1.Internetas, pateikite jo apibrėžimus ir pagrindinius istorinius faktus; Internetas — tai pasaulinėkompiuterių tinklų sis...
(Naujienų pokalbių grupių svetainės skiriasi nuo aukščiau išvardintų tik tuo, kad jose galima ieškotispecifinės informacij...
Web 2.0 veikimo principai: 1) Teikia duomenų valdymo paslaugas; 2) Vartotojai veikia kaip duomenųšaltiniai; 3) Turinio kok...
15.Informacinė visuomenė Lietuvoje ir ES, trumpai apibūdinkite perspektyvas ir vystymositendencijas (ateities internetas -...
viešosios info paslaugos. 2)Elekt-roninės bendravimo sistemos: tai Elekt-roninės susirinkimų/ susitikimųsistemos, Sprendim...
KOMPONENTAI:Tinklaraščiai yra realizuojami tokiais pačiais principais kaip ir TVS sistemos;Tinklaraščio Vartotojo sąsaja; ...
Įmonių išteklių planavimas ir su ja susijusios informacijos integravimas.Teik.naud pagal srit.: Ryšių suvisuomene sritis, ...
kuotas skaitmeninis sertifikatas (Šis sertifikatas vienareikš-miškai identifikuoja pasirašanti asmenį ir yrakvalifikuotas)...
zuotomis konkrečios svetainės priemonėmis. Socialiniai (interneto) tinklai – paskutiniu metu aktyviaibesivystanti internet...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kk konspektas

3,174 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,174
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
30
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kk konspektas

 1. 1. 1.Internetas, pateikite jo apibrėžimus ir pagrindinius istorinius faktus; Internetas — tai pasaulinėkompiuterių tinklų sistema, jungianti dešimtis tūkstančių atskirų kompiuterių tinklų. Internetas pastoviaiatsinaujina ir prisitaiko prie realybės. Šiam tinklui negalioja valstybių sienos. Kompiuterių tinklaijungiami įvairiomis ryšio linijomis ir maršrutizatoriais kurie iš vieno tinklo gautus duomenų paketusmodifikuoja ir nukreipia į kitą tinklą. Prie interneto prisijungęs vartotojas gali naudotis elektroniniu paštu,pasaulinio informacijos tinklo (angl. W(orld) W(ide) W(eb), WWW) duomenų masyvais, iš tinklokompiuterių atsisiųsti failų, juos naujinti, kopijuoti, šalinti (FTP), dalyvauti disku- sijų grupėse, kreiptis įinterneto ţiniasklaidą, kurti tinklalapius ir kita. Istorija: 1961 - keletas nepriklausomų JAV tyrimo grupiųpradėjo tobulinti informacijos persiuntimo paketais technologijas; 1964 - Masačūsetso moksli- ninkaiL.Kleinrock ir J.C.R.Licklider keliuose pranešimuose aprašė paketinio perdavimo technologiją ir ―Galak-tikos tinklo‖ idėją; 1968 - pradėta kurti techninė įranga, galėjusi siuntinėti duomenis pirmuoju tinklu –ARPNet; 1969 – ARPNet išbandytas. 50 kbps greičio linija buvo sujungtas keturių mazgų tinklas,jungiantis Los Andţelo, Jutos univer- sitetų bei Stenfordo tyrimų instituto kompiuterius; 1972 - tinklas irelektroninis paštas pirmą kartą viešai pristatyti kompiuterinių komunikacijų konfe-rencijoje; 1983 -ARPNet pasidalijo į du tinklus: MILNET – karinį ir ARPANET – civilinį. Abu tinklai buvo tarpusavyjesujungti. Šis naujas darinys ir buvo pavadintas INTERNET; Lietuvoje: pirmi prisijungimai – 1991 m.1993 m. - LITNET. Vė-liau atsirado ir kome-rcinių Interneto paslaugų tiekėjų, tai Omnitel, Bitė GSM,Lietuvos telekomas, Penki