Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Árpádházi királyok

A kép a Képes Krónikából
származik - kódex

A honfoglalástól az Árpád ház
kihalásáig
Honfoglaló magyarok 895-900
• Itt lakók:
• Morvák

• Avarok
• Szlávok
• Bolgárok
Géza fejedelem
• Géza még pogánynak
született, de felvette a
kereszténységet és fiát Vajkot
is megkereszteltette.
• Megtil...
I. István
(Szent István)
(997-1038)

• Koppány lázadása
• 1000 királlyá koronázzák
• békét köt a szomszédos
államokkal
• p...
I . László (Szent László)
1077-1095
• törvényeiben a tulajdont
védelmezte
• lopásért kemény megtorlás
járt
• helyreállítot...
Könyves Kálmán (1095-1116)
• enyhítette László
törvényeit, ritkábban
alkalmazva a halálbüntetést
és eltörölte a kínzást
• ...
II. András (1205-1235)
• 1222. május 29-én az
Aranybulla kiadására bírták
rá a királyt. Ez a 31 cikkelyt
tartalmazó törvén...
IV. Béla(1235-1270)
• kunok befogadása
• 1241 tavaszán kezdődött
meg a tatárjárás, amelynek
során a mongol csapatok
három ...
III. András (1290-1301)
• A magyar szokásjognak
megfelelő koronázási
szertartás egy új mozzanattal
bővült: az uralkodónak ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Árpádházi királyok

1,358 views

Published on

segédanyag

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Árpádházi királyok

 1. 1. Árpádházi királyok A kép a Képes Krónikából származik - kódex A honfoglalástól az Árpád ház kihalásáig
 2. 2. Honfoglaló magyarok 895-900 • Itt lakók: • Morvák • Avarok • Szlávok • Bolgárok
 3. 3. Géza fejedelem • Géza még pogánynak született, de felvette a kereszténységet és fiát Vajkot is megkereszteltette. • Megtiltotta a külföldi kalandozásokat. • Fiának Gizellát, IV. Henrik bajor herceg húgát kérte nőül. • A bajor hercegnővel páncélos lovagok valamint iparosok és kereskedők érkeztek Magyarországra. • Magyarország első templomát Székesfehérvárott, a későbbi királyi székhelyen építtette fel.
 4. 4. I. István (Szent István) (997-1038) • Koppány lázadása • 1000 királlyá koronázzák • békét köt a szomszédos államokkal • püspökséget szervezett, falvaiban templomokat építtetett • minden 10 falunak egy templomot kell építenie • kötelezővé tette a misére járást is vasárnaponként. • megkezdte a pénzverést és kivetette az első adókat • vármegyékre osztotta az országot, a vármegyék élére ispánokat állított
 5. 5. I . László (Szent László) 1077-1095 • törvényeiben a tulajdont védelmezte • lopásért kemény megtorlás járt • helyreállította az ország belső rendjét • A nádor a király általános helyettese – bíráskodhatott • erősítette a magyarországi egyházat • harcban való jártassága, a csatákban mutatott személyes bátorsága miatt LOVAGKIRÁLYNAK nevezték
 6. 6. Könyves Kálmán (1095-1116) • enyhítette László törvényeit, ritkábban alkalmazva a halálbüntetést és eltörölte a kínzást • elrendelte, hogy a fiúág kihalásával a nemesi birtokok a királyra szálljanak • boszorkányok pedig nincsenek • kötelezővé tette a házasság egyházi szentesítését • fölállíttatta a nyitrai püspökséget
 7. 7. II. András (1205-1235) • 1222. május 29-én az Aranybulla kiadására bírták rá a királyt. Ez a 31 cikkelyt tartalmazó törvénykönyv főleg azért láthatott napvilágot, mert a nagyurak több földet és nagyobb hatalmat akartak, a szerviensek és várjobbágyok pedig csökkenő állami terheket. A nemesek alapvető jogait több évszázadon keresztül ez a bulla határozta meg.
 8. 8. IV. Béla(1235-1270) • kunok befogadása • 1241 tavaszán kezdődött meg a tatárjárás, amelynek során a mongol csapatok három irányból törtek be az országba • 1241.04.11. Muhi csata • „az ország tatárjárás utáni újjáépítése = 2.honalapító” • királyi regálék, azaz a felségjogon szedett pénzek vámok, só kereskedelem • városfalak építése • nehézlovasság kiállítása
 9. 9. III. András (1290-1301) • A magyar szokásjognak megfelelő koronázási szertartás egy új mozzanattal bővült: az uralkodónak esküt kellett tennie egy felolvasott koronázási hitlevélre, melynek főbb pontjai szerint az egyház hű fia lesz, üldözi az ország rablóit és gyújtogatóit, gyarapítja Magyarországot és visszafoglalja elfoglalt részeit. • a négy legerősebb tartományúri család együttesen több várat birtokolt, mint a király. • Halálával az Árpád ház is kihalt.

×