Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

SOME_TEORIA

717 views

Published on

Koulutus "Sosiaalinen media ja web2.0 opetuksen tukena"

Published in: Technology, News & Politics
  • Be the first to comment

SOME_TEORIA

  1. 1. INTRO SOSIAALINEN MEDIA JA WEB2.0 OPETUKSEN TUKENA TEORIA HAJATUS TYÖKALUT KÄYTÄNTÖ
  2. 2. TERMIEN MÄÄRITTELYÄ TERMIEN VIIDAKOSSA SOSIAALINEN MEDIA tietoverkoissa yhteisöllisesti tuotettua ja/tai jaettua ajasta ja paikasta riippumatonta mediasisältöä WEB2.0 www:n toinen kehitysvaihe, jossa ollaan siirrytty staattisista sivustoista dynaamisiin ja jatkuvasti kehittyviin,eri käyttötarkoituksiin muotoutuviin sivustoihin PLE Personal Learning Enviroment ~ henkilökohtainen oppimisympäristö
  3. 3. SOME HAJATUKSIA SOME-HAJATUKSIA Vilkasta vuorovaikutusta ja yhdessä tekemistä, jota välineet tukevat (Ville V.) Kuin jaettu työhuone tai tori. (Sirpa M.) Individuaalia ja yhteistä. (Juhana) Mahdollisuus tehdä yhteistyötä, verkostoitua, oppia, jakaa ajatuksia, kysyä kysymyksiä, olla yksi monista. (Jukka H.) Tärkeää sisältö ja sisältöä tuottavat ihmiset, eivät niinkään välineet. (Halo Efekti) Olla toisten erilaisten kanssa samanlainen. (Anne R.) Rajapinnoilla taiteilua yksin-yhdessä peittäminen-näyttäminen kertominen-kuunteleminen (Marjut S.)
  4. 4. SOME KÄYTTÖ <ul><li>SOME-KÄYTTÖ </li></ul><ul><li>selaaminen </li></ul><ul><li>viestintä (e-mail, chat, VOIP) </li></ul><ul><li>yhteisöt (social networks, groups) </li></ul><ul><li>tieto/aineisto (search, storage, backup, sharing) </li></ul><ul><li>viihde (games, contests) </li></ul><ul><li>media (audio, video, photo) </li></ul><ul><li>mobiili (portable utilities) </li></ul><ul><li>tuottavuus (apps, online stores) </li></ul><ul><li>julkaiseminen (bloggingm Web content, design tools) </li></ul><ul><li>viittaukset (mapping, blogs) </li></ul>
  5. 5. SOME SOVELLUKSET SOME-SOVELLUKSET WIKI Wikipedia Wikispace BLOGI Blogger/Wordpress Podcasting/Vlogs SOCIAL BOOKMARKING Del.icio.us Digg SOCIAL SHARING Flick (kuva) Odeo (ääni) Youtube (video) Slideshare (diat) SOCIAL NETWORKS Facebook Myspace AGGREGATORS/MASHUPS Netvibes iGoogle OFFICE-TOOLS GoogleDocs Workspace
  6. 6. KUVA VISUALIZING
  7. 7. KUVA WEBTRENDS
  8. 8. KUVA PLE

×