kontinentai, Delfi ir kt. Dabar jų yra apie 100.2.Apibūdinkite pagrindines interneto paslaugas, pateikite programų pavyzdžių, pagrindiniaipaslaugų veikimo principaiPgr neto paslaug: Informacinė sistema WWW ( World Wide Web – pasaulinis voratinklis; Elektroninispaštas; Failų persiun-timas FTP protokolu; Naujienų grupės; Prisijungimas prie nutolusių kompiuterių –Telnet; Bendravimo realiame laike sistemos. PVZ: WWW naršyklės- Mozilla, Mozilla FireFox, MSInternet Explorer, Netscape Navigator. Elektroninis paštas- Mozilla Mai,l Mozilla Thunderbird, Sylpheed,MS Outlook Express, MS Outlook (Iš MS-Officce), Eudora, The Bat, Pegasus, Pine. Failų siuntimas-FileZilla, GetLeft, WackGet, CuteFTP, FTP Commander, ir t.t. Naujienų grupės: Free Agent, NetscapeMessenger, Microsoft Outlook Express. Pokalbiai:- Skype, Gaim, Miranda IM, X-Chat, mIRC, IRC Toonsir t.t.3.Adresacija internete, URL, pateikite pavyzdžių; Konkretaus informacijos šaltinio adresui nurodytiinter-nete naudojama vienoda adresų sistema – URL (Universal Resource Locator ). Pvz.:<http://www.microsoft.com/frontpage/index.html> Protokolas. Kompiu-terio vardas. aplankas. Rinkmena.Kiti URL adresų pavyzdţiai: ftp://ftp.vukhf.lt - FTP tarnybinė stotis file://C:/failai/internetas.jpg -Rinkmena tame pačiame kompiuteryje mailto://darius.dilijonas@vukhf.lt - El. pašto adresas.4.Hipertekstas, kaip vyksta duomenų mainai interneteHipertekstas – tai tekstas, susietas su kitomis to paties doku-mento vietomis ir kitais dokumentais,nesvarbu, ar laikomus tame pačia- me kompiuteryje, ar kompiuteryje bet kuriame kitame pasaulio taške.Tokie saitai (nuorodos), priskirti bet kuriam teksto fragmentui ar kitam tinklapio objektui, vadinamihipersaitais.Hipersaitas (nuoroda) – tai nurodomo objekto ar tinklapio URL adresas.Suaktyvinus hipersaitą turintį teksto fragmentą ar kitą tinklapio objektą, kliento naršyklė siunčia uţklausasjame nurodytu URL adresu. Adresatas jas analizuoja ir išsiunčia klientui reikalingus hipertekstiniusdokumentus, kuriuos jo naršyklė interpretuoja ir parodo kompiuterio ekrane. Ţiniatinklio duomenųmainams organizuoti kliento kompiuteryje turi būti speciali programa, vadinama naršykle (Browser).5.Paieškos įrankiai, principai, organiza-vimas, tipai (rakta-žodžiai, paieškos operatoriai, specialūsženklai) Informacijos ţiniatinklyje galima ieškoti dviem būdais: ―naršyti‖ po tinklą, pereinant iš vienotink-lapio į kitą bei bandant atspėti jų adresus arba naudoti specialius paieš-kos įrankius. Paieškosįrankiai: Interneto adresų katalogai (WWW Directory) (tai svetainės, kurių tikslas – rinkti, grupuoti pagaltemas ir pateikti vartotojui WWW tinkluose esančią informaciją. Temos kata-loguose sisteminamoshierarchiškai, pvz: : Menas Architektūra Konferencijos);Paieškos sistemos (varikliai) (SearchEngin) (tai svetainės, kurios indeksuoja pasauliniuose kom-piuterių tinkluose esančią informaciją, kuriarastų dokumentų banką bei atlieka paiešką jame. Informacijai rinkti ir indeksuoti naudoja specialiasprogramas, vadinamas ―voriukais‖ (angl. spider). Šios programos pastoviai ―apţiūri‖ WWW svetainėseesančius dokumentus ir perduoda duomenis apie juos į centrinio kompiuterio duomenų banką;Elektroninės bibliotekos (Electronic, Virtual Library); Naujienų pokalbių grupės (Usenet Newsgroups)
