Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
www.votematesi.infowww.mjaft.orgPlatforma Qytetare – “Votëmatësi”____________Raporti i GjetjeveRruga e Elbasanit, Nr. 38/8...
www.votematesi.infowww.mjaft.orgPlatforma Qytetare – “Votëmatësi”____________Raporti i GjetjeveQëllimi dhe objektivat e st...
www.votematesi.infowww.mjaft.orgPlatforma Qytetare – “Votëmatësi”____________Raporti i GjetjeveMetodologjia Komponenti sa...
www.votematesi.infowww.mjaft.orgPlatforma Qytetare – “Votëmatësi”____________Raporti i GjetjeveTë dhëna të përgjithshme• M...
www.votematesi.infowww.mjaft.orgPlatforma Qytetare – “Votëmatësi”____________Raporti i GjetjeveGjetje Kryesore
www.votematesi.infowww.mjaft.orgPlatforma Qytetare – “Votëmatësi”____________Raporti i GjetjeveGjetjet Kryesore Pyetësori...
www.votematesi.infowww.mjaft.orgPlatforma Qytetare – “Votëmatësi”____________Raporti i GjetjeveÇështje sipas rëndesisë që ...
www.votematesi.infowww.mjaft.orgPlatforma Qytetare – “Votëmatësi”____________Raporti i GjetjeveEkonomia
www.votematesi.infowww.mjaft.orgPlatforma Qytetare – “Votëmatësi”____________Raporti i Gjetjeve2.2%8.9%88.3%0.6%0%10%20%30...
www.votematesi.infowww.mjaft.orgPlatforma Qytetare – “Votëmatësi”____________Raporti i Gjetjeve37.2%18.7%17.8%24.3%2.0%0%5...
www.votematesi.infowww.mjaft.orgPlatforma Qytetare – “Votëmatësi”____________Raporti i GjetjeveEkonomia: Pronat Publike112...
www.votematesi.infowww.mjaft.orgPlatforma Qytetare – “Votëmatësi”____________Raporti i Gjetjeve30.9%27.5%15.5%24.0%2.0%0%5...
www.votematesi.infowww.mjaft.orgPlatforma Qytetare – “Votëmatësi”____________Raporti i GjetjeveEkonomia: Legalizimet1322.9...
www.votematesi.infowww.mjaft.orgPlatforma Qytetare – “Votëmatësi”____________Raporti i GjetjeveEkonomia: Dëmshpërblimet142...
www.votematesi.infowww.mjaft.orgPlatforma Qytetare – “Votëmatësi”____________Raporti i GjetjeveEkonomia: Çmimi i Energjisë...
www.votematesi.infowww.mjaft.orgPlatforma Qytetare – “Votëmatësi”____________Raporti i GjetjeveZgjedhjet, Demokracia, dhe ...
www.votematesi.infowww.mjaft.orgPlatforma Qytetare – “Votëmatësi”____________Raporti i GjetjeveZgjedhjet, demokracia, dhe ...
www.votematesi.infowww.mjaft.orgPlatforma Qytetare – “Votëmatësi”____________Raporti i Gjetjeve1816.3% 16.4%17.9%48.6%0.8%...
www.votematesi.infowww.mjaft.orgPlatforma Qytetare – “Votëmatësi”____________Raporti i Gjetjeve1955.1%16.3%8.8%17.6%2.3%0%...
www.votematesi.infowww.mjaft.orgPlatforma Qytetare – “Votëmatësi”____________Raporti i Gjetjeve65.9%12.7%4.8%14.0%2.5%0%10...
www.votematesi.infowww.mjaft.orgPlatforma Qytetare – “Votëmatësi”____________Raporti i Gjetjeve2112.0% 12.5%9.8%64.5%1.3%0...
www.votematesi.infowww.mjaft.orgPlatforma Qytetare – “Votëmatësi”____________Raporti i GjetjeveSiguria Publike
www.votematesi.infowww.mjaft.orgPlatforma Qytetare – “Votëmatësi”____________Raporti i GjetjeveSiguria Publike: Lojrat e F...
www.votematesi.infowww.mjaft.orgPlatforma Qytetare – “Votëmatësi”____________Raporti i Gjetjeve248.3%5.7% 7.0%78.1%0.9%0%1...
www.votematesi.infowww.mjaft.orgPlatforma Qytetare – “Votëmatësi”____________Raporti i Gjetjeve2541.2%15.6%9.3%32.2%1.7%0%...
www.votematesi.infowww.mjaft.orgPlatforma Qytetare – “Votëmatësi”____________Raporti i Gjetjeve2658.1%25.6%5.9%9.2%1.3%0%1...
