Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
VËRTETMATËSI
Bashkia Tiranë
Raporti mbi performancën e Bashkisë
Tiranë
13 Mars 2015
Kategoritë
Në total 85 premtime të ndara:
• Mjedisi – 4 premtime
• Zhvillimi Ekonomik Lokal – 20 premtime
• Turizmi Kultur...
Realizimi në total
• Premtime të realizuara – 15
• Premtime pjesërisht të realizuara – 6
• Premtime të parealizuara – 60
•...
Mjedisi
• Premtime të realizuara – 1
• Premtime pjesërisht të realizuara – 0
• Premtime të parealizuara – 3
• Premtime të ...
Mjedisi
• Qytetarët e Tiranës do të jetojnë në një prej qyteteve më të
pastra në Europë - i parealizuar.
• Mbetjet në të g...
Zhvillimi Ekonomik Lokal
• Premtime të realizuara – 6
• Premtime pjesërisht të realizuara – 3
• Premtime të parealizuara –...
Zhvillimi Ekonomik Lokal
• Në dy vitet e para do të mundësojë krijimin e 30 mijë vendeve të reja të
punës – i pamatshëm.
•...
Turizmi Kultura Sporti
• Premtime të realizuara – 4
• Premtime pjesërisht të realizuara – 1
• Premtime të parealizuara – 3...
Turizmi Kultura Sporti
• Do të hapet zyra e turizmit për qytetin e Tiranës - i realizuar.
• Do të investohet në ndërtimin ...
Kujdesi Social
• Premtime të realizuara – 2
• Premtime pjesërisht të realizuara – 1
• Premtime të parealizuara – 8
• Premt...
Kujdesi Social
• Do të mundësohet një mjedis i shëndetshëm - i pamatshëm.
• Do të shumëfishohen qendrat e kujdesit parësor...
Arsimi
• Premtime të realizuara – 0
• Premtime pjesërisht të realizuara – 1
• Premtime të parealizuara – 11
• Premtime të ...
Arsimi
• Do të eliminohet mësimi me dy turne - i parealizuar.
• Fëmijët e Tiranës të shkollohen në kushte të mira, me klas...
Infrastruktura
• Premtime të realizuara – 2
• Premtime pjesërisht të realizuara – 0
• Premtime të parealizuara – 25
• Prem...
Infrastruktura
• Do të ndërtohet Parku tjetër i Madh i Tiranës - i parealizuar.
• Do të ndërtohet Korridori Rekreativ i Lu...
Faleminderit
www.vertetematesi.info
www.facebook.com/vertetematesi
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Raporti mbi performancën e Bashkisë së Tiranës për periudhën Qershor 2011 – Mars 2015

401 views

Published on

Raporti mbi performancën e Bashkisë së Tiranës për periudhën Qershor 2011 – Mars 2015

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Raporti mbi performancën e Bashkisë së Tiranës për periudhën Qershor 2011 – Mars 2015