 2. 2. (Naujienų pokalbių grupių svetainės skiriasi nuo aukščiau išvardintų tik tuo, kad jose galima ieškotispecifinės informacijos: į įvairias grupes susibūrusių interneto vartotojų, kurie el. pašto pagalba keičiasiinformacija, pvz.: news.konferencijos.lt ); Web 2.0 paieškos sistemos(Web 2.0 Search): video, garso,foto, trumpųjų ţinučių, tinklaraščių it kt; So-cialinė duomenų paieška(Social media Search): socialiniaitinklai, socialiniai ţymėjimai.6.Adresavimas internete, skaitmeniniai ir simboliniai adresaiDuomenų perdavimui tarp kompiuterių Internete naudojamas TCP/IP (TransmissionControl/Protocol / Internet Protocol) protokolų rinkinys. Kompiuteriai adresuojami 32 bitų (4 baitų)unikaliu adresu, nepasikartojančiu visame tinkle, vadinamu IP adresu. Tokius adresus galima uţrašytikeliais būdais: 1) 11000001 11011011 10010010 00000011-dvejetainis skaičius; 2)3252392451-dešimtainis skaičius; 3) C1 DB 92 03 -šešioliktainis skaičius; 4) 193.219.146.3- dešim-tainis sutašku(pabaičiu). Skaitmeninis adresas = simbolinis adresasA ir B tinklai skiriami stambiems internetinių paslaugų tiekėjams, JAV universitetams, o kitosorganizacijos (pvz. LITNET) gauna C klasės numerius. Pavyzdţiui, VGTU turi tinklųnumerius193.219.144.xxx – 193.219.149.xxx;Skaitmeninis IP adresas: 193.219.146.3, 193.219.40.13; Simbolinis adresas (vardas): goda.vtu.lt;voruta.vu.lt7.Pagrindiniai interneto protokolai ir jų paskirtis. Kas yra DNS sistema ir DNS serveriai?DNS sistema – duomenų bazių sistema, turinti informaciją apie sričių vardus ir jiems atitinkančius IPadresus; DNS serveriai (vardų serveriai)– kompiuteriai, kurie vardus pakeičia į IP adresus ir atvirkščiai;DNS serveriai taip pat sudaro hierarchinę struktūrą; TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internetprotocol): pagrindinis Internet protokolas (taisyklių visuma), apibrėţiantis adresavimą Internet tinkle,informacijos perdavimo tinklais taisykles, paketų dydį ir kitą tarnybinę informaciją. Kiti internetoprotokolai: ţiniatinklis http; el-paštas SMTP,POP3; Naujienų grupės NNTP; Failų perdavimas FTP.8.Aukščiausio lygio adresų sričių pavadinimai, įsijungimo į internetą būdai ir interneto paslaugųteikėjai (IPT). Aukščiausio lygio adresų sričių pavadinimai:.com – komercinės organizacijos; .edu -mokslo įstaigos;.net - organizacijos tiesiogiai susijusios su Internet;.gov – JAV valstybinėsorganizacijos;.mil – JAV karinės organi-zacijos;.org – kitos ne pelno siekiančios organizacijos;.CC –dviraidis šalies kodas (CC – country code) .lt – Lietuva, .fr – Prancūzija, .dk – Danija. Pilnas domeninisvardas - FQDN (Full qualified Domain name)<kompiuterio_vardas>.