Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Suomalaiset matkailualueet kansainvälisillä markkinoilla: näkökulmia ja tutkimustuloksia

Loading in …3
×

Check these out next

1 of 25 Ad
1 of 25 Ad

Suomalaiset matkailualueet kansainvälisillä markkinoilla: näkökulmia ja tutkimustuloksia

Download to read offline

Tässä esityksessä käydään läpi useita eri tutkimuksia suomalaisten matkakohteiden johtamisesta ja markkinoinnista, keskittyen etenkin kansainvälisiin matkailijoihin.

Tässä esityksessä käydään läpi useita eri tutkimuksia suomalaisten matkakohteiden johtamisesta ja markkinoinnista, keskittyen etenkin kansainvälisiin matkailijoihin.

Advertisement
Advertisement

More Related Content

More from Juho Pesonen (20)

Advertisement

Suomalaiset matkailualueet kansainvälisillä markkinoilla: näkökulmia ja tutkimustuloksia

 1. 1. UEF // University of Eastern Finland Tutkimuksella tulosta! -seminaari, Messukeskus, Helsinki 19.1.2017 Juho Pesonen, tutkimuspäällikkö, KTT, Itä-Suomen yliopisto, kauppatieteiden laitos, matkailualan opetus- ja tutkimuskeskus, juho.pesonen@uef.fi @eppuJ Suomalaiset matkailualueet kansainvälisillä markkinoilla: näkökulmia ja tutkimustuloksia
 2. 2. UEF // University of Eastern Finland Neljä tutkimusta / hanketta: •Saimaa Destination 2020 •A Closer Look at Tourist Information Search Behaviour When Travelling Abroad: What Is the Role of Online Marketing in Choice of Destination? •DMOs, technology and digital business: a review •VirKein 22.1.2017 2
 3. 3. UEF // University of Eastern Finland Teoriaa taustaksi •Matkailualue – Mitä eroa on matkailualueella tai matkakohteella? – Kysynnän näkökulmasta molemmat voivat olla maantieteellisiä alueita, mutta vain matkakohde voi olla yksittäinen yritys. – Tarjonnan näkökulmasta taas molemmat ovat yleensä maantieteellisiä alueita. •Ongelmia kehittämisen kannalta (Reinhold ym. 2015). 22.1.2017 3
 4. 4. UEF // University of Eastern Finland Entäs DMO, tarvitaanko niitä enää? •Alueelliset matkailuorganisaatiot on otettu itsestään selvänä tapana organisoida matkailuala (Dredge, 2016). •Ala on kuitenkin muuttunut. 22.1.2017 4
 5. 5. UEF // University of Eastern Finland Miten matkakohde tai matkailualue pitäisi määritellä? •Organisaatiorajojen asemasta pitäisi keskittyä matkailijoiden kokemuksiin ja tarpeisiin •Vaatii olemassa olevien järjestelmien purkamista ja uudelleenrakentamista asiakastuntemuksen kautta. •Minkälaisen järjestelmän kautta pystytään rakentamaan Suomeen saapuvalle ulkomaalaiselle matkailijalle paras mahdollinen kokemus? 22.1.2017 5
 6. 6. UEF // University of Eastern Finland Saimaa Destination 2020 22.1.2017 6
 7. 7. UEF // University of Eastern Finland Saimaa Destination 2020 •Savonlinna Destination 2020 + Mikkeli Destination 2020. •Destinaatiotason yhteistyötä kansainvälisillä markkinoilla. 22.1.2017 7
 8. 8. UEF // University of Eastern Finland www.visitsaimaa.fi 22.1.2017 8
 9. 9. UEF // University of Eastern Finland 22.1.2017 9 -100 -50 0 50 100 150 200 250 1.1.2014 2.1.2014 3.1.2014 4.1.2014 5.1.2014 6.1.2014 7.1.2014 8.1.2014 9.1.2014 10.1.2014 11.1.2014 12.1.2014 1.1.2015 2.1.2015 3.1.2015 4.1.2015 5.1.2015 6.1.2015 7.1.2015 8.1.2015 9.1.2015 10.1.2015 11.1.2015 12.1.2015 1.1.2016 2.1.2016 3.1.2016 4.1.2016 5.1.2016 6.1.2016 7.1.2016 8.1.2016 9.1.2016 10.1.2016 Saksalaisten yöpymisten muutos (%) kuukausittain Suomessa ja Etelä-Savossa Koko Suomi Etelä-Savo
 10. 10. UEF // University of Eastern Finland A Closer Look at Tourist Information Search Behaviour When Travelling Abroad: What Is the Role of Online Marketing in Choice of Destination? 22.1.2017 10
 11. 11. UEF // University of Eastern Finland Minkä perusteella kansainväliset matkailijat valitsevat matkakohteen ja miten he käsittävät matkakohteen? •57 haastattelua Savonlinnan seudulla kesällä 2016. •Asiakasymmärryksen kehittäminen. 22.1.2017 11
