SlideShare a Scribd company logo
1 of 25
Download to read offline
UEF // University of Eastern Finland
Tutkimuksella tulosta! -seminaari, Messukeskus, Helsinki 19.1.2017
Juho Pesonen, tutkimuspäällikkö, KTT, Itä-Suomen yliopisto, kauppatieteiden laitos, matkailualan opetus- ja tutkimuskeskus,
juho.pesonen@uef.fi @eppuJ
Suomalaiset matkailualueet
kansainvälisillä markkinoilla:
näkökulmia ja tutkimustuloksia
UEF // University of Eastern Finland
Neljä tutkimusta / hanketta:
•Saimaa Destination 2020
•A Closer Look at Tourist Information Search Behaviour When
Travelling Abroad: What Is the Role of Online Marketing in
Choice of Destination?
•DMOs, technology and digital business: a review
•VirKein
22.1.2017 2
UEF // University of Eastern Finland
Teoriaa taustaksi
•Matkailualue
– Mitä eroa on matkailualueella tai matkakohteella?
– Kysynnän näkökulmasta molemmat voivat olla
maantieteellisiä alueita, mutta vain matkakohde
voi olla yksittäinen yritys.
– Tarjonnan näkökulmasta taas molemmat ovat
yleensä maantieteellisiä alueita.
•Ongelmia kehittämisen kannalta (Reinhold ym. 2015).
22.1.2017 3
UEF // University of Eastern Finland
Entäs DMO, tarvitaanko niitä enää?
•Alueelliset matkailuorganisaatiot on otettu
itsestään selvänä tapana organisoida
matkailuala (Dredge, 2016).
•Ala on kuitenkin muuttunut.
22.1.2017 4
UEF // University of Eastern Finland
Miten matkakohde tai matkailualue pitäisi
määritellä?
•Organisaatiorajojen asemasta pitäisi keskittyä
matkailijoiden kokemuksiin ja tarpeisiin
•Vaatii olemassa olevien järjestelmien purkamista ja
uudelleenrakentamista asiakastuntemuksen kautta.
•Minkälaisen järjestelmän kautta pystytään
rakentamaan Suomeen saapuvalle ulkomaalaiselle
matkailijalle paras mahdollinen kokemus?
22.1.2017 5
UEF // University of Eastern Finland
Saimaa Destination 2020
22.1.2017 6
UEF // University of Eastern Finland
Saimaa Destination 2020
•Savonlinna Destination 2020 + Mikkeli
Destination 2020.
•Destinaatiotason yhteistyötä kansainvälisillä
markkinoilla.
22.1.2017 7
UEF // University of Eastern Finland
www.visitsaimaa.fi
22.1.2017 8
UEF // University of Eastern Finland 22.1.2017 9
-100
-50
0
50
100
150
200
250
1.1.2014
2.1.2014
3.1.2014
4.1.2014
5.1.2014
6.1.2014
7.1.2014
8.1.2014
9.1.2014
10.1.2014
11.1.2014
12.1.2014
1.1.2015
2.1.2015
3.1.2015
4.1.2015
5.1.2015
6.1.2015
7.1.2015
8.1.2015
9.1.2015
10.1.2015
11.1.2015
12.1.2015
1.1.2016
2.1.2016
3.1.2016
4.1.2016
5.1.2016
6.1.2016
7.1.2016
8.1.2016
9.1.2016
10.1.2016
Saksalaisten yöpymisten muutos (%)
kuukausittain Suomessa ja Etelä-Savossa
Koko Suomi Etelä-Savo
UEF // University of Eastern Finland
A Closer Look at Tourist Information Search
Behaviour When Travelling Abroad: What Is the
Role of Online Marketing in Choice of
Destination?
22.1.2017 10
UEF // University of Eastern Finland
Minkä perusteella kansainväliset matkailijat
valitsevat matkakohteen ja miten he käsittävät
matkakohteen?
•57 haastattelua Savonlinnan seudulla kesällä
2016.
•Asiakasymmärryksen kehittäminen.
22.1.2017 11
UEF // University of Eastern Finland
Keskeiset tulokset
•Matkakohteeksi he käsittivät yleensä Suomen.
•Yleensä vertaillaan vain paria matkakohdetta
keskenään ja voittaja on se, kenestä löytyy
parhaiten mielenkiintoista tietoa.
– Ystävien ja tuttavien suositukset.
•Hakukonenäkyvyys ja avainsanojen tietäminen
kriittistä.
•Sosiaalista mediaa ei kukaan kertonut
merkittäväksi tekijäksi matkakohteen valinnassa.
22.1.2017 12
UEF // University of Eastern Finland
Keskeiset tulokset
