Unitat5

2,937 views

Published on

Published in: Business, Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,937
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
958
Actions
Shares
0
Downloads
61
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Unitat5

 1. 1. UNITAT DIDÀCTICA 5 RECURSOS HUMANS
 2. 2. OBJECTIUS <ul><li>Reconèixer la importància dels recursos humans en l’empresa i de les tasques pròpies de la gestió de personal, de manera que es puguin dur a terme de forma eficient. </li></ul><ul><li>Descriure les diferents fases del procés de selecció de personal, de manera que es pugui dur a terme de la forma més convenient. </li></ul><ul><li>Analitzar els principals documents administratius relacionats amb la gestió del personal d’una empresa de manera que es puguin emplenar. </li></ul><ul><li>Valorar la importància de la motivació i la formació dels treballadors per a un correcte funcionament de l’empresa. </li></ul><ul><li>Analitzar els possibles conflictes d’interessos entre empresaris i treballadors, i entre les diferents àrees funcionals de l’empresa, com també les vies de negociació, amb l’objectiu d’assolir unes bones relacions entre tots. </li></ul>
 3. 3. Competències <ul><li>Competències específiques </li></ul><ul><li>Competència en gestió i organització </li></ul><ul><li> Adquirir i desenvolupar capacitats de planificació, organització, coordinació i control que permetin prendre decisions empresarials adients per tal d’arribar a un objectiu concret. </li></ul><ul><li> Aplicar els coneixements adquirits en els diferents àmbits de l’empresa al món empresarial i a la societat en general. </li></ul><ul><li>. </li></ul>
 4. 4. Competències <ul><li>Competències generals </li></ul><ul><li>Competència comunicativa </li></ul><ul><li> Comunicar-se de manera efectiva i amb assertivitat en l’entorn laboral i com a ciutadà. </li></ul><ul><li>Competència en recerca </li></ul><ul><li> Analitzar les diferents àrees d’activitat, les relacions internes i el funcionament global de les empreses. </li></ul><ul><li>Competència personal i interpersonal </li></ul><ul><li> Utilitzar els aprenentatges i comprendre la necessitat d’una formació permanent en el món empresarial. </li></ul>
 5. 5. 1.Objectius del Departament de Recursos Humans <ul><li>Introducció </li></ul><ul><li>Principal actiu de les empreses són els Recursos Humans dels que disposa </li></ul><ul><li>Definició àrea de Recursos Humans : s’encarrega de tot el que té relació amb la planificació, organització, gestió i control del personal al servei de l’empresa </li></ul><ul><li>Objectius de l’àrea: </li></ul><ul><li>Que els membres es sentin motivats </li></ul><ul><li>Fer correctament els tràmits de la gestió del personal </li></ul><ul><li>Garantir un sistema de comunicació que permetin que les instruccions arribin correctament (amb el mínim cost) així com els resultats en els seus superiors per realitzar correctament el control. </li></ul>
 6. 6. 1.Objectius del Departament de Recursos Humans <ul><li>1.1 La motivació dels treballadors </li></ul><ul><li>Tots els components de l’empresa contribueixen a la seva bona marxa, a canvi esperen una compensació, que pot ser de moltes maneres. </li></ul><ul><li>Els treballadors se senten motivats si: </li></ul><ul><li>Aconsegueixen satisfer les seves necessitats </li></ul><ul><li>Observen la seva pròpia participació en les activitats de l’empresa </li></ul><ul><li>Una de les teories més famoses sobre motivació és la de Maslow. </li></ul><ul><li>Mi Rincón Pedagógico!!!: Anuncio de Repsol Diesel ( piramide de Maslow ) </li></ul><ul><li>YouTube - Spot Repsol Pirámide de Maslow </li></ul>