www.votematesi.infowww.mjaft.orgPlatforma Qytetare – “Votëmatësi”____________Raporti i Gjetjeve35.0%12.5%15.0%35.9%1.7%0%5...
www.votematesi.infowww.mjaft.orgPlatforma Qytetare – “Votëmatësi”____________Raporti i GjetjeveArsimi28
www.votematesi.infowww.mjaft.orgPlatforma Qytetare – “Votëmatësi”____________Raporti i GjetjeveArsimi: Financimi i Arsimit...
www.votematesi.infowww.mjaft.orgPlatforma Qytetare – “Votëmatësi”____________Raporti i GjetjeveArsimi: Alterteksti3013.0%2...
www.votematesi.infowww.mjaft.orgPlatforma Qytetare – “Votëmatësi”____________Raporti i GjetjeveArsimi: Punësimi i Mësuesve...
www.votematesi.infowww.mjaft.orgPlatforma Qytetare – “Votëmatësi”____________Raporti i GjetjeveShëndetesia
www.votematesi.infowww.mjaft.orgPlatforma Qytetare – “Votëmatësi”____________Raporti i Gjetjeve20.2%23.0%16.2%38.9%1.7%0%5...
www.votematesi.infowww.mjaft.orgPlatforma Qytetare – “Votëmatësi”____________Raporti i Gjetjeve34.6%17.4%11.8%35.2%0.9%0%5...
www.votematesi.infowww.mjaft.orgPlatforma Qytetare – “Votëmatësi”____________Raporti i GjetjeveShëndetësia: Pagat e Mjekëv...
www.votematesi.infowww.mjaft.orgPlatforma Qytetare – “Votëmatësi”____________Raporti i GjetjeveShëndetësia: Kafshët e Rrug...
www.votematesi.infowww.mjaft.orgPlatforma Qytetare – “Votëmatësi”____________Raporti i GjetjeveMirëqenia Shoqërore
www.votematesi.infowww.mjaft.orgPlatforma Qytetare – “Votëmatësi”____________Raporti i Gjetjeve47.8%15.1%13.2%22.3%1.5%0%1...
www.votematesi.infowww.mjaft.orgPlatforma Qytetare – “Votëmatësi”____________Raporti i GjetjeveMirëqenia Shoqërore: Pakica...
www.votematesi.infowww.mjaft.orgPlatforma Qytetare – “Votëmatësi”____________Raporti i GjetjeveMirëqenia Shoqërore: Simbol...
www.votematesi.infowww.mjaft.orgPlatforma Qytetare – “Votëmatësi”____________Raporti i GjetjeveMirëqenia Shoqërore: Rishkr...
www.votematesi.infowww.mjaft.orgPlatforma Qytetare – “Votëmatësi”____________Raporti i GjetjeveÇështjeKombëtare/Ndërkombët...
www.votematesi.infowww.mjaft.orgPlatforma Qytetare – “Votëmatësi”____________Raporti i GjetjeveÇështjet Kombëtare/Ndërkomb...
www.votematesi.infowww.mjaft.orgPlatforma Qytetare – “Votëmatësi”____________Raporti i GjetjeveÇështjet Kombëtare/Ndërkomb...
www.votematesi.infowww.mjaft.orgPlatforma Qytetare – “Votëmatësi”____________Raporti i GjetjeveÇështjet Kombëtare/Ndërkomb...
www.votematesi.infowww.mjaft.orgPlatforma Qytetare – “Votëmatësi”____________Raporti i GjetjeveÇështjet Kombëtare/Ndërkomb...
www.votematesi.infowww.mjaft.orgPlatforma Qytetare – “Votëmatësi”____________Raporti i GjetjeveÇështjet Kombëtare/Ndërkomb...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Raporti: Mendimet e qytetarëve përballë problemeve të ngritura nga politikanët

500 views

Published on

Përgjatë tre muajve të fundit, program votematesi.info pyeti shqiptarët mbi mendimet që kanë në lidhje me çështjet kryesore të shpalosura gjatë viteve të fundit në Shqipëri në lidhje me politikat ekonomike e shoqërore, sistemin zgjedhor apo çështjet ndërkombëtare.

