Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Open Source Gov Tech. Katalog dobrych praktyk

265 views

Published on

Przedstawiamy kilka narzędzi opartych o model otwartego oprogramowania (open source),
które są ciekawymi rozwiązaniami służącymi zmniejszeniu kosztów wykorzystywania technologii informatycznych w miejskiej administracji publicznej.

Katalog sfinansowany ze środków ambasady USA w Polsce.

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Open Source Gov Tech. Katalog dobrych praktyk

  1. 1. Open Source Gov Tech Katalog dobrych praktyk Katalog sfinansowany ze środków ambasady USA w Polsce.
  2. 2. Przedstawiamy kilka narzędzi opartych o model otwartego oprogramowania (open source), które są ciekawymi rozwiązaniami służącymi zmniejszeniu kosztów wykorzystywania technologii informatycznych w miejskiej administracji publicznej. Pokazane przykłady kładą nacisk na rozwiązania innowacyjne, wzmacniające rolę mieszkańców, jako tych, którzy współtworzą miasto. Mają też być inspiracją do stworzenia nowych rozwiązań lub wdrożenia tych, które sprawdziły się na całym świecie. Dlatego obok międzynarodowych projektów, takich jak m.in. Consul, znajduje się tu także przykład lokalnego eksperymentu, jakim był City Ninja.
  3. 3. Consul jest wszechstronnym narzędziem cyfrowym, służącym włączaniu obywateli w decyzje publiczne. Zaczynając od pełnego cyklu budżetu obywatelskiego poprzez inicjatywę obywatelską po konsultacje aktów prawa miejscowego. Jest to platforma open source’owa i może być łatwo modyfikowana i dostosowana do potrzeb danej instytucji publicznej. Consul został stworzony w kooperacji instytucji i obywateli z całego świata. Jest używany przez miliony ludzi i ponad 80 instytucji takich jak władze Paryża, Madrytu czy Buenos Aires. Dowiedz się więcejDowiedz się więcej Nagroda Służby Publicznej ONZ 2018 Zobacz na github.comZobacz na github.com
  4. 4. W tym przypadku mamy wyjątkowo do czynienia z narzędziem nie stricte technologicznym, które służy zwiększeniu użyteczności otwartych danych miejskich. Publikacja pozwala wyjść poza polity- kę otwartości czy portal otwartych danych i zanurzyć się w potrze- bach lokalnej społeczności, aby udostępniać dane, które faktycznie mogą poprawić życie mieszkańców. Guide to Tactical Data Engagement Użyteczne otwarte dane poprzez włączenie społeczności lokalnej Jest to najbardziej dojrzałe podejście do pracy z otwartymi danymi, które skupia się na mieszkańcach. Przewodnik przeznaczony jest zarówno dla miast, które już są zaawansowane w otwieraniu danych, jak i dla takich, które chcą zacząć udostępniać użyteczne dla społeczności zbiory danych. Dowiedz się więcejDowiedz się więcej
  5. 5. Władze lokalne dzięki mapie drzew mogą zaopatrzyć się w tanie na- rzędzie do inwentaryzacji drzewostanu. Aplikacja oblicza i pokazuje korzyści drzewostanu dla lokalnego ekosystemu a mieszkańcom pozwala chronić i opiekować się drzewami w swojej okolicy. Główne funkcje podstawowej mapy OpenTreeMap: wyszukiwanie drzew według gatunku, lokalizacji i innych zaawansowanych filtrów, takich jak średnica, data posadzenia, okres kwitnienia, rodzina; dodawanie pojedynczego drzewa lub zaimportowanie bazy danych drzew; dodawanie i edytowanie istniejących zapisów, w tym nazwę gatunku, położenie, wysokość, stan zdrowia, niezbędne działania, zarządca drzewa i właściciel danych; dodanie zdjęcia drzewa; automatyczne obliczanie wpływu drzewa na ekosystem (gazy cieplarniane, woda, energia, jakość powietrza) bazując na gatunku i średnicy drzewa; zarządzanie kontami, możliwość dodawania komentarzy; opcjonalna integracja z samouczkiem do rozpoznawania gatunku drzew; wersja na smartfony i tablety. Mapa Drzew Zobacz na github.comZobacz na github.com Dowiedz się więcejDowiedz się więcej
