Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
“LUPA ZGJEDHORE”: Monitorimi i
Shpenzimeve te Fushates Zgjedhore 2013

|

+355 44 307627

|

www.lupazgjedhore2013.org
www...
2

Qëllimi dhe Objektivat e Projektit



Qëllimi i Përgjithshëm : Vendosja e kulturës për mbajtjen e fushatave zgjedhore
...
3

1.

Metodologjia
Monitorimi i Reklamave Televizive: Për të realizuar këtë komponent u kontraktua një nga
kompanitë më a...
4

Metodologjia

2.

Monitorimit i Eventeve Publike: Komponenti i dytë i monitorimit të shpenzimeve të partive
politike gj...
5

Totali i Shpenzimeve në Fushatën
Zgjedhore 2013

Raporti i Gjetjeve

______

______

Lupa Zgjedhore – Monitroimi i Shpe...
Totali i Shpenzimeve për Koalicionet Zgjedhore

• Grupimi i shpenzimeve të
partive politike sipas
koalicioneve zgjedhore t...
Totali i Shpenzimeve për Subjektet Politike

• Subjekti politik me shpenzimet
më të larta gjatë fushatës
zgjedhore 2013, ë...
Totali i Shpenzimeve për Subjektet Politike Sipas Kategorive
Totali i Shpenzimeve (,000 Leke)

450,000

Materiale Promocio...
Totali i Shpenzimeve Partia Demokratike

• Sipas monitorimit të
kryer, Partia Demokratike
ka shpenzuar në total
rreth 661 ...
Totali i Shpenzimeve Partia Republikane

• Sipas monitorimit të
kryer, Partia Republikane
ka shpenzuar në total
rreth 30 m...
Totali i Shpenzimeve Partia Drejtesi Integrim dhe Unitet

• Sipas monitorimit të
kryer, Partia Drejtësi
Integrim dhe Unite...
Totali i Shpenzimeve Partia Socialiste

• Sipas monitorimit të
kryer, Partia Socialiste ka
shpenzuar në total rreth
340 mi...
Totali i Shpenzimeve Lëvizja Socialiste për Integrim

• Sipas monitorimit të
kryer, Lëvizja Socialiste
për Integrim ka shp...
Totali i Shpenzimeve Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut

• Sipas monitorimit të
kryer, Partia Bashkimi
për të Drejta...
Totali i Shpenzimeve Aleanca Kuq e Zi

• Sipas monitorimit të
kryer, Aleanca Kuq e
Zi ka shpenzuar në
total rreth 10.2 mil...
Totali i Shpenzimeve Fryma e Re Demokratike

• Sipas monitorimit të
kryer, Fryma e Re
Demokratike ka
shpenzuar në total
rr...
17

Monitorimi i Reklamave Televizive

Raporti i Gjetjeve

______

______

Lupa Zgjedhore – Monitroimi i Shpenzimeve te Fu...
18

Shpjegim për zbritjen e kostove të reklamave televizive sipas
udhëzimeve të kodit zgjedhor

Sipas pikes 6 te nenit 84 ...
19







Metodologjia e Monitorimit
Monitorimi i Reklamave Televizive të Subjekteve Politike u krye nga kompania
priv...
20

Koalicionet Zgjedhore - Sipas Nr. të Spoteve

• Te grupuar sipas
koalicioneve zgjedhore
indikatoret e
monitorimit te
r...
21

Koalicionet Zgjedhore - Sipas Nr. të
Shfaqjeve

• Per sa i perket
numrit total te
shfaqjeve per te
gjithe spotet e
koa...
22

Koalicionet Zgjedhore – Sipas Totalit të
Kohës së Transmetimit

• ASHE gjithashtu
kryeson dhe totalin e
kohes se trans...
23

Koalicionet Zgjedhore – Sipas Totalit të
Kostove

• Ne lidhje me
shpenzimet totale te
subjekteve zgjedhore te
grupuara...
24

Subjektet Politike - Sipas Nr. të Shfaqjeve
Numri i Shfaqjeve
3000

2500

2398
2014

2000

1827
1578

1500
1214
1000

...
Subjektet Politike - Sipas Totalit të Kohës së Transmetimit

25

Koha ne Total (Ore)
40
35

33.66

30
25
21.47
20
16.78
15...
Subjektet Politike – Sipas Totalit të Kostove

• Partia Demokratike
gjithashtu ka vleren
me te larte te
shpenzimeve per
re...
27

Monitorimi i Materialeve të Tjera
Promocionale

Raporti i Gjetjeve

______

______

Lupa Zgjedhore – Monitroimi i Shpe...
28






Metodologjia e Monitorimit
Ky komponent i monitorimit te shpenzimeve te Fushates Zgjedhore 2013, eshte fokusua...
29

Metodologjia e Monitorimit
–

–

–

–

–

–



Reklame Muri – Reklamë e madhe qe gjendet e vendosur në krah ose sipër...
Shpenzimet per Materialet Promocionale – Sipas
Subjekteve Politike

• Për sa i përket
shpenzimeve për
materialet
promocion...
31

Partia Demokratike – Totali i Përgjitshëm

• Partia Demokratike ka
prodhuar dhe
shpërndarë/vendosur
rreth 10 lloje pro...
32

Partia Republikane – Totali i Pergjithshem

• Partia Republikane ka
prodhuar dhe
shpërndarë/vendosur
rreth 10 lloje pr...
33

Partia Drejtësi Integrim dhe Unitet – Totali i Pergjithshem

• Partia Drejtësi Integrim
dhe Unitet ka prodhuar
dhe shp...
34

•

•

•

Partia Socialiste – Totali i Përgjitshëm
Partia Socialiste ka
prodhuar dhe
shpërndarë/vendosur
rreth 10 lloje...
35

Lëvizja Socialiste për Integrim – Totali i Përgjithshëm

• Lëvizja Socialiste për
Integrim ka prodhuar dhe
shpërndarë/...
36

Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut – Totali i Përgjithshëm

• Partia Bashkimi për të
Drejtat e Njeriut ka
prodhu...
37

Aleanca Kuq e Zi – Totali i Përgjithshëm

• Aleanca Kuq e Zi ka
prodhuar dhe
shpërndarë/vendosur
rreth 10 lloje produk...
38

Fryma e Re Demokratike – Totali i Përgjithshëm

• Fryma e Re Demokratike
ka prodhuar dhe
shpërndarë/vendosur
rreth 10 ...
39

Monitorimi i Eventeve Publike

Raporti i Gjetjeve

______

______

Lupa Zgjedhore – Monitroimi i Shpenzimeve te Fushat...
40

Metodologjia e Monitorimit

 Komponenti i fundit i monitorimit të shpenzimeve të partive politike
gjatë fushatës elek...
Shpenzimet per Eventet Publike – Sipas Subjekteve
Politike

• Të marra në total, duket
se Partia Demokratike ka
kryer shpe...
42

Partia Demokratike – Shpenzimet per Eventet Publike

• Partia Demokratike
ka kryer 3 lloje
eventesh publike
gjatë fush...
43

Partia Republikane - Shpenzimet per Eventet Publike

• Partia Republikane
ka kryer 2 lloj
eventesh publike
gjatë fusha...
44

Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet:
Shpenzimet per Eventet Publike

