Welsh Language Board Pr Network

2,460 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,460
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
10
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Welsh Language Board Pr Network

 1. 1. Community Housing Cymru PR network Cartrefi Cymunedol Cymru Rhwydwaith PR
 2. 2. <ul><li>Welsh language issues </li></ul><ul><li>Legal requirements and good practice </li></ul><ul><li>What support is on offer? </li></ul><ul><li>Materion iaith Gymraeg </li></ul><ul><li>Gofynion statudol ac arfer da </li></ul><ul><li>Pa gymorth sydd ar gael? </li></ul>
 3. 3. Deddf yr Iaith Gymraeg 1993 <ul><li>Established the Welsh Language Board </li></ul><ul><li>Established the principle that the English and Welsh languages should be treated on a basis of equality </li></ul><ul><li>Places a duty on public bodies to prepare Welsh language schemes </li></ul>The Welsh Language Act 1993 <ul><li>Sefydlu Bwrdd yr Iaith Gymraeg </li></ul><ul><li>Sefydlu’r egwyddor y dylid trin y Saesneg a’r Gymraeg ar y sail eu bod yn gyfartal </li></ul><ul><li>Gosod gofyniad ar gyrff cyhoeddus i baratoi cynlluniau iaith Gymraeg. </li></ul>
 4. 4. Bwrdd yr Iaith Gymraeg <ul><li>Statutory body responsible for promoting and facilitating the use of Welsh </li></ul><ul><li>Active in a number of policy areas, including: </li></ul><ul><ul><li>Education and training </li></ul></ul><ul><ul><li>Community development </li></ul></ul><ul><ul><li>Private sector </li></ul></ul><ul><ul><li>Research and data </li></ul></ul><ul><ul><li>Information Technology </li></ul></ul><ul><ul><li>Public Sector </li></ul></ul>Welsh Language Board <ul><li>Corff statudol yn gyfrifol am hyrwyddo a hwyluso defnydd o’r Gymraeg </li></ul><ul><li>Gweithgar mewn nifer o feysydd polisi, gan gynnwys: </li></ul><ul><ul><li>Addysg a hyfforddiant </li></ul></ul><ul><ul><li>Datblygu cymunedol </li></ul></ul><ul><ul><li>Sector Breifat </li></ul></ul><ul><ul><li>Ymchwil a data </li></ul></ul><ul><ul><li>Technoleg Gwybodaeth </li></ul></ul><ul><ul><li>Sector Gyhoeddus </li></ul></ul>
 5. 5. Gwaith Sector Gyhoeddus <ul><li>Responsible for: </li></ul><ul><ul><li>coordinating the development and revision of Welsh language schemes </li></ul></ul><ul><ul><li>monitoring implementation </li></ul></ul><ul><ul><li>providing support and guidance </li></ul></ul><ul><li>Government in Wales Unit – works with WAG; local authorities; fire authorities; national parks and housing associations </li></ul>Public Sector work <ul><li>Yn gyfrifol am: </li></ul><ul><ul><li>gydlynu datblygu a diwygio cynlluniau iaith Gymraeg </li></ul></ul><ul><ul><li>monitro gweithrediad </li></ul></ul><ul><ul><li>darparu cyngor ac arweiniad </li></ul></ul><ul><li>Uned Llywodraeth yng Nghymru – gweithio gyda LlCC; awdurdodau lleol; awdurdodau tan; parciau cenedlaethol a chymdeithasau tai </li></ul>
 6. 6. Cymdeithasau Tai (1) <ul><li>Not named in the Act (1993) </li></ul><ul><li>A number of RSLs developed language schemes on a voluntary basis </li></ul><ul><li>WAG’s Regulatory Code (March 2006) made language equality a “Key expectation” </li></ul>Housing Associations (1) <ul><li>Heb eu henwi yn y Ddeddf (1993) </li></ul><ul><li>Roedd nifer o LCCs wedi datblygu cynlluniau iaith yn wirfoddol </li></ul><ul><li>Gwnaeth Cod Rheoliadol LlCC (Mawrth 2006) gydraddoldeb iaith yn “Ddisgwyliad Allweddol” </li></ul>
 7. 7. Cymdeithasau Tai (2) <ul><li>Worked in consultation with CHC </li></ul><ul><li>Developed two Welsh language scheme templates </li></ul><ul><li>Next phase </li></ul>Housing Associations (2) <ul><li>Gweithio mewn ymgynghoriad gyda CCC </li></ul><ul><li>Wedi datblygu dau dempled cynllun iaith Gymraeg </li></ul><ul><li>Cyfnod nesaf </li></ul>
 8. 8. Cydweithrediad a chefnogaeth <ul><li>Constructive working relationship is important </li></ul><ul><li>The Board’s aim is help RSL meet requirements </li></ul><ul><li>Advice and guidance available after scheme approval </li></ul>Support and cooperation <ul><li>Perthynas weithredol adeiladol yn bwysig </li></ul><ul><li>Nod y Bwrdd yw helpu LCC i gwrdd a gofynion </li></ul><ul><li>Cyngor ac arweiniad ar gael ar ol cymeradwyaeth </li></ul>
 9. 9. Cyflawni cynlluniau <ul><li>Advice on monitoring </li></ul><ul><li>Guidance documents and resources </li></ul><ul><ul><li>Linkline to Welsh </li></ul></ul><ul><ul><li>Mae Gen Ti Ddewis </li></ul></ul><ul><li>Joint working and sharing good practice </li></ul>Implementing schemes <ul><li>Cyngor ar fonitro </li></ul><ul><li>Dogfennau cyngor ac adnoddau </li></ul><ul><ul><li>Llinell gyswllt </li></ul></ul><ul><ul><li>Mae Gen Ti Ddewis </li></ul></ul><ul><li>Gweithio ar y cyd a rhannu arfer da </li></ul>
 10. 10. Rol i cysylltiadau cyhoeddus? <ul><li>Links with national and local events </li></ul><ul><li>Links with local partners </li></ul><ul><li>Opportunities to promote good practice </li></ul>A role for PR? <ul><li>Cyswllt gyda digwyddiadau cenedlaethol a lleol </li></ul><ul><li>Cyswllt gyda phartneriaid lleol </li></ul><ul><li>Cyfleoedd i hyrwyddo arfer da </li></ul>
 11. 11. <ul><li>Dyfan Sion </li></ul><ul><li>Government in Wales Unit </li></ul><ul><li>Welsh Language Board </li></ul><ul><li>Yr Hen Argraffdy </li></ul><ul><li>St Helen’s Road </li></ul><ul><li>Caernarfon, LL55 2YD </li></ul>Dyfan Sion Uned Llywodraeth yng Nghymru Bwrdd yr Iaith Gymraeg Yr Hen Argraffdy Ffordd Santes Helen Caernarfon, LL55 2YD

×