  6. 6. BAND – Bank Nasadzeń Drzew to narzędzie online pozwalające ła- two i szybko wskazać na mapie miasta miejsca, gdzie mieszkań- cy chcą posadzić nowe drzewa lub krzewy. Aplikacja BAND jest odpowiedzią na potrzebę tworzenia terenów miejskich bogatych w zieleń tam, gdzie mieszkańcy najbardziej tego oczekują. Dzięki niej, mieszkańcy mogą aktywnie uczestniczyć w kształtowa- niu krajobrazu miasta. Narzędzie zostało wdrożone w 2015 roku w Gdańsku i z powodze- niem spełnia swoje funkcje, jako oficjalna usługa miejska. BAND Projekt Lufdaten.info powstał trzy lata temu w Stuttgarcie i jest przykładem obywatelskiego monitorowania stanu powietrza. Czujnik mierzy stężenie pyłów zawieszonych PM 10 i PM 2.5. Liczba aktywnych czujników wynosi ponad 5 tys. i obecną są na każdym kontynencie. Koszt zestawu nie przekracza 200 zł i pozwala tanim kosztem po- znać stan zanieczyszczenia powietrza wokół miejsca zamieszkania. Pełna instrukcja montowania zestawu, który nie wymaga lutowa- nia, jest dostępna na stronie Luftdaten.info. Koduj dla Polski oraz inne podmioty organizują warsztaty składania takich czujników w całej Polsce. Luftdaten.info (Obywatelskie czujniki smogu) Dowiedz się więcejDowiedz się więcej Zobacz na github.comZobacz na github.com Dowiedz się więcejDowiedz się więcej
  7. 7. Planning Alert jest usługą, która regularnie przeszukuje strony in- ternetowe lokalnych władz miejskich w poszukiwaniu informacji o nowych inwestycjach i innych zmianach w przestrzeni publicz- nej. Daje mieszkańcom możliwość otrzymywania automatycznych powiadomień mailowych o planowanych zmianach ze względu na wybrany adres zamieszkania. Pozwala także na wyrażenie własnej opinii i automatyczne przesłanie jej lokalnym radnym oraz urzędni- kom odpowiedzialnym za planowanie. Planning Alert (Powiadomienia Planistyczne) Narzędzie zostało stworzone przez OpenAustralia Foundation i jest dostępne w niektórych australijskich miastach. Każdego tygodnia strona wysyła około 130 tys. powiadomień mailowych. Zobacz na github.comZobacz na github.com Dowiedz się więcejDowiedz się więcej
  8. 8. Geoankieta jest kwestionariuszem online połączonym z interaktyw- ną mapą, który daje możliwość wyrażenia opinii na temat określo- nego terenu poddanego procesom planistycznym. Geoankieta pozwala mieszkańcom na wyrażanie opinii, potrzeb, doświadczeń i określenie wizji danej przestrzeni miejskiej. Zastosowanie takiego narzędzia internetowego pozwala w krótkim czasie dotrzeć do dużo większej liczby mieszkańców niż w przy- padku tradycyjnych form konsultacji. Przy czym, warto pamiętać o możliwej nadreprezentacji osób w wieku między 20 a 39 lat. Geoankieta została użyta przez takie miasta jak Poznań, Szubin, czy Wałbrzych. Geoankieta City Ninja jest platformą wymiany informacji o bieżącym stanie komunikacji miejskiej. Doniesienia o opóźnieniach i kłopotach na trasie są nanoszone przez mieszkańców i zbierane ze stron urzędu miasta. Pojawiają się w czasie rzeczywistym na telefonach wszyst- kich użytkowników. Dzięki aplikacji City Ninja dowiesz się o utrud- nieniach na swojej trasie do pracy lub szkoły. Aplikacja zdobyła pierwszą nagrodę w konkursie Dane po Warszawsku. City Ninja był eksperymentem. Aktualnie nie działa w żadnym mie- ście, ale kod jest dostępny na platformie GitHub i może być wy- korzystany do społecznościowego zgłaszania awarii komunikacji publicznej w twoim mieście. City Ninja Obserwuj linie i przystanki, z których często korzystasz Informuj innych o awariach i nagłych zdarzeniach Zobacz na github.comZobacz na github.com Dowiedz się więcejDowiedz się więcej

×