Virtuaaliluokan pedagoginen kaytto Bet Osa2

1,151 views

Published on

Kuinka käyttää virtuaaliluokkaa monipuolisesti -koulutus opettajille. Koulutus järjestettiin osana Virtuaalimusiikki-hanketta, ks. http://www.vi-r-music.blogspot.com/

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,151
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
143
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Virtuaaliluokan pedagoginen kaytto Bet Osa2

 1. 1. Virtuaaliluokan pedagoginen käyttö 17.9.2009
 2. 2. Virtuaaliluokan käytön pedagoginen funktio <ul><li>Mikä on virtuaaliluokassa työskentelyn pedagoginen funktio ja suhde opintojakson/koulutuksen muihin työskentelytapoihin? </li></ul><ul><ul><li>Aktivointi (kognitiivinen) </li></ul></ul><ul><ul><li>Kontekstin luonti, ongelman asettaminen </li></ul></ul><ul><ul><li>Tietolähde </li></ul></ul><ul><ul><li>Tiedon rakentelu </li></ul></ul><ul><ul><li>Reflektio </li></ul></ul><ul><ul><li>Testaus/arviointi </li></ul></ul>
 3. 3. Esimerkki oppimisprosessista Yksilön/ryhmän oppimisprosessi opintojaksolla X Aikaisempi tietämys ja osaaminen Tavoitteena oleva osaaminen Virtuaaliluokassa työskentely (teema ja tavoitteet) Oppimis- tehtävä Ohjaus Oppimis- ympäristö Oppi- materiaali Oppijan toiminta ja vuorovaikutus Moodle- työskentely (teema ja tavoitteet) Oppimis- tehtävä Ohjaus Oppimis- ympäristö Oppi- materiaali Oppijan toiminta ja vuorovaikutus Lähiopetus (teema ja tavoitteet) Oppimis- tehtävä Ohjaus Oppimis- ympäristö Oppi- materiaali Oppijan toiminta ja vuorovaikutus
 4. 4. Virtuaaliluokan (iLinc) opetuskäyttö <ul><li>Mitä voi virtuaaliluokassa voi tehdä </li></ul><ul><ul><li>Pitää asiantuntijaluennon (muista tauotus!) </li></ul></ul><ul><ul><li>Pitää ohjauskeskustelun (yksilö/pienryhmä) </li></ul></ul><ul><ul><li>Pitää tuutorin tuokion </li></ul></ul><ul><ul><li>Tehdä pienryhmätöitä </li></ul></ul><ul><ul><li>Jakaa sovelluksia </li></ul></ul><ul><ul><li>Käyttää piirtotaulua (power boardia) </li></ul></ul><ul><ul><li>Tehdä ”galluppeja” </li></ul></ul><ul><ul><li>Pitää pienimuotoisia testejä </li></ul></ul>
 5. 5. Sovelluksen jako iLincissä <ul><li>Voit jakaa minkä tahansa sovelluksen (word, power point, Moodle jne.) </li></ul><ul><li>Myös opiskelijan koneelta voidaan jakaa sovellus (esim. opiskelijan tehtävä) </li></ul><ul><li>Opiskelija, jolla on puheenvuoro voi käyttää sovellusta </li></ul><ul><li>Opiskelijat voivat jakaa sovelluksia pienryhmätiloissa </li></ul><ul><li>Voi käyttää esim: </li></ul><ul><ul><li>Erilaisten töiden esittelyyn, yhdessä kirjoittamiseen/työstämiseen </li></ul></ul>
 6. 6. Materiaalin jakaminen <ul><li>Agendan kautta </li></ul>
 7. 7. Tehokas ryhmätyöskentely <ul><li>Kirjallinen tehtäväksianto </li></ul><ul><ul><li>Mielellään etukäteen, esim. Moodleen </li></ul></ul><ul><li>Selkeät ohjeet </li></ul><ul><ul><li>Tehtävän tekemiseen </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Millainen tuotos pitää tuottaa </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kuinka tuotos jaetaan muille pääsessiossa? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Onko opiskelijoiden osattava käyttää sovelluksen jakoa pienryhmätilassa? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Esitetäänkö tuotos, jos esitetään, niin kuinka? </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Ryhmän organisoitumiseen </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Jos kyseessä uusi ryhmä, ohjeista esim. että nimilistassa ylimpänä oleva on pj. jne. </li></ul></ul></ul><ul><li>Tarpeeksi aikaa (10min on aivan liian vähän) </li></ul>
 8. 8. Tuplatehokas ryhmätyöskentely <ul><li>Hyödynnä ryhmätyöskentelyn runkona/menetelmänä jotakin pedagogista mallia tai osallistavaa ryhmätyömenetelmää </li></ul><ul><ul><li>Esim. koti- ja vierasryhmät, Learning Cafe jne. </li></ul></ul>
