Unitat 9 DemocràCies I Totalitarismes

6,343 views

Published on

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

Unitat 9 DemocràCies I Totalitarismes

 1. 1. H.M.C. 9. Democràcies i totalitarismes (1918-1939)
 2. 2. H.M.C. <ul><ul><li>La crisi de les democràcies liberals </li></ul></ul><ul><ul><li>La Itàlia feixista (1922-1939) </li></ul></ul><ul><ul><li>La república de Weimar (1918-1933) </li></ul></ul><ul><ul><li>L’Alemanya nazi (1933-1939) </li></ul></ul>Sumari
 3. 3. H.M.C. 1. La crisi de les democràcies liberals <ul><li>Les conseqüències de la Primera Guerra Mundial </li></ul><ul><ul><li>Vencedors: sistemes polítics de caire liberal parlamentari </li></ul></ul><ul><ul><li>Dècada dels anys 20: situació econòmica difícil </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Inflació altíssima </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Les produccions es van enfonsar </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Augment de l’atur </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Crisi social: vagues </li></ul></ul><ul><ul><li>Tot això va generar una forta oposició envers les democràcies </li></ul></ul>
 4. 4. H.M.C. 1. La crisi de les democràcies liberals <ul><li>Les democràcies davant de la crisi </li></ul><ul><ul><li>Gran Bretanya: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Situació econòmica greu, ja els anys 20 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>1921: partició d’Irlanda </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Partit Laborista: acció parlamentària </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>França: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Situació crítica ens els anys 30 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Front Popular: gran coalició en el marc parlamentari </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Suïssa, Bèlgica, Holanda: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Formació de coalicions governamentals de partits liberals </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Països nòrdics: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Paper decisiu la socialdemocràcia </li></ul></ul></ul>
 5. 5. H.M.C. 1. La crisi de les democràcies liberals <ul><li>El sorgiment de règims autoritaris </li></ul><ul><ul><li>Apareixen dictadures que prometien: restablir l’ordre, gran nacionalisme, recolçats en grans poders com l’exèrcit o l’Església </li></ul></ul><ul><ul><li>1920: Hongria </li></ul></ul><ul><ul><li>1923-30: Espanya: Primo de Rivera </li></ul></ul><ul><ul><li>1926: Polònia, Lituània i Portugal </li></ul></ul><ul><ul><li>1933: Àustria: canceller Dollfuss </li></ul></ul><ul><ul><li>1934: Letònia i Estònia </li></ul></ul><ul><ul><li>Anys 30: Grècia, Romania i Bulgària </li></ul></ul><ul><ul><li>ITÀLIA: 1922: Partit Nacional Feixista; Mussolini </li></ul></ul><ul><ul><li>ALEMANYA: 1933: Partit Nazi; Hitler </li></ul></ul>
 6. 6. H.M.C. <ul><ul><li>La crisi de les democràcies liberals </li></ul></ul><ul><ul><li>La Itàlia feixista (1922-1939) </li></ul></ul><ul><ul><li>La república de Weimar (1918-1933) </li></ul></ul><ul><ul><li>L’Alemanya nazi (1933-1939) </li></ul></ul>Sumari
 7. 7. H.M.C. 2. La Itàlia feixista (1922-1939) <ul><li>La crisi de la postguerra </li></ul><ul><ul><li>Gran moviment vaguístic (per la pujada del cost de la vida) </li></ul></ul><ul><ul><li>Ocupació de terres dels gran propietaris </li></ul></ul><ul><ul><li>Moviments reprimits (por a la bolxevització) </li></ul></ul><ul><ul><li>Àmbit polític: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Forta inestabilitat (1919-22: 5 governs diferents) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Coalició de partits liberals </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Nacionalisme exaltat:terres irredemptes </li></ul></ul>
 8. 8. H.M.C. 2. La Itàlia feixista (1922-1939) <ul><li>La formació del partit feixista </li></ul><ul><ul><li>1919: Mussolini (exmilitant socialista) va fundar els Fasci Italiani di Combattimento </li></ul></ul><ul><ul><li>1921: Partido Nazionale Fascista (PNF) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Programa: defensor propietat privada, fort nacionalisme, projecte expansionista i militarista </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bases: obrers descontents, petita burguesia </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ben vist per: industrials, grans propietaris,... </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Un fre al: socialisme i comunisme </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ajuda financera: Confindústria </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Esquadres feixistes: actes de violència social </li></ul></ul>