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Raporti: Mendimet e qytetarëve përballë problemeve të ngritura nga politikanët

 1. 1. www.votematesi.infowww.mjaft.orgPlatforma Qytetare – “Votëmatësi”____________Raporti i GjetjeveRruga e Elbasanit, Nr. 38/8Tirane, Shqipëri+355 44 307627| | www.votematesi.infowww.mjaft.orgPLATFOMRA QYTETARE: “VOTËMATËSI”Raporti i Gjetjeve
 2. 2. www.votematesi.infowww.mjaft.orgPlatforma Qytetare – “Votëmatësi”____________Raporti i GjetjeveQëllimi dhe objektivat e studimit “Platforma qytetare – Votëmatësi” është një projekt i realizuar nga “Lëvizja Mjaft”, membështetjen e “National Endowment for Democracy (NED)”. Përmes këtij projekti MJAFT synon të fuqizojë qytetaret në kërkesen e llogarisë kundrejtpartive politike dhe zyrtarëve të shtetit, dhe t’i detyroje këta të fundit të përmirësojnëperformancën dhe nivelin e përgjegjësisë së tyre publike në përputhje me nevojat realetë qytetarëve. Ne mënyre qe të arrihen objektivat e sipërpërmendura, projekti parashikon kryerjen e njësere aktivitetesh, nder të cilat me i rëndësishmi ka qene zhvillimi i një kërkimi sasior përtë matur perceptimin qytetar përkundrejt politikave të propozuara. Sondazhi i kryer ne funksion të këtij kërkimi, mundohet të hedhe me shume dritë mbiopinionin që qytetaret kane mbi disa nga reformat dhe politikat e propozuara nga partitëqe garojnë në zgjedhjet e përgjithshme të 23 Qershorit 2013, si dhe të krijoje një sistemme indikatorë të matshëm dhe të krahasueshëm për këto perceptime. Ky raport synon të paraqesë gjetjet kryesore të nxjerra prej këtij studimi sasior.2
 3. 3. www.votematesi.infowww.mjaft.orgPlatforma Qytetare – “Votëmatësi”____________Raporti i GjetjeveMetodologjia Komponenti sasior i studimit u bazua në një anketë përfaqësuese të zhvilluar në datat13.03.2013-11.06.2013. Në mënyre që të rritej sa me shume shtrirja dhe rastësia e intervistimit, u përdormetodologjia e anketimit “online” me akses të hapur (Open Access Poll) 786 qytetarë mbi 18 vjeç, zgjodhën të plotësonin anketën në internet përmes përdorimittë platformës elektronike të anketimit të instaluar në faqen www.votëmatësi.info. Si si njësi kampionimi u përdorën IP unike të secilit prej përdoruesve Pyetësori:– Për të përcaktuar çështjet kryesore politike, ekonomike dhe shoqërore që do tëperfshiheshin në pyetësorin e anketës, gjatë periudhës shtator-dhjetor 2012, Lëvizja Mjaftrealizoi një sërë diskutimesh të fokusuara me anëtare të shoqërisë civile, gazetarë, dheakademik.– Identifikimi i çështjeve të përfshira është bërë si rezultat i këtyre diskutimeve dhemonitorimit të vazhdueshëm të diskursit politik dhe raportimeve mediatike.– Pyetjet janë hartuar në formë deklaratash për të cilat qytetarët kanë mundësi të shprehindakordësinë e tyre bazuar në një shkallë vlerësimi me 4 nivele (1- Pajtohem totalisht; 2-Pajtohem pjesërisht; 3- Nuk pajtohem pjesërisht; 4- Nuk jam dakord)– Për të shmangur rrezikun e impresionimit të votuesve, hartuesit e pyetjeve u kujdesën qëdeklaratat të mos krijonin në tërësi qëndrime të gjithëpranuara si konservatore apo liberale.3
 4. 4. www.votematesi.infowww.mjaft.orgPlatforma Qytetare – “Votëmatësi”____________Raporti i GjetjeveTë dhëna të përgjithshme• Mosha mesatare e të intervistuarve është 34.7 vjeç• Pjesa më e madhe e respondentëve është në grupmoshën 25-34 vjeç(31%). Respondentët me të paktë janë ata të gurpmoshës mbi 60 vjeç(5%)• Në total me shume meshkuj kanë zgjedhur ti përgjigjen anketës online.Ndarja midis gjinive është 52% meshkuj dhe 48% femra.426%31%19%19%5%Mosha18-24 Vjec25-34 Vjec35-44 Vjec45-60 Vjec60+ Vjec48%52%GjiniaFemraMeshkuj
 5. 5. www.votematesi.infowww.mjaft.orgPlatforma Qytetare – “Votëmatësi”____________Raporti i GjetjeveGjetje Kryesore