• Partia Drejtësi
Integrim dhe Unitet
ka kryer 2...
45

Partia Socialiste – Shpenzimet per Eventet Publike

• Partia Socialiste ka
kryer 2 lloj
eventesh publike
gjatë fushatë...
46

Lëvizja Socialiste për Integrim – Shpenzimet per Eventet
Publike

• Lëvizja Socialiste
për Integrim ka
kryer 3 lloj
ev...
47

Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut:
Shpenzimet per Eventet Publike

• Partia Bashkimi për
të Drejtat e Njeriut
k...
48

Aleanca Kuq e Zi - Shpenzimet per Eventet Publike

• Aleanca Kuq e Zi
ka kryer 2 lloj
eventesh publike
gjatë fushatës
...
49

Fryma e Re Demokratike - Shpenzimet per Eventet Publike

• Fryma e Re
Demokratike ka
kryer 2 lloj
eventesh publike
gja...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Raportin përfundimtar i gjetjeve mbi “Monitorimin e Shpenzimeve të Fushatës Zgjedhore 2013”

561 views

Published on

Lëvizja MJAFT publikoi sot, në një konferencë për shtyp, raportin përfundimtar të gjetjeve mbi “Monitorimin e Shpenzimeve të Fushatës Zgjedhore 2013”

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Raportin përfundimtar i gjetjeve mbi “Monitorimin e Shpenzimeve të Fushatës Zgjedhore 2013”

