Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sosiaalinen media

785 views

Published on

Esitykseni Innoa

Published in: Travel
 • Be the first to comment

Sosiaalinen media

 1. 1. Innovative eTourism-seminaari 2012, Savonlinna 1.11.2012Sosiaalisen median vaikutuksetkuluttajakäyttäytymiseenJuho Pesonen, Itä-Suomen yliopisto, Matkailualanopetus- ja tutkimuslaitos, Savonlinna
 2. 2. Juho Pesonen• KTM, markkinointi, Joensuun yliopisto• Kvantitatiivinen ja kvalitatiivinen tutkija• Luennoitsija• Maaseutumatkailu, segmentointi, ICT• https://wiivi.uef.fi/crisyp/disp/_/fi/cr_redir_all/fet/fet/sea?direction= 3&id=2700642 Sosiaalinen media / Juho Pesonen 5.11.2012 2
 3. 3. Mitä on sosiaalinen media? Sosiaalinen media / Juho Pesonen 5.11.2012 3
 4. 4. Sosiaalinen media / Juho Pesonen 5.11.2012 4
 5. 5. Sosiaalinenmedia tarkoittaa verkkoviestintäympäristöjä, joissajokaisella käyttäjällä tai käyttäjäryhmällä onmahdollisuus olla aktiivinen viestijä ja sisällöntuottajatiedon vastaanottajana olon lisäksi. Sosiaalisessamediassa viestintä tapahtuu siis monelta monelle, eliperinteisille joukkotiedotusvälineille ominainen viestijänja vastaanottajan välinen ero puuttuu. (Wikipedia, 2012,Kalliala, Eija & Toikkanen, Tarmo: Sosiaalinen mediaopetuksessa. Finn Lectura, 2009. 978-951-792-383-5.) Sosiaalinen media / Juho Pesonen 5.11.2012 5
 6. 6. http://laureakirjasto.files.wordpress.com/2010/06/socialmedialandscape2.jpg
 7. 7. http://www.webseoanalytics.com/blog/wp-content/uploads/2010/06/social-media.jpg Sosiaalinen media / Juho Pesonen 5.11.2012 7
 8. 8. http://gisellert1987.files.wordpress.com/2010/03/social_media_sites1.jpg Sosiaalinen media / Juho Pesonen 5.11.2012 8
 9. 9. http://www.personalizemedia.com/garys-social-media-count/ Sosiaalinen media / Juho Pesonen 5.11.2012 9
 10. 10. http://thenextweb.com/facebook/2012/10/04/facebook-hits-1-billion-active-users/ Sosiaalinen media / Juho Pesonen 5.11.2012 10
 11. 11. Facebook yksinään…• … vastaa joka seitsemättä minuuttia minkä ihmiset viettävät Internetissä…• … ja ¾ sosiaalisessa mediassa käytetystä ajasta. Sosiaalinen media / Juho Pesonen 5.11.2012 11
 12. 12. 1) Sisällön tuotanto2) Interaktiivisuus3) Monelta monelle Sosiaalinen media / Juho Pesonen 5.11.2012 12
 13. 13. Kuluttajakäyttäytyminen Sosiaalinen media / Juho Pesonen 5.11.2012 13
 14. 14. Sosiaalinen media / Juho Pesonen 5.11.2012 14
 15. 15. Sosiaalinen media / Juho Pesonen 5.11.2012 15
 16. 16. Sosiaalinen media / Juho Pesonen 5.11.2012 16
 17. 17. Sosiaalinen media / Juho Pesonen 5.11.2012 17
 18. 18. Ympäristötekijät Kuluttajan musta laatikko Kuluttajan käyttäytymi- nenMarkkinoin- Ympäristö Kuluttajan Päätöksente-tiviestintä ominaisuudet koprosessiTuote Taloudellinen Mielipiteet Ongelman Tuotteen tunnistami- valinta nenHinta Teknologinen Motivaatiot Tiedonetsintä Brandin valintaPaikka Poliittinen Käsitykset Vaihtoehtojen Myyjän arviointi valintaViestintä Kulttuurillinen Persoonalli- Ostopäätös Ostamisen suus ajoitus Elämäntapa Oston Ostomäärä jälkeinen käyttäytymi- nen Marketing By Richard L. Sandhusen Sosiaalinen media / Juho Pesonen 5.11.2012 18