<adresų_srities_vardas><kompiuterio vardas>tai:Kompiuteriui priskirtas vardasreda, goda, niujorkas;Interneto protokolo pavadinimas ftp, pop, nntp;Interneto teikiamų paslaugųpavadinimas www, mail, news;Pvz.: reda.vtu.lt, mail.takas.lt, www.vtu.lt; vienam kompiuteriui galimapriskirti kelis vardus<adresų_srities_vardas> - vtu.lt, sc.vtu.lt, ktu.lt, omnitel.lt9. Web 2.0 ir Web 1.0 apibrėžimai, struktūra ir istoriniai faktai, jų palyginimas; sistemų pavyzdžiaiWeb 2.0 yra tinklas kaip platforma, apjungiantis visus sujungtus prietaisus. Terminu Web 2.0 vadinamosnaujos kartos interneto paslaugos ir technologijos. Web 2.0 sistemos yra tokios, kurios labiausiai išnau-doja platformos kaip ideologijos savybes, pvz: programinė įranga teikiama kaip nuolatos atnaujinamospaslaugos, kurios tampa geresnė-mis, priklausomai nuo to kaip jomis naudojasi vartotojai.Web1.0sistemosyra tradicinės interneto sistemos, jos buvo orientuotos į informacijos pateikimą be stiprausatgalinio ryšio, tai yra asmeniniai puslapiai, portalai, Web publikavimo sistemos, elektroninis paštas ir t.t.Istorniai faktai: 2008 metais internetas pasiekė 1.407 milijardo varto-tojų; Web 2.0 sąvokaatsirado popirmosios O’Reilly Media kompa-nijos surengtos vadinamosios Web 2.0 konferencijos 2004m.Keletas Web 2.0 ir Web 1.0 palyginimų:1) Web 1.0 buvo skirtas skaityti, Web 2.0 skirtas rašyti; 2) Web1.0 buvo skirtas kompanijoms, Web 2.0 skirtas bendruomenėms; 3) Web 1.0 tai HTML, Web 2.0 tai XML4) Web 1.0 tai asmeniniai puslapiai, Web 2.0 tai tinklaraščiai; 5) Web 1.0 skirtas portalams, Web 2.0naudoja RSS; 6) Web 1.0 tai laidinės technologijos, Web 2.0 tai be laidės technologijos (mobiliejitelefonai, bevielė interneto prieiga) ir kt.Sistemų pavyzdžiai: Web 1.0: DoubleClick, Ofoto, Akamai, Netscape ir kt.Web 2.0: Flickr, Wikipedia,Youtube, Facebook, Twitter, Digg, Blogger ir kt.10. Web 2.0 veikimo principai, Web sistemos kaip platforma
 3. 3. Web 2.0 veikimo principai: 1) Teikia duomenų valdymo paslaugas; 2) Vartotojai veikia kaip duomenųšaltiniai; 3) Turinio kokybė ir kiekis priklauso nuo to kiek ţmonių dalyvauja jį kuriant; 4) Sindikavimas(angl. Syndication); 5) Pakartotinis panaudojimas;Web sistemos kaip platforma:1) Vartotojai patys teikiasau paslaugas per platformas. Paslaugos gali būti pritaikytos ma-ţoms grupėms vartotojų; 2) Dominuojavadina-mojo ―long tail‖ eko.; 3) Paslaugos tampa geresnėmis jeigu jomis naudojasi daugiau vartotojų; 4)Tinklo efektas dėl vartotojų įdedamo indelio. Tai uţtikrina web 2.0 sistemų dominavimą internete; 5)Decentralizuotos sistemų architektūros; 6) Minios išmintis. Pasitikėjimas vartotoju kaip kūrėju;11. Vartotojas Web 2.0 aplinkoje, vartotojų generuojamas turinys. Kokie yra pagrindiniaivartotojų savybių skirtumai Web 1.0 ir Web 2.0 sistemose?Web 2.0 vartotojas jau nėra tik pasyvus stebėtojas, jis tampa turinio kūrėju, jo vertintoju, atsirado plačiosgalimybės skleisti, dalintis informacija. Web 2.0 vartotojas: Buvimas online  Twitter, iGoggle, RSS.Skaitmeninė saviraiška  YouTube, tinklaraščiai. Dalyvavimas (skaitymas ir rašymas)  Flickr,Delicious. Web kaip aplikacijų platforma  Goggle dokumentai. Socialinis susirūpinimas/dalyvavimas Facebook, MySpace, One, LinkedIn.Vartotojų generuojamas turinys - blogai, video, foto, muzika,įvairūs dokumentai ir t.t.Pagrindiniai vartotojų savybių skirtumai: Web 1.0: Maţa turinio įvairovė, jo kūrimas yra brangus irlėtas, Dominuoja ne automatizuotas informacijos publikavimas, Vartotojai, naudoja profesionaliaiparuoštą turinį. Web 2.0: Sistemos suteikia vartotojams neribotas galimybes publikuoti duomenis irinformaciją, vartotojai autoriai, generuoja