Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
MONITORIMI I SHPENZIMEVE TE PARTIVEPOLITIKE GJATE FUSHATES ELEKTORALE 2013Ky projekt mbeshtetet nga Ambasada Holandeze neT...
Qellimi i Nismes• Promovimi I transparences mbi shpenzimet efushates elektorale.• Sigurimin e te dhenave te besueshme mbis...
Kategorite kryesore te cilatdo te monitorohen• Reklamat me pagese ne TV kryesore• Koncertet dhe takimet elektorale• Reklam...
Tabela 1a - Totali i spoteve sipassubjektit politik
Tabela 1b - Totali sa herë janë transmetuarspotet sipas subjektit politik
Tabela 2 - Totali në orë i transmetimittë spoteve sipas subjektit politik
Tabela 3 - Shpenzimet totale sipassubjektit politik
Tabela Permbledhese per periudhen 24 Maj-19QershorSubjekti politikNr. iSpoteveNr. iShfaqjeveKohatotale nesekondaKoha total...
Tabela Permbledhese per periudhen 24 Maj-19QershorSubjektipolitikNr. iSpoteveNr. iShfaqjeveKoha totalenesekondaKohatotale ...
PD - Totali i spoteve të PD sipastelevizioneve
PD - Totali në orë i transmetimit tëspoteve sipas televizionit
PD - Shpenzimet totale sipastelevizionit
PS - Totali i spoteve të sipastelevizioneve
PS - Totali në orë i transmetimit tëspoteve sipas televizionit
PS - Shpenzimet totale sipastelevizionit
LSI - Totali i spoteve të sipastelevizioneve
LSI - Totali në orë i transmetimit tëspoteve sipas televizionit
LSI - Shpenzimet totale sipas televizionit
AK - Totali i spoteve të sipastelevizioneve
AK - Totali në orë i transmetimit tëspoteve sipas televizionit
AK - Shpenzimet totale sipastelevizionit
FRD - Totali i spoteve sipas televizioneve
FRD - Totali në orë i transmetimit tëspoteve sipas televizionit
FRD - Shpenzimet totale sipas televizionit
FSHZH - Shpenzimet totale sipas televizionit
NR. I KONCERTEVE DHE TAKIMEVE ELEKTORALE24 Maj-19 QershorSubjekti Koncerte/Prezantime Takime Inagurime KongresPD 85 91 55 ...
PS-Totali i shpenzimeve per produkte elektoraleNr Kategorite Totali ne Leke1 Zyra Elektorale 8,843,8002 Flamuj 1,359,9603 ...
PD-Totali i shpenzimeve per produkte elektoraleNr Kategorite Totali ne Leke1 Zyra Elektorale 11.695.600,002 Flamuj 1.636.0...
PD-Totali i shpenzimeve per produkte elektoraleNr Kategorite Totali ne Leke1 Zyra Elektorale 11.695.600,002 Flamuj 1.636.0...
LSI-Totali i shpenzimeve per produkte elektoraleNr Kategorite Totali ne Leke1 Zyra Elektorale 6.405.840,002 Flamuj 683.158...
PDIU-Totali i shpenzimeve per produkte elektoraleNr Kategorite Totali ne Leke1 Zyra Elektorale 2.961.000,002 Flamuj 91.966...
FRD-Totali i shpenzimeve per produkte elektoraleNr Kategorite Totali ne Leke1 Zyra Elektorale 2.107.000,002 Flamuj 127.050...
AK-Totali i shpenzimeve per produkte elektoraleNr Kategorite Totali ne Leke1 Zyra Elektorale 904.400,002 Flamuj 631.750,00...
www.lupazgjedhore2013.org
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Monitorimi i shpenzimeve te partive politike gjate fushates elektorale 2013 raporti II - Levizja MJAFT