 1. 1. “LUPA ZGJEDHORE”: Monitorimi i Shpenzimeve te Fushates Zgjedhore 2013 | +355 44 307627 | www.lupazgjedhore2013.org www.mjaft.org Raporti i Gjetjeve ______ Lupa Zgjedhore – Monitroimi i Shpenzimeve te Fushates Zgjedhore 2013 ______ Rruga e Elbasanit, Nr. 38/8 Tirane, Shqipëri lupazgjedhore2013.org mjaft.org
 2. 2. 2 Qëllimi dhe Objektivat e Projektit  Qëllimi i Përgjithshëm : Vendosja e kulturës për mbajtjen e fushatave zgjedhore të drejta e transparente, përmes monitorimit dhe publikimit të shpenzimeve elektorale të partive, në përpjekje që të parandalohen praktikat korruptive postzgjedhore.  Objektivat e Projektit: Në përmbushje të qëllim të mësipërm, ky projekt synon arritjen e objektivave të mëposhtme: – – – –  Promovimi i transparencës dhe konkurrencës së drejtë midis partive gjatë proceseve elektorale; Mundësimi i një vlerësimi të besueshëm për sa i përket shumave të shpenzuara në aktivitetet elektorale; Identifikimi dhe bërja publike e rasteve të abuzimit. Identifikimi i mangësive në legjislacionin që lidhet me financimin e fushatës zgjedhore. Ky raport paraqet gjetjet kryesore të nxjerra nga procesi i monitorimit të shpenzimeve të partive politike gjatë fushatës për zgjedhjet e përgjithshme parlamentare të vitit 2013. Raporti i Gjetjeve ______ ______ Lupa Zgjedhore – Monitroimi i Shpenzimeve te Fushates Zgjedhore 2013 lupazgjedhore2013.org mjaft.org
 3. 3. 3 1. Metodologjia Monitorimi i Reklamave Televizive: Për të realizuar këtë komponent u kontraktua një nga kompanitë më afta që operojnë në tregun shqiptar për monitorimin e mediave audio-vizive. Gjatë kohëzgjatjes së fushatës zgjedhore (24.05.2013-23.06.2013) kjo kompani ka monitoruar reklamat e transmetuara në 10 nga kanalet kryesore televizive në Shqipëri: Top Channel, Klan, Vizion +, TVSH, News 24, Albanian Screen, Ora News, ABC News, Top News (Platforma Digitalb), dhe A1 Report. Gjatë këtij monitorimi janë prodhuar një seri treguesish të performancës së reklamave ku përfshihet: – – – – Numri i spoteve politike të transmetuara nga secili subjekt për për secilin kanal televiziv: Totali i shfaqjeve për spotet e secilit subjekt në secilin kanal televiziv Koha totale e transmetimit të spoteve për secilin subjekt në secilin kanal televiziv Shpenzimet totale të secilit subjekt në secilin kanal televiziv  Shpenzimet totale janë përllogaritur në bazë të kohës totale të transmetimit për spotet promocionale të secilit nga subjektet reklamuese dhe çmimit mesatar për njësi kohe sipas listes se cmimeve qe secili prej televizioneve te monitoruara ofron ne treg.  Pjese e këtij monitorimi kane qene jo vetëm 8 partitë politike te sipër përmendura por te gjithë subjektet politike dhe shtetërore qe kane transmetuar reklama ne 10 televizionet e monituaruara gjate fushatës zgjedhore. Raporti i Gjetjeve ______ ______ Lupa Zgjedhore – Monitroimi i Shpenzimeve te Fushates Zgjedhore 2013 lupazgjedhore2013.org mjaft.org
 4. 4. 4 Metodologjia 2. Monitorimit i Eventeve Publike: Komponenti i dytë i monitorimit të shpenzimeve të partive politike gjatë fushatës elektorale ishte monitorimi i eventeve publike të mbajtura nga 8 partitë e sipërpërmendura. Ky komponent u realizua nga ekip prej 36 monitoruesish në terren të ndarë në 12 skuadra ; nga 1 skuadër për secilin qark. Këto ekipe monitorimi kanë ndjekur gjithë aktivitet publike, si koncerte, takime, konventa etj. të kryera nga subjektet kryesore politike në secilin qark të vendit. Në bazë të raportimeve të marra nga monitoruesit e terrenit është kryer dhe përllogaritja e kostove për secilin prej eventeve të monitoruara, duke u bazuar në çmimin mesatar të tregut për secilin nga shërbimet, produktet, dhe mjetet e përdorura në realizimin e eventeve. 3. Monitorimi i Materialeve te Tjera Promocionale: Komponenti i fundit është fokusuar në përllogaritjen e shpenzimeve që secila prej 8 partive të monitoruara ka bërë duke ngritur zyra elektorale dhe vendosur mesazhe promocionale vizive në të gjithë Shqipërinë. Edhe ky komponent është realizuar nga grupi i monitoruesve të terrenit të ndarë në secilin qark të vendit. Monitoruesit kanë raportuar mbi numrin e plotë të zyrave elektorale, billbordeve, posterave, flamujve, makinave reklamuese dhe elementëve të tjerë promocional të përdorur në ambiente të hapura në secilin qark. Dhe në këtë rast përllogaritja e kostove totale është kryer duke përdorur çmimet mesatare të tregut për secilin nga elementet e reklamimit “outdoors” të monitoruar. * Metodologjia e secilit prej komponenteve te monitorimit eshte e shpjeguar me ne thellesi ne kapitujt e meposhtem te ketij raporti Raporti i Gjetjeve ______ ______ Lupa Zgjedhore – Monitroimi i Shpenzimeve te Fushates Zgjedhore 2013 lupazgjedhore2013.org mjaft.org
 5. 5. 5 Totali i Shpenzimeve në Fushatën Zgjedhore 2013 Raporti i Gjetjeve ______ ______ Lupa Zgjedhore – Monitroimi i Shpenzimeve te Fushates Zgjedhore 2013 lupazgjedhore2013.org mjaft.org
 6. 6. Totali i Shpenzimeve për Koalicionet Zgjedhore • Grupimi i shpenzimeve të partive politike sipas koalicioneve zgjedhore tregon se koalicioni me shpenzimet më të larta është koalicioni i djathtë (Aleanca për Punësim, Mirëqenie dhe Integrim), me rreth 713 milionë lekë shpenzime. • Në vend të dytë renditet koalicioni i majtë (Aleanca për Shqipërinë Europiane) me rreth 437 milionë lekë shpenzime. • Shpenzimet e partive që nuk kanë qenë pjesë e koalicioneve zgjedhore janë disa herë më të vogla. Kështu AK dhe FRD kanë shpenzuar respektivisht rreth 10 milionë dhe 16 milionë lekë gjatë fushatës elektorale 2013. Totali i Shpenzimeve (,000 Leke) Mije 6 800000 713,054 700000 600000 500000 437,305 400000 300000 200000 100000 10,289 16,423 AK FRD 0 ASHE APMI Raporti i Gjetjeve ______ ______ Lupa Zgjedhore – Monitroimi i Shpenzimeve te Fushates Zgjedhore 2013 lupazgjedhore2013.org mjaft.org
 7. 7. Totali i Shpenzimeve për Subjektet Politike • Subjekti politik me shpenzimet më të larta gjatë fushatës zgjedhore 2013, është Partia Demokratike e Shqipërisë, me rreth 661 milionë lekë të shpenzuara. • Në vend të dytë renditet Partia Socialiste me rreth 340 milionë lekë shpenzime, e ndjekur nga Lëvizja Socialiste për Integrim me rreth 95 milionë lekë shpenzime. • Më pas renditen PR (29 milionë lekë), PDIU (22 milionë lekë), FRD (16 milionë lekë), dhe AK (10 milionë lekë). Në vend të fundit, me vlerën më të ulët të shpenzimeve nga subjektet e monitoruara, renditet Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut me rreth 1.4 milionë lekë shpenzime. Mije 7 700000 660,874 Totali i Shpenzimeve (,000 leke) 600000 500000 400000 340,533 300000 200000 95,408 100000 10,289 16,423 AK FRD 29,934 22,245 1,364 0 PS PD LSI Raporti i Gjetjeve PDIU ______ ______ Lupa Zgjedhore – Monitroimi i Shpenzimeve te Fushates Zgjedhore 2013 PR PBDNJ lupazgjedhore2013.org mjaft.org