turinį, Vartotojų balsas tampa svarbus. Didelis autorių kiekioaugimas, didelis turinio augimas.12. Web sistemų plėtra - Web 3.0 sistemos. Sistemų pavyzdžiai. Kas laukia ateityje? Kaip socialinėmedia įtakoja tradicines media priemonesWeb 2.0 interaktyvumas, informacijos stūmimas ir traukimas, informacija įvairiakryptė. Pav.: socialiniaitinklai kaip MySpace, Wikipedia, ir Facebook. Web 2.0 sistemų pavyzdţiai: 1)Socialiniai tinklai(Facebook, Linkedin klase.lt, one.lt ir kita); 2)Wiki sistemos (Wikipedia ir kita); 3)Tinklaraščių sistemos(bloger, blogas.lt ir kita) 4)mikro tinklaraščių sistemos (Twitter ir kita); 5)Socialinio ţymėjimo sistemos(Digg, Reddit, Delicious ir kita); 6)Media dalinimosi priemonės (Flickr, YouTube, SlideShare ir kita);Web 3.0 – stebinantis. Kaip pavyzdţiui 3D virtualus pasaulis, realus laikas, ţmonių, vietovių tiesioginisnuskaitymas, integruoti ţaidimai, išsilavinimas ir netgi verslas. Visos ţiniask-laidos priemonės busvirtualiame pasaulyje.13. Informacinės visuomenės apibrėžimai, žmonijos vystymosi modelis1) –tai tokia visuomenė, kurioje visi piliečiai prieina prie ţinių išteklių ir sugeba pasigaminti relevančiąinformaciją savo profesinei ir kasdienei veiklai bei aktyviam dalyvavimui visose visuomenės srityse(Kuhlen, 1995). 2) – tai ţinių visuomenė atvira, išsilavinusi, ir besimokanti visuomenė, kurios nariai galibei sugeba visose savo veiklos srityse efektyviai naudotis tiek šalies, tiek pasaulio informacijos resursais,vysto šalies švietimo sistemą, skatina mokslinius tyrimus ir jų rezultatų panaudojimą ir kt. Žmonijosvystimosi modelis: yra 3 vystymosi bangos: 1)Agrarinė visuomenė– ekonominė ţmonių veiklapagrindinai buvo siejama su maisto produktų gamyba, o ribojančiu veiksniu buvo dirbama ţemė.2)Industrinė visuomenė- ekonominė ţmonių veikla nukreipta į prekių gamybą, o ribojančiu veiksniu buvokapitalas. 3)Informacinė visuo-menė– ekonominės veiklos pagrindu tampa informacijos parengimas irtaikymas kitų gamybos formų veiksmingam funkcionavimui, o ribo-jančiu veiksniu – ţinios.14.Informacinės visuomenės sampratos, apibūdinkite kiekvieną iš jų;1)Technologinė. Informacija, telekomunikacijos, informacijos technologijos kartu sukuria sąlygasinformacinei visuomenei kurti: Informacija bei įvairių tipų kaupikliai; IT efektyviam informacijosformavimui ir pateikimui; Telekomunikacijos sparčiam ir tiksliam skirtingų pavidalų bei formųinformacijos perdavimui įvairiais atstumais. 2)Ekonominė.Pramonės sukuriamos vertės maţėjimo bei ITsukuriamos vertės didėjimo kreivių susikirtimo taškas yra informacinė visuomenė: vyksta perėjimas nuoturto ekonomikos prie ţinių ekonomikos, ―kas valdo žinias tas valdo pasaulį‖. 3)Profesinė.Kompiuteriaisdirbančių asmenų skaičiaus santykis: S – kompiuterių specialistai; (4%); T – kompiuterių taikymospecialistai; (16%); V – masinis kompiuterių vartotojas; (80%); Z – karta, vaikai kurie neįsivaizduojagyvenimo be kompiuterio.4)Erdvinė. Internetas panaikina sienas. Kompiuteriniai tinklai sujungiamilijonus pasaulio gyventojų į vieną didelį tinklą; 5)Kultūrinė.Kultūrą vis labiau uţplūsta informacija,tačiau vis maţesnė jos dalis būna reikšminga ir suvokiama konkrečiam individui.