 7. 7. 1.Objectius del Departament de Recursos Humans PIRÀMIDE DE MASLOW NECESSITATS FISIOLÒGIQUES SEGURETAT NECESSITATS SOCIALS ESTIMA AUTO REALITZACIÓ
 8. 8. 1.Objectius del Departament de Recursos Humans <ul><li>Quins factors influeixen sobre la motivació? </li></ul><ul><li>Retribució econòmica </li></ul><ul><li>Participar en el objectius </li></ul><ul><li>Integració en l’equip de treball </li></ul><ul><li>Expectatives de promoció </li></ul><ul><li>Reconeixement per part dels directius del mèrit de la tasca ben feta </li></ul><ul><li>Accés a programes de formació en l’empresa </li></ul><ul><li>Importància i responsabilitat de la tasca efectuada </li></ul><ul><li>Informació sobre els resultats de la tasca efectuada </li></ul><ul><li>Varietat de les tasques </li></ul><ul><li>Adaptació de la tasca als interessos de qui la fa. </li></ul>
 9. 9. 2. Funcions del Departament de Recursos Humans FUNCIONS PLANIFICACIÓ ORGANITZACIÓ GESTIÓ CONTROL * DETERMINACIÓ DE LA COMPOSICIÓ DE LA PLANTILLA * SELECCIÓ <ul><li>VALORACIÓ DEL LLOC I RETRIBUCIÓ </li></ul><ul><li>DESENVOLUPAMENT DE RECURSOS HUMANS </li></ul><ul><li>ADMINISTRCIÓ DE RECURSOS HUMANS </li></ul><ul><li>RELACIONS LABORALS </li></ul><ul><li>SERVEIS SOCIALS </li></ul>* AVALUACIÓ I CONTROL DEL DESENVOLUPAMENT
 10. 10. 2. Funcions del Departament de Recursos Humans <ul><li>2.1. Organització dels recursos humans </li></ul><ul><li>L’èxit de l’empresa, entre d’altres motius serà degut a la correcta organització dels recursos humans, tant dels directius com dels treballadors. </li></ul><ul><li>Dins del departament cal: </li></ul><ul><li>Definir correctament les tasques que ha de fer cada persona o grup de persones i els objectius que ha d’assolir </li></ul><ul><li>Assignar cada persona al lloc més adequat a la seva capacitat </li></ul><ul><li>Establir la relació que ha d’existir entre els diversos grups i coordinar-los </li></ul>
 11. 11. 2. Funcions del Departament de Recursos Humans 2.2 CAPTACIÓ I SELECCIÓ DEL PERSONAL FASES ANALITZAR CARACTERÍSTIQUES DEL LLOC DE TREBALL DETERMINAR LES CARACTERÍSTIQUES DE LA PERSONA QUE L’HA D’OCUPAR COMPROVAR SI EN L’EMPRESA EXISTEIXEN PERSONES AMB LES CARACTERÍSTIQUES I QUE PUGUIN COBRIR-LO NO SI ANALITZAR LA NORMATIVA EXISTENT INICIAR PROCÉS DE SELECCIÓ COBRIR EL LLOC AMB EL PERSONAL, REBENT FORMACIÓ DESPRÉS DE LA SELECCIÓ, FORMACIÓ
 12. 12. 2. Funcions del Departament de Recursos Humans <ul><li>CAPTACIÓ </li></ul><ul><li>Interna </li></ul><ul><li>Externa </li></ul>Borses d’ocupació Servei d’Ocupació de Catalunya Empreses de selecció de personal Agències de col..locació Empreses de Treball Temporal (ETT) Anuncis Coneixences
 13. 13. 2. Funcions del Departament de Recursos Humans <ul><li>SELECCIÓ </li></ul><ul><li>Preselecció: Currículum Vitae </li></ul><ul><li>Selecció </li></ul><ul><li>TEST PSICOTÈCNICS: </li></ul><ul><li>Aptituds </li></ul><ul><li>Intel.ligència </li></ul><ul><li>personalitat </li></ul>* PROVES PROFESSIONALS * ENTREVISTA
 14. 14. 2. Funcions del Departament de Recursos Humans <ul><li>2.3 La gestió de recursos humans per competències </li></ul><ul><li>Nova forma d’entendre la gestió (aconseguir que es realitzin les tasques) dels recursos humans. </li></ul><ul><li>Es defineix el lloc de treball a partir dels comportaments observables de les persones que els desenvolupen amb eficiència, i després es determinen quines competències haurà de tenir. </li></ul><ul><li>Definició de competència : és una capacitat necessària per a fer una feina de manera eficaç i produir rendiments excel·lents en una organització. </li></ul>