 6. 6. www.votematesi.infowww.mjaft.orgPlatforma Qytetare – “Votëmatësi”____________Raporti i GjetjeveGjetjet Kryesore Pyetësori i anketës është i ndare në 7 seksione të cilat grupojnëpyetjet sipas disa temave në baze të çështjeve të përzgjedhuranga grupi i punës. Këto seksione janë:– Ekonomia– Zgjedhjet, demokracia, dhe rendi kushtetues– Siguria publike– Arsimi– Shëndetësia– Mirëqenia shoqërore– Ceshtje Kombëtare/ndërkombëtare Gjithashtu në fillim të intervistës të anketuarve iu kërkua që tëvlerësonin secilën prej këtyre çështjeve sipas rendesise që atokanë për ta.6
 7. 7. www.votematesi.infowww.mjaft.orgPlatforma Qytetare – “Votëmatësi”____________Raporti i GjetjeveÇështje sipas rëndesisë që kanë për qytetarët• Grafiku në të djathtë paraqetrëndësinë që qytetarëtmendojnë se secila prejçështjeve të përzgjedhuraka, të ndara në baze të treniveleve: shumë erëndësishme; mesatarisht erëndësishme; pak erëndësishme• Në baze të këtyre të dhënavemund të thuhet se ceshtja qëka me shume rendësi përqytetarët është Shëndetësia(92% e vlerësojnë si shume tërëndësishme), e ndjekur ngaArsimi (90%) dhe Ekonomia(89%). Çështjet që duket sekanë me pak rëndësi janë atome karakterkombëtar/ndërkombëtar tëcilat vlerësohen si shumë tërëndësishme nga më pak se50% e të anketuarve788.8%69.8%80.4%90.0% 92.4%65.1%49.7%8.9%21.8%16.2%8.6% 6.4%29.6%36.9%2.2% 8.4% 3.4% 1.4% 1.1% 5.3%13.4%EkonomiaZgjedhjet,demokracia,rendikushtetuesSiguriaPublikeArsimiShendetesiaMireqeniaShoqeroreÇështjekombëtare/ndërkombëtareShume e Rendesishme Mesatarisht e Rendesishme Pak e Rendesishme
 8. 8. www.votematesi.infowww.mjaft.orgPlatforma Qytetare – “Votëmatësi”____________Raporti i GjetjeveEkonomia
 9. 9. www.votematesi.infowww.mjaft.orgPlatforma Qytetare – “Votëmatësi”____________Raporti i Gjetjeve2.2%8.9%88.3%0.6%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%Pak e Rendesishme Mesatarisht eRendesishmeShume eRendesishmeNuk e di/Pa pergjigjeEkonomia: Rëndesia për qytetarëtEkonomia• Çështjet ekonomikeshihen si shumë tërëndësishme nga rreth88% e të anketuarve.• Përveç rëndësisë sëçështjes, të anketuaritiu përgjigjën dhe 12pyetjeve të tjera qëlidhen me aspekte tëndryshmeekonomike, siTaksat, privatizimetpublike, legalizimet, ndihmaekonomike, borxhipublik, investimet ehuaja, etj.• Grafiket në vijimparaqesin të dhënat embledhura për secilënpyetje të këtij seksioni9
 10. 10. www.votematesi.infowww.mjaft.orgPlatforma Qytetare – “Votëmatësi”____________Raporti i Gjetjeve37.2%18.7%17.8%24.3%2.0%0%5%10%15%20%25%30%35%40%PajtohemtotalishtPajtohempjeserishtPjeserishtnukpajtohemNuk jamdakordNuk e di/PapergjigjeShqipëria ka nevojë për taksa më të ulëta dhe mëpak shpenzime sociale si arsim, shëndetësi epensione .Ekonomia: Taksat1064.0%16.9%6.5%12.3%0.3%0%10%20%30%40%50%60%70%PajtohemtotalishtPajtohempjeserishtPjeserishtnukpajtohemNuk jamdakordNuk edi/PapergjigjeTë pasurit duhet të paguajnë më shumë taksasepse kështu është më e drejtë
 11. 11. www.votematesi.infowww.mjaft.orgPlatforma Qytetare – “Votëmatësi”____________Raporti i GjetjeveEkonomia: Pronat Publike1121.5% 21.5%18.7%37.4%0.9%0%5%10%15%20%25%30%35%40%Pajtohem totalisht Pajtohem pjeserisht Pjeserisht nuk pajtohem Nuk jam dakord Nuk e di/Pa pergjigjeShqipëria duhet të privatizojë të gjitha pronat shtetërore, ujësjellësit, tokat publike etj sepse në këtë mënyrërritet cilësia e shërbimeve
 12. 12. www.votematesi.infowww.mjaft.orgPlatforma Qytetare – “Votëmatësi”____________Raporti i Gjetjeve30.9%27.5%15.5%24.0%2.0%0%5%10%15%20%25%30%35%PajtohemtotalishtPajtohempjeserishtPjeserishtnukpajtohemNuk jamdakordNuk e di/PapergjigjeKontributi për sigurimet shoqërore që mbahet ngapaga duhet të rritet për të paguar pensione më tëlarta për gjeneratën e mëparshme .Ekonomia: Sigurimet Shoqerore1219.7% 19.2%21.5%36.5%3.1%0%5%10%15%20%25%30%35%40%PajtohemtotalishtPajtohempjeserishtPjeserishtnukpajtohemNuk jamdakordNuk edi/PapergjigjeMe kontributet e sigurimeve shoqërore të sotmenuk duhet të paguhen pensionet e gjeneratës sëmëparshme.