 4. 4. 15.Informacinė visuomenė Lietuvoje ir ES, trumpai apibūdinkite perspektyvas ir vystymositendencijas (ateities internetas -Web 3.0, daiktų internetas ir t.t.);Web 1.0 labiausiai buvo naudojama 2000 metais, tačiau populiarumas smuko 2001 metais. Nuo 2004 iki2010 vystantis Web 2.0 sistemai išaugo ir naudotojų skaičius. 2010-2020 yra planuojama Web 3 sistemųera, o 2020 – 2030 Web 4.0. Lietuvos informacinės visuomenės būklę daugiausia lemia: socialinė padėtis,išsimokslinimas, amţius ir pajamos. Lietuvoje internetu naudojasi maţdaug trečdaliu maţiau ţmonių neguvidutiniškai ES valstybėse, o viso pasaulio vidurkį Lietuva viršijo apie tris kartus. Visos Lietuvoskaimynės, t.y. šalys, turinčios su Lietuva bendrą sieną, internetu naudojosi rečiau. Tarp Baltijos šaliųLietuva uţima tarpinę – tarp Estijos ir Latvijos – vietą.16. 1)Socialinė medija, 2)jos elementai, ir 3)socialinio marketingo priemonės;1)Socialinė mediayra media priemonės skirtos socialiam bendravimui. Jos naudoja visiems prieinamas irlanksčias publikavimo technologijas; Socialinė media, panaudodama web technologijas reklamosmonologus paverčia socialiniais dialogais; Interneto aplikacijų grupė, sukurta Web 2.0 technologijųpagrindu, pritaikyta kurti ir dalintis vartotojo sukuriamu turiniu. 2)Elementai: Interaktyvumo (Vartotojokontrolė; Atsakomumas; Realaus laiko sąveika; Apjun-gtumas; Suasmeninimas; Paprastas naudojimas),tinklo ir laisvo bendra-vimo apjungtumas suku-ria Web.2 technologijas.3)Soc.Market.Priem.:a)Socialinės platformos: apima asmeninius socialinius tinklus, kaip Facebook irMySpace ir tokius kaip Wikipedia; b) Socialinis turinys: apima tinklaraščius, mikro tinklaraščius, foto irvideo ir kt.; c) Socialinė sąveika: elektroninis paštas, teksto ţinutės ir socialinės nuorodos ir kt.17.Socialinių media priemonių klasifikavimas, pateikite socialinių media priemonių aplikačiųpavyzdžių;Socialinės media priemonės klasifikuojamos pagal dalyvavimą/media įvairovę ir savęsišreiškimą/atskleidimą. Taip pat galima išskirti media priemonių tipus:Bendradarbiavimo projektai,tinklaraščiai ir mikro tinklaraščiai, turinio bendruomenės (angl. content communities), socialiniai tinklai,virtualių ţaidimų pasaulis, ir virtualios bendruomenės. Socialinių media priemonių aplikačių pavyzdžiai:1)Komunikacija: tinklaraščiai: Blogger; Socialiniai tinklai: Facebook, MySpace; Mikro tinklaraščiai:Twitter;2)Bendradarbiavimas/ įvaizdţio formavimas: pvz Wiki sistemos: Wikia, Wikimedia; Socialinisţymėjimas: Delicious, Google Reader; Atsakymų puslapiai: Yahoo! Answers; 3)Multimedia: pvzNuotraukų ir meno kūrinių dalinimosi priemonės: Flickr, Photobucket, Picasa; Video dalinimosipriemonės: Vimeo, YouTube; Realus laiko transliacijos (angl. Livecasting): Skype; Muzikos ir garso įrašųdalinimosi priemonės: Last.fm; 4)Pramogos: pvz Virtualus pasaulis: Second Life,18. 1)Socialinės media panaudojimas marketinge, 2)socialinė media ir jos matavimo procesas;1)Viešieji ryšiai – socialinės medijos platformos nuo twitter.com iki facebook.com gali pasiektireikalingus ţmones ir perduoti jiems aktualią ţinutę; Klientų aptarnavimas – išmintingai naudojantsocialinę mediją galima sumaţinti klientų aptarnavimo centrų naštą, dalį jos perkeliant socialinėmsbendruo-menėms; Rinkos tyrimai– socialinė medija leidţia paţinti tikruosius vartotojų poreikius ir atverianaujas galimybes vartotojų tyrimams; Prekės ženklų marke-tingas– socialinės medijos dėka galimakurti kokybiškai naujus ryšius su savo vartoto-jais; Pardavimų skati-nimas – net ir turint nedidelį gerbėjųskaičių galima vykdyti