 19. 19. Ketkä käyttävät sosiaalista mediaa? • IRO Research, 2010: http://www.iro.fi/uutinen?id=17274634 Sosiaalinen media / Juho Pesonen 5.11.2012 19
 20. 20. Sosiaalisenmedian käyttöSuomessa 2011,Tilastokeskus Sosiaalinen media / Juho Pesonen 5.11.2012 20
 21. 21. Internetin käyttö Suomessa 2011, Tilastokeskus Sosiaalinen media / Juho Pesonen 5.11.2012 21
 22. 22. Ennen matkaa SMatkan aikana O M EMatkan jälkeen Sosiaalinen media / Juho Pesonen 5.11.2012 22
 23. 23. Ennen matkaa•Tiedonetsintäprosessi – Sisäinen tieto •Ihmiset käyttävät suurimman osan ajasta Facebookissa uutisvirran lukemiseen Sosiaalinen media / Juho Pesonen 5.11.2012 23
 24. 24. Ennen matkaa•Tiedonetsintäprosessi •Ulkoinen tieto Xiang & Gretzel, 2010 Sosiaalinen media / Juho Pesonen 5.11.2012 24
 25. 25. Ennen matkaa• Ostaminen – Ystävä ostaa todennäköisemmin kuin vieras. – Luottamuksen rakentaminen ja riskien vähentäminen sosiaalisen median avulla. – Sosiaalista mediaa tiedonhaussa käyttävät ostavat matkailutuotteita Internetin kautta selvästi enemmän kuin ne jotka eivät käytä sosiaalista mediaa (Pesonen, 2012). Sosiaalinen media / Juho Pesonen 5.11.2012 25
 26. 26. Ennen matkaa• Tiedonetsintäprosessi – Ulkoinen tieto •Tietolähteiden käyttö •Vaikka sosiaalista mediaa käytetään paljon on sen rooli aktiivisessa tiedon etsinnässä vielä yllättävän pieni. •30 % matkailijoista etsii sosiaalisesta mediasta alennuksia ja tarjouksia (PhoCusWright, 2012). •Noin viidesosa matkailijoista etsii tietoa arvostelusivustoilta. •15 % suomalaisista Internetiä käyttävistä maaseutumatkailijoista turvautuu sosiaaliseen mediaan tietoa etsiessään (Pesonen 2012). – Käyttäjälähtöinen sisältö on luotettavampaa kuin viralliset matkailusivustot, matkanvälittäjät ja markkinointi (Fotis et al. 2012). Sosiaalinen media / Juho Pesonen 5.11.2012 26
 27. 27. http://blog.funsherpa.com/2012/07/travel-infographic/ Sosiaalinen media / Juho Pesonen 5.11.2012 27
 28. 28. Matkan aikana•Mobiililaitteet. – Facebookilla 600 miljoonaa mobiilikäyttäjää! – 85 % sosiaalisen median käyttäjistä käyttää älypuhelinta lomamatkoilla ulkomailla. 1) Kuvien ottaminen 2) Karttapalvelut 3) Ravintoloiden ja tekemisen etsiminen. (http://mashable.com/2012/03/24/how-tech-is-changing-travel-infographic/)•Yhteydenpito kavereiden kanssa matkan aikana tärkein syy käyttää sosiaalista mediaa (Fotis et al. 2012). – Tiedonetsintä ja jakaminen vähemmän tärkeitä mutta silti merkittäviä. Sosiaalinen media / Juho Pesonen 5.11.2012 28
 29. 29. Matkan jälkeen•Kuvien jakaminen – Facebookissa on 220 miljardia käyttäjien lataamaa kuvaa. – 300 miljoonaa uutta kuvaa joka päivä!•Kokemusten jakaminen ja arvosteluiden kirjoittaminen – TripAdvisor ja OTA-arvostelut. Sosiaalinen media / Juho Pesonen 5.11.2012 29
