Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

εξεταση λογοτεχνιας Γ τάξη νέο

385 views

Published on

παραδειγμα αξιολόγησης τετραμήνου - λογοτεχνία Γ ταξη

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

εξεταση λογοτεχνιας Γ τάξη νέο

  1. 1. ΕΞΕΤΑΣΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚείμενοδιδαγμένοστηνΑ καιστηΒ( Στη Γ μπορεί καιαδίδακτο) Δίνεταιεισαγωγικόκείμενο. 1. Ερώτησηκατανόησης α) Ποια είναιτα πρόσωπα,ποια η στάσητους, ποιος ο χώρος,ο χρόνος,το σκηνικό.Το κοινωνικόπλαίσιο,τοπρόβλημα που απασχολεί τον ήρωα. β) Βασικέςιδέεςκαιστάσητου συγγραφέααπέναντιστοπρόβλημα γ) Χαρακτηρισμός- συναισθήματα- επιλογέςκαιστάσηζωήςτου ήρωα ( 6 μον.) 2. α) Στοιχεία αφηγηματικήςπλοκής( ποια στοιχεία προωθούν τομύθοή τον καθυστερούν,ενότητες, μοτίβα κλπ) β) Αφηγηματικέςτεχνικέςκαισχήματα λόγουκαιποιοςο ρόλοςτους( Πχ η τριτοπρόσωπηαφήγηση γίνεταιαπόέναν συνήθωςπαντογνώστηαφηγητήπουξέρει παραπάνωαπότουςήρωες,ξέρειτι σκέφτονταιόλα τα πρόσωπα καιτοκείμενογίνεται πιο αντικειμενικόκαιπληροφοριακό,στην πρωτοπρόσωπηαφήγησηοαφηγητής αφηγείταιαπόεσωτερικήοπτικήγωνία καιτοκείμενοκερδίζεισεπειστικότητα και αληθοφάνεια,όμωςδεδίνονταιόλεςοι πληροφορίεςκαιδεν μπορούμενα δούμετη στάσηζωής όλων των προσώπων) γ) Γλωσσικές επιλογές, ύφοςκαι πώς το πετυχαίνει. 3. Δίνεταιστους μαθητέςη επιλογή:ή ερώτησηςαναγνωστικήςανταπόκρισηςπχ σύγκρισημια ιδέαςτου κειμένουμε αυτόπου συμβαίνεισήμερα ήμε τις προσωπικές εμπειρίεςτου μαθητήή ερώτησηςδημιουργικήςγραφής πχαλλαγήοπτικήςγωνία, γραφήημερολογίουκλπ.( 8 μον) ΤΑΞΗ Γ- ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Κείμενο:Ο επιστάτηςεθνικώνοικοδομών επί Ι. Καποδίστρια 1. Ποιος είναιο ήρωαςτου ποιήματος;Πότεζει; Ποια γνωρίσματα τουχαρακτήρα του είναικατά τηγνώμη σας αρνητικά για τοκοινωνικόσύνολοκαιγιατί; Ποια σχέση έχει ο Καποδίστριαςμετονεπιστάτη; Ποια στοιχεία συνδέουν τοποίημα με την εποχή του Καποδίστρια;( κάποιεςαπόαυτές)(6) 2. Α) Στο ποίημα υπάρχειρεφρέν.Ποιοείναιαυτό;Ποιος πιστεύετεπως είναιο ρόλος του; Πώς συμβάλλειστούφος του κειμένου;Ποιοςυποτίθεταιπως το λέει; Β)Σεποια σημεία ο επιστάτηςμιλάειειρωνικά;Ποιουςειρωνεύεταικαιγιατί;(6) Γ) Να βρείτεμία ακουστικήεικόνα κλπ
  2. 2. 3. Ερώτησηαναγνωστικήςανταπόκρισης:Ποια χαρακτηριστικάτουεπιστάτηαποτελούν στοιχεία καιτου σύγχρονουΈλληνα;/Περιγράφετεπωςφαντάζεστετον επιστάτη:ντύσιμο, ύφος,εξωτερικήεμφάνισηκλπ Ή Να υποθέσετεπως είστεο Καποδίστριαςκαιδιαμαρτύρεστε μεμία επιστολήστο Σούτσο για αυτότο ποίημα που έμμεσα στρέφεταιεναντίον σας.Σεαυτήτην επιστολήαρνείστε τις κατηγορίεςκαιζητάτενα επανορθώσει. ( Εναλλακτικά:είστεφίλοςτουΚαποδίστρια καιποιητήςκαιγράφετεένα ποίημα μετα θετικά τουεπιστάτη)

×