Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Opettaja Sosiaalisen Median Hyodyntajana Orientaatio

478 views

Published on

Orientaatiovideo verkkokurssille.

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Opettaja Sosiaalisen Median Hyodyntajana Orientaatio

 1. 1. NIINA IMPIÖ JUKKA HOLMALA
 2. 2. SOSIAALISTA MEDIAA? Kaleva 23022009
 3. 3. SISÄLTÖTUTORIT ESITTÄYTYVÄT <ul><li>Kansankynttilä opintiellä.  </li></ul><ul><ul><li>eilen-tänään-huomenna </li></ul></ul><ul><ul><li>yksin-yhdessä  </li></ul></ul><ul><li>Opetuksen kehittäjä uutta oppimassa ja arvioimassa </li></ul><ul><ul><li>teknologian opetuskäyttö </li></ul></ul><ul><ul><li>teknologia opettajan työssä </li></ul></ul><ul><ul><li>pedagogiset yhteisöt </li></ul></ul><ul><ul><li>suunnittelijana, opettajana ja opiskelijana  </li></ul></ul>
 4. 4. KURSSIN TAVOITTEET <ul><li>Kurssilla tarkastellaan sosiaalista mediaa... </li></ul><ul><ul><li>opetuksen ja oppimisen </li></ul></ul><ul><ul><li>yhteisöllisyyden ja verkostoitumisen </li></ul></ul><ul><ul><li>asiantuntijuuden jakamisen ja ammatillisen kehittymisen näkökulmista. </li></ul></ul>
 5. 5. SOSIAALISEN MEDIAN MONET KASVOT Sosiaalinen media on prosessi, jossa yksilöt ja ryhmät rakentavat yhteisiä merkityksiä sisältöjen, yhteisöjen ja verkkoteknologioiden avulla. WIKIPEDIA Tärkeää sisältö ja sisältöä tuottavat ihmiset, eivät niinkään välineet. HALO EFEKTI Olla toisten erilaisten kanssa samanlainen. ANNE R. Kuin jaettu työhuone, tori. SIRPA M. Mahdollisuus tehdä yhteistyötä, verkostoitua, oppia, jakaa ajatuksia, kysyä kysymyksiä, olla yksi monista. JUKKA H. Rajapinnoilla taiteilua:yksin-yhdessä,peittäminen-näyttäminen,kertominen-kuunteleminen. MARJUT S. Individuaalia ja yhteistä. JUHANA
 6. 6. SOSIAALINEN MEDIA JA  ASIANTUNTIJUUDEN JAKAMINEN <ul><li>Määritelmät seuraavista </li></ul><ul><ul><li>asiantuntijuus </li></ul></ul><ul><ul><li>yhteisöllisyys </li></ul></ul><ul><ul><li>yhteisöt, verkostot </li></ul></ul>
 7. 7. SISÄLTÖ JA AIKATAULUT 1. Orientaatio 15.- 21.3.2010        Verkkoympäristöön, opiskeltavaan teemaan ja       opiskelijatovereihin tutustuminen   2. Sosiaalinen media opettajan työn ja asiantuntijuuden           kehittämisessä 22.3. - 11.4.2010      Opettajuus ja verkostoituminen, erilaiset opettajan            yhteisöt, esimerkkejä sosiaalisen median opetuskäytöstä  3. Sosiaalisen median tarjotin 12.4. - 2.5.2010     Makupaloja sosiaalisesta mediasta   4. Sosiaalinen media koulun arkea tukemassa 3.-23.5.2010      Kurssin annin peilaamista ja soveltamista omaan                koulutyöhön 5. Palauteviikko 24.5. - 30.5.2010      Kurssipalautteet
 8. 8. MOTIVOINTI <ul><li>Miksi sosiaalista mediaa?   </li></ul><ul><ul><li>Ajankohtaisuus </li></ul></ul><ul><ul><li>Osa arkea </li></ul></ul><ul><ul><li>Uusi tukimuoto oppimiseen ja opetukseen </li></ul></ul>
 9. 9. MATERIAALIT JA TEHTÄVÄT <ul><li>Materiaali </li></ul><ul><ul><li>ydinmateriaali: videoklipit </li></ul></ul><ul><ul><li>oheismateriaali: linkit ja kirjallisuus </li></ul></ul><ul><li>Tehtävät </li></ul><ul><ul><li>pohdinta- ja prosessointitehtäviä </li></ul></ul><ul><ul><li>kommentointitehtäviä </li></ul></ul><ul><ul><li>soveltavia tehtäviä </li></ul></ul><ul><ul><li>itsenäisesti ja ryhmässä </li></ul></ul><ul><li>Palaute </li></ul><ul><ul><li>vertaispalaute: verkkokeskustelut </li></ul></ul><ul><ul><li>ryhmäpalaute </li></ul></ul><ul><ul><li>sisältötutoreiden antama palaute </li></ul></ul>
 10. 10. SUORITUSVAATIMUKSET <ul><li>Suoritusvaatimukset </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>eri jaksojen materiaaleihin perehtyminen ja tehtävien tekeminen </li></ul></ul><ul><ul><li>aktiivinen osallistuminen kurssin verkkokeskusteluihin ja harjoituksiin </li></ul></ul><ul><ul><li>kurssiarvioinnin/-palautteen antaminen </li></ul></ul>
 11. 11. APUA SISÄLTÖKYSYMYKSIIN? <ul><li>Millaista? </li></ul><ul><ul><li>opiskelijatutor ~ muut osallistujat </li></ul></ul><ul><ul><li>sisältötutor ~ Niina ja Jukka </li></ul></ul><ul><ul><li>prosessi- ja tekniikkatutor ~Tarja ja Antti </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Mistä? </li></ul><ul><ul><li>&quot;Tuliko kysyttävää?&quot; -keskustelualue </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Milloin? </li></ul><ul><ul><li>1-2 arkipäivän viiveellä </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul>
 12. 12. Hyvää matkaa  opettajan sosiaalisen   median maailmaan!

×