Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Egymás felé forduló régiók

386 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Egymás felé forduló régiók

 1. 1. Egymás felé forduló régiók Törzsök Erika MEH
 2. 2. EU liga Hajrá Magyarország? Hajrá Románia?
 3. 3. Verseny? Együttműködés?
 4. 4. <ul><li>A XXI. század esélye: </li></ul><ul><li>EU integráció, új filozófia, új stratégia, új eszközök Kelet - Közép Európában </li></ul>
 5. 5. <ul><li>A szimbolikus politizálás, a szenvedéstörténetek, a mítoszteremtések után új dimenzió: a realitás </li></ul><ul><li>Nem a régiókat kell etnicizálni, hanem az etnikumokat regionalizálni. </li></ul>Lehetőségek I.
 6. 6. Lehetőségek II. <ul><li>A Madridi Keretegyezmény legújabb kiegészítő jegyzőkönyve, a területi együttműködések rendszerének megújítását tűzi ki célul . </li></ul><ul><ul><li>Az „európai területi együttműködési csoportosulásról” </li></ul></ul><ul><ul><li>Az „euroregionális együttműködési csoportosulásról” </li></ul></ul><ul><ul><li>Esélyt ad a határon átnyúló együttműködési kapcsolatok reformjára; a kooperációk hordozta értéktöbblet teremtésre; a kooperációs szervek valódi intézményesedésére; az állami hatáskörök visszaszorítására. </li></ul></ul><ul><ul><li>Tagjai lehetnek: regionális, helyi hatóságok, közjogi intézmények, társulások . </li></ul></ul><ul><li>Realitás és érdek a decentralizáció, a helyi energiák felszabadítása, az együttműködésben rejlő szinergia megjelenése. </li></ul>
 7. 7. Lehetőségek III. <ul><li>privatizáció, a kárpótlási törvények: </li></ul><ul><ul><li>Romániában: „ A termőföldek és erdők visszaszolgáltatásáról szóló törvény (Ez lehetővé teszi sok százezer hektár erdő visszajuttatását a volt tulajdonosoknak. Pénzben ez sok milliárd dolláros / euros vagyont jelent. Területben: csak a Székelyföldön több mint kétszázötvenezer hektár közbirtokossági erdő, vagyis kétezer-ötszáz négyzetkilométer. Összehasonlításképpen: a mai Magyarország területe jóval kevesebb mint százezer négyzetkilométer.) </li></ul></ul><ul><ul><li>Távlatos, összehangolt, nyitott gondolkodás az egymás felé forduló régiókban </li></ul></ul><ul><ul><li>A határok nélkülivé váló térségek intézményeinek, infrastruktúrájának, fejlesztési forrásainak összehangolása </li></ul></ul>
 8. 8. Új logisztikai térkép
 9. 9. <ul><li>A területi együttműködések előmozdítása – az egymás felé forduló régiók jegyében - alapvető érdeke minden szomszédos országnak, mind a lehívható források, mind az intézményes lehetőségek vonatkozásában. ( az RFT-k működése) </li></ul>
 10. 10. „Varratmentes” Európa
 11. 15. A Rijeka-Constanta „tengely”
 12. 16. <ul><li>kialakítani a határok két-két oldalán lévő régiók új logisztikai térképét </li></ul><ul><li>- a legfontosabb szereplők : pl. a Bihar Megyei Fejlesztési Tanács, ill. a magyarországi Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács vezetésével a különböző szervezetek </li></ul><ul><li>Feladatok: </li></ul><ul><li>- projektek generálása </li></ul><ul><li>- „kataszterek” készítése, illetve </li></ul><ul><li>- együttműködési keretek és fórumok biztosítása a legfontosabb potenciális területekre és résztvevőkre vonatkozóan </li></ul><ul><li>Elengedhetetlen feltétel : </li></ul><ul><li>Az NFÜ, a MeH és az ÖTM, illetve a romániai megfelelőinek olyan intézményfejlesztésekben és logisztikában kell, gondolkodnia, amelyek évtizedekkel előre néznek, a határok nélküli, egymás felé forduló régiók érdekeinek jegyében. </li></ul>A határon átnyúló együttműködések stratégiai modelljeinek célja
 13. 17. A határon átnyúló együttműködések stratégiai modelljeinek célja II. <ul><li>Kiemelt területek: </li></ul><ul><li>- kis- és középvállalatok, kamarák, szakmai szervezetek, vállalkozásfejlesztési ügynökségek, önkormányzatok, stb. </li></ul><ul><li>- agrárium : agrárszervezetek, termelő- és értékesítő intézmények, agrárkamarák, kutató-fejlesztő intézetek </li></ul><ul><li>- munkaerőpiac : közös adatbázisok létrehozása, hiányterületek felmérése, munkaerő közvetítés, munkaügyi központok, stb. </li></ul><ul><li>- földhasznosítás : Föld Alap </li></ul><ul><li>- idegenforgalom : Regionális Idegenforgalmi Igazgatóság, Magyar-Román Thermálklaszter, Hajdúvárosok Szövetsége, Félixfürdő-Hajdúszoboszló együttműködés, stb. </li></ul><ul><li>- Közös tudásbázis Debrecen-Nagyvárad stratégiai együttműködése : infrastrukturális és közlekedési együttműködések (vasút, repülőtér, logisztika), oktatási-képzési kapcsolatok, regionális egészségügyi, fejlesztő és kutatóintézmények, </li></ul><ul><li>- tranzitlogisztika, víz- szennyvízgazdálkodás : Debreceni Ipari Parkok, Bihari Vállalkozási Övezet, stb. </li></ul>