 30. 30. Sosiaalinen media / Juho Pesonen 5.11.2012 30
 31. 31. Matkan jälkeen•Kokemusten jakaminen ja arvosteluiden kirjoittaminen – Pääkäyttökohde sosiaaliselle medialle matkailussa (Fotis et al. 2012). – Bronner & de Hoog (2011) – Miksi ihmiset kirjoittavat matkakokemuksistaan sosiaaliseen mediaan? •1) Auttaa muita matkailijoita tekemään parempia päätöksiä (70 %) •2) Kertoa omista kokemuksistani muille (49 %) •3) Muuttaa yrityksen toimintatapaa (36 %) •4) Auttaa yritystä (30 %) •5) Yrityksen vahingoittaminen, kosto (6 %) Sosiaalinen media / Juho Pesonen 5.11.2012 31
 32. 32. Sosiaalinen media on jatkeliiketoiminnalle verkossa muttaasiakkaat haluavat vastinettaosallistumiselleen: Juho Pesonen 5.11.2012 32
 33. 33. http://www.slideshare.net/globalwebindex/global-webindex-6-trends Juho Pesonen 5.11.2012 33
 34. 34. Miksi yritykset haluaisivat Facebookiin tykkääjiä? (http://www.socialquickstarter.com/content/103- 10_facts_about_consumer_behavior_on_facebook)• 77 % tykkääjistä lukee yrityksen viestejä, uutisia sekä tarjouksia.• 17 % jakaa tykkäämiinsä yrityksiin liittyviä kokemuksia ja uutisjuttuja kavereidensa kanssa.• 76 % ihmisistä ei ole ikinä lopettanut yrityksestä tykkäämistä Facebookissa.• 56 % tykkääjistä sanoo todennäköisesti suosittelevansa yritystä ystävilleen tykkääjäksi ryhtymisen jälkeen.• 51 % tykkääjistä ostaa tuotteen todennäköisemmin tykkääjäksi ryhtymisen jälkeen. Sosiaalinen media / Juho Pesonen 5.11.2012 34
 35. 35. Loppuyhteenveto• Kuluttajat ja kuluttajakäyttäytymisen teoriat eivät ole muuttuneet sosiaalisen median takia.• Sosiaalinen media on vain yksi media muiden joukossa – Silti täysin erilainen muihin medioihin verrattuna: • Sisällön tuotanto • Interaktiivisuus • Monelta monelle – Ja sopii erinomaisesti yhteen matkailun informaatiointensiivisen luonteen kanssa.• Vielä ei ole pakko olla sosiaalisessa mediassa. – Tukitoiminto muulle markkinoinnille. • SEO – Oikein käytettynä kuitenkin vain taivas on rajana! – Brändin rakentamiselle pakollinen! – Hyvä tuote myy itseään paremmin kuin koskaan aiemmin. Sosiaalinen media / Juho Pesonen 5.11.2012 35
 36. 36. Sosiaalinen media / Juho Pesonen 5.11.2012 36
 37. 37. Sosiaalinen media / Juho Pesonen 5.11.2012 37
 38. 38. Bald for Bieber!• http://baldforbieber.com/photos.php Sosiaalinen media / Juho Pesonen 5.11.2012 38
 39. 39. Lähteet• Bronner & de Hoog (2011): http://jtr.sagepub.com/content/50/1/15• Fotis et al. (2012): http://www.igi-global.com/article/social-media- impact-holiday-travel/60391• Pesonen, 2012: http://www.uef.fi/mot/maaseutumatkailun- julkaisut#raportit• Xiang & Gretzel, 2010: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S026151770900038 7 Sosiaalinen media / Juho Pesonen 5.11.2012 39
 40. 40. www.uef.fi/motKiitos mielenkiinnosta!Juho.pesonen@uef.fiwww.uef.fi/mot/www.matkailututkimus.fiwww.facebook.com/uef.mot

×