 8. 8. Totali i Shpenzimeve për Subjektet Politike Sipas Kategorive Totali i Shpenzimeve (,000 Leke) 450,000 Materiale Promocionale 400,000 350,000 Evente Publike 300,000 Reklama TV 250,000 200,000 150,000 0 845 519 2,773 6,899 12,573 14,474 8,659 6,801 2,812 4,858 8,754 6,997 422 2,870 61,851 12,038 21,518 149,008 425,638 86,228 80,431 50,000 205,005 100,000 55,097 Mije 8 0 PS PD LSI AK FRD PDIU Raporti i Gjetjeve PBDNJ ______ ______ Lupa Zgjedhore – Monitroimi i Shpenzimeve te Fushates Zgjedhore 2013 PR lupazgjedhore2013.org mjaft.org
 9. 9. Totali i Shpenzimeve Partia Demokratike • Sipas monitorimit të kryer, Partia Demokratike ka shpenzuar në total rreth 661 milionë lekë. • Komponenti me shpenzimet më të larta janë evente publike që përllogariten në vlerën 425 milionë lekë. • Pas këtij komponenti renditen reklamat televizive me rreth 149 milionë lekë shpenzime dhe materialet promocionale me rreth 86 milionë lekë shpenzime. Mije 9 700,000 PD(,000 Leke) 660,874 600,000 500,000 425,638 400,000 300,000 200,000 149,008 100,000 86,228 0 Materiale Promocionale Evente Publike Raporti i Gjetjeve Totali ______ ______ Lupa Zgjedhore – Monitroimi i Shpenzimeve te Fushates Zgjedhore 2013 Reklama TV lupazgjedhore2013.org mjaft.org
 10. 10. Totali i Shpenzimeve Partia Republikane • Sipas monitorimit të kryer, Partia Republikane ka shpenzuar në total rreth 30 milionë lekë. • Komponenti me shpenzimet më të larta janë reklamat televizive që përllogariten në vlerën 14 milionë lekë. • Pas këtij komponenti renditen evente publike me rreth 8.6 milionë lekë shpenzime dhe materialet promocionale me rreth 6.8 milionë lekë shpenzime. Mije 10 35,000 PR (,000 Leke) 29,934 30,000 25,000 20,000 14,474 15,000 10,000 8,659 6,801 5,000 0 Materiale Promocionale Evente Publike Raporti i Gjetjeve Totali ______ ______ Lupa Zgjedhore – Monitroimi i Shpenzimeve te Fushates Zgjedhore 2013 Reklama TV lupazgjedhore2013.org mjaft.org
 11. 11. Totali i Shpenzimeve Partia Drejtesi Integrim dhe Unitet • Sipas monitorimit të kryer, Partia Drejtësi Integrim dhe Unitet ka shpenzuar në total rreth 22.2 milionë lekë. • Komponenti me shpenzimet më të larta janë materialet promocionale që përllogariten në vlerën 12.6 milionë lekë. • Pas këtij komponenti renditen evente publike me rreth 6.9 milionë lekë shpenzime dhe reklamat televizive me rreth 2.7 milionë lekë shpenzime. Mije 11 25,000 PDIU (,000 Leke) 22,245 20,000 15,000 12,573 10,000 6,899 5,000 2,773 0 Materiale Promocionale Evente Publike Raporti i Gjetjeve Totali ______ ______ Lupa Zgjedhore – Monitroimi i Shpenzimeve te Fushates Zgjedhore 2013 Reklama TV lupazgjedhore2013.org mjaft.org
 12. 12. Totali i Shpenzimeve Partia Socialiste • Sipas monitorimit të kryer, Partia Socialiste ka shpenzuar në total rreth 340 milionë lekë. Mije 12 400,000 PS (,000 Leke) 340,533 350,000 300,000 • Komponenti me shpenzimet më të larta janë evente publike që përllogariten në vlerën 205 milionë lekë. • Pas këtij komponenti renditen reklamat televizive me rreth 80 milionë lekë shpenzime dhe materialet promocionale me rreth 55 milionë lekë shpenzime. 250,000 205,005 200,000 150,000 100,000 80,431 55,097 50,000 0 Materiale Promocionale Evente Publike Raporti i Gjetjeve Totali ______ ______ Lupa Zgjedhore – Monitroimi i Shpenzimeve te Fushates Zgjedhore 2013 Reklama TV lupazgjedhore2013.org mjaft.org
 13. 13. Totali i Shpenzimeve Lëvizja Socialiste për Integrim • Sipas monitorimit të kryer, Lëvizja Socialiste për Integrim ka shpenzuar në total rreth 95.4 milionë lekë. • Komponenti me shpenzimet më të larta janë reklamat televizive që përllogariten në vlerën 61.8 milionë lekë. Mije 13 120,000 LSI (,000 Leke) 100,000 95,408 80,000 61,851 60,000 40,000 • Pas këtij komponenti renditen materialet promocionale me rreth 21.5 milionë lekë shpenzime dhe evente publike me rreth 12 milionë lekë shpenzime. 21,518 20,000 12,038 0 Materiale Promocionale Evente Publike Raporti i Gjetjeve Totali ______ ______ Lupa Zgjedhore – Monitroimi i Shpenzimeve te Fushates Zgjedhore 2013 Reklama TV lupazgjedhore2013.org mjaft.org
 14. 14. Totali i Shpenzimeve Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut • Sipas monitorimit të kryer, Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut ka shpenzuar në total rreth 1.4 milionë lekë. • Komponenti me shpenzimet më të larta janë evente publike që përllogariten në vlerën 0.8 milionë lekë. • Pas këtij komponenti renditen materialet promocionale me rreth 0.5 milionë lekë shpenzime. PBDNJ nuk ka shpenzuar për reklama televizive pasi ka zgjedhur të mos prodhojë dhe transmetojë spote promocionale. Mije 14 1,600 PBDNJ (,000 Leke) 1,364 1,400 1,200 1,000 845 800 600 519 400 200 0 0 Materiale Promocionale Evente Publike Raporti i Gjetjeve Totali ______ ______ Lupa Zgjedhore – Monitroimi i Shpenzimeve te Fushates Zgjedhore 2013 Reklama TV lupazgjedhore2013.org mjaft.org
 15. 15. Totali i Shpenzimeve Aleanca Kuq e Zi • Sipas monitorimit të kryer, Aleanca Kuq e Zi ka shpenzuar në total rreth 10.2 milionë lekë. • Komponenti me shpenzimet më të larta janë reklamat televizive që përllogariten në vlerën 7 milionë lekë. • Pas këtij komponenti renditen materialet promocionale me rreth 2.8 milionë lekë shpenzime dhe evente publike me rreth 0.4 milione lekë shpenzime. Mije 15 12,000 AK (,000 Leke) 10,289 10,000 8,000 6,997 6,000 4,000 2,870 2,000 422 0 Materiale Promocionale Evente Publike Raporti i Gjetjeve Totali ______ ______ Lupa Zgjedhore – Monitroimi i Shpenzimeve te Fushates Zgjedhore 2013 Reklama TV lupazgjedhore2013.org mjaft.org
 16. 16. Totali i Shpenzimeve Fryma e Re Demokratike • Sipas monitorimit të kryer, Fryma e Re Demokratike ka shpenzuar në total rreth 16.4 milionë lekë. • Komponenti me shpenzimet më të larta janë materialet promocionale që përllogariten në vlerën 8.7 milionë lekë. • Pas këtij komponenti renditen evente publike me rreth 4.9 milionë lekë shpenzime dhe reklamat televizive me rreth 2.8 milionë lekë shpenzime. Mije 16 18,000 FRD (,000 Leke) 16,423 16,000 14,000 12,000 10,000 8,754 8,000 6,000 4,858 4,000 2,812 2,000 0 Materiale Promocionale Evente Publike Raporti i Gjetjeve Totali ______ ______ Lupa Zgjedhore – Monitroimi i Shpenzimeve te Fushates Zgjedhore 2013 Reklama TV lupazgjedhore2013.org mjaft.org
 17. 17. 17 Monitorimi i Reklamave Televizive Raporti i Gjetjeve ______ ______ Lupa Zgjedhore – Monitroimi i Shpenzimeve te Fushates Zgjedhore 2013 lupazgjedhore2013.org mjaft.org