 14. 18. Sarokpontok <ul><li>A Kormányzatok felelőssége az EU tagságból, a kiterjedt versenytérből és a térségbe érkező forrásokból származó lehetőségek eredményes hasznosítása. </li></ul><ul><li>Kiemelt feladatok : </li></ul><ul><li>- Az NFÜ szakmai támogatásával, a MeH szomszédos országbeli társadalmi kapcsolataira építve képzések , szakmai tájékoztatók szervezése </li></ul><ul><li>- szak- és felnőttképzés ; képzők képzése; hálózati építkezés; tudásszint felmérés; pályázatfigyelés; projektkészítés; projekt menedzselés; tanácsadás </li></ul><ul><li>- „A határon túli magyarságot érintő gazdaságfejlesztési és vállalkozásösztönzési feladatokról” szóló Kormányhatározat végrehajtása (GKM-mel közösen) a kkv-k megerősödésének segítése kamattámogatás formájában, az ETE programok keretében nyertes Uniós pályázatok segítése 50%-os önerő támogatással </li></ul>
 15. 19. Stratégiai modellek <ul><li>Bihar-Bihor: a megszerezhető források hatékony közös felhasználása </li></ul><ul><li>Brassó, mint a Székelyföld kitörési pontja </li></ul><ul><li>Foglalkoztatás és versenyképesség Közép-Erdélyben </li></ul><ul><li>Az Interreg program határon átnyúló egészségügyi együttműködési modellje: az egészségügy, mint szolgáltatás </li></ul><ul><li>Garam – Ipoly - Duna Eurorégió, mint működő realitás </li></ul>
 16. 20. <ul><li>Európai Területi Együttműködés (386 millió €-t meghaladó uniós forrás) </li></ul><ul><li>Az egymással szomszédos határ menti megyék közös fejlesztését támogató forrás </li></ul><ul><li>Határszakaszonként közös tervezési folyamat a felek között </li></ul>
 17. 21. <ul><li>Célterületek: </li></ul><ul><li>– közúti átkelési lehetőségek sűrítése </li></ul><ul><li>– a határokon átívelő felnőttképzési együttműködés ( egységesülő munkaerőpiac, munkanélküliség kezelése, új területi együttműködési formák) </li></ul><ul><li>Intézményrendszerek harmonizálása </li></ul><ul><li>(felsőoktatás ↔ szakképzés ) </li></ul>
 18. 22. Magyarország-Románia Területi Együttműködési Program 2007-2013 I. Timis megye Csongrád megye Arad megye Békés megye Bihor megye Hajdú-Bihar megye Satu-mare megye Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Románia Magyarország
 19. 23. Magyarország-Románia Területi Együttműködési Program 2007-2013 II. <ul><li>A program keretében rendelkezésre álló közösségi forrás: </li></ul><ul><li>230 millió € </li></ul><ul><li> Ezen belül: </li></ul><ul><li>Magyarország vállalása: 108 millió € </li></ul><ul><li>Románia vállalása: 121 millió € </li></ul>
 20. 24. Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 I. Csernovici Megye (mint úgynevezett Szomszédos terület – adjacent region) Szucsava Megye (mint úgynevezett szomszédos terület – adjacent region) Ivano-Frankivszki Megye Máramaros Megye Eperjes Megye Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Kárpátalja Megye Szatmár Megye Kassa Megye Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Ukrajna Románia Szlovákia Magyarország
 21. 25. Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 II. <ul><li>Az egyelőre tartósan az EU-n kívül maradó partner országok érintett régióival való együttműködés támogatása </li></ul><ul><li>A program keretében rendelkezésre álló közösségi forrás: </li></ul><ul><li>68,640 millió € </li></ul><ul><li>Ezen belül: </li></ul><ul><li>Magyarország vállalása: 23,353 millió € </li></ul><ul><li>Szlovákia vállalása: 8,303 millió € </li></ul><ul><li>Románia vállalása: 9,315 millió € </li></ul><ul><li>Ukrajna Bizottsági forrásból: 27,669 millió € </li></ul>
 22. 26. <ul><li>Kérdés: </li></ul><ul><li>Schengen után revitalizálódnak-e az egymás felé forduló régiók? </li></ul><ul><li>A térségben élők élnek-e a lehetőségekkel és eszközökkel vagy nemzeti gárdák és beton virágtartók tartósítják a leszakadást? </li></ul>
 23. 27. <ul><li>A magyar kormány a bemutatott lehetőségekkel és eszközökkel kívánja a modernizációt és a revitalizációt elősegíteni. </li></ul><ul><li>Információkat nyújtunk a Közkapcsolati Irodán keresztül: </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>Tel: +36-1-441-2390 </li></ul>
 24. 28. www.regions.hu <ul><li>Ro-Ma határ két oldalán lévő megyék: </li></ul><ul><ul><li>Lakossága </li></ul></ul><ul><ul><li>Korcsoportos megoszlása </li></ul></ul><ul><ul><li>Gazdasági jellemzői </li></ul></ul><ul><ul><li>intézményei </li></ul></ul><ul><li>Új logisztikai térkép közös kialakítása </li></ul>

×