 15. 15. 2. Funcions del Departament de Recursos Humans <ul><li>Aspectes a tenir en compte per definir una competència: </li></ul><ul><li>Saber: coneixements que la persona ha de tenir </li></ul><ul><li>Saber fer: habilitats necessàries per a posar els coneixements en pràctica </li></ul><ul><li>Saber estar: conjunt d’aptituds que permeten la integració en l’entorn organitzacional o social </li></ul><ul><li>Voler fer: motivacions de la persona per a fer les seves tasques amb eficiència i afany de millorar en aquestes tasques </li></ul><ul><li>L’estructura organitzacional de l’empresa ha de ser favorable al desenvolupament de les competències. </li></ul>
 16. 16. 2. Funcions del Departament de Recursos Humans <ul><li>2.4 La formació del personal </li></ul><ul><li>Els objectius són: </li></ul><ul><li>Augmentar la polivalència </li></ul><ul><li>Permetre la promoció </li></ul><ul><li>Augmentar la productivitat i creativitat </li></ul><ul><li>Facilitat el desenvolupament personal </li></ul><ul><li>Sensibilitzar per aspectes com la qualitat o el treball en equip. </li></ul><ul><li>Fases de la política de formació: </li></ul><ul><li>Detectar i identificar quines són les necessitats </li></ul><ul><li>Confeccionar una llista de les necessitats </li></ul><ul><li>Elaborar un Pla de Formació </li></ul>Programa Tipologia d’empleats Lloc i durada de la formació Pressupost Informació interessats Executar l’activitat Avaluar els resultats
 17. 17. 2. Funcions del Departament de Recursos Humans <ul><li>2.5 Contractació </li></ul><ul><li>Definició de contracte: és un acord entre dues persones pel qual una d’elles, el treballador, es compromet a prestar determinats serveis sota la direcció de l’altra, l’empresa, del qual rep en canvi una retribució. Pot ser de paraula o per escrit. </li></ul><ul><li>El contracte de treball comporta drets i obligacions per l’empresari i pel treballador. </li></ul>
 18. 18. 2. Funcions del Departament de Recursos Humans <ul><li>L’empresari ha de: </li></ul><ul><li>Proporcionar al treballador ocupació efectiva d’acord amb la seva categoria </li></ul><ul><li>Oferir al treballador la formació adequada </li></ul><ul><li>Prendre mesures per a evitar qualsevol discriminació </li></ul><ul><li>Posar en marxa mesures de protecció de riscos laborals </li></ul><ul><li>Respectar el dret a la intimitat del treballador </li></ul><ul><li>Pagar puntualment el salari </li></ul><ul><li>Complir les altres obligacions que constin en el contracte </li></ul><ul><li>tornar </li></ul>
 19. 19. 2. Funcions del Departament de Recursos Humans <ul><li>El treballador ha de: </li></ul><ul><li>Atendre les obligacions del lloc de treball amb bona fe i diligència </li></ul><ul><li>Respectar les mesures de seguretat i higiene que s’adoptin </li></ul><ul><li>Executar les ordres i instruccions de l’empresari relacionades amb l’exercici de la seva funció </li></ul><ul><li>No fer la competència a l’empresa desenvolupant la mateixa activitat en una altra empresa o pel seu compte </li></ul><ul><li>Contribuir de manera positiva a la millor a de la productivitat de l’empresa </li></ul><ul><li>Complir les altres obligacions especificades en el contracte de treball </li></ul><ul><li>tornar </li></ul>
 20. 20. 2. Funcions del Departament de Recursos Humans <ul><li>Tipus de contracte de treball </li></ul>Tipus de contracte Segons la jornada Jornada completa Jornada parcial Segons la durada Durada determinada (temporals) Durada indefinida(fixos) CONTINUAR