 1. 1. VËRTETMATËSI Bashkia Tiranë Raporti mbi performancën e Bashkisë Tiranë 13 Mars 2015
 2. 2. Kategoritë Në total 85 premtime të ndara: • Mjedisi – 4 premtime • Zhvillimi Ekonomik Lokal – 20 premtime • Turizmi Kultura Sporti – 9 premtime • Kujdesi Social – 12 premtime • Arsimi – 12 premtime • Infrastruktura – 28 premtime
 3. 3. Realizimi në total • Premtime të realizuara – 15 • Premtime pjesërisht të realizuara – 6 • Premtime të parealizuara – 60 • Premtime të pamatshme – 4
 4. 4. Mjedisi • Premtime të realizuara – 1 • Premtime pjesërisht të realizuara – 0 • Premtime të parealizuara – 3 • Premtime të pamatshme – 0
 5. 5. Mjedisi • Qytetarët e Tiranës do të jetojnë në një prej qyteteve më të pastra në Europë - i parealizuar. • Mbetjet në të gjitha zonat e qytetit, do të vendosen kontenierë të mëdhenj e të vegjël, dhe do të zbrazen dy herë në ditë - i realizuar. • Do të ketë teknika të grumbullimit të diferencuar të mbetjeve - i parealizuar. • Ujërat e zeza nuk do të derdhen më në Lumin e Tiranës - i parealizuar.
 6. 6. Zhvillimi Ekonomik Lokal • Premtime të realizuara – 6 • Premtime pjesërisht të realizuara – 3 • Premtime të parealizuara – 10 • Premtime të pamatshme – 1
 7. 7. Zhvillimi Ekonomik Lokal • Në dy vitet e para do të mundësojë krijimin e 30 mijë vendeve të reja të punës – i pamatshëm. • Bizneset do të lirohen nga pesha e 60 taksave e tarifave vendore dhe do të përfitojnë uljen 2-5 herë më shumë të normës së taksave/tarifave që mbesin - pjesërisht i realizuar. • Krijim i një sistemi bashkiak të informacionit mbi tregun e punës, për lehtësim të kontakteve mes punëdhënësve dhe punëmarrësve - i parealizuar. • Do të rriten me të paktën 2,5 herë të ardhurat e Bashkisë - i parealizuar. • Do të krijohet Agjencia Bashkiake e Mbrojtjes së Konsumatorit - i realizuar.
 8. 8. Turizmi Kultura Sporti • Premtime të realizuara – 4 • Premtime pjesërisht të realizuara – 1 • Premtime të parealizuara – 3 • Premtime të pamatshme – 1
 9. 9. Turizmi Kultura Sporti • Do të hapet zyra e turizmit për qytetin e Tiranës - i realizuar. • Do të investohet në ndërtimin e një qendre Multifunksionale Sportive Publike e cila do të jetë moderne - i parealizuar. • Do të rikthehen të gjitha ambientet sportive - i pamatshëm • Do të ngrihen Galeria, Filarmonia dhe Muzeu i qytetit - pjesërisht i realizuar.
 10. 10. Kujdesi Social • Premtime të realizuara – 2 • Premtime pjesërisht të realizuara – 1 • Premtime të parealizuara – 8 • Premtime të pamatshme – 1
 11. 11. Kujdesi Social • Do të mundësohet një mjedis i shëndetshëm - i pamatshëm. • Do të shumëfishohen qendrat e kujdesit parësor veçanërisht në zonat ku ato mungojnë - i parealizuar. • Spitali i Sanatoriumit do të shndërrohet në një spital modern vetëm për qytetaret e Tiranës dhe njësive vendore fqinje - i parealizuar. • Do të ngrihet dhe zgjerohet rrjeti i qendrave sociale komunitare shumë-funksionale - i realizuar.
 12. 12. Arsimi • Premtime të realizuara – 0 • Premtime pjesërisht të realizuara – 1 • Premtime të parealizuara – 11 • Premtime të pamatshme – 0
 13. 13. Arsimi • Do të eliminohet mësimi me dy turne - i parealizuar. • Fëmijët e Tiranës të shkollohen në kushte të mira, me klasa me më pak se 30 nxënës - i parealizuar. • Do të ndërtohet një Bibliotekë Universitare Bashkiake, brenda vitit të parë - i parealizuar. • Do të aplikohet Karta Studentore Bashkiake, me të cilën ofrohet transport falas dhe tarifa të reduktuara për shërbimet - i parealizuar. • Do të ndërtohet një Kampus i ri Universitar për UT në hapësirën mes Fakultetit Ekonomik-Filiologjik - i parealizuar.
 14. 14. Infrastruktura • Premtime të realizuara – 2 • Premtime pjesërisht të realizuara – 0 • Premtime të parealizuara – 25 • Premtime të pamatshme – 1
 15. 15. Infrastruktura • Do të ndërtohet Parku tjetër i Madh i Tiranës - i parealizuar. • Do të ndërtohet Korridori Rekreativ i Lumit të Tiranës - i parealizuar. • Bashkia do të hartojë një Plan Bashkëkohor Rregullues - i realizuar. • Do të ndërtohet Unaza e Madhe - i parealizuar. • Do të ndërtohet një sistem i ri Tramvaji për kryeqytetin - i parealizuar. • Do të zhvendoset Stacioni i Trenit dhe do të ndërtohet aty stacioni inter- urban i automjeteve - i parealizuar. • Do të ndërtohen të paktën dy nënkalime për të lidhur dy zonat e banimit përgjatë segmentit rrugor nga “Zogu i Zi” deri tek Dogana - i parealizuar.
 16. 16. Faleminderit www.vertetematesi.info www.facebook.com/vertetematesi

×