 18. 18. 18 Shpjegim për zbritjen e kostove të reklamave televizive sipas udhëzimeve të kodit zgjedhor Sipas pikes 6 te nenit 84 te Kodit Zgjedhor, gjate fushates per zgjedhjet në Kuvend radiot dhe televizionet private kombëtare dhe satelitore, të cilat pranojnë reklama me pagesë, detyrohen që gjysmën e kohës totale të reklamës së parashikuar në pikën 5 të këtij neni t’ua vënë në dispozicion falas subjekteve zgjedhore. Kostoja për vënien e kohës në dispozicion falas subjekteve zgjedhore nga ana e radiove dhe televizioneve private llogaritet si shpenzim i zbritshëm për efekte tatimore. Ngarkohen KQZ-ja, KKRT-ja dhe Ministri i Financave të nxjerrin udhëzimet përkatëse. Vlerat e përllogaritura në bazë të monitorimit të kryer nga ne, dhe të paraqitura më poshtë, nuk marrin parasysh këtë ulje në koston totale të shpenzimeve të partive politike për reklamat televizive Raporti i Gjetjeve ______ ______ Lupa Zgjedhore – Monitroimi i Shpenzimeve te Fushates Zgjedhore 2013 lupazgjedhore2013.org mjaft.org
 19. 19. 19     Metodologjia e Monitorimit Monitorimi i Reklamave Televizive të Subjekteve Politike u krye nga kompania private IDRA Media. Periudha Kohore e Monitorimit: 24 Maj 2013 – 23 Qershor 2013 Kanalet Televizive të Monitoruara: Top Channel, Klan, Vizion +, TVSH, News 24, Albanian Screen, Ora News, ABC News, Top News (platforma Digitalb), dhe A1 Report Përshrkim i treguesve të monitoruar: – – – – Numri i Spoteve: Totali i llojit te spoteve reklamuese te transmetuara ne televizionet e monitoruara për secilin nga subjektet politike Numri i Shfaqjeve: Totali i shfaqjeve për të gjithë spotet reklamuese të transmetuara në televizionet e monitoruara për secilin nga subjektet politike Koha ne Total (Orë): Totali i kohës së transmetimit e zënë nga shfaqja e spoteve reklamuese të transmetuara në televizionet e monitoruara për secilin nga subjektet politike. Kosto në Total (Lekë): Vlera e përllogaritur në lekë e shpenzimeve të secilit subjekt politik për transmetimin e spoteve reklamuese në televizionet e monitoruara. Përllogaritja e këtyre kostove është bërë në bazë të kohës totale të shpenzuar për transmetimin e spoteve reklamuese dhe çmimit mesatar për njësi kohe që secili nga televizionet e monitoruara ofron në treg. Raporti i Gjetjeve ______ ______ Lupa Zgjedhore – Monitroimi i Shpenzimeve te Fushates Zgjedhore 2013 lupazgjedhore2013.org mjaft.org
 20. 20. 20 Koalicionet Zgjedhore - Sipas Nr. të Spoteve • Te grupuar sipas koalicioneve zgjedhore indikatoret e monitorimit te reklamave politike ne televizione jane si me poshte Numri i Spoteve 60 53 50 40 • Aleanca per Punesim Mireqenie dhe Integrim ze vendin e pare per sa i perket numrit te spoteve te transmetuara, me 53 spote. Me pas vijne Aleanca per Shqiperine Evropiane me 33 spote, AK me 4 spote. 33 30 20 10 4 2 4 3 1 1 A. Malaj LDP 0 AShE (PS+LSI+) APMI (PD+) AK FRD D. Prifti Raporti i Gjetjeve ______ ______ Lupa Zgjedhore – Monitroimi i Shpenzimeve te Fushates Zgjedhore 2013 GOV lupazgjedhore2013.org mjaft.org
 21. 21. 21 Koalicionet Zgjedhore - Sipas Nr. të Shfaqjeve • Per sa i perket numrit total te shfaqjeve per te gjithe spotet e koalicioneve zgjedhore, ne vendin e pare renditet ASHE me 5763 shfaqje totale, e ndjekur nga APMI me 4362 shfaqje, dhe AK me 139 shfaqje. Nr. i Shfaqjeve 7000 6000 5763 5000 4362 4000 3000 2000 1000 465 139 119 36 8 10 AK FRD D. Prifti A. Malaj LDP 0 AShE (PS+LSI+) APMI (PD+) Raporti i Gjetjeve ______ ______ Lupa Zgjedhore – Monitroimi i Shpenzimeve te Fushates Zgjedhore 2013 GOV lupazgjedhore2013.org mjaft.org
 22. 22. 22 Koalicionet Zgjedhore – Sipas Totalit të Kohës së Transmetimit • ASHE gjithashtu kryeson dhe totalin e kohes se transmetimit per spotet televiziveme 56.75 ore transmetimi , thuajse 2 ore me shume se APMI (54.6 ore). • Partite e tjera pjesemarrese ne zgjedhje kane diferenca shume te medha ne krahasime me dy koalicionet e kryesore, sic tregohet dhe ne grafikun ne te djathte. Koha ne Total (Ore) 60 56.75 54.60 50 40 30 20 10 5.18 1.73 0.88 0.36 0.09 0.09 AK FRD D. Prifti A. Malaj LDP 0 AShE (PS+LSI+) APMI (PD+) Raporti i Gjetjeve ______ ______ Lupa Zgjedhore – Monitroimi i Shpenzimeve te Fushates Zgjedhore 2013 GOV lupazgjedhore2013.org mjaft.org
 23. 23. 23 Koalicionet Zgjedhore – Sipas Totalit të Kostove • Ne lidhje me shpenzimet totale te subjekteve zgjedhore te grupuara sipas koalicioneve, ASHE ze vendin e pare me thuajse 248,318,000 leke e ndjekur nga API me 235,880,000 dhe AK me 6,996,594. • Subjekti me shpenzimet me te ulta ne kete kategori eshte Lidhja per Drejtesi dhe Progres, e cila kandidonte jashte koalicioneve kryesore ne zgjedhje, me rreth 293,000 leke shpenzime per transmetimin e spoteve televizive Kosto ne Total (Leke) 300,000,000 250,000,000 248,318,225 235,880,921 200,000,000 150,000,000 100,000,000 50,000,000 6,996,594 2,812,003 1,045,000 17,176,187 296,371 293,392 A. Malaj LDP 0 AShE (PS+LSI+) APMI (PD+) AK FRD D. Prifti Raporti i Gjetjeve ______ ______ Lupa Zgjedhore – Monitroimi i Shpenzimeve te Fushates Zgjedhore 2013 GOV lupazgjedhore2013.org mjaft.org
 24. 24. 24 Subjektet Politike - Sipas Nr. të Shfaqjeve Numri i Shfaqjeve 3000 2500 2398 2014 2000 1827 1578 1500 1214 1000 500 481 463 268 139 103 119 88 49 36 27 47 12 8 10 5 10 4 2 0 Raporti i Gjetjeve ______ ______ Lupa Zgjedhore – Monitroimi i Shpenzimeve te Fushates Zgjedhore 2013 lupazgjedhore2013.org mjaft.org
 25. 25. Subjektet Politike - Sipas Totalit të Kohës së Transmetimit 25 Koha ne Total (Ore) 40 35 33.66 30 25 21.47 20 16.78 15 15.96 14.8 10 5 5.15 4.01 1.85 1.73 1.14 0.88 0.6 0.42 0.36 0.26 0.14 0.1 0.09 0.09 0.08 0.06 0.01 0.03 0 Raporti i Gjetjeve ______ ______ Lupa Zgjedhore – Monitroimi i Shpenzimeve te Fushates Zgjedhore 2013 lupazgjedhore2013.org mjaft.org
 26. 26. Subjektet Politike – Sipas Totalit të Kostove • Partia Demokratike gjithashtu ka vleren me te larte te shpenzimeve per reklamat politike me rreth 149,000,000 leke e ndjekur nga spotet publicitare te prodhuara ne emer te ASHE (99,992,000 leke), PS (80,431,000 leke), dhe LSI me (61,851,000 leke) Kosto Totale (,000 Leke) Mije Leke 26 160000 149,008 140000 120000 99,992 100000 80,431 80000 66,051 61,851 60000 40000 20000 0 17,087 14,474 6,997 3,501 2,773 2,292 1,045 2,812 1,575 968 306 401 296 293 268 242 67 89 Raporti i Gjetjeve ______ ______ Lupa Zgjedhore – Monitroimi i Shpenzimeve te Fushates Zgjedhore 2013 lupazgjedhore2013.org mjaft.org
 27. 27. 27 Monitorimi i Materialeve të Tjera Promocionale Raporti i Gjetjeve ______ ______ Lupa Zgjedhore – Monitroimi i Shpenzimeve te Fushates Zgjedhore 2013 lupazgjedhore2013.org mjaft.org