 13. 13. www.votematesi.infowww.mjaft.orgPlatforma Qytetare – “Votëmatësi”____________Raporti i GjetjeveEkonomia: Legalizimet1322.9%14.8%15.8%44.8%1.8%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%Pajtohem totalisht Pajtohem pjeserisht Pjeserisht nuk pajtohem Nuk jam dakord Nuk e di/Pa pergjigjeShqipëria duhet të legalizojë ndërtimet pa leje edhe pa paguar më parë ish-pronarët.
 14. 14. www.votematesi.infowww.mjaft.orgPlatforma Qytetare – “Votëmatësi”____________Raporti i GjetjeveEkonomia: Dëmshpërblimet1428.4%24.0%21.1%25.1%1.4%0%5%10%15%20%25%30%Pajtohem totalisht Pajtohem pjeserisht Pjeserisht nuk pajtohem Nuk jam dakord Nuk e di/Pa pergjigjeShqipëria duhet të dëmshpërblejë ish-të burgosurit politikë duke sakrifikuar investimet publike.
 15. 15. www.votematesi.infowww.mjaft.orgPlatforma Qytetare – “Votëmatësi”____________Raporti i GjetjeveEkonomia: Çmimi i Energjisë1518.7%14.4%22.4%36.4%8.1%0%5%10%15%20%25%30%35%40%Pajtohem totalisht Pajtohem pjeserisht Pjeserisht nuk pajtohem Nuk jam dakord Nuk e di/Pa pergjigjeËshtë më mirë që Shqipëria të marrë më shumë borxhe për të paguar importin e dritave se sa të rrisëçmimin e dritave.
 16. 16. www.votematesi.infowww.mjaft.orgPlatforma Qytetare – “Votëmatësi”____________Raporti i GjetjeveZgjedhjet, Demokracia, dhe RendiKushtetues
 17. 17. www.votematesi.infowww.mjaft.orgPlatforma Qytetare – “Votëmatësi”____________Raporti i GjetjeveZgjedhjet, demokracia, dhe rendi kushtetues:Sistemi Zgjedhor1715.8%19.3%15.1%45.9%3.8%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%Pajtohem totalisht Pajtohem pjeserisht Pjeserisht nuk pajtohem Nuk jam dakord Nuk e di/Pa pergjigjeËshtë më mirë sistemi aktual zgjedhor ku deputetët i caktojnë kryetarët e partive se sa sistemi i vjetër, kudeputetët kanë zonën e vet elektorale
 18. 18. www.votematesi.infowww.mjaft.orgPlatforma Qytetare – “Votëmatësi”____________Raporti i Gjetjeve1816.3% 16.4%17.9%48.6%0.8%0%10%20%30%40%50%60%Pajtohem totalisht Pajtohem pjeserisht Pjeserisht nuk pajtohem Nuk jam dakord Nuk e di/Pa pergjigjeTë pasurit janë më pak të prirur për korrupsion kur janë në pushtet se sa ata me të ardhura të mesmeZgjedhjet, demokracia, dhe rendi kushtetues:Korrupsioni
 19. 19. www.votematesi.infowww.mjaft.orgPlatforma Qytetare – “Votëmatësi”____________Raporti i Gjetjeve1955.1%16.3%8.8%17.6%2.3%0%10%20%30%40%50%60%Pajtohem totalisht Pajtohem pjeserisht Pjeserisht nuk pajtohem Nuk jam dakord Nuk e di/Pa pergjigjeDosjet e Sigurimit të Shtetit dhe dokumente të tjera të kohës së Komunizmit duhet të bëhen publikepavarësisht rrezikut për konflikteve shoqëri që mund të dalinZgjedhjet, demokracia, dhe rendi kushtetues:Dosjet e Komunizmit
 20. 20. www.votematesi.infowww.mjaft.orgPlatforma Qytetare – “Votëmatësi”____________Raporti i Gjetjeve65.9%12.7%4.8%14.0%2.5%0%10%20%30%40%50%60%70%PajtohemtotalishtPajtohempjeserishtPjeserishtnukpajtohemNuk jamdakordNuk e di/PapergjigjePresidenti duhet të zgjidhet me maxhorancë tëgjerë, (2 të tretat e parlamentit), jo me maxhorancë tëthjeshtëZgjedhjet, demokracia, dhe rendi kushtetues:Presidenti2076.0%9.4%5.6%8.3%0.8%0%10%20%30%40%50%60%70%80%PajtohemtotalishtPajtohempjeserishtPjeserishtnukpajtohemNuk jamdakordNuk edi/PapergjigjeËshtë më mirë që presidenti të zgjidhet nga populli
