul>Fundació ADANA Conferència Sra. Rosa Nicolau
 15. 15. Diagnòstic <ul><li>INFORMACIÓ </li></ul><ul><li>PARES </li></ul><ul><li>PROFESSORS </li></ul><ul><li>OBSERVACIÓ </li></ul><ul><li>NEN </li></ul><ul><li>ADOLESCENT </li></ul><ul><li>ADULT </li></ul>VALORACIÓ PSICOLÒGICA VALORACIÓ PEDAGÒGICA VALORACIÓ MÈDICA Fundació ADANA Conferència Sra. Rosa Nicolau
 16. 16. Diagnòstic <ul><li>Diferenciar al nen amb TDAH de... </li></ul><ul><li>Tr. Emocional: depressió o ansietat. </li></ul><ul><li>Problema Físic: dèficits visuals o auditius... </li></ul><ul><li>Trastorns d’aprenentatge. </li></ul><ul><li>Altres problemes de conducta: negativisme desafiant... </li></ul>Fundació ADANA Conferència Sra. Rosa Nicolau
 17. 17. REQUISITS DIAGNÒSTICS <ul><li>Segons el DSM-V: </li></ul><ul><ul><li>INTENSITAT </li></ul></ul><ul><ul><li>FREQÜÈNCIA </li></ul></ul><ul><ul><li>ABANS DELS 7 ANYS </li></ul></ul><ul><ul><li>DURANT MÉS DE 6 MESOS </li></ul></ul><ul><ul><li>EN MÉS D’UN AMBIENT </li></ul></ul><ul><ul><li>REPERCUTEIX NEGATIVAMENT EN LA VIDA QUOTIDIANA </li></ul></ul>Fundació ADANA Conferència Sra. Rosa Nicolau
 18. 18. TIPUS DE PROFESSIONALS PER FER EL DIAGNÒSTIC (NIMI, National Institute of Mental Health) Fundació ADANA Conferència Sra. Rosa Nicolau
 19. 19. TRASTORNS QUE PODEN COEXISTIR AMB EL TDAH Acadèmia Americana de Pediatria, maig 2.000 <ul><li>50% Trastorns d’aprenentatge 40% Trastorn Oposicionista 25% Trastorn de conducta </li></ul><ul><li>(45-50% adolescents i 20-25% adults) 30% Trastorn d’ ansietat (25-40% adults) </li></ul><ul><li>10-30% Depressió (47% adults; 20% T. Bipolar) </li></ul>Fundació ADANA Conferència Sra. Rosa Nicolau
 20. 20. FACTORS PROTECTORS EN L’ ADOLESCÈNCIA <ul><li>Comunicació familiar positiva </li></ul><ul><li>Alta autoestima </li></ul><ul><li>Projecte de vida elaborat </li></ul><ul><li>Locus control intern establert </li></ul><ul><li>Permanència en el sistema educatiu </li></ul>Fundació ADANA Conferència Sra. Rosa Nicolau
 21. 21. FACTORS DE RISC EN L’ ADOLESCÈNCIA <ul><li>Família amb vincles dèbils </li></ul><ul><li>Violència intrafamiliar (fugida de la llar) </li></ul><ul><li>Autoestima baixa (deserció escolar) </li></ul><ul><li>Pertànyer a un grup de risc </li></ul><ul><li>Deserció escolar </li></ul><ul><li>Projecte de vida dèbil </li></ul><ul><li>Locus control extern </li></ul>Fundació ADANA Conferència Sra. Rosa Nicolau
 22. 22. TRACTAMENT MULTIDISCILPLINAR intervenció: EDUCATIVA PSICOLÒGICA MÈDICA PEDAGÒGICA Fundació ADANA Conferència Sra. Rosa Nicolau
 23. 23. TRACTAMENT I <ul><li>Pares: T. Cognitiu-conductual. </li></ul><ul><ul><ul><li>1.Informació sobre el TDA-H. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>2.Entrenament en pautes educatives i en estratègies d’interacció-comunicació. </li></ul></ul></ul><ul><li>Nen o adolescent: </li></ul><ul><ul><ul><li>1.Farmacològic. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>2.Conductual: registres, pactes i contingències. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>3.Cognitiu-conductual; tècniques d´autocontrol de la impulsivitat. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>4.Afavorir la socialització. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>5.Psicopedagògic (reeducacions). </li></ul></ul></ul>Fundació ADANA Conferència Sra. Rosa Nicolau