 21. 21. 2. Funcions del Departament de Recursos Humans DURADA DETERMINADA FORMATIUS : *CONTRACTE PER A LA FORMACIÓ (PAG.119) * CONTRACTE EN PRÀCTIQUES (PAG.119) CAUSALS : *PER OBRA O SERVEI *EVENVUTAL PER CIRCUMSTÀNCIES DE LA PRODUCCIÓ *D’INTERINITAT *DE RELLEU FOMENT DE L’OCUPACIÓ *PERSONES AMB DISCAPACITAT *SUBSTITUCIÓ PER ANTICIPACIÓ DE L’EDAT DE JUBILACIÓ TORNAR
 22. 22. 2. Funcions del Departament de Recursos Humans <ul><li>DURADA INDEFINIDA: </li></ul><ul><li>ORDINARI (PAG.120) </li></ul><ul><li>INDEFINIT BONIFICAT </li></ul><ul><li>DE FOMENT DE LA CONTRACTACIÓ INDEFINIDA </li></ul><ul><li>FIX DISCONTINU </li></ul><ul><li>PER A LA CONTRACTACIÓ DE </li></ul><ul><li>PERSONES AMB DISCAPACITAT </li></ul>
 23. 23. 2. Funcions del Departament de Recursos Humans <ul><li>Mesures contra la discriminació a través d’incentius a la contractació </li></ul><ul><li>Contractes per col·lectius amb dificultats específiques per accedir al món del treball, amb incentius per a l’empresa, per exemple: </li></ul><ul><li>Contracte de foment de la contractació indefinida </li></ul><ul><li>Contractes indefinits bonificats </li></ul><ul><li>Bonificacions en supòsits excepcionals de contractació temporal </li></ul><ul><li>Altres contractes per a pesones amb discapacitat. </li></ul>
 24. 24. 2. Funcions del Departament de Recursos Humans <ul><li>2.6 Pagament del salari i formalització de la nòmina </li></ul><ul><li>Definició de salari:comprèn totes les percepcions econòmiques que reben els treballadors, en diners o en espècie, per la prestació dels serveis laborals per compte d’altri. Ha d’anar acompanyat de l’entrega del rebut de salaris o nòmina. </li></ul>
 25. 25. 2. Funcions del Departament de Recursos Humans <ul><li>De què es compon el salari? </li></ul>Composició del salari Salari base: aquella part de la retribució del treballador fixada per unitat de temps o d’obra sense atendre cap altra circumstància. La seva quantia està establerta en els convenis col·lectius <ul><li>Complements salarials: quantitats que s’han </li></ul><ul><li>d’afegir al salari base i que s’hauran de calcular d’acord </li></ul><ul><li>amb els criteris pactats. Poden ser: </li></ul><ul><li>Personals </li></ul><ul><li>De lloc de treball </li></ul><ul><li>Per qualitat o quantitat </li></ul><ul><li>De venciment periòdic superior a un mes </li></ul>Complements no salarials: retribucions que percep el treballador com a conseqüència de la relació de treball, però que no retribueixen feina efectiva, però que es computen com si de treballa efectiu es tractés.
 26. 26. 2. Funcions del Departament de Recursos Humans <ul><li>Estructura de la nòmina (pàg. 122): </li></ul><ul><li>Encapçalament : dades que identifiquen el treballador i l’empresa </li></ul><ul><li>Meritacions (retribucions): quantitats que percep el treballador per diversos conceptes </li></ul><ul><li>Deduccions : descomptes efectuats al treballador en concepte de cotització a la Seguretat Social, retenció per l’IRPF,... </li></ul><ul><li>Líquid total que cal percebre : diferència entre el total meritat i el total que s’ha de deduir </li></ul><ul><li>Bases de cotització : relació de les bases utilitzades en el càlcul de les quotes a la Seguretat Social i de l’IRPF. </li></ul>
 27. 27. 2. Funcions del Departament de Recursos Humans <ul><li>Com es calcula una nòmina? </li></ul><ul><li>1. Càlcul del total meritat (percepcions salarials + percepcions no salarials) </li></ul><ul><li>2. Determinació de les deduccions per quotes a la S.S .: </li></ul><ul><li>Determinació de les bases de cotització a la S.S. </li></ul><ul><li>Aplicació dels tipus de cotització a les bases </li></ul><ul><li>3. Determinació de la quota de retenció per IRPF : </li></ul><ul><li>Determinació de la base de l’IRPF </li></ul><ul><li>Aplicació del % de retenció </li></ul><ul><li>4. Determinació de la resta de deduccions </li></ul><ul><li>5. Càlcul del líquid total a percebre (1-2-3-4) </li></ul>