1,060 views

Published on

http://www.lupazgjedhore2013.org/deklarate-per-shtyp/
Nga monitorimet e kryera, rezulton se në periudhën (24 maj – 23 qershor), Aleanca për Punësim, Mirëqenie dhe Integrim, ka realizuar 37 spote, nga të cilat 25 spote unike të sigluara për subjektin politik Partia Demokratike dhe 12 spote unike të sigluara për Aleancën për Punësim, Mirëqenie dhe Integrim duke i shfaqur 2894 herë, për më shumë se 38,13 orë, me kosto rreth 53.971.872,57 lekë për AMPI dhe 118.528.686,01 lekë për Partine Demokratike me një total 172.500.558 milionë lekë.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Monitorimi i shpenzimeve te partive politike gjate fushates elektorale 2013 raporti II - Levizja MJAFT

 1. 1. MONITORIMI I SHPENZIMEVE TE PARTIVEPOLITIKE GJATE FUSHATES ELEKTORALE 2013Ky projekt mbeshtetet nga Ambasada Holandeze neTirane dhe Zyra e Marrëdhënieve me Publikun eAmbasadës së SH.B.A.-së në Tiranë.
 2. 2. Qellimi i Nismes• Promovimi I transparences mbi shpenzimet efushates elektorale.• Sigurimin e te dhenave te besueshme mbishpenzimet reale te Partive Politike gjate fushateselektorale.• Identifikimi dhe publikimi i abuzimeve te ndryshme(kryesisht i abuzimeve te aseteve shteterore).• Edukimi i votuesve dhe publikut mbi shpenzimetreale te partive politike.
 3. 3. Kategorite kryesore te cilatdo te monitorohen• Reklamat me pagese ne TV kryesore• Koncertet dhe takimet elektorale• Reklamimet ne rruge (Billboards, flamuj,postera)• Abuzimet me asetet shteterore
 4. 4. Tabela 1a - Totali i spoteve sipassubjektit politik
 5. 5. Tabela 1b - Totali sa herë janë transmetuarspotet sipas subjektit politik
 6. 6. Tabela 2 - Totali në orë i transmetimittë spoteve sipas subjektit politik
 7. 7. Tabela 3 - Shpenzimet totale sipassubjektit politik
 8. 8. Tabela Permbledhese per periudhen 24 Maj-19QershorSubjekti politikNr. iSpoteveNr. iShfaqjeveKohatotale nesekondaKoha totalene oreTotali në Lekë KryetariPD 25 1951 94015 26,12 118.528.686,01 Sali BerishaPS 10 1578 60416 16,78 80.382.091,40 Edi RamaAShE16 1348 52834 14,68 72.177.713,24 AShELSI21730 52408 14,56 56.172.106,72 Ilir MetaAPMI 12 943 43225 12,01 53.971.872,57 APMIPR2352 10562 2,93 10.909.887,35FatmirMediuAK484 3502 0,97 4.557.737,38KreshnikSpahiuPDIU1 5 200 0,06333.333,33Shpetim Idrizi
 9. 9. Tabela Permbledhese per periudhen 24 Maj-19QershorSubjektipolitikNr. iSpoteveNr. iShfaqjeveKoha totalenesekondaKohatotale neoreTotali nëLekëKryetariFShZh 2 455 18172 5,05 16.811.354,09 FShZhPDIU 1 5 200 0,06 333.333,33ShpetimIdriziFRD 2 68 1991 0,55 1.746.191,95BamirTopiLDK 1 82 2107 0,59 2.201.284,87 Nikolla LesiD. Prifti428 994 0,28 882.333,34DritanVlashPriftiA. Malaj 1 2 84 0,02 75.511,12ArbenMalajTotali 54 6335 244451 67,91 401,938,744,00
 10. 10. PD - Totali i spoteve të PD sipastelevizioneve
 11. 11. PD - Totali në orë i transmetimit tëspoteve sipas televizionit
 12. 12. PD - Shpenzimet totale sipastelevizionit
 13. 13. PS - Totali i spoteve të sipastelevizioneve
 14. 14. PS - Totali në orë i transmetimit tëspoteve sipas televizionit
 15. 15. PS - Shpenzimet totale sipastelevizionit
 16. 16. LSI - Totali i spoteve të sipastelevizioneve
 17. 17. LSI - Totali në orë i transmetimit tëspoteve sipas televizionit
