Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Pjesa e dytë:Premtimet e partivepolitike 2013
ÇFARË BËJMË?• Platforma vertetematesi.info analizoi premtimetelektorale të shprehura në programet zyrtare tëpartive politi...
MOTIVACIONI• Analiza krahasuese e premtimeve të partive tëndryshme synon të informojë votuesit dhe tëvendosë para përgjegj...
SI FUNKSIONON?• Premtimet e fushave të njëjta krahasohen mespartive të ndryshme• Në bazë të normës së përmirësimit të prem...
ÇFARË DO TË THOTË PROGRAM?Një listë e përcaktuar e ngjarjeve që do tëndodhin apo procedurave që do të ndiqenAmerican Herit...
PREMTIMET 2013 (Gjetjet kryesore)• Premtimet e vitit 2013 nga partitëkryesore janë tepër optimiste• Ndryshimet e premtuara...
PREMTIMET 2013 (Gjetjet kryesore)• Premtimet 2013 nuk përmbajnë në asnjë rastvlerësim të kostove• Nuk përmendin në asnjë r...
PREMTIMET KRYESORE (Vendet e reja të punës)Premtimet për vende të reja punePD PS LSI FRD AKNumri 250,000 300,000 175,000 N...
MEKANIZMAT PËR BUJQËSINËPremtimet për bujqësinëPD PS LSI FRD AKSubvencione Po Po po Po NAInvestime Po Po Po Po NALehtësimt...
PREMTIME PA KOSTO DHE BURIMFINANCIMIPremtimet për bujqësinëPD PS LSI FRD AKMekanizmat Po Po Po Po JoKostot Jo Jo Jo Jo JoB...
BORXHI PUBLIK, NUK KA PREMTIMEPremtimet për borxhin publikPD PS LSI FRD AKPremtimi Jo Ulje Jo 60% NAMekanizmat Jo Jo Jo Jo...
PREMTIMET PËR SISTEMIN FISKALPremtimet për taksatPD PS LSI FRD AKPremtimi I sheshtë Progresiv NA Relativ NAMekanizmat Po P...
PRONAT, GJITHASHTU PA KOSTOPremtimet për pronatPD PS LSI FRD AKPremtimi Jo Po Jo Po NAMekanizmat JoNënatyrë/financiar Jo F...
KOMPENSIM I SHPEJTË FINANCIARPremtimet për ish-të përndjekuritPD PS LSI FRD AKPremtimi Jo Po Jo PoMekanizmat JoKompensim70...
PAGA TË BOLLSHME PËR TË GJITHËPremtimet për pagat e administratës publikePD PS LSI FRD AKPremtimi Rritje pagash Ulje taksa...
PYETJE/VËREJTJE/SUGJERIMETË GJITHA TË MIKPRITURA
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Premtime të fryra të partive politike për zgjedhjet e vitit 2013

458 views

Published on

Premtime të fryra të partive politike për zgjedhjet e vitit 2013

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Premtime të fryra të partive politike për zgjedhjet e vitit 2013