 9. 9. Esimerkki ryhmätyöstä LL:ssä <ul><li>Tehdään pienryhmissä – ohjeet saatte kohta </li></ul><ul><li>Tehtävän aihe: </li></ul><ul><li>Miten etä- ja verkko-opiskeluun tulisi valmistautua ja millaisia taitoja opiskelijan tulisi hallita? Millaista odotatte verkko-opiskelun olevan/mitä odotatte verkko-opiskelulta? </li></ul>
 10. 10. Ryhmätyöprosessi O = Omat näkemykset P = Pienryhmätyöskentely E = Esittelyt R = Ristiinarviointi A = Asioiden ryhmittely Yhteisessä kokoushuoneessa Aihe, ryhmät X min Ohjeet X min O X min P X min Tauko X min E X min R X min A X min Palaute X min Ryhmätyötiloissa Kukin osallistuja itsekseen
 11. 11. P niin kuin pienryhmät Sarake Ryhmän kokoonpano a b c d e f
 12. 12. Yksityiskohtaiset ohjeet - OPE Yhteisessä kokoushuoneessa O 5 min P 20 min Tauko 15 min E 15 min Ryhmätyötiloissa Kukin osallistuja itsekseen 1. Jätä LearnLinc auki, mutta keskity miettimään ryhmätyön aihetta itsenäisesti 2. Kirjoita omat ideasi (paperille). 3. Odota ryhmätyötilaan siirtymistä. 4. Keskustele ryhmän kanssa -> valitkaa 4 ehdotusta 5. Lähettäkää ehdotuksenne (max 4.) chatin kautta heti tauon aluksi (a1, b3, d4 jne). 6. 15 minuutin tauon jälkeen klo xx jatketaan yhteisessä kokoushuoneessa.
 13. 13. a b c d
 14. 14. Yksityiskohtaiset ohjeet - RA Yhteisessä kokoushuoneessa R X min A X min E X min Ryhmätyötiloissa Kukin osallistuja itsekseen 1. Odottakaa ryhmätyötilaan siirtymistä. 2. Valitkaa ryhmän kanssa 4 tärkeintä asiaa (+/+++). 3. Lähettäkää ehdotuksenne (a1, b3, d4 jne.) xxx chatin kautta heti kun olette taas yhteisessä kokoushuoneessa
 15. 15. Power Boardin käyttö <ul><li>Ks. esimerkki </li></ul>
 16. 16. Feedback-työkalun käyttö <ul><li>Feedback-toimintoa voi käyttää esim. </li></ul><ul><ul><li>Palautteen kysymiseen (instant) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Oletuskysymykset </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Onko sopiva etenemisvauhti? </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Oletteko ehtineet saada muistiinpanot valmiiksi? </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Samaa mieltä, eri mieltä jne. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Esim. chätissä voi laittaa omat kysymykset (esim. vastausvaihtoehdot a, b, c, d) tai kirjoittaa slidelle </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Esim. kuinka ryhmätyö sujui? </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Tai jonkin aiheen valitseminen esim. ryhmätyöhön </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>Tuloksista piirtyvän piirakkakaavion voi jakaa opiskelijoiden näkyviin </li></ul></ul><ul><ul><li>Vain opettaja näkee, että kuka vastasi mitäkin, opiskelijat näkevät vain vastausten jakauman vaihtoehdoittain </li></ul></ul>
 17. 17. Kyselyn tekeminen <ul><li>Tehtävä etukäteen </li></ul><ul><li>Kaikki vastaavat online-tilassa </li></ul><ul><li>Tekee automaattisesti yhteenvedot vastauksista </li></ul>
 18. 18. Monimediaisen materiaalin hyödyntäminen <ul><li>iLincin kautta voi ”soittaa” ääni- ja videotiedostoja </li></ul><ul><li>Erilaiset tiedostot voi laittaa aukeamaan automaattisesti, kun käyttäjä tulee virtuaalitilaan </li></ul><ul><li>Käyttöä ohjaa tekijänoikeuslainsäädäntö </li></ul>
 19. 19. Muita mahdollisuuksia <ul><li>Opiskelijoiden käyttöön voidaan luoda pienryhmätiloja </li></ul><ul><ul><li>Pienryhmätyöskentelyä varten </li></ul></ul><ul><ul><li>Tarvittaessa opiskelijat voivat vaikka nauhoittaa työskentelyn (esim. tehdä tehtävän -> pitää englanniksi kokouksen ja palauttaa tallenteen </li></ul></ul><ul><li>Tallenteiden hyödyntäminen </li></ul><ul><ul><li>Opettaja voi tehdä tallenteen ja käyttää etukäteismateriaalina </li></ul></ul><ul><ul><li>Opettaja voi halutessaan hyödyntää oman aiemmin pidetyn session materiaalia esim. ennakkomateriaalina </li></ul></ul>

×