 9. 9. H.M.C. 2. La Itàlia feixista (1922-1939) <ul><li>La Marxa sobre Roma i l’arribada al poder </li></ul><ul><ul><li>Agost 1922: esquadristes: serveis durant la vaga </li></ul></ul><ul><ul><li>Octubre 1922: Marxa sobre Roma </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Si el govern no controlava, ells marxarien cap a la capital </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Govern va dimitir, i Victor Manuel III va demanar a Mussolini constituir un nou executiu </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Lliurament del poder al feixisme: monarquia i exèrcit </li></ul></ul><ul><ul><li>Dictadura feixista: procés de restricció de les llibertats </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>1924: assassinat del diputat socialista Matteotti </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Mussolini: plens poders, i va silenciar tota la oposició </li></ul></ul></ul>
 10. 10. H.M.C. 2. La Itàlia feixista (1922-1939)
 11. 11. H.M.C. 2. La Itàlia feixista (1922-1939) <ul><li>La dictadura feixista </li></ul><ul><ul><li>1925: Mussolini (Il Duce): règim totalitari </li></ul></ul><ul><ul><li>1926: Llei Rocco: prohibició del partits i sindicats </li></ul></ul><ul><ul><li>1928: Gran Consell Feixista </li></ul></ul><ul><ul><li>1929: Cambra dels Fasci i de les Corporacions </li></ul></ul><ul><ul><li>Policia política: OVRA </li></ul></ul><ul><ul><li>Amb l’Església: 1929: Pactes del Laterà </li></ul></ul><ul><ul><li>Remilitarització: campanya per recuperar els territoris irredempts </li></ul></ul><ul><ul><li>Política expansionista: territoris colonials </li></ul></ul>
 12. 12. H.M.C. 2. La Itàlia feixista (1922-1939) <ul><li>Un fort dirigisme econòmic </li></ul><ul><ul><li>Gran intervenció estatal </li></ul></ul><ul><ul><li>Proteccionisme a la indústria nacional </li></ul></ul><ul><ul><li>Autarquia econòmica </li></ul></ul><ul><ul><li>1933: IRI: Institut per a la Reconstrucció Industrial </li></ul></ul><ul><ul><li>Grans obres públiques </li></ul></ul><ul><ul><li>Lligam estret entre el sector privat i l’estatal (poderosa i reduïda oligarquia) </li></ul></ul>
 13. 13. H.M.C. 2. La Itàlia feixista (1922-1939) <ul><li>Un control social estricte </li></ul><ul><ul><li>Opera Nazionale Balilla: matricular tots els infants </li></ul></ul><ul><ul><li>Opera Nazionale Dopolavoro: temps lliure </li></ul></ul><ul><ul><li>Educació: mestres (amb camisa negre) </li></ul></ul><ul><ul><li>Religió: Catolicisme: religió oficial </li></ul></ul><ul><ul><li>Nous mitjans de comunicació: ràdio i cinema (amb una clara finalitat propagandística) </li></ul></ul>
 14. 14. H.M.C. <ul><ul><li>La crisi de les democràcies liberals </li></ul></ul><ul><ul><li>La Itàlia feixista (1922-1939) </li></ul></ul><ul><ul><li>La república de Weimar (1918-1933) </li></ul></ul><ul><ul><li>L’Alemanya nazi (1933-1939) </li></ul></ul>Sumari
 15. 15. H.M.C. 3. La República de Weimar (1918-1933) <ul><li>La feblesa de la República de Weimar </li></ul><ul><ul><li>1919: aixecament de la Lliga Espartaquista </li></ul></ul><ul><ul><li>1920: auge de grups nacionalistes radicals; cop d’Estat </li></ul></ul><ul><ul><li>1923: “putsch” nacionalista i antidemocràtic de Hitler a Munic </li></ul></ul><ul><ul><li>Situació econòmica: deutes de guerra, fortes reparacions </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>1923: França ocupa el territori del Ruhr </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>1929: crisi </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Els partits governamentals (Coalició de Weimar) van anar perdent suport </li></ul></ul>
 16. 16. H.M.C. 3. La República de Weimar (1918-1933) <ul><li>La formació del partit nazi </li></ul><ul><ul><li>1920: Partit Nacionalsocialista dels Treballadors Alemanys (NSDAP) </li></ul></ul><ul><ul><li>1921: Adolf Hitler al capdavant del partit </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>SA: Seccions d’Assalt: esquadrons paramilitars </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>1923: Putsch de Munic: Hitler detingut i 6 mesos a la presó </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Mein Kampf: La meva lluita </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Menyspreu democràcia </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Odi al bolxevisme </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Lideratge únic i fort </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Antisemitisme </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Superioritat raça ària </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Forjar un Gran Reich </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>Führer; la SS: Grup de Protecció </li></ul></ul>