•Kun maa on valittu, käydään miettimään,
mitä siellä tehtäisiin.
– Hakukonenäkyvyys ja VisitFinland!
22.1.2017 13
UEF // University of Eastern Finland
DMO:n rooli digitaalisella aikakaudella
22.1.2017 14
UEF // University of Eastern Finland
Toteutus
•Kirjallisuuskatsaus: 117 hakusanoja vastaavaa
artikkelia
•Scopus-haku: TITLE-ABS-KEY ( "destination management
organi?ation " ) OR TITLE-ABS-KEY ( "destination marketing
organi?ation" ) AND PUBYEAR > 2005 AND ( digital OR onli
ne OR ict OR technology OR role OR website OR strategy O
R social media OR smart OR intelligent OR internet )
22.1.2017 15
UEF // University of Eastern Finland
Tulokset
•Johtajuus
•Alueellisen infran
kehityssuunnat
•Yhteistyö ulkoisten sidosryhmien
kanssa
•Yhteistyö sisäisten sidosryhmien
kanssa
•Verkkosivu
•Asiakastiedon kerääminen ja
jakelu
•Markkinointi ja asiakassuhteet
•Katastrofitilanteiden viestintä ja
johtaminen
•Imagon ja brandin
kommunikointi ja johtaminen
•Teknologiatason ylläpitäminen
ja edistäminen
•Myyminen
•Kestävä kehitys
22.1.2017 16
UEF // University of Eastern Finland
VirKein: Uudet keinot metsä- ja
vesialueiden kestävän virkistys- ja
matkailukäytön kehittämiseksi ja
turvaamiseksi
22.1.2017 17
UEF // University of Eastern Finland
Miten Suomessa kommunikoidaan luonto- ja
virkistysmatkailua matkailijoille sosiaalisessa
mediassa?
•www.visit
finland.co
m
22.1.2017 18
UEF // University of Eastern Finland
Käytiin läpi Visit Finlandin listaamien
matkakohteiden sosiaalisen median palvelut
22.1.2017 19
UEF // University of Eastern Finland
Johtopäätökset
•Matkailun sosiaalinen media on erotettava muusta kuntien tai
alueiden sosiaalisesta mediasta
•Matkakohteiden pitäisi profiloitua paremmin
•Neljän alueen sisällä olevat matkakohteet muistuttavat
toisiaan sosiaalisessa mediassa sisältöjen suhteen.
•Tarvitaan näiden neljän alueen sisäistä yhteistyötä
kansainvälisessä markkinoinnissa.
22.1.2017 20
UEF // University of Eastern Finland
Johtopäätökset
•Tarvitaan isompia ja laadukkaampia sosiaalisen
median yhteisöjä.
•Tarvitaan innovatiivisia, alueet profiloivia
kampanjoita ja viestintää.
•Kun kaikki matkakohteet, muutamaa
kaupunkia lukuun ottamatta, profiloituvat
luontomatkailukohteiksi, ei mikään profiloidu
luontomatkailukohteeksi.
22.1.2017 21
UEF // University of Eastern Finland
Johtopäätökset
•Sosiaalisen median kanavissa jaettu sisältö, pääasiassa kuvat ja
videot, pitää olla laadukasta
– Laadukas on perustaso, sisällön pitää olla myös tunteita
herättävää ja hämmästyttävää ja erityisesti erottautua
kaikesta muusta sisällöstä.
•Sisältömarkkinoinnin päämenestystekijä on ainutlaatuisuus.
•Kansainväliset viraalihitit puuttuvat matkakohdetasolla.
22.1.2017 22
UEF // University of Eastern Finland
Johtopäätökset
•Sosiaalisen median kanavissa jaettu sisältö, pääasiassa kuvat ja
videot, pitää olla laadukasta
•Matkakohteiden on tarkemmin määriteltävä, mitä
asiakasryhmiä ja millä tavoin eri kanavat palvelevat.
•Sosiaalisen median sisällöissä on huomioitava paremmin
asiakkaan ostopolku. Onko sisällön tarkoitus herättää uuden
kuluttajan mielenkiinto vai tuoda jo kiinnostunut kuluttaja
lähemmäksi ostopäätöstä?
22.1.2017 23
UEF // University of Eastern Finland
Raporttien ja tutkimusten julkaiseminen
•Seuraa:
•www.matkailututkimus.fi
•www.facebook.com/uef.mot
•www.uef.fi/mot
22.1.2017 24
Kiitos!
Yhteystiedot:
Juho.Pesonen@uef.fi
@eppuJ
https://fi.linkedin.com/in/juhopesonen
https://uef.academia.edu/JuhoPesonen
https://www.researchgate.net/profile/Juho_Pe
sonen
www.uef.fi/mot
uef.fi