 21. 21. www.votematesi.infowww.mjaft.orgPlatforma Qytetare – “Votëmatësi”____________Raporti i Gjetjeve2112.0% 12.5%9.8%64.5%1.3%0%10%20%30%40%50%60%70%Pajtohem totalisht Pajtohem pjeserisht Pjeserisht nuk pajtohem Nuk jam dakord Nuk e di/Pa pergjigjeNdryshimi i krahut politik pas zgjedhjeve është normale për deputetët dhe partitëZgjedhjet, demokracia, dhe rendi kushtetues:Parlamenti
 22. 22. www.votematesi.infowww.mjaft.orgPlatforma Qytetare – “Votëmatësi”____________Raporti i GjetjeveSiguria Publike
 23. 23. www.votematesi.infowww.mjaft.orgPlatforma Qytetare – “Votëmatësi”____________Raporti i GjetjeveSiguria Publike: Lojrat e Fatit2368.1%15.3%6.2%9.4%1.0%0%10%20%30%40%50%60%70%80%Pajtohem totalisht Pajtohem pjeserisht Pjeserisht nuk pajtohem Nuk jam dakord Nuk e di/Pa pergjigjeKazinotë duhet të ndalohen nga të gjitha qendrat e qyteteve
 24. 24. www.votematesi.infowww.mjaft.orgPlatforma Qytetare – “Votëmatësi”____________Raporti i Gjetjeve248.3%5.7% 7.0%78.1%0.9%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%Pajtohem totalisht Pajtohem pjeserisht Pjeserisht nuk pajtohem Nuk jam dakord Nuk e di/Pa pergjigjeShqipëria duhet të lejojë importin e mbetjeveSiguria Publike: Importi i Mbetjeve
 25. 25. www.votematesi.infowww.mjaft.orgPlatforma Qytetare – “Votëmatësi”____________Raporti i Gjetjeve2541.2%15.6%9.3%32.2%1.7%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%Pajtohem totalisht Pajtohem pjeserisht Pjeserisht nuk pajtohem Nuk jam dakord Nuk e di/Pa pergjigjeDënimi me vdekje është një e keqe e domosdoshme për ShqipërinëSiguria Publike: Dënimi me Vdekje
 26. 26. www.votematesi.infowww.mjaft.orgPlatforma Qytetare – “Votëmatësi”____________Raporti i Gjetjeve2658.1%25.6%5.9%9.2%1.3%0%10%20%30%40%50%60%70%Pajtohem totalisht Pajtohem pjeserisht Pjeserisht nuk pajtohem Nuk jam dakord Nuk e di/Pa pergjigjeZëvendësimi i policëve rrugorë me kamera do të ulë korrupsioninSiguria Publike: Policia
 27. 27. www.votematesi.infowww.mjaft.orgPlatforma Qytetare – “Votëmatësi”____________Raporti i Gjetjeve35.0%12.5%15.0%35.9%1.7%0%5%10%15%20%25%30%35%40%PajtohemtotalishtPajtohempjeserishtPjeserishtnukpajtohemNuk jamdakordNuk e di/PapergjigjeProstitucioni nuk duhet të legalizohet dhekontrollohet nga shtetiSiguria Publike: Legalizimi i Drogave dhe Prostitucionit2723.7%15.4%10.1%46.3%4.6%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%PajtohemtotalishtPajtohempjeserishtPjeserishtnukpajtohemNuk jamdakordNuk edi/PapergjigjeDrogat e lehta (si mariuana) duhet të legalizohen
 28. 28. www.votematesi.infowww.mjaft.orgPlatforma Qytetare – “Votëmatësi”____________Raporti i GjetjeveArsimi28
 29. 29. www.votematesi.infowww.mjaft.orgPlatforma Qytetare – “Votëmatësi”____________Raporti i GjetjeveArsimi: Financimi i Arsimit të Lartë2922.4%10.3%11.5%55.3%0.5%0%10%20%30%40%50%60%Pajtohem totalisht Pajtohem pjeserisht Pjeserisht nuk pajtohem Nuk jam dakord Nuk e di/Pa pergjigjeFondet e shtetit për arsimin e lartë duhet të ndahen në mënyrë të barabartë mes universitetet shtetërore dheatyre private
 30. 30. www.votematesi.infowww.mjaft.orgPlatforma Qytetare – “Votëmatësi”____________Raporti i GjetjeveArsimi: Alterteksti3013.0%24.6%20.5%36.4%5.6%0%5%10%15%20%25%30%35%40%Pajtohem totalisht Pajtohem pjeserisht Pjeserisht nuk pajtohem Nuk jam dakord Nuk e di/Pa pergjigjeAlterteksti është një reformë e mirë, nuk duhet të hidhet poshtë