 24. 24. TRACTAMENT II <ul><li>Centre escolar: </li></ul><ul><ul><li>Informació a professors sobre el trastorn. </li></ul></ul><ul><ul><li>El nen o jove amb TDAH millora el comportament i rendiment; </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Situacions individuals. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Quan es pacten amb ell objectius concrets (no més de 3) i es supervisen setmanalment. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Quan se’l reforça pels avenços. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Situació en l’aula: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Proximitat amb el professor. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Lluny d’elements distractors (porta, finestra..). </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Posar-li un model adequat com a company. </li></ul></ul></ul>Fundació ADANA Conferència Sra. Rosa Nicolau
 25. 25. TRAC/FARMACOLÒGIC <ul><li>Estimulants: millora un 70% de la simp. Incrementen “Arousal” . </li></ul><ul><ul><li>Metifenidat: 0.3 a 0.7mg/Kg/dia. de 2 a 3 cops dia abans 16 hores. </li></ul></ul><ul><ul><li>D-amfetamina. </li></ul></ul><ul><ul><li>Pemolina. </li></ul></ul><ul><li>Antidepressius: </li></ul><ul><ul><li>Imipramina: 1.0 a 2.0 mg/Kg. </li></ul></ul><ul><ul><li>I.R.S. (fluoxetina). </li></ul></ul><ul><ul><li>IMAOS. </li></ul></ul><ul><li>Neurolèptics: </li></ul><ul><ul><li>Butirofenonas (Haloperidol). </li></ul></ul>Fundació ADANA Conferència Sra. Rosa Nicolau
 26. 26. TRAC/FARMACOLÒGIC <ul><li>Efectes secundaris: </li></ul><ul><ul><li>Insomni. </li></ul></ul><ul><ul><li>Pèrdua de pes i gana. </li></ul></ul><ul><ul><li>Irritabilitat. </li></ul></ul><ul><ul><li>Gastralgia o cefalees lleus. </li></ul></ul><ul><ul><li>“ Efecte conductual de rebot”. </li></ul></ul><ul><ul><li>Focalització excessiva de l’atenció. </li></ul></ul><ul><li>Efectes secundaris: </li></ul><ul><ul><li>Tics: resultats controvertits. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>1% apareixen tics. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>13% exacerben els ja existents. </li></ul></ul></ul>Fundació ADANA Conferència Sra. Rosa Nicolau
 27. 27. TRAC/FARMACOLÒGIC <ul><li>LIMITACIONS: </li></ul><ul><ul><li>El canvi conductual es dona sota l’efecte del fàrmac. </li></ul></ul><ul><ul><li>No modifica l’estil cognitiu d’impulsivitat-manca de planificació. </li></ul></ul><ul><ul><li>No hi ha canvis en les mesures disciplinaries dels Ps. </li></ul></ul>Fundació ADANA Conferència Sra. Rosa Nicolau
 28. 28. ¿Que poden fer en quant al comportament? <ul><li>Entendre els factors que influencien els seus comportaments (adolescència i tdah) </li></ul><ul><li>Pensar no només en els seus errors sinó també en les seves habilitats </li></ul><ul><li>Tenir expectatives raonables </li></ul><ul><li>Oferir segones oportunitats: Intentar ésser bons models </li></ul><ul><li>Ensenyar-li habilitats socials </li></ul><ul><li>NEGOCIACIÓ: Solucionar problemes conjuntament </li></ul><ul><li>Potenciar la planificació i la supervisió (no vigilància) </li></ul>Fundació ADANA Conferència Sra. Rosa Nicolau
 29. 29. ¿Que poden fer en quant a la comunicació? <ul><li>Empatitzar amb ell </li></ul><ul><li>Intentar parlar amb ell sobre els seus problemes i dificultats </li></ul><ul><li>Tenir en compte la seva opinió </li></ul><ul><li>Donar informació d’ allò que volen o esperem </li></ul><ul><li>Aprendre a expressar crítiques i elogis </li></ul><ul><li>Utilitzar missatges “jo” </li></ul><ul><ul><ul><li>“ jo em sento...” </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>“ quant tu...” </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>“ per que....” </li></ul></ul></ul>Fundació ADANA Conferència Sra. Rosa Nicolau
 30. 30. NO UTILILITZAR MAI <ul><li>Autoritarisme </li></ul><ul><li>Crítiques </li></ul><ul><li>Intimidació </li></ul><ul><li>Sarcasme </li></ul><ul><li>Moralismes </li></ul><ul><li>Escepticisme </li></ul><ul><li>Descrèdit </li></ul>Fundació ADANA Conferència Sra. Rosa Nicolau

×