 12. 12. UEF // University of Eastern Finland Keskeiset tulokset •Matkakohteeksi he käsittivät yleensä Suomen. •Yleensä vertaillaan vain paria matkakohdetta keskenään ja voittaja on se, kenestä löytyy parhaiten mielenkiintoista tietoa. – Ystävien ja tuttavien suositukset. •Hakukonenäkyvyys ja avainsanojen tietäminen kriittistä. •Sosiaalista mediaa ei kukaan kertonut merkittäväksi tekijäksi matkakohteen valinnassa. 22.1.2017 12
 13. 13. UEF // University of Eastern Finland Keskeiset tulokset •Kun maa on valittu, käydään miettimään, mitä siellä tehtäisiin. – Hakukonenäkyvyys ja VisitFinland! 22.1.2017 13
 14. 14. UEF // University of Eastern Finland DMO:n rooli digitaalisella aikakaudella 22.1.2017 14
 15. 15. UEF // University of Eastern Finland Toteutus •Kirjallisuuskatsaus: 117 hakusanoja vastaavaa artikkelia •Scopus-haku: TITLE-ABS-KEY ( "destination management organi?ation " ) OR TITLE-ABS-KEY ( "destination marketing organi?ation" ) AND PUBYEAR > 2005 AND ( digital OR onli ne OR ict OR technology OR role OR website OR strategy O R social media OR smart OR intelligent OR internet ) 22.1.2017 15
 16. 16. UEF // University of Eastern Finland Tulokset •Johtajuus •Alueellisen infran kehityssuunnat •Yhteistyö ulkoisten sidosryhmien kanssa •Yhteistyö sisäisten sidosryhmien kanssa •Verkkosivu •Asiakastiedon kerääminen ja jakelu •Markkinointi ja asiakassuhteet •Katastrofitilanteiden viestintä ja johtaminen •Imagon ja brandin kommunikointi ja johtaminen •Teknologiatason ylläpitäminen ja edistäminen •Myyminen •Kestävä kehitys 22.1.2017 16
 17. 17. UEF // University of Eastern Finland VirKein: Uudet keinot metsä- ja vesialueiden kestävän virkistys- ja matkailukäytön kehittämiseksi ja turvaamiseksi 22.1.2017 17
 18. 18. UEF // University of Eastern Finland Miten Suomessa kommunikoidaan luonto- ja virkistysmatkailua matkailijoille sosiaalisessa mediassa? •www.visit finland.co m 22.1.2017 18
 19. 19. UEF // University of Eastern Finland Käytiin läpi Visit Finlandin listaamien matkakohteiden sosiaalisen median palvelut 22.1.2017 19
 20. 20. UEF // University of Eastern Finland Johtopäätökset •Matkailun sosiaalinen media on erotettava muusta kuntien tai alueiden sosiaalisesta mediasta •Matkakohteiden pitäisi profiloitua paremmin •Neljän alueen sisällä olevat matkakohteet muistuttavat toisiaan sosiaalisessa mediassa sisältöjen suhteen. •Tarvitaan näiden neljän alueen sisäistä yhteistyötä kansainvälisessä markkinoinnissa. 22.1.2017 20
 21. 21. UEF // University of Eastern Finland Johtopäätökset •Tarvitaan isompia ja laadukkaampia sosiaalisen median yhteisöjä. •Tarvitaan innovatiivisia, alueet profiloivia kampanjoita ja viestintää. •Kun kaikki matkakohteet, muutamaa kaupunkia lukuun ottamatta, profiloituvat luontomatkailukohteiksi, ei mikään profiloidu luontomatkailukohteeksi. 22.1.2017 21
 22. 22. UEF // University of Eastern Finland Johtopäätökset •Sosiaalisen median kanavissa jaettu sisältö, pääasiassa kuvat ja videot, pitää olla laadukasta – Laadukas on perustaso, sisällön pitää olla myös tunteita herättävää ja hämmästyttävää ja erityisesti erottautua kaikesta muusta sisällöstä. •Sisältömarkkinoinnin päämenestystekijä on ainutlaatuisuus. •Kansainväliset viraalihitit puuttuvat matkakohdetasolla. 22.1.2017 22
 23. 23. UEF // University of Eastern Finland Johtopäätökset •Sosiaalisen median kanavissa jaettu sisältö, pääasiassa kuvat ja videot, pitää olla laadukasta •Matkakohteiden on tarkemmin määriteltävä, mitä asiakasryhmiä ja millä tavoin eri kanavat palvelevat. •Sosiaalisen median sisällöissä on huomioitava paremmin asiakkaan ostopolku. Onko sisällön tarkoitus herättää uuden kuluttajan mielenkiinto vai tuoda jo kiinnostunut kuluttaja lähemmäksi ostopäätöstä? 22.1.2017 23
 24. 24. UEF // University of Eastern Finland Raporttien ja tutkimusten julkaiseminen •Seuraa: •www.matkailututkimus.fi •www.facebook.com/uef.mot •www.uef.fi/mot 22.1.2017 24
 25. 25. Kiitos! Yhteystiedot: Juho.Pesonen@uef.fi @eppuJ https://fi.linkedin.com/in/juhopesonen https://uef.academia.edu/JuhoPesonen https://www.researchgate.net/profile/Juho_Pe sonen www.uef.fi/mot uef.fi

×