 31. 31. www.votematesi.infowww.mjaft.orgPlatforma Qytetare – “Votëmatësi”____________Raporti i GjetjeveArsimi: Punësimi i Mësuesve3154.2%13.0% 12.6%19.5%0.8%0%10%20%30%40%50%60%Pajtohem totalisht Pajtohem pjeserisht Pjeserisht nuk pajtohem Nuk jam dakord Nuk e di/Pa pergjigjePedagogëve duhet t’u ndalohet punësimi paralel në shtet dhe privat
 32. 32. www.votematesi.infowww.mjaft.orgPlatforma Qytetare – “Votëmatësi”____________Raporti i GjetjeveShëndetesia
 33. 33. www.votematesi.infowww.mjaft.orgPlatforma Qytetare – “Votëmatësi”____________Raporti i Gjetjeve20.2%23.0%16.2%38.9%1.7%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%PajtohemtotalishtPajtohempjeserishtPjeserishtnukpajtohemNuk jamdakordNuk e di/PapergjigjeSigurimet shëndetësore duhet të jenë private në mënyrëqë të përmirësohenShëndetësia: Sigurimet Shëndetësore3318.8% 18.2% 17.9%43.6%1.4%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%PajtohemtotalishtPajtohempjeserishtPjeserishtnukpajtohemNuk jamdakordNuk edi/PapergjigjeKush nuk paguan sigurime shoqërore nuk duhet tëpërfitojë shërbime në spitalet publike.
 34. 34. www.votematesi.infowww.mjaft.orgPlatforma Qytetare – “Votëmatësi”____________Raporti i Gjetjeve34.6%17.4%11.8%35.2%0.9%0%5%10%15%20%25%30%35%40%PajtohemtotalishtPajtohempjeserishtPjeserishtnukpajtohemNuk jamdakordNuk e di/PapergjigjeLigji kundër duhanit ka dështuar dhe duhet të anulohetShëndetësia: Alkooli dhe Duhani3449.2%20.0%11.3%18.2%1.3%0%10%20%30%40%50%60%PajtohemtotalishtPajtohempjeserishtPjeserishtnukpajtohemNuk jamdakordNuk edi/PapergjigjeKonsumi i alkoolit në Shqipëri është i lartë dhe duhettë kufizohet nga shteti
 35. 35. www.votematesi.infowww.mjaft.orgPlatforma Qytetare – “Votëmatësi”____________Raporti i GjetjeveShëndetësia: Pagat e Mjekëve3534.4%27.6%10.3%26.2%1.5%0%5%10%15%20%25%30%35%40%Pajtohem totalisht Pajtohem pjeserisht Pjeserisht nuk pajtohem Nuk jam dakord Nuk e di/Pa pergjigjeRritja e pagave të mjekëve mund të ulë ryshfetet për shërbimet mjekësore
 36. 36. www.votematesi.infowww.mjaft.orgPlatforma Qytetare – “Votëmatësi”____________Raporti i GjetjeveShëndetësia: Kafshët e Rrugës3629.9%17.9%14.4%33.2%4.6%0%5%10%15%20%25%30%35%Pajtohem totalisht Pajtohem pjeserisht Pjeserisht nuk pajtohem Nuk jam dakord Nuk e di/Pa pergjigjeKafshët e rrugës duhet të vriten si e vetmja mënyrë për të shmangur sëmundjet dhe aksidentet.
 37. 37. www.votematesi.infowww.mjaft.orgPlatforma Qytetare – “Votëmatësi”____________Raporti i GjetjeveMirëqenia Shoqërore
 38. 38. www.votematesi.infowww.mjaft.orgPlatforma Qytetare – “Votëmatësi”____________Raporti i Gjetjeve47.8%15.1%13.2%22.3%1.5%0%10%20%30%40%50%60%PajtohemtotalishtPajtohempjeserishtPjeserishtnukpajtohemNuk jamdakordNuk e di/PapergjigjeMartesat LGBT dhe manifestimet e tyre publike duhet tëjenë të ndaluaraMirëqenia Shoqërore: LGTB3839.1%15.0%6.2%37.8%1.9%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%PajtohemtotalishtPajtohempjeserishtPjeserishtnukpajtohemNuk jamdakordNuk edi/PapergjigjeNjë person me kualifikimet e nevojshme dhe meorientim homoseksual mund të zgjidhet deputet nëKuvendin e Shqipërisë
 39. 39. www.votematesi.infowww.mjaft.orgPlatforma Qytetare – “Votëmatësi”____________Raporti i GjetjeveMirëqenia Shoqërore: Pakicat Etnike3944.8%26.7%10.2%17.0%1.4%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%Pajtohem totalisht Pajtohem pjeserisht Pjeserisht nuk pajtohem Nuk jam dakord Nuk e di/Pa pergjigjeShqipëria duhet të ketë klasa në gjuhën e minoriteteve në çdo qytet ku ka minoritarë.