 28. 28. 28    Metodologjia e Monitorimit Ky komponent i monitorimit te shpenzimeve te Fushates Zgjedhore 2013, eshte fokusuar në përllogaritjen e shpenzimeve që secila prej 8 partive të monitoruara ka bërë duke ngritur zyra elektorale dhe vendosur mesazhe promocionale vizive në të gjithë Shqipërinë. Edhe ky komponent është realizuar nga nje grup prej 36 monitoruesish të koordinuar nga Levizja Mjaft, te cilet kane qene te ndare ne grupe dhe kane vepruar në secilin qark të vendit. Per kete komponent monitoruesit kanë raportuar mbi numrin e: – – – – Zyre Elektorale – Ambiente te ndryshme te marra me qira për tu shfrytëzuar nga partitë politike për një periudhe kohore te caktuar. Është përllogaritur vlera e qirasë duke marre parasysh çmimet e tregut për zonën specifike. Gjithashtu janë përllogaritur kostot e materialeve plotësuese për secilën zyrë elektorale (p.sh. Kompjuterë, postera, baner adeziv, etj.) në përputhje me çmimet mesatare të tregut. Flamuj – Monitoruesit në terren me ane të një aparati fotografik kanë fotografuar te gjithë flamujt ne zonën që u është caktuar dhe më pas është përllogaritur kosto e përgjithshme në bazë të çmimeve mesatare të tregut. Billboard – Një reklame e madhe e cila evidentohet më së tepërmi në zona me hapësirë të madhe dhe përgjatë rrugëve nacionale. Edhe në këtë rast monitoruesit e terrenit kanë fotografuar gjithë billbordet në zonën e caktuar dhe më pas është bërë përllogaritja e kostove në bazë të çmimeve të tregut. City Light – Reklame me përmase standard që ndodhet me zakonisht ne anët e trotuareve dhe është e pajisur me xham, kornizë metalike, dhe ndriçim. Edhe në këtë rast monitoruesit e terrenit kanë fotografuar gjithë “city light” në zonën e caktuar dhe më pas është bërë përllogaritja e kostove në bazë të çmimeve të tregut. Në këtë rast përveç kostos së qirasë për të përdorur nje city light, përllogaritet dhe çmimi për printimin e pamjes promocionale. Raporti i Gjetjeve ______ ______ Lupa Zgjedhore – Monitroimi i Shpenzimeve te Fushates Zgjedhore 2013 lupazgjedhore2013.org mjaft.org
 29. 29. 29 Metodologjia e Monitorimit – – – – – –  Reklame Muri – Reklamë e madhe qe gjendet e vendosur në krah ose sipër godinave të ndryshme. Edhe në këtë rast monitoruesit e terrenit kanë fotografuar gjithë objektet e tilla në zonën e caktuar dhe më pas është bërë përllogaritja e kostove në bazë të çmimeve të tregut. Makina Reklamuese – Makina të ndryshme te veshura që janë veshur me imazhe promocionale. Këto mjete janë identifikuar nga vëzhguesit dhe më pas është bërë përllogaritja e kostove në bazë të çmimeve të tregut.. Baner i gjate – Reklame e gjate sa gjerësia rrugës e kapur ne shtyllat në anë të rrugës. Edhe në këtë rast monitoruesit e terrenit kanë fotografuar gjithë objektet e tilla në zonën e caktuar dhe më pas është bërë përllogaritja e kostove në bazë të çmimeve të tregut Baner Shtylle – Baner ne kapura ne shtylle ne formen e nje flete me nje permase standarte per te reklamuar nje parti te caktuar. Edhe në këtë rast monitoruesit e terrenit kanë fotografuar gjithë objektet e tilla në zonën e caktuar dhe më pas është bërë përllogaritja e kostove në bazë të çmimeve të tregut Reklame Shtylle – Reklame ne formën e nje baneri të kufizuara me nje kornizë metalike. Edhe në këtë rast monitoruesit e terrenit kanë fotografuar gjithë objektet e tilla në zonën e caktuar dhe më pas është bërë përllogaritja e kostove në bazë të çmimeve të tregut Poster – Monitoruesit në terren kanë bërë identifikimin e gjithë posterave të vendosur në zonën e caktuar dhe më pas është bërë përllogaritja e çmimit në bazë të çmimeve mesatare të tregut. Shenim: Perllogaritjet e bera nuk marrin parasysh negociatat dypaleshe dhe zbritjet ne cmim qe partite politike mund te kene kryer me prodhuesit e materialeve promocionale apo kompanite qe zoterojne objektet reklamuese. Raporti i Gjetjeve ______ ______ Lupa Zgjedhore – Monitroimi i Shpenzimeve te Fushates Zgjedhore 2013 lupazgjedhore2013.org mjaft.org
 30. 30. Shpenzimet per Materialet Promocionale – Sipas Subjekteve Politike • Për sa i përket shpenzimeve për materialet promocionale, Partia Demokratike renditet e para me vlerën më të lartë të shpenzimeve; rreth 86.2 milionë lekë. • Në vend të dytë renditet Partia Socialiste (55 milionë lekë), e ndjekur nga LSI (21.5 milionë lekë) dhe PDIU (12.6 milionë lekë). • Në tre vendet e fundit, me vlerën më të vogël të shpenzimeve, renditen PR (6.8 milionë lekë), AK (2.8 milionë lekë) dhe PBDNJ (0.5 milionë lekë). Mije 30 100,000 Shpenzimet per Materialet Promocionale 86,228 (,000 Leke) 90,000 80,000 70,000 60,000 55,097 50,000 40,000 30,000 21,518 20,000 12,573 8,754 10,000 6,801 2,870 519 0 PS PD LSI AK PR Raporti i Gjetjeve PDIU ______ ______ Lupa Zgjedhore – Monitroimi i Shpenzimeve te Fushates Zgjedhore 2013 FRD PBDNJ lupazgjedhore2013.org mjaft.org
 31. 31. 31 Partia Demokratike – Totali i Përgjitshëm • Partia Demokratike ka prodhuar dhe shpërndarë/vendosur rreth 10 lloje produktesh promocionale gjatë fushatës zgjedhore. • Për sa i përket numrit të prodhuar të produkteve, në tre vendet e para renditen flamujt (rreth 17,860 copë), posterat (rreth 10,160 copë), dhe banerat e gjatë (rreth 3,334 copë) • Për sa i përket kostove, në tre vendet e para renditen banerat e gjatë (rreth 29.1 milionë lekë), billbordet (rreth 25 milionë lekë), dhe zyrat elektorale (12.2 milionë lekë). Numer Produktesh Promocionale 17,861 20000 15000 10,164 10000 5000 305 278 3,334 208 29 24 1,482 1,532 0 Kosto e Produkteve Promocionale 30,000,000 25,000,000 20,000,000 15,000,000 10,000,000 5,000,000 0 28,165,632 24,941,680 13,178,880 12,391,690 1,754,634 369,600 951,244 Raporti i Gjetjeve 2,954,818 ______ ______ Lupa Zgjedhore – Monitroimi i Shpenzimeve te Fushates Zgjedhore 2013 1,043,328 476,688 lupazgjedhore2013.org mjaft.org
 32. 32. 32 Partia Republikane – Totali i Pergjithshem • Partia Republikane ka prodhuar dhe shpërndarë/vendosur rreth 10 lloje produktesh promocionale gjatë fushatës zgjedhore. • Për sa i përket numrit të prodhuar të produkteve, në tre vendet e para renditen posterat (319 copë), flamujt (311 copë), dhe banerat e gjatë (91 copë) • Për sa i përket kostove, në tre vendet e para renditen billbordet (rreth 4.1 milionë lekë), city lights (rreth 1.3 milionë lekë), dhe zyrat elektorale (rreth 0.73 milionë lekë). Numer Produktesh Promocionale 350 300 250 200 150 100 50 0 319 311 53 19 91 20 8 3 5 3 Kosto e Produkteve Promocionale 5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 0 4,082,411 1,267,200 731,456 35,720 31,680 168,960 9,856 2,112 Raporti i Gjetjeve ______ ______ Lupa Zgjedhore – Monitroimi i Shpenzimeve te Fushates Zgjedhore 2013 411,136 60,544 lupazgjedhore2013.org mjaft.org