 28. 28. 2. Funcions del Departament de Recursos Humans <ul><li>Què són les cotitzacions a la S.S .? </li></ul><ul><li>Sistema pel qual l’Estat garanteix a les persones compreses en el seu àmbit d’aplicació la protecció adequada en cas de necessitat </li></ul><ul><li>Ofereix diversitat de prestacions (jubilació, atur,...) </li></ul><ul><li>Per aquest motiu s’han de recaptar recursos econòmics, que provenen dels: </li></ul><ul><li>Cotitzacions dels empresaris </li></ul><ul><li>Cotitzacions dels treballadors per compte d’altri </li></ul><ul><li>Cotitzacions dels treballadors autònoms </li></ul>
 29. 29. 2. Funcions del Departament de Recursos Humans <ul><li>Com es determina la cotització a la S.S. </li></ul><ul><li>1) Bases de cotització </li></ul>Hores que fa el treballador i que excedeixen de la jornada laboral pactada en contracte. Aquestes quotes serveixen per a incrementar els recursos del sistema HORES EXTRAORDINÀRIES Les quotes obtingudes a partir de la base de conceptes de recaptació conjunt cobreixen els períodes d’atur del treballador, garanteixen el pagament de salaris i indemnitzacions als treballadors, com també la formació i el reciclatge professional. CONCEPTES DE RECAPTACIÓ CONJUNTA (DESOCUPACIÓ, FORMACIÓ PROFESSIONAL, FONS DE GARANTIA SALARIAL) Les quotes obtingudes a partir de la base de contingències professionals permeten cobrir les situacions d’accident laboral o de malaltia lligada al desenvolupament de l’activitat del treballador. CONTINGÈNCIES PROFESSIONALS (ACCIDENT DE TREBALL I MALALTIA PROFESSIONAL) Les quotes obtingudes a partir d’aquesta base permeten cobrir situacions de malaltia comuna del treballador, maternitat, jubilació, accident no laboral,... CONTINGÈNCIES COMUNIES DESCRIPCIÓ BASE
 30. 30. 2. Funcions del Departament de Recursos Humans <ul><li>Procediment per a determinar les bases (pag. 124): </li></ul>Base de cotització per contingències comunes (BCC): 1.Remuneració total (RT): percepcions salarials -hores extres - complements de venciment periòdic superior al mes (CVSM) - conceptes exempts de cotització 2.Prorrata de pagues extraordinàries (PPE): PPE = CVSM/12 3. Base prèvia (BP) = RT + PPE 4. Comparar la BP amb les bases mínimes i màximes, pag. 316. a) Si BP ≤ base mínima => BCC = base mínima b) Si BP ≥ base màxima => BCC = base màxima c) Si base mínima < BP < base màxima => BCC = BP
 31. 31. 2. Funcions del Departament de Recursos Humans BASE DE COTITZACIÓ PER CONTINGÈNCIES PROFESSIONALS (BCP) 1. BCP prèvia = BP + Hores extraordinàries 2. Comparar la base prèvia amb els límits mínim i màxim a) Si BCP prèvia ≤ límit mínim => BCP = límit mínim b) Si BCP ≥ límit màxim => BCP = límit màxim c) Si base mínima < BCP < base màxima => BCP = BCP prèvia
 32. 32. 2. Funcions del Departament de Recursos Humans <ul><li>BASE DE COTITZACIÓ PER CONCEPTES DE RECAPTACIÓ CONJUNTA </li></ul>BCRC = BCP
 33. 33. 2. Funcions del Departament de Recursos Humans <ul><li>BASE DE COTITZACIÓ PER CONCEPTES DE RECAPTACIÓ CONJUNTA </li></ul>EL SEU VALOR ÉS IGUAL A L’IMPORT ABONAT PER HORES EXTRAORDINÀRIES EN EL MES CONSIDERAT