More Related Content

Similar to Suomalaiset matkailualueet kansainvälisillä markkinoilla: näkökulmia ja tutkimustuloksia

Elämyksellisyys ja asiakkaan kokemus matkailupalvelujen kehittämisessä
Elämyksellisyys ja asiakkaan kokemus matkailupalvelujen kehittämisessä Elämyksellisyys ja asiakkaan kokemus matkailupalvelujen kehittämisessä
Elämyksellisyys ja asiakkaan kokemus matkailupalvelujen kehittämisessä Henna Konu
 
Maaseutumatkailun kansainvälistyvät mahdollisuudet
Maaseutumatkailun kansainvälistyvät mahdollisuudetMaaseutumatkailun kansainvälistyvät mahdollisuudet
Maaseutumatkailun kansainvälistyvät mahdollisuudetJuho Pesonen
 
Avoin data matkailuliiketoiminnassa
Avoin data matkailuliiketoiminnassaAvoin data matkailuliiketoiminnassa
Avoin data matkailuliiketoiminnassaJuho Pesonen
 
Matkailusta rahasampo Länsi-Uudellemaalle?
Matkailusta rahasampo Länsi-Uudellemaalle?Matkailusta rahasampo Länsi-Uudellemaalle?
Matkailusta rahasampo Länsi-Uudellemaalle?Jukka Punamäki
 
Matkailun Signaalisessio Sparrausfoorumissa 13.3.2013
Matkailun Signaalisessio Sparrausfoorumissa 13.3.2013Matkailun Signaalisessio Sparrausfoorumissa 13.3.2013
Matkailun Signaalisessio Sparrausfoorumissa 13.3.2013Jukka Punamäki
 
Matkailuyrityksen verkkonäkyvyyden rakentaminen
Matkailuyrityksen verkkonäkyvyyden rakentaminen Matkailuyrityksen verkkonäkyvyyden rakentaminen
Matkailuyrityksen verkkonäkyvyyden rakentaminen Juho Pesonen
 
Matkailun verkkokauppa
Matkailun verkkokauppaMatkailun verkkokauppa
Matkailun verkkokauppaJuho Pesonen
 
Matkailun trendit - onko niillä väliä?
Matkailun trendit - onko niillä väliä?Matkailun trendit - onko niillä väliä?
Matkailun trendit - onko niillä väliä?Matkailufoorumi
 
Ajankohtaista työmuodon eurooppalaiselta kentältä mika pietilä 05102012
Ajankohtaista työmuodon eurooppalaiselta kentältä mika pietilä 05102012Ajankohtaista työmuodon eurooppalaiselta kentältä mika pietilä 05102012
Ajankohtaista työmuodon eurooppalaiselta kentältä mika pietilä 05102012Koordinaatti
 
Miten kansainvälistä tutkimustietoa voi käyttää finanssilukutaidon edistämiseen?
Miten kansainvälistä tutkimustietoa voi käyttää finanssilukutaidon edistämiseen?Miten kansainvälistä tutkimustietoa voi käyttää finanssilukutaidon edistämiseen?
Miten kansainvälistä tutkimustietoa voi käyttää finanssilukutaidon edistämiseen?Olli-Pekka Ruuskanen
 
OKRoadshow Mikkeli 13.10.2014: Avoin data matkailuyrityksen liiketoiminnassa ...
OKRoadshow Mikkeli 13.10.2014: Avoin data matkailuyrityksen liiketoiminnassa ...OKRoadshow Mikkeli 13.10.2014: Avoin data matkailuyrityksen liiketoiminnassa ...
OKRoadshow Mikkeli 13.10.2014: Avoin data matkailuyrityksen liiketoiminnassa ...Digitalmikkeli
 
Harri Laihonen: Tietojohtamisen trendit
Harri Laihonen: Tietojohtamisen trenditHarri Laihonen: Tietojohtamisen trendit
Harri Laihonen: Tietojohtamisen trenditHarri Laihonen
 
Matkailumarkkinointia ulkomaalaisille asiakkaille
Matkailumarkkinointia ulkomaalaisille asiakkailleMatkailumarkkinointia ulkomaalaisille asiakkaille
Matkailumarkkinointia ulkomaalaisille asiakkailleJuho Pesonen
 
Länsi uudenmaan matkailuseminaari 24.9.2015 - visit finland
Länsi uudenmaan matkailuseminaari 24.9.2015 - visit finlandLänsi uudenmaan matkailuseminaari 24.9.2015 - visit finland
Länsi uudenmaan matkailuseminaari 24.9.2015 - visit finlandJukka Punamäki
 
Länsi uudenmaan matkailustrategia 2013-2016 (2020)
Länsi uudenmaan matkailustrategia 2013-2016 (2020)Länsi uudenmaan matkailustrategia 2013-2016 (2020)
Länsi uudenmaan matkailustrategia 2013-2016 (2020)Jukka Punamäki
 