efektyvias pardavimų skatinimo akcijas; Vartotojų edukacija – informacinėstechnologijas suteikia visas galimybes pateikti vartotojams sudėtingą informaciją ţaismingai irsuprantamai; Pardavimai – mobilioji bankinin-kystė; Produktų ar paslaugų vystymas – panaudokitemasių išmintį ir kurkite naujus produktus, aktualius vartotojams; Santykių su klientais valdymas (CRM).2) Etapai: Koncepcija - Nustatomi projekto uţdaviniai atitinkantys verslo tikslus, KPI; Apibrėžimas -Nustatyti, kaip socialine medija galima pasiekti ir bendrauti su norima auditorija, Dizainas- Nustatomossvarbiausios vietos, kuriose turi būti prekės ţenklas, lankytojų srautų analitika; Trečiųjų šalių įrankiai:interneto monitoringas, reklaminių kampanijų administ-ravimas; Realizacija - Aiškus apibendrintųrezultatų pateikimas; Optimizacija - Rezultatų analizės ataskaita Reko-mendacijos reikiamomskorekcijoms.19.Organizacijos automatizavimo sistemos, apibūdinkite kiekvieną iš jų;Organizacijos automatizavimo sistemos -Tai telekomunikacijomis paremtos informacinės sistemos,kurios veikia, vykdo, saugo ir paskirsto elektroninius prane-šimus, dokumentus ir kitas bendravimoformas tarp individo, darbo grupių ir organizacijų. Sisitemos:1)Elektroninės komunikavimo sistemos (taie-mail, balso paštas, faksimilė, skelbimų lenta, vide ekstas-paslaugos, socialinio komunikavi-mo sistemos,
 5. 5. viešosios info paslaugos. 2)Elekt-roninės bendravimo sistemos: tai Elekt-roninės susirinkimų/ susitikimųsistemos, Sprendimų kambario konferencija – susitikimo kambarys su dideliu video ekranu,telekomutavimas-darbas namie naudojantis „virtualia buveine―, darbas virtualiose sistemose.3)Elektroninės leidybinės sistemos: tai teksto procesoriai skirti kurti redaguoti tikrinti ir t.t. tekstinęmedţiagą, Destop leidyba skirta kurti ir spauzdinti ţurnalus knygas ir kt., Kopijavimo sistemos, Virtualiosir socialinės publikavimo sistemos. 4) Atvaizdavimo procesų sistemos: tai elektroninis dokumentųvaldymas, kompiuterinė grafika, pristatymo ir prezentacijų grafika ir daugiaterpės sistemos. 5) Buveinės(ofiso) valdymo sistemos: tai Elektroniniai buveinės reikmenys, Elektroninės dienotvarkės, Uţduočiųvaldymo sistemos ir OAS aspektai.21.Turinio valdymo sistema, tipologija, pritaikymasTurinio valdymo sistema – įvairūs programiniai įrankiai, supaprastinantys informacinių sistemų turinio(tekstinio ir grafinio) valdymą taip, kad sukuriant bei keičiant turinį ar jo struktūrą nereikėtų jokiųspecialiųjų (progra-mavimo) ţinių. Vienas pagrindinių turinio valdymo sistemos tikslų – uţtikrintisklandų daugelio naudotojų bendrą darbą. TVS tipologija nėra nusistovėjusi ir labai grieţta. Šioskategorijos nėra labai ryškios ir turinčios akivaizdţių skirtumų. Daţnai turinio valdymo sistemos apimavieną, kelias kategorijas ar dalinai dengia keletą: Svetainių turinio valdymo sistemos padeda įmoneiautomatizuoti įvairius tinklalapių kūrimo, valdymo ir platinimo (pateikimo) aspektus. Web - pateikimas(internete HTML) yra pagrindinis formatas, tačiau gali būti WAP, FLASH, PDF, spausdintuvui ir pan.Transakcinės, transakcinės padeda organizacijoms valdyti e-komercijos veiksmus, operacijas(transakcijas). Integruotos, integruotos su duomenų bazių valdymo sistema, valdo organizacijosdokumentus ir turinį. Leidybinio turinio valdymo sistemos leidybinės skirtos leidinių (vadovėliai,knygos, vadovai) gyvavimo ciklui valdyti. Mokymo mokymo(si) organizuoja mokslo programos cikląweb - pagrindu. Korporaty-vinės korporatyvinės (įmonių, organizacijų) daţniausiai mišrios, nes konkretiveiklos specifika diktuoja