 18. 18. LSI - Shpenzimet totale sipas televizionit
 19. 19. AK - Totali i spoteve të sipastelevizioneve
 20. 20. AK - Totali në orë i transmetimit tëspoteve sipas televizionit
 21. 21. AK - Shpenzimet totale sipastelevizionit
 22. 22. FRD - Totali i spoteve sipas televizioneve
 23. 23. FRD - Totali në orë i transmetimit tëspoteve sipas televizionit
 24. 24. FRD - Shpenzimet totale sipas televizionit
 25. 25. FSHZH - Shpenzimet totale sipas televizionit
 26. 26. NR. I KONCERTEVE DHE TAKIMEVE ELEKTORALE24 Maj-19 QershorSubjekti Koncerte/Prezantime Takime Inagurime KongresPD 85 91 55 0PS 56 112 0 0LSI 27 31 0 0PR 21 18 0 0PDIU 18 8 0 0PBDNJ 2 2 0 0FRD 10 19 0 0
 27. 27. PS-Totali i shpenzimeve per produkte elektoraleNr Kategorite Totali ne Leke1 Zyra Elektorale 8,843,8002 Flamuj 1,359,9603 Billboard 15,286,6004 City Light 58,564,9405 Reklame muri 510,4406 Makina reklamuese 592,2007 Baner i gjate 7,215,6008 Baner shtylle 312,2009 Reklame shtylle 623,28010 Poster 175,000Totali 93,484,020,00
 28. 28. PD-Totali i shpenzimeve per produkte elektoraleNr Kategorite Totali ne Leke1 Zyra Elektorale 11.695.600,002 Flamuj 1.636.026,003 Billboard 33.013.232,004 City Light 53.158.350,005 Reklame muri 206.500,006 Makina reklamuese 945.840,007 Baner i gjate 26.082.000,008 Baner shtylle 721.560,009 Reklame shtylle 2.865.520,0010 Poster 270.200,00Total 130.594.828,00
 29. 29. PD-Totali i shpenzimeve per produkte elektoraleNr Kategorite Totali ne Leke1 Zyra Elektorale 11.695.600,002 Flamuj 1.636.026,003 Billboard 33.013.232,004 City Light 53.158.350,005 Reklame muri 206.500,006 Makina reklamuese 945.840,007 Baner i gjate 26.082.000,008 Baner shtylle 721.560,009 Reklame shtylle 2.865.520,0010 Poster 270.200,00Total 130.594.828,00
 30. 30. LSI-Totali i shpenzimeve per produkte elektoraleNr Kategorite Totali ne Leke1 Zyra Elektorale 6.405.840,002 Flamuj 683.158,003 Billboard 5.773.152,004 City Light 13.985.664,005 Reklame muri 52.500,006 Makina reklamuese 105.000,007 Baner i gjate 3.040.800,008 Baner shtylle 40.600,009 Reklame shtylle 180.320,0010 Poster 163.800,00Total 30.430.834,00
 31. 31. PDIU-Totali i shpenzimeve per produkte elektoraleNr Kategorite Totali ne Leke1 Zyra Elektorale 2.961.000,002 Flamuj 91.966,003 Billboard 3.984.288,004 City Light 4.807.572,005 Makina reklamuese 3.351.600,006 Baner i gjate 1.327.200,007 Reklame shtylle 35.280,008 Poster 57.400,00Total 16.616.306,00
 32. 32. FRD-Totali i shpenzimeve per produkte elektoraleNr Kategorite Totali ne Leke1 Zyra Elektorale 2.107.000,002 Flamuj 127.050,003 Billboard 3.160.892,004 City Light 2.185.260,005 Reklame muri 52.500,006 Makina reklamuese 1.514.520,007 Baner i gjate 1.243.200,008 Baner shtylle 10.500,009 Reklame shtylle 35.280,0010 Poster 116.200,00Total 10.552.402,00
 33. 33. AK-Totali i shpenzimeve per produkte elektoraleNr Kategorite Totali ne Leke1 Zyra Elektorale 904.400,002 Flamuj 631.750,003 Billboard 81.312,004 City Light 595.980,005 Reklame muri 10.500,006 Makina reklamuese 483.840,007 Baner i gjate 429.100,008 Baner shtylle 10.500,009 Reklame shtylle 43.120,0010 Poster 70.000,00Total 3.260.502,00
 34. 34. www.lupazgjedhore2013.org

×