Opomateriaali, maailmalle 2016
Opomateriaali, maailmalle 2016Opomateriaali, maailmalle 2016
Opomateriaali, maailmalle 2016Tarja Koskinen
 
Sähköisen matkailumarkkinoinnin perusteet
Sähköisen matkailumarkkinoinnin perusteetSähköisen matkailumarkkinoinnin perusteet
Sähköisen matkailumarkkinoinnin perusteetJuho Pesonen
 
Elämys sosiaalisessa mediassa matkailualalla
Elämys sosiaalisessa mediassa matkailualallaElämys sosiaalisessa mediassa matkailualalla
Elämys sosiaalisessa mediassa matkailualallaJuho Pesonen
 

Similar to Suomalaiset matkailualueet kansainvälisillä markkinoilla: näkökulmia ja tutkimustuloksia (20)

Sosiaalinen media
Sosiaalinen mediaSosiaalinen media
Sosiaalinen media
 
Elämyksellisyys ja asiakkaan kokemus matkailupalvelujen kehittämisessä
Elämyksellisyys ja asiakkaan kokemus matkailupalvelujen kehittämisessä Elämyksellisyys ja asiakkaan kokemus matkailupalvelujen kehittämisessä
Elämyksellisyys ja asiakkaan kokemus matkailupalvelujen kehittämisessä
 
Maaseutumatkailun kansainvälistyvät mahdollisuudet
Maaseutumatkailun kansainvälistyvät mahdollisuudetMaaseutumatkailun kansainvälistyvät mahdollisuudet
Maaseutumatkailun kansainvälistyvät mahdollisuudet
 
Avoin data matkailuliiketoiminnassa
Avoin data matkailuliiketoiminnassaAvoin data matkailuliiketoiminnassa
Avoin data matkailuliiketoiminnassa
 
Matkailusta rahasampo Länsi-Uudellemaalle?
Matkailusta rahasampo Länsi-Uudellemaalle?Matkailusta rahasampo Länsi-Uudellemaalle?
Matkailusta rahasampo Länsi-Uudellemaalle?
 
Matkailun Signaalisessio Sparrausfoorumissa 13.3.2013
Matkailun Signaalisessio Sparrausfoorumissa 13.3.2013Matkailun Signaalisessio Sparrausfoorumissa 13.3.2013
Matkailun Signaalisessio Sparrausfoorumissa 13.3.2013
 
Matkailuyrityksen verkkonäkyvyyden rakentaminen
Matkailuyrityksen verkkonäkyvyyden rakentaminen Matkailuyrityksen verkkonäkyvyyden rakentaminen
Matkailuyrityksen verkkonäkyvyyden rakentaminen
 
Matkailun verkkokauppa
Matkailun verkkokauppaMatkailun verkkokauppa
Matkailun verkkokauppa
 
Matkailun trendit - onko niillä väliä?
Matkailun trendit - onko niillä väliä?Matkailun trendit - onko niillä väliä?
Matkailun trendit - onko niillä väliä?
 
Ajankohtaista työmuodon eurooppalaiselta kentältä mika pietilä 05102012
Ajankohtaista työmuodon eurooppalaiselta kentältä mika pietilä 05102012Ajankohtaista työmuodon eurooppalaiselta kentältä mika pietilä 05102012
Ajankohtaista työmuodon eurooppalaiselta kentältä mika pietilä 05102012
 
Miten kansainvälistä tutkimustietoa voi käyttää finanssilukutaidon edistämiseen?
Miten kansainvälistä tutkimustietoa voi käyttää finanssilukutaidon edistämiseen?Miten kansainvälistä tutkimustietoa voi käyttää finanssilukutaidon edistämiseen?
Miten kansainvälistä tutkimustietoa voi käyttää finanssilukutaidon edistämiseen?
 
OKRoadshow Mikkeli 13.10.2014: Avoin data matkailuyrityksen liiketoiminnassa ...
OKRoadshow Mikkeli 13.10.2014: Avoin data matkailuyrityksen liiketoiminnassa ...OKRoadshow Mikkeli 13.10.2014: Avoin data matkailuyrityksen liiketoiminnassa ...
OKRoadshow Mikkeli 13.10.2014: Avoin data matkailuyrityksen liiketoiminnassa ...
 