 33. 33. 33 Partia Drejtësi Integrim dhe Unitet – Totali i Pergjithshem • Partia Drejtësi Integrim dhe Unitet ka prodhuar dhe shpërndarë/vendosur rreth 8 lloje produktesh promocionale gjatë fushatës zgjedhore. • • Për sa i përket numrit të prodhuar të produkteve, në tre vendet e para renditen posterat (1,793 copë), flamujt (1,091 copë), dhe banerat e gjatë (158 copë) • Për sa i përket kostove, në tre vendet e para renditen billbordet (rreth 4 milionë lekë), makinat reklamuese (rreth 3.4 milionë lekë), dhe zyrat elektorale (rreth 2.9 milionë lekë). Numer Produktesh Promocionale 1,793 2000 1500 1,091 1000 500 70 49 11 Billboard City Light 158 8 18 0 Zyra Elektorale Flamuj Makina Baner i gjate reklamuese Reklame shtylle Poster 35,481 57,728 Reklame shtylle Poster Kosto e Produkteve Promocionale 5,000,000 4,000,000 3,000,000 4,007,055 3,370,752 2,977,920 2,000,000 1,334,784 696,960 1,000,000 92,491 0 Zyra Elektorale Flamuj Billboard City Light Makina reklamuese Raporti i Gjetjeve ______ ______ Lupa Zgjedhore – Monitroimi i Shpenzimeve te Fushates Zgjedhore 2013 Baner i gjate lupazgjedhore2013.org mjaft.org
 34. 34. 34 • • • Partia Socialiste – Totali i Përgjitshëm Partia Socialiste ka prodhuar dhe shpërndarë/vendosur rreth 10 lloje produktesh promocionale gjatë fushatës zgjedhore. Për sa i përket numrit të prodhuar të produkteve, në tre vendet e para renditen flamujt (14,166 copë), posterat (8,483 copë), dhe banerat e gjatë (1,085 copë) Për sa i përket kostove, në tre vendet e para renditen city lights (rreth 16.4 milionë lekë), billbordet (rreth 16.1 milionë lekë), dhe banerat e gjatë (rreth 8.8 milionë lekë). Numer Produktesh Promocionale 14,166 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 8,483 219 206 259 20 1,085 9 485 469 Kosto e Produkteve Promocionale 20,000,000 16,120,304 16,410,240 15,000,000 10,000,000 5,000,000 9,505,896 8,828,864 1,394,912 608,509 595,584 332,288 924,460 376,305 0 Raporti i Gjetjeve ______ ______ Lupa Zgjedhore – Monitroimi i Shpenzimeve te Fushates Zgjedhore 2013 lupazgjedhore2013.org mjaft.org
 35. 35. 35 Lëvizja Socialiste për Integrim – Totali i Përgjithshëm • Lëvizja Socialiste për Integrim ka prodhuar dhe shpërndarë/vendosur rreth 10 lloje produktesh promocionale gjatë fushatës zgjedhore. Numer Produktesh Promocionale 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 7,144 5,349 142 • Për sa i përket numrit të prodhuar të produkteve, në tre vendet e para renditen flamujt (7,144 copë), posterat (5,349 copë), dhe banerat e gjatë (383 copë) • Për sa i përket kostove, në tre vendet e para renditen zyrat elektorale (rreth 6.6 milionë lekë), billbordet (rreth 5.8 milionë lekë), dhe city lights (rreth 4.6 milionë lekë). 72 44 8 383 5 86 70 Kosto e Produkteve Promocionale 7,000,000 6,000,000 5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 0 6,557,445 5,887,791 4,561,920 3,218,688 701,653 84,480 105,600 Raporti i Gjetjeve 181,350 ______ ______ Lupa Zgjedhore – Monitroimi i Shpenzimeve te Fushates Zgjedhore 2013 47,168 172,192 lupazgjedhore2013.org mjaft.org
 36. 36. 36 Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut – Totali i Përgjithshëm • Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut ka prodhuar dhe shpërndarë/vendosur rreth 7 lloje produktesh promocionale gjatë fushatës zgjedhore. Numer Produktesh Promocionale 250 215 200 150 100 47 50 • Për sa i përket numrit të prodhuar të produkteve, në tre vendet e para renditen posterat (215 copë), flamujt (47 copë), dhe banerat e gjatë (10 copë) • Për sa i përket kostove, në tre vendet e para renditen billbordet (rreth 245,000 lekë), zyrat elektorale (rreth 138,000 lekë), dhe city lights (63,000 lekë). 3 3 1 2 10 Billboard City Light Reklame muri Baner i gjate 0 Zyra Elektorale Flamuj Poster Kosto e Produkteve Promocionale 300,000 245,329 250,000 200,000 150,000 137,984 100,000 63,360 50,000 21,120 4,632 33,792 12,672 0 Zyra Elektorale Flamuj Billboard City Light Raporti i Gjetjeve ______ ______ Lupa Zgjedhore – Monitroimi i Shpenzimeve te Fushates Zgjedhore 2013 Reklame Baner i gjate muri Poster lupazgjedhore2013.org mjaft.org
 37. 37. 37 Aleanca Kuq e Zi – Totali i Përgjithshëm • Aleanca Kuq e Zi ka prodhuar dhe shpërndarë/vendosur rreth 10 lloje produktesh promocionale gjatë fushatës zgjedhore. • Për sa i përket numrit të prodhuar të produkteve, në tre vendet e para renditen posterat (2,959 copë), flamujt (653 copë), dhe banerat e gjatë (428 copë) • Për sa i përket kostove, në tre vendet e para renditen zyrat elektorale (rreth 909,600 lekë), flamujt (rreth 635,000 lekë), dhe makinat elektorale (486,000 lekë). Numer Produktesh Promocionale 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2,959 653 18 1 3 1 428 9 22 15 Kosto e Produkteve Promocionale 1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000 0 909,568 635,360 486,604 431,552 81,776 190,080 10,560 Raporti i Gjetjeve 43,366 ______ ______ Lupa Zgjedhore – Monitroimi i Shpenzimeve te Fushates Zgjedhore 2013 10,560 70,400 lupazgjedhore2013.org mjaft.org
 38. 38. 38 Fryma e Re Demokratike – Totali i Përgjithshëm • Fryma e Re Demokratike ka prodhuar dhe shpërndarë/vendosur rreth 10 lloje produktesh promocionale gjatë fushatës zgjedhore. • Për sa i përket numrit të prodhuar të produkteve, në tre vendet e para renditen posterat (2,644 copë), flamujt (669 copë), dhe banerat e gjatë (123 copë) • Për sa i përket kostove, në tre vendet e para renditen billbordet (rreth 3.2 milionë lekë), zyrat elektorale (rreth 2,1 milionë lekë), dhe makinat elektorale (rreth 1.2 milionë lekë). Numer Produktesh Promocionale 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2,644 669 46 7 5 5 123 6 47 17 Kosto e Produkteve Promocionale 3,500,000 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 0 3,178,954 2,119,040 1,523,174 1,250,304 127,776 316,800 52,800 Raporti i Gjetjeve 35,481 ______ ______ Lupa Zgjedhore – Monitroimi i Shpenzimeve te Fushates Zgjedhore 2013 32,384 116,864 lupazgjedhore2013.org mjaft.org
 39. 39. 39 Monitorimi i Eventeve Publike Raporti i Gjetjeve ______ ______ Lupa Zgjedhore – Monitroimi i Shpenzimeve te Fushates Zgjedhore 2013 lupazgjedhore2013.org mjaft.org
 40. 40. 40 Metodologjia e Monitorimit  Komponenti i fundit i monitorimit të shpenzimeve të partive politike gjatë fushatës elektorale ka qene monitorimi i eventeve publike të mbajtura nga 8 partitë kryesore.  Ky komponent u realizua nga ekip prej 36 monitoruesish në terren të ndarë në 12 skuadra ; nga 1 skuadër për secilin qark.  Këto ekipe monitorimi kanë ndjekur gjithë aktivitet publike, si koncerte, takime, konventa etj. të kryera nga subjektet kryesore politike në secilin qark të vendit.  Në bazë të raportimeve të marra nga monitoruesit e terrenit është kryer dhe përllogaritja e kostove për secilin prej eventeve të monitoruara, duke u bazuar në çmimin mesatar të tregut për secilin nga shërbimet, produktet, dhe mjetet e përdorura në realizimin e eventeve. Raporti i Gjetjeve ______ ______ Lupa Zgjedhore – Monitroimi i Shpenzimeve te Fushates Zgjedhore 2013 lupazgjedhore2013.org mjaft.org