 17. 17. H.M.C. <ul><ul><li>La crisi de les democràcies liberals </li></ul></ul><ul><ul><li>La Itàlia feixista (1922-1939) </li></ul></ul><ul><ul><li>La república de Weimar (1918-1933) </li></ul></ul><ul><ul><li>L’Alemanya nazi (1933-1939) </li></ul></ul>Sumari
 18. 18. H.M.C. 4. L’Alemanya nazi (1933-1939) <ul><li>L’arribada al poder del nazisme </li></ul><ul><ul><li>Crisi del 1929, polarització política </li></ul></ul><ul><ul><li>1933: Hitler, canceller en un govern de coalició </li></ul></ul><ul><ul><li>Èxit electoral (196 diputats nazis; 100 comunistes) suport de: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Classes mitjanes </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pagesos arruïnats </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Obrers a l’atur </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Militars i antics combatents </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>burguesia </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Hitler: defensor eficaç de l’ordre enfront del comunisme (segons l’opinió pública alemanya) </li></ul></ul>
 19. 19. H.M.C. 4. L’Alemanya nazi (1933-1939) <ul><li>El camí cap a la dictadura </li></ul><ul><ul><li>1933: noves eleccions; persecucions dels “camises marrons”... </li></ul></ul><ul><ul><li>Incendi del Reichstag: inculpats falsament els comunistes </li></ul></ul><ul><ul><li>Amb les noves eleccions: Hitler: plens poders </li></ul></ul><ul><ul><li>1934: amb la mort de Hindenburg: Hitler serà canceller i president alhora. </li></ul></ul>
 20. 20. H.M.C. 4. L’Alemanya nazi (1933-1939) <ul><li>La construcció d’un règim totalitari </li></ul><ul><ul><li>Control total de les institucions, la societat i els individus </li></ul></ul><ul><ul><li>1934: dissolució de partits i sindicats; supressió de llibertats individuals </li></ul></ul><ul><ul><li>Únic sindicat: Front del Treball Nacionalsocialista </li></ul></ul><ul><ul><li>Control dels poders: administració, judicatura, locals... depurats, transferits o suprimits </li></ul></ul><ul><ul><li>Control policial: SS, i la Gestapo (1934, Himmler) </li></ul></ul><ul><ul><li>Control del partit: 1934: Nit dels Ganivets Llargs </li></ul></ul>
 21. 21. H.M.C. 4. L’Alemanya nazi (1933-1939) <ul><li>Autarquia econòmica i rearmament </li></ul><ul><ul><li>Objectiu principal (Goering): convertir Alemanya en una gran potència mundial </li></ul></ul><ul><ul><li>Fort dirigisme estatal: aconseguir autarquia econòmica </li></ul></ul><ul><ul><li>Prioritat a la indústria pesant </li></ul></ul><ul><ul><li>1939: Alemanya: segona potència industrial del món, però: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Salaris baixos, jornades laborals llargues, anul.lació dels drets sindicals, comerç exterior palaritzat... </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Reafirmació dels trets del capitalisme alemany </li></ul></ul>
 22. 22. H.M.C. 4. L’Alemanya nazi (1933-1939) <ul><li>El control ideològic i social </li></ul><ul><ul><li>Ministeri de Cultura i Propaganda (Goebbels) </li></ul></ul><ul><ul><li>Importància a l’educació </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Joventuts Hitlerianes </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Dona: 3 “k”: Kinder, Kirche, Kücke </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>L’oposició a la nazificació: repressió brutal </li></ul></ul><ul><ul><li>Adhesió de la població atreta pel projecte de Hitler </li></ul></ul>
 23. 23. H.M.C. 4. L’Alemanya nazi (1933-1939) <ul><li>La puresa racial </li></ul><ul><ul><li>Raça ària; exclusió de molts altres “tipus” d’individus </li></ul></ul><ul><ul><li>Antisemitisme alemany </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>1933: boicot als negocis jueus </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>1935: Lleis de Nuremberg </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>1938: els jueus havien de portar un distintiu </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>1938: Nit dels Vidres Trencats </li></ul></ul></ul>
 24. 24. H.M.C. 4. L’Alemanya nazi (1933-1939) <ul><li>L’expansió territorial </li></ul><ul><ul><li>Una clara vocació expansionista </li></ul></ul><ul><ul><li>Repulses contra el Tractac de Versalles </li></ul></ul><ul><ul><li>Construcció política del Gran Reich alemany </li></ul></ul><ul><ul><li>Conquerir l’”espai vital”: fer front al màxim enemic: el bolxevisme rus </li></ul></ul>
 25. 25. H.M.C.
 26. 26. H.M.C.
 27. 27. H.M.C.
 28. 28. H.M.C.
 29. 29. H.M.C.
 30. 30. H.M.C.

×