Harri Laihonen: Tietojohtamisen trendit
Harri Laihonen: Tietojohtamisen trenditHarri Laihonen: Tietojohtamisen trendit
Harri Laihonen: Tietojohtamisen trendit
 
Matkailumarkkinointia ulkomaalaisille asiakkaille
Matkailumarkkinointia ulkomaalaisille asiakkailleMatkailumarkkinointia ulkomaalaisille asiakkaille
Matkailumarkkinointia ulkomaalaisille asiakkaille
 
Länsi uudenmaan matkailuseminaari 24.9.2015 - visit finland
Länsi uudenmaan matkailuseminaari 24.9.2015 - visit finlandLänsi uudenmaan matkailuseminaari 24.9.2015 - visit finland
Länsi uudenmaan matkailuseminaari 24.9.2015 - visit finland
 
Matkatieto2012
Matkatieto2012Matkatieto2012
Matkatieto2012
 
Länsi uudenmaan matkailustrategia 2013-2016 (2020)
Länsi uudenmaan matkailustrategia 2013-2016 (2020)Länsi uudenmaan matkailustrategia 2013-2016 (2020)
Länsi uudenmaan matkailustrategia 2013-2016 (2020)
 
Opomateriaali, maailmalle 2016
Opomateriaali, maailmalle 2016Opomateriaali, maailmalle 2016
Opomateriaali, maailmalle 2016
 
Sähköisen matkailumarkkinoinnin perusteet
Sähköisen matkailumarkkinoinnin perusteetSähköisen matkailumarkkinoinnin perusteet
Sähköisen matkailumarkkinoinnin perusteet
 
Elämys sosiaalisessa mediassa matkailualalla
Elämys sosiaalisessa mediassa matkailualallaElämys sosiaalisessa mediassa matkailualalla
Elämys sosiaalisessa mediassa matkailualalla
 

More from Juho Pesonen

Forecasting in tourism and hospitality
Forecasting in tourism and hospitalityForecasting in tourism and hospitality
Forecasting in tourism and hospitalityJuho Pesonen
 
Brändääminen matkailussa
Brändääminen matkailussaBrändääminen matkailussa
Brändääminen matkailussaJuho Pesonen
 
Tourism Customer Persona Example
Tourism Customer Persona ExampleTourism Customer Persona Example
Tourism Customer Persona ExampleJuho Pesonen
 
Digitaalinen markkinointi
Digitaalinen markkinointiDigitaalinen markkinointi
Digitaalinen markkinointiJuho Pesonen
 
Mistä liiketoimintainnovaatiot syntyvät?
Mistä liiketoimintainnovaatiot syntyvät?Mistä liiketoimintainnovaatiot syntyvät?
Mistä liiketoimintainnovaatiot syntyvät?Juho Pesonen
 
Asiakasuskollisuus ja suomalaisten hotelliketjujen kanta-asiakaskohjelmat
Asiakasuskollisuus ja suomalaisten hotelliketjujen kanta-asiakaskohjelmatAsiakasuskollisuus ja suomalaisten hotelliketjujen kanta-asiakaskohjelmat
Asiakasuskollisuus ja suomalaisten hotelliketjujen kanta-asiakaskohjelmatJuho Pesonen
 
Eri majoitustyyppejä suosivien maaseutumatkailijoiden motivaatiot, aktiviteet...
Eri majoitustyyppejä suosivien maaseutumatkailijoiden motivaatiot, aktiviteet...Eri majoitustyyppejä suosivien maaseutumatkailijoiden motivaatiot, aktiviteet...
Eri majoitustyyppejä suosivien maaseutumatkailijoiden motivaatiot, aktiviteet...Juho Pesonen
 
Maaseutumatkailututkimuksen tuloksia
Maaseutumatkailututkimuksen tuloksiaMaaseutumatkailututkimuksen tuloksia
Maaseutumatkailututkimuksen tuloksiaJuho Pesonen
 
A closer look at tourist information search behaviour when travelling abroad:...
A closer look at tourist information search behaviour when travelling abroad:...A closer look at tourist information search behaviour when travelling abroad:...
A closer look at tourist information search behaviour when travelling abroad:...Juho Pesonen
 
E-business in tourism: Search engine marketing and advanced online business
E-business in tourism: Search engine marketing and advanced online businessE-business in tourism: Search engine marketing and advanced online business
E-business in tourism: Search engine marketing and advanced online businessJuho Pesonen
 
E-business in tourism: Destination marketing and management
E-business in tourism: Destination marketing and managementE-business in tourism: Destination marketing and management
E-business in tourism: Destination marketing and managementJuho Pesonen
 
Tourism Marketing and Management Master's Degree Programme
Tourism Marketing and Management Master's Degree ProgrammeTourism Marketing and Management Master's Degree Programme
Tourism Marketing and Management Master's Degree ProgrammeJuho Pesonen
 
Utilizing Open Data in Tourism
Utilizing Open Data in TourismUtilizing Open Data in Tourism
Utilizing Open Data in TourismJuho Pesonen
 
Instagram markkinointi
Instagram markkinointiInstagram markkinointi
Instagram markkinointiJuho Pesonen
 
Mobiililaitteet matkailuyrityksissä
Mobiililaitteet matkailuyrityksissäMobiililaitteet matkailuyrityksissä
Mobiililaitteet matkailuyrityksissäJuho Pesonen
 