 41. 41. Shpenzimet per Eventet Publike – Sipas Subjekteve Politike • Të marra në total, duket se Partia Demokratike ka kryer shpenzimet më të shumta për sa i përket eventeve publike. Kështu kjo parti ka shpenzuar rreth 425 milionë lekë për organizimin e eventeve elektorale. • Në vend të dytë renditet Partia Socialiste me rreth 205 milionë lekë, dhe pas saj vjen Lëvizja Socialiste për integrim me rreth 12 milionë lekë shpenzime. • Në vend të fundit për këtë kategori shpenzimesh renditet Aleanca Kuq e Zi me vetëm 422,000 lekë shpenzime për evente publike gjatë fushatës elektorale. Shpenzimi per Evente Publike (,000 Leke) Thousands 41 450,000 425,638 400,000 350,000 300,000 250,000 205,005 200,000 150,000 100,000 50,000 12,038 422 8,659 6,899 845 4,858 AK PR PDIU PBDNJ FRD 0 PS PD LSI Raporti i Gjetjeve ______ ______ Lupa Zgjedhore – Monitroimi i Shpenzimeve te Fushates Zgjedhore 2013 lupazgjedhore2013.org mjaft.org
 42. 42. 42 Partia Demokratike – Shpenzimet per Eventet Publike • Partia Demokratike ka kryer 3 lloje eventesh publike gjatë fushatës zgjedhore: Koncerte, Takime elektorale, dhe Konventa. • Numrin më të lartë ndër këto evente e zënë takimet me rreth 91 aktivitete të kryera. • Ndërkohë që koston më të lartë e kanë Koncertet e zhvilluara; rreth 419 milionë lekë. Numri Total i Eventeve 100 91 85 80 60 40 20 1 0 Koncerte Takime Konventa Kosto Totale e Eventeve (Leke) 500,000,000 418,880,000 400,000,000 300,000,000 200,000,000 100,000,000 6,406,400 352,000 Takime Konventa 0 Koncerte Raporti i Gjetjeve ______ ______ Lupa Zgjedhore – Monitroimi i Shpenzimeve te Fushates Zgjedhore 2013 lupazgjedhore2013.org mjaft.org
 43. 43. 43 Partia Republikane - Shpenzimet per Eventet Publike • Partia Republikane ka kryer 2 lloj eventesh publike gjatë fushatës zgjedhore: Koncerte dhe Takime. • Numrin më të lartë ndër këto evente e zënë koncertet me rreth 21 aktivitete të kryera. • Ndërkohë që koston më të lartë gjithashtu e zene koncertet e zhvilluara; rreth 7.4 milionë lekë. Numri Total i Eventeve 22 21 21 20 19 18 18 17 16 Koncerte Takime Kosto Totale e Eventeve (Leke) 8,000,000 7,000,000 6,000,000 5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 0 7,392,000 1,267,200 Koncerte Raporti i Gjetjeve ______ ______ Lupa Zgjedhore – Monitroimi i Shpenzimeve te Fushates Zgjedhore 2013 Takime lupazgjedhore2013.org mjaft.org
 44. 44. 44 Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet: Shpenzimet per Eventet Publike • Partia Drejtësi Integrim dhe Unitet ka kryer 2 lloj eventesh publike gjatë fushatës zgjedhore: Koncerte dhe Takime. • Numrin më të lartë ndër këto evente e zënë koncertet me rreth 18 aktivitete të kryera. • Ndërkohë që koston më të lartë gjithashtu e zënë koncertet e zhvilluara; rreth 6.3 milionë lekë. Numri Total i Eventeve 20 18 15 10 8 5 0 Koncerte Takime Kosto Totale e Eventeve (Leke) 7,000,000 6,336,000 6,000,000 5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 563,200 1,000,000 0 Koncerte Raporti i Gjetjeve ______ ______ Lupa Zgjedhore – Monitroimi i Shpenzimeve te Fushates Zgjedhore 2013 Takime lupazgjedhore2013.org mjaft.org
 45. 45. 45 Partia Socialiste – Shpenzimet per Eventet Publike • Partia Socialiste ka kryer 2 lloj eventesh publike gjatë fushatës zgjedhore: Koncerte dhe Takime. • Numrin më të lartë ndër këto evente e zënë takimet elektorale me rreth 112 aktivitete të kryera. • Ndërkohë që koston më të lartë e zënë koncertet e zhvilluara; rreth 197 milionë lekë. Numri Total i Eventeve 112 120 100 80 56 60 40 20 0 Koncerte Takime Kosto Totale e Eventeve (Leke) 250,000,000 200,000,000 197,120,000 150,000,000 100,000,000 50,000,000 7,884,800 0 Koncerte Raporti i Gjetjeve ______ ______ Lupa Zgjedhore – Monitroimi i Shpenzimeve te Fushates Zgjedhore 2013 Takime lupazgjedhore2013.org mjaft.org
 46. 46. 46 Lëvizja Socialiste për Integrim – Shpenzimet per Eventet Publike • Lëvizja Socialiste për Integrim ka kryer 3 lloj eventesh publike gjatë fushatës zgjedhore: Koncerte, Takime dhe Konventa • Numrin më të lartë ndër këto evente e zënë takimet elektorale me rreth 31 aktivitete të kryera. • Ndërkohë që koston më të lartë e zënë koncertet e zhvilluara; rreth 9.5 milionë lekë. Numri Total i Eventeve 35 31 27 30 25 20 15 10 5 1 0 Koncerte Takime Konventa Kosto Totale e Eventeve (Leke) 10,000,000 9,504,000 8,000,000 6,000,000 4,000,000 2,182,400 2,000,000 352,000 0 Koncerte Takime Raporti i Gjetjeve ______ ______ Lupa Zgjedhore – Monitroimi i Shpenzimeve te Fushates Zgjedhore 2013 Konventa lupazgjedhore2013.org mjaft.org
 47. 47. 47 Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut: Shpenzimet per Eventet Publike • Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut ka kryer 2 lloj eventesh publike gjatë fushatës zgjedhore: Koncerte dhe Takime • Për të dy këto evente ka pasur të njëjtin numër organizimi; 2 takime dhe 2 koncerte. • Ndërkohë që koston më të lartë e zënë koncertet e zhvilluara; rreth 704,000 lekë. Numri Total i Eventeve 2.5 2 2 Koncerte Takime 2 1.5 1 0.5 0 Kosto Totale e Eventeve (Leke) 800,000 700,000 600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 0 704,000 140,800 Koncerte Raporti i Gjetjeve ______ ______ Lupa Zgjedhore – Monitroimi i Shpenzimeve te Fushates Zgjedhore 2013 Takime lupazgjedhore2013.org mjaft.org
 48. 48. 48 Aleanca Kuq e Zi - Shpenzimet per Eventet Publike • Aleanca Kuq e Zi ka kryer 2 lloj eventesh publike gjatë fushatës zgjedhore: takim dhe konventë • Për të dy këto evente ka pasur të njëjtin numër organizimi; 1 takim dhe 1 konventë. • Ndërkohë që koston më të lartë e zë konventa; rreth 352,000 lekë. Numri Total i Eventeve 1.2 1 1 Takime Kongrese 1 0.8 0.6 0.4 0.2 0 Kosto Totale e Eventeve (Leke) 400,000 350,000 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0 352,000 70,400 Takime Raporti i Gjetjeve ______ ______ Lupa Zgjedhore – Monitroimi i Shpenzimeve te Fushates Zgjedhore 2013 Kongrese lupazgjedhore2013.org mjaft.org
 49. 49. 49 Fryma e Re Demokratike - Shpenzimet per Eventet Publike • Fryma e Re Demokratike ka kryer 2 lloj eventesh publike gjatë fushatës zgjedhore: takime dhe koncerte • Numrin më të lartë për këto evente e zënë takimet me 19 aktivitete të zhvilluara. • Ndërkohë që koston më të lartë e zënë koncertet e zhvilluara; rreth 3.5 milionë lekë. Numri Total i Eventeve 19 20 15 10 10 5 0 Koncerte Takime Kosto Totale e Eventeve (Leke) 4,000,000 3,500,000 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 0 3,520,000 1,337,600 Koncerte Raporti i Gjetjeve ______ ______ Lupa Zgjedhore – Monitroimi i Shpenzimeve te Fushates Zgjedhore 2013 Takime lupazgjedhore2013.org mjaft.org

×