 1. 1. Pjesa e dytë:Premtimet e partivepolitike 2013
 2. 2. ÇFARË BËJMË?• Platforma vertetematesi.info analizoi premtimetelektorale të shprehura në programet zyrtare tëpartive politike.• Premtimet kuantitative u analizuan përmes njëmetodologjie unifikuese për të parë nësembartnin përputhje me realitetin, nëse ishin tëshoqëruara me mekanizma zbatues, nëse kishinvlerësim të kostove apo financimeve.
 3. 3. MOTIVACIONI• Analiza krahasuese e premtimeve të partive tëndryshme synon të informojë votuesit dhe tëvendosë para përgjegjësive politikanët që tëpërmbahen nga premtimet e ekzagjeruara• Synon të orientojë debatin publik në mënyrëtë informuar dhe realiste mbi të mundshmetdhe të pamundshmet
 4. 4. SI FUNKSIONON?• Premtimet e fushave të njëjta krahasohen mespartive të ndryshme• Në bazë të normës së përmirësimit të premtuarklasifikohen si a) realiste, b) optimiste, c) tepëroptimiste, d) të përmbajtura ose e) tëpamatshme.• Premtimeve u analizohet koherenca, mekanizmi izbatimit, analiza e kostove dhe burimi i financimit
 5. 5. ÇFARË DO TË THOTË PROGRAM?Një listë e përcaktuar e ngjarjeve që do tëndodhin apo procedurave që do të ndiqenAmerican Heritage Dictionary
 6. 6. PREMTIMET 2013 (Gjetjet kryesore)• Premtimet e vitit 2013 nga partitëkryesore janë tepër optimiste• Ndryshimet e premtuara ngjajnëme mrekulli biblike• Duket se ka një garë për të bërëpremtime sa më pak realiste• Premtimet në shumicën erasteve nuk përmbajnëmekanizma zbatimi
 7. 7. PREMTIMET 2013 (Gjetjet kryesore)• Premtimet 2013 nuk përmbajnë në asnjë rastvlerësim të kostove• Nuk përmendin në asnjë rast burimin efinancimit• Të gjitha palët premtojnë uljen e taksave pandonjë shpjegim bindës se si do të mbulohetdeficiti buxhetor i krijuar• Nuk ka lidhje mes realitetit ekonomik dhepremtimeve
 8. 8. PREMTIMET KRYESORE (Vendet e reja të punës)Premtimet për vende të reja punePD PS LSI FRD AKNumri 250,000 300,000 175,000 NA NAStatusi Tepër Optimist Tepër Optimist Tepër Optimist NA NAMekanizmat Të pjesshme Të pjesshme Të pjesshme NA NAKostot NA NA NA NA NABurimi ifinancimit NA NA NA NA NA
 9. 9. MEKANIZMAT PËR BUJQËSINËPremtimet për bujqësinëPD PS LSI FRD AKSubvencione Po Po po Po NAInvestime Po Po Po Po NALehtësimtaksash Po Po Po Po NAShërbime Po Po Po Po NA
 10. 10. PREMTIME PA KOSTO DHE BURIMFINANCIMIPremtimet për bujqësinëPD PS LSI FRD AKMekanizmat Po Po Po Po JoKostot Jo Jo Jo Jo JoBurimi ifinancimitJo Jo Jo Jo Jo
 11. 11. BORXHI PUBLIK, NUK KA PREMTIMEPremtimet për borxhin publikPD PS LSI FRD AKPremtimi Jo Ulje Jo 60% NAMekanizmat Jo Jo Jo Jo NAKostot Jo Jo Jo Jo NABurimi ifinancimit Jo Jo Jo Jo NA
 12. 12. PREMTIMET PËR SISTEMIN FISKALPremtimet për taksatPD PS LSI FRD AKPremtimi I sheshtë Progresiv NA Relativ NAMekanizmat Po Po NA Po NAKostot Jo Jo NA Jo NABurimi ifinancimit Jo Jo NA Jo NA
 13. 13. PRONAT, GJITHASHTU PA KOSTOPremtimet për pronatPD PS LSI FRD AKPremtimi Jo Po Jo Po NAMekanizmat JoNënatyrë/financiar Jo Fizik NAKostot Jo Jo Jo Jo NABurimi ifinancimit Jo Jo Jo Jo NA
 14. 14. KOMPENSIM I SHPEJTË FINANCIARPremtimet për ish-të përndjekuritPD PS LSI FRD AKPremtimi Jo Po Jo PoMekanizmat JoKompensim70/75 JoKompensim70Kostot Jo Jo Jo Jo JoBurimi ifinancimit Jo Jo Jo Jo Jo
 15. 15. PAGA TË BOLLSHME PËR TË GJITHËPremtimet për pagat e administratës publikePD PS LSI FRD AKPremtimi Rritje pagash Ulje taksash NA NA NAMekanizmat Po Po NA NA NAKostot Jo Jo NA NA NABurimi ifinancimit Jo Jo NA NA NA
 16. 16. PYETJE/VËREJTJE/SUGJERIMETË GJITHA TË MIKPRITURA

×