Market research on rural wellbeing tourists - prowell project
Market research on rural wellbeing tourists - prowell projectMarket research on rural wellbeing tourists - prowell project
Market research on rural wellbeing tourists - prowell projectJuho Pesonen
 
Pelillisyyden hyödyntäminen matkailukontekstissa
Pelillisyyden hyödyntäminen matkailukontekstissaPelillisyyden hyödyntäminen matkailukontekstissa
Pelillisyyden hyödyntäminen matkailukontekstissaJuho Pesonen
 
eTourism Curriculum Finland
eTourism Curriculum FinlandeTourism Curriculum Finland
eTourism Curriculum FinlandJuho Pesonen
 
Online market segmentation
Online market segmentationOnline market segmentation
Online market segmentationJuho Pesonen
 
Comparing Internet use of Travel Motivation and Activity Based Segments
Comparing Internet use of Travel Motivation and Activity Based SegmentsComparing Internet use of Travel Motivation and Activity Based Segments
Comparing Internet use of Travel Motivation and Activity Based SegmentsJuho Pesonen
 

More from Juho Pesonen (20)

Forecasting in tourism and hospitality
Forecasting in tourism and hospitalityForecasting in tourism and hospitality
Forecasting in tourism and hospitality
 
Brändääminen matkailussa
Brändääminen matkailussaBrändääminen matkailussa
Brändääminen matkailussa
 
Tourism Customer Persona Example
Tourism Customer Persona ExampleTourism Customer Persona Example
Tourism Customer Persona Example
 
Digitaalinen markkinointi
Digitaalinen markkinointiDigitaalinen markkinointi
Digitaalinen markkinointi
 
Mistä liiketoimintainnovaatiot syntyvät?
Mistä liiketoimintainnovaatiot syntyvät?Mistä liiketoimintainnovaatiot syntyvät?
Mistä liiketoimintainnovaatiot syntyvät?
 
Asiakasuskollisuus ja suomalaisten hotelliketjujen kanta-asiakaskohjelmat
Asiakasuskollisuus ja suomalaisten hotelliketjujen kanta-asiakaskohjelmatAsiakasuskollisuus ja suomalaisten hotelliketjujen kanta-asiakaskohjelmat
Asiakasuskollisuus ja suomalaisten hotelliketjujen kanta-asiakaskohjelmat
 
Eri majoitustyyppejä suosivien maaseutumatkailijoiden motivaatiot, aktiviteet...
Eri majoitustyyppejä suosivien maaseutumatkailijoiden motivaatiot, aktiviteet...Eri majoitustyyppejä suosivien maaseutumatkailijoiden motivaatiot, aktiviteet...
Eri majoitustyyppejä suosivien maaseutumatkailijoiden motivaatiot, aktiviteet...
 
Maaseutumatkailututkimuksen tuloksia
Maaseutumatkailututkimuksen tuloksiaMaaseutumatkailututkimuksen tuloksia
Maaseutumatkailututkimuksen tuloksia
 
A closer look at tourist information search behaviour when travelling abroad:...
A closer look at tourist information search behaviour when travelling abroad:...A closer look at tourist information search behaviour when travelling abroad:...
A closer look at tourist information search behaviour when travelling abroad:...
 
E-business in tourism: Search engine marketing and advanced online business
E-business in tourism: Search engine marketing and advanced online businessE-business in tourism: Search engine marketing and advanced online business
E-business in tourism: Search engine marketing and advanced online business
 
E-business in tourism: Destination marketing and management
E-business in tourism: Destination marketing and managementE-business in tourism: Destination marketing and management
E-business in tourism: Destination marketing and management
 
Tourism Marketing and Management Master's Degree Programme
Tourism Marketing and Management Master's Degree ProgrammeTourism Marketing and Management Master's Degree Programme
Tourism Marketing and Management Master's Degree Programme
 
Utilizing Open Data in Tourism
Utilizing Open Data in TourismUtilizing Open Data in Tourism
Utilizing Open Data in Tourism
 
Instagram markkinointi
Instagram markkinointiInstagram markkinointi
Instagram markkinointi
 
Mobiililaitteet matkailuyrityksissä
Mobiililaitteet matkailuyrityksissäMobiililaitteet matkailuyrityksissä
Mobiililaitteet matkailuyrityksissä
 
Market research on rural wellbeing tourists - prowell project
Market research on rural wellbeing tourists - prowell projectMarket research on rural wellbeing tourists - prowell project
Market research on rural wellbeing tourists - prowell project
 
Pelillisyyden hyödyntäminen matkailukontekstissa
Pelillisyyden hyödyntäminen matkailukontekstissaPelillisyyden hyödyntäminen matkailukontekstissa
Pelillisyyden hyödyntäminen matkailukontekstissa
 
eTourism Curriculum Finland
eTourism Curriculum FinlandeTourism Curriculum Finland
eTourism Curriculum Finland
 