daugiau negu vieną funkcinius poreikius.22.Kaip veikia TVS, pagrindiniai kompo-nentai ir infor-macijos publikavimo prival-umai; Sistemosveikimo seka: Sukuriamas šablonas; Turinys, naudojantis specialiais redaktoriais, yra įvedamas kaipneformatuotas tekstas arba kaip HTML tiesiai į duomenų bazę; Turinys yra pateikiamas per sukurtusšablonus vartotojui; TVS naudojimas padeda paprasčiau publikuoti informaciją: Puslapiai gali būtikuriami neišmanant HTML kalbos specifikos; Didelės apimties puslapių pakeitimai atliekami ţymiaigreičiau; Išplečiamas funkcionalumas, pridedant kitus Web komponentus: tinklaraščiai, RSS; Turinys yrastruktūri-zuojamas, todėl didėjo jo pakartotinis panaudojimas; TVS pagrindiniai komponentai: vartotojosąsaja informacijos publikavimui, turinio šablonų įvedimas, aplikacijų serveris, duomenų bazė, šablonai,HTML puslapiai.23.TVS informacijos architektūros sukūrimo procesas, standartinės funkcijos; Funkcijos:1)Prieigosvaldymas: kas ką gali daryti?; 2)Versijų kontrolė: versijų saugojimas; 3)Biblioteka: puslapių šablonai,paveiksliu-kai, kita media; 4)Turinio saugykla: tekstas ir kita media, saugoma duomenų bazėse arba XMLsaugyklose;5)Publikavimo funkcionalumas: puslapių kūrimas, naudojant turinį ir šablonus.Sukūrimo procesas.24.Tinklaraštis, rūšys ir tipai, mikro tinklaraščiai;Tiklaraštis-internetinis dienoraštis; automatiškai formatuojami naujienų puslapiai. Tinklaraš-čiamspriskiriamos specializuotos interneto svetainės arba bendrųjų svetainių sritys, kuriose talpinamos daţnairašomos publikacijos, išdėstytos chronologine tvarka, kuriose autoriai, vadinamieji blogeriai(tinklaraštininkai), išsako savo mintis, aprašo įvykius, paste-bėjimus, skleidţia savo idėjas ir paţiūras.Rūšys ir tipai: tinklaraštis gali būti asmeninis arba organizacijos internetinis dienoraštis. Skirstomapagal: 1)paskirtį: marketingo dalis, karjeros priemonė. 2)dydį: normalus arba mikrotinklaraštis. 3)turinioprincipą: vaizdaraštis, fototinklaraštis, nuorodinis. 4)kuo rašomas rinklaraštis: judrusis arba „moblogas―rašomas pvz tel, stacionarusis rašomas pvz pele ar klaviat. 5)žanrą, turinį arba sritį: politinis, kultūrinis,teisinis, mokslns. 6) Teminis (nišinis) tinklaraštis.7)„Dienoraštinis“ tinklaraštis. 8)Pagal autorinių teisiųrežimą, autorystę.MIKRO TINKL.:Mikrotink-laraščiai nuo tinklaraščių skiriasi turinio apimti, pasiţymikonkretumu. Naudojami tiek asmeninėje, tiek ir dalykinėje (pvz., verslo) srityse.Twitter yra mikro-tinklaraščių ir socialinių tinklų sistema. Ji leidţia vartotojams siųsti ir skaityti kitų vartotojų ţinutes.25.Pagrindiniai tinklaraščių sistemų komponentai, tipinė tinklaraščio struktūra;
 6. 6. KOMPONENTAI:Tinklaraščiai yra realizuojami tokiais pačiais principais kaip ir TVS sistemos;Tinklaraščio Vartotojo sąsaja; turinio šablonai iš anksto apibrėţti; duomenų bazė» Aplikacijų serveris»Šablonai» html psl. Tinklaraščiuose daţniausiai komentuo-jamas pasirinktos temos turinys, toks kaipmuzika, kinas, maistas, politika ar naujienos; daugelis tinklaraščių veikia kaip asmeniniai dienoraščiai.Tipinis tinklaraštis sudarytas iš teksto, paveikslėlių ir nuorodų į kitus blogus, puslapius ar kitokią sutinklaraščio tematika susijusią informaciją. STRUKTŪRA:sudaro: pavadinimas (tinkla-raščio arbaįrašo); pagrindinė dalis (pagrindinis įrašo turinys); nuoroda - viso straipsnio ar kito tinklaraščio URLadresas; data - įrašo pateikimo data ir laikas. Papildomos dalys: komentarai (pvz., kaip būdas inicijuotidiskusiją); skaitytojai gali palikti komentarų apie įrašo klaidas, išreikšti savo nuomonę apie įrašą