 40. 40. www.votematesi.infowww.mjaft.orgPlatforma Qytetare – “Votëmatësi”____________Raporti i GjetjeveMirëqenia Shoqërore: Simbolet Fetare4026.2%11.1%8.9%52.9%0.9%0%10%20%30%40%50%60%Pajtohem totalisht Pajtohem pjeserisht Pjeserisht nuk pajtohem Nuk jam dakord Nuk e di/Pa pergjigjeSimbolet fetare si kryqet apo ferexheja duhet të lejohen në të gjitha institucionet shtetërore.
 41. 41. www.votematesi.infowww.mjaft.orgPlatforma Qytetare – “Votëmatësi”____________Raporti i GjetjeveMirëqenia Shoqërore: Rishkrimi i Historisë4143.3%17.2%10.7%27.6%1.3%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%Pajtohem totalisht Pajtohem pjeserisht Pjeserisht nuk pajtohem Nuk jam dakord Nuk e di/Pa pergjigjeShteti duhet të udhëheqë rishikimin e historisë kombëtare
 42. 42. www.votematesi.infowww.mjaft.orgPlatforma Qytetare – “Votëmatësi”____________Raporti i GjetjeveÇështjeKombëtare/Ndërkombëtare
 43. 43. www.votematesi.infowww.mjaft.orgPlatforma Qytetare – “Votëmatësi”____________Raporti i GjetjeveÇështjet Kombëtare/Ndërkombëtare:Bashkimi me Kosovën4331.9%20.5%14.5%31.6%1.5%0%5%10%15%20%25%30%35%Pajtohem totalisht Pajtohem pjeserisht Pjeserisht nuk pajtohem Nuk jam dakord Nuk e di/Pa pergjigjeShqipëria dhe Kosova duhet të bashkohen menjëherë në një shtet
 44. 44. www.votematesi.infowww.mjaft.orgPlatforma Qytetare – “Votëmatësi”____________Raporti i GjetjeveÇështjet Kombëtare/Ndërkombëtare:Shqiptarët Jashë Kufijve4414.8% 15.0%16.7%51.4%2.2%0%10%20%30%40%50%60%Pajtohem totalisht Pajtohem pjeserisht Pjeserisht nuk pajtohem Nuk jam dakord Nuk e di/Pa pergjigjeShqipëria nuk ka detyrim moral apo ligjor të ndihmojë shqiptarët që jetojnë jashtë kufijve si në Maqedoni apoMalin e Zi
 45. 45. www.votematesi.infowww.mjaft.orgPlatforma Qytetare – “Votëmatësi”____________Raporti i GjetjeveÇështjet Kombëtare/Ndërkombëtare:Integrimi Europian4532.4%24.8%10.9%29.1%2.7%0%5%10%15%20%25%30%35%Pajtohem totalisht Pajtohem pjeserisht Pjeserisht nuk pajtohem Nuk jam dakord Nuk e di/Pa pergjigjeIntegrimi Europian nuk do t’i zgjidhë të gjitha problemet e Shqipërisë me demokracinë dhe sundimin eligjit, rrjedhimisht integrimi nuk duhet të jetë prioritet kryesor
 46. 46. www.votematesi.infowww.mjaft.orgPlatforma Qytetare – “Votëmatësi”____________Raporti i GjetjeveÇështjet Kombëtare/Ndërkombëtare:Eksporti i Armëve4647.8%18.3%12.1%19.6%2.2%0%10%20%30%40%50%60%Pajtohem totalisht Pajtohem pjeserisht Pjeserisht nuk pajtohem Nuk jam dakord Nuk e di/Pa pergjigjeShqipëria duhet të ndalojë eksportin e armatimeve dhe municioneve luftarake për të mos shkaktuar konflikte nëbotë.
 47. 47. www.votematesi.infowww.mjaft.orgPlatforma Qytetare – “Votëmatësi”____________Raporti i GjetjeveÇështjet Kombëtare/Ndërkombëtare:Bashkëpunimi me Shtetet e Tjera4734.2%19.7%14.2%30.3%1.5%0%5%10%15%20%25%30%35%40%Pajtohem totalisht Pajtohem pjeserisht Pjeserisht nuk pajtohem Nuk jam dakord Nuk e di/Pa pergjigjeShqipëria duhet të bashkëpunojë me vende totalitare në rast se kjo sjell përfitim ekonomik

×