Online market segmentation
Online market segmentationOnline market segmentation
Online market segmentation
 
Comparing Internet use of Travel Motivation and Activity Based Segments
Comparing Internet use of Travel Motivation and Activity Based SegmentsComparing Internet use of Travel Motivation and Activity Based Segments
Comparing Internet use of Travel Motivation and Activity Based Segments
 

Suomalaiset matkailualueet kansainvälisillä markkinoilla: näkökulmia ja tutkimustuloksia

 • 1. UEF // University of Eastern Finland Tutkimuksella tulosta! -seminaari, Messukeskus, Helsinki 19.1.2017 Juho Pesonen, tutkimuspäällikkö, KTT, Itä-Suomen yliopisto, kauppatieteiden laitos, matkailualan opetus- ja tutkimuskeskus, juho.pesonen@uef.fi @eppuJ Suomalaiset matkailualueet kansainvälisillä markkinoilla: näkökulmia ja tutkimustuloksia
 • 2. UEF // University of Eastern Finland Neljä tutkimusta / hanketta: •Saimaa Destination 2020 •A Closer Look at Tourist Information Search Behaviour When Travelling Abroad: What Is the Role of Online Marketing in Choice of Destination? •DMOs, technology and digital business: a review •VirKein 22.1.2017 2
 • 3. UEF // University of Eastern Finland Teoriaa taustaksi •Matkailualue – Mitä eroa on matkailualueella tai matkakohteella? – Kysynnän näkökulmasta molemmat voivat olla maantieteellisiä alueita, mutta vain matkakohde voi olla yksittäinen yritys. – Tarjonnan näkökulmasta taas molemmat ovat yleensä maantieteellisiä alueita. •Ongelmia kehittämisen kannalta (Reinhold ym. 2015). 22.1.2017 3
 • 4. UEF // University of Eastern Finland Entäs DMO, tarvitaanko niitä enää? •Alueelliset matkailuorganisaatiot on otettu itsestään selvänä tapana organisoida matkailuala (Dredge, 2016). •Ala on kuitenkin muuttunut. 22.1.2017 4
 • 5. UEF // University of Eastern Finland Miten matkakohde tai matkailualue pitäisi määritellä? •Organisaatiorajojen asemasta pitäisi keskittyä matkailijoiden kokemuksiin ja tarpeisiin •Vaatii olemassa olevien järjestelmien purkamista ja uudelleenrakentamista asiakastuntemuksen kautta. •Minkälaisen järjestelmän kautta pystytään rakentamaan Suomeen saapuvalle ulkomaalaiselle matkailijalle paras mahdollinen kokemus? 22.1.2017 5
 • 6. UEF // University of Eastern Finland Saimaa Destination 2020 22.1.2017 6
 • 7. UEF // University of Eastern Finland Saimaa Destination 2020 •Savonlinna Destination 2020 + Mikkeli Destination 2020. •Destinaatiotason yhteistyötä kansainvälisillä markkinoilla. 22.1.2017 7
 • 8. UEF // University of Eastern Finland www.visitsaimaa.fi 22.1.2017 8
 • 9. UEF // University of Eastern Finland 22.1.2017 9 -100 -50 0 50 100 150 200 250 1.1.2014 2.1.2014 3.1.2014 4.1.2014 5.1.2014 6.1.2014 7.1.2014 8.1.2014 9.1.2014 10.1.2014 11.1.2014 12.1.2014 1.1.2015 2.1.2015 3.1.2015 4.1.2015 5.1.2015 6.1.2015 7.1.2015 8.1.2015 9.1.2015 10.1.2015 11.1.2015 12.1.2015 1.1.2016 2.1.2016 3.1.2016 4.1.2016 5.1.2016 6.1.2016 7.1.2016 8.1.2016 9.1.2016 10.1.2016 Saksalaisten yöpymisten muutos (%) kuukausittain Suomessa ja Etelä-Savossa Koko Suomi Etelä-Savo
 • 10. UEF // University of Eastern Finland A Closer Look at Tourist Information Search Behaviour When Travelling Abroad: What Is the Role of Online Marketing in Choice of Destination? 22.1.2017 10
 • 11. UEF // University of Eastern Finland Minkä perusteella kansainväliset matkailijat valitsevat matkakohteen ja miten he käsittävät matkakohteen? •57 haastattelua Savonlinnan seudulla kesällä 2016. •Asiakasymmärryksen kehittäminen. 22.1.2017 11