 34. 34. 2. Funcions del Departament de Recursos Humans <ul><li>2. Percentatge o tipus de cotització </li></ul><ul><li>A cada base s’aplica un % de cotització, que pel 2008 són les següents: </li></ul>3. Quota de cotització : resultat d’aplicar a cada base el % de cotització HORES EXTRAORDINÀRIES DE FORÇA MAJOR: 2,00 RESTA: 4,70 HORES EXTRAORDINÀRIES CONCEPTES DE RECAPTACIÓ CONJUNTA 0.10 FORMACIÓ PROFESSIONAL CONCEPTES DE RECAPTACIÓ CONJUNTA CONTRACTE INDEFINIT: 1,55 CONTRACTE DURADA DETERMINADA: 1,60 DESOUPACIÓ CONTINGÈNCIES COMUNES 4.70 CONTINGÈNCIES COMUNES BASE SOBRE LA QUAL S’APLICA TIPUS DE COTITZACIÓ (CÀRREC TREBALLADOR) CONCEPTE
 35. 35. 2. Funcions del Departament de Recursos Humans <ul><li>Com es calcula la deducció per retenció de l’IRPF? </li></ul><ul><li>L’empresa està obligada a practicar sobre el salari del treballador una retenció a compte de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques </li></ul><ul><li>Quota de retenció = Base Imposable x Tipus/100 </li></ul><ul><li>El tipus de retenció es calcula mitjançant un fórmula que té en compte: </li></ul><ul><li>El que guanyarà al llarg de l’any el treballador </li></ul><ul><li>La situació personal i familiar del treballador </li></ul><ul><li>La Base Imposable és la suma de les retribucions que percep el treballador, exceptuant els conceptes exempts de retenció (desplaçaments, dietes,...) </li></ul>
 36. 36. 2. Funcions del Departament de Recursos Humans <ul><li>4. Determinació de la resta de deduccions </li></ul><ul><li>Bestretes (“anticipos”), valor de productes rebuts en espècies i altres deduccions </li></ul>
 37. 37. 2. Funcions del Departament de Recursos Humans <ul><li>5. Càlcul del líquid total a percebre </li></ul><ul><li>+ Total meritat </li></ul><ul><li>Deduccions S.S. </li></ul><ul><li>Deduccions IRPF </li></ul><ul><li>Resta de deduccions </li></ul>LÍQUID A PERCEBRE EL TREBALLADOR
 38. 38. 2. Funcions del Departament de Recursos Humans <ul><li>Exemple: </li></ul><ul><li>La Carme Ribas Briansó treballa com a oficial administrativa a l’empresa Renny, S.A. Amb un contracte indefinit a temps complet. </li></ul><ul><li>Les seves percepcions corresponents al mes de maig són les següents: </li></ul><ul><li>Salari base: 1905,50 </li></ul><ul><li>Antiguitat: 160,25 </li></ul><ul><li>Plus conveni: 120,50 </li></ul><ul><li>Hores extraordinàries: 149,95 </li></ul><ul><li>Cobra dues pagues extra a l’any, l’import de les quals és el salari base més l’antiguitat, i el plus de conveni. Sabem que la deducció aplicable per IRPF en el seu cas és del 12 % </li></ul><ul><li>A partir d’aquestes dades calcularem els diferents conceptes que integren la seva nòmina del mes de mai i confeccionarem el rebut de salaris. </li></ul><ul><li>Passos a seguir: </li></ul><ul><li>Càlcul del total meritat </li></ul><ul><li>Càlcul de les deduccions a la S.S. </li></ul><ul><li>Càlcul de la retenció per IRPF </li></ul><ul><li>Altres deduccions </li></ul><ul><li>Líquid a percebre. </li></ul>
 39. 39. 2. Funcions del Departament de Recursos Humans <ul><li>2.7 Les relacions laborals </li></ul><ul><li>Els interessos i objectius de les persones que treballen en una empresa poden ser molt diversos. És per això que s’ha de conèixer els drets i les obligacions de cadascun (veure Normativa Laboral , pàg. 127) </li></ul><ul><li>L’Estatut dels Treballadors (E.T.) </li></ul><ul><li>Norma laboral de màxim rang a Espanya. Aprovat el 1980, ha sofert modificacions. </li></ul><ul><li>S’hi defineix tots els elements que integren la relació laboral, com per exemple, : </li></ul><ul><li>Treballador </li></ul><ul><li>Empresari </li></ul><ul><li>Drets i deures bàsics </li></ul><ul><li>Temps de treball, negociació col.lectiva,... </li></ul>
 40. 40. 2. Funcions del Departament de Recursos Humans <ul><li>Conflicte col.lectiu i negociació col.lectiva </li></ul><ul><li>Conflicte col.lectiu: quan els interessos de treballadors i empresaris són oposats. </li></ul><ul><li>La legislació preveu canals per a la negociació col.lectiva , entre els representants dels treballadors i dels empresaris, el resultat de la qual serà un conveni col.lectiu , un acord marc o un acord d’empresa </li></ul><ul><li>Les fases de la negociació són: </li></ul><ul><li>Proposta de negociació </li></ul><ul><li>Resposta </li></ul><ul><li>Constitució de la comissió negociador </li></ul><ul><li>Acords </li></ul><ul><li>Registre i publicació </li></ul>
 41. 41. 2. Funcions del Departament de Recursos Humans <ul><li>Representants dels treballadors : s’organitzen en sindicats (organització que té com a objectiu promoure i defensar els interessos econòmics i socials dels treballadors, com també millorar les seves condicions de treball) </li></ul><ul><li>Negociació col.lectiva : consisteix en un procés de diàleg que té com a finalitat arribar a un acord (per exemple un conveni col.lectiu) </li></ul><ul><li>Conveni col.lectiu : acord que se subscriu entre representants i treballadors i on s’expliciten els acords. L’àmbit pot ser empresarial o inferior o supraempresarial </li></ul>
 42. 42. 2. Funcions del Departament de Recursos Humans <ul><li>2.8 Relacions en l’equip de treball </li></ul><ul><li>Degut a la multitud de relacions dins de l’empresa, cal conèixer què positivitzarà les relacions : </li></ul><ul><li>Intel·ligència emocional </li></ul><ul><li>El treball en equip i la dinàmica de grups </li></ul><ul><li>Mecanismes de resolució de conflictes </li></ul>
 43. 43. 2. Funcions del Departament de Recursos Humans <ul><li>Intel.ligència emocional i relacions personals </li></ul><ul><li>Per Goleman, creador del concepte, és una forma d’interacció de l’individu amb el món i amb ell mateix, tenint molt en compte els sentiments propis i aliens i la importància d’utilitzar positivament les emocions </li></ul><ul><li>La intel·ligència emocional té cinc dimensions: </li></ul><ul><li>Autoconeixement </li></ul><ul><li>Autocontrol </li></ul><ul><li>Automotivació </li></ul><ul><li>Empatia </li></ul><ul><li>Habilitats socials </li></ul>
 44. 44. 2. Funcions del Departament de Recursos Humans <ul><li>Treball en equip i dinàmica de grups </li></ul><ul><li>Equip: grup de persones compromeses amb un objectiu comú, per al qual treballen de forma complementària i interdependent compartint mètodes de treball. </li></ul><ul><li>Factors que cal tenir en compte per al bon funcionament d’un equip: </li></ul><ul><li>Ha d’existir un objectiu definit </li></ul><ul><li>Ha de fixar-se les normes de funcionament </li></ul><ul><li>Han d’existir canals de comunicació eficients </li></ul><ul><li>L’equip ha d’estar cohesionat </li></ul><ul><li>Ha d’existir un lideratge </li></ul><ul><li>Hi ha molta varietat de tècniques per realitzar dinàmiques de grup (autopresentació, brainstorming, Phillips 66,...), les quals tenen dues característiques comunes: </li></ul><ul><li>Afavorir l’aprenentatge </li></ul><ul><li>Tenen un cert caràcter lúdic </li></ul>
 45. 45. 2. Funcions del Departament de Recursos Humans <ul><li>Mecanismes de resolució de conflictes </li></ul><ul><li>Conflicte: és un enfrontament que sorgeix entre dues parts perquè el comportament d’una d’elles incideix negativament en l’assoliment dels objectius que es proposa l’altra. </li></ul><ul><li>Fases del conflicte: </li></ul><ul><li>Identificació del conflicte </li></ul><ul><li>Anàlisi del conflicte </li></ul><ul><li>Recerca de solucions </li></ul><ul><li>Elecció de la millor solució </li></ul>

×