 • 12. UEF // University of Eastern Finland Keskeiset tulokset •Matkakohteeksi he käsittivät yleensä Suomen. •Yleensä vertaillaan vain paria matkakohdetta keskenään ja voittaja on se, kenestä löytyy parhaiten mielenkiintoista tietoa. – Ystävien ja tuttavien suositukset. •Hakukonenäkyvyys ja avainsanojen tietäminen kriittistä. •Sosiaalista mediaa ei kukaan kertonut merkittäväksi tekijäksi matkakohteen valinnassa. 22.1.2017 12
 • 13. UEF // University of Eastern Finland Keskeiset tulokset •Kun maa on valittu, käydään miettimään, mitä siellä tehtäisiin. – Hakukonenäkyvyys ja VisitFinland! 22.1.2017 13
 • 14. UEF // University of Eastern Finland DMO:n rooli digitaalisella aikakaudella 22.1.2017 14
 • 15. UEF // University of Eastern Finland Toteutus •Kirjallisuuskatsaus: 117 hakusanoja vastaavaa artikkelia •Scopus-haku: TITLE-ABS-KEY ( "destination management organi?ation " ) OR TITLE-ABS-KEY ( "destination marketing organi?ation" ) AND PUBYEAR > 2005 AND ( digital OR onli ne OR ict OR technology OR role OR website OR strategy O R social media OR smart OR intelligent OR internet ) 22.1.2017 15
 • 16. UEF // University of Eastern Finland Tulokset •Johtajuus •Alueellisen infran kehityssuunnat •Yhteistyö ulkoisten sidosryhmien kanssa •Yhteistyö sisäisten sidosryhmien kanssa •Verkkosivu •Asiakastiedon kerääminen ja jakelu •Markkinointi ja asiakassuhteet •Katastrofitilanteiden viestintä ja johtaminen •Imagon ja brandin kommunikointi ja johtaminen •Teknologiatason ylläpitäminen ja edistäminen •Myyminen •Kestävä kehitys 22.1.2017 16
 • 17. UEF // University of Eastern Finland VirKein: Uudet keinot metsä- ja vesialueiden kestävän virkistys- ja matkailukäytön kehittämiseksi ja turvaamiseksi 22.1.2017 17
 • 18. UEF // University of Eastern Finland Miten Suomessa kommunikoidaan luonto- ja virkistysmatkailua matkailijoille sosiaalisessa mediassa? •www.visit finland.co m 22.1.2017 18
 • 19. UEF // University of Eastern Finland Käytiin läpi Visit Finlandin listaamien matkakohteiden sosiaalisen median palvelut 22.1.2017 19
 • 20. UEF // University of Eastern Finland Johtopäätökset •Matkailun sosiaalinen media on erotettava muusta kuntien tai alueiden sosiaalisesta mediasta •Matkakohteiden pitäisi profiloitua paremmin •Neljän alueen sisällä olevat matkakohteet muistuttavat toisiaan sosiaalisessa mediassa sisältöjen suhteen. •Tarvitaan näiden neljän alueen sisäistä yhteistyötä kansainvälisessä markkinoinnissa. 22.1.2017 20
 • 21. UEF // University of Eastern Finland Johtopäätökset •Tarvitaan isompia ja laadukkaampia sosiaalisen median yhteisöjä. •Tarvitaan innovatiivisia, alueet profiloivia kampanjoita ja viestintää. •Kun kaikki matkakohteet, muutamaa kaupunkia lukuun ottamatta, profiloituvat luontomatkailukohteiksi, ei mikään profiloidu luontomatkailukohteeksi. 22.1.2017 21
 • 22. UEF // University of Eastern Finland Johtopäätökset •Sosiaalisen median kanavissa jaettu sisältö, pääasiassa kuvat ja videot, pitää olla laadukasta – Laadukas on perustaso, sisällön pitää olla myös tunteita herättävää ja hämmästyttävää ja erityisesti erottautua kaikesta muusta sisällöstä. •Sisältömarkkinoinnin päämenestystekijä on ainutlaatuisuus. •Kansainväliset viraalihitit puuttuvat matkakohdetasolla. 22.1.2017 22
 • 23. UEF // University of Eastern Finland Johtopäätökset •Sosiaalisen median kanavissa jaettu sisältö, pääasiassa kuvat ja videot, pitää olla laadukasta •Matkakohteiden on tarkemmin määriteltävä, mitä asiakasryhmiä ja millä tavoin eri kanavat palvelevat. •Sosiaalisen median sisällöissä on huomioitava paremmin asiakkaan ostopolku. Onko sisällön tarkoitus herättää uuden kuluttajan mielenkiinto vai tuoda jo kiinnostunut kuluttaja lähemmäksi ostopäätöstä? 22.1.2017 23
 • 24. UEF // University of Eastern Finland Raporttien ja tutkimusten julkaiseminen •Seuraa: •www.matkailututkimus.fi •www.facebook.com/uef.mot •www.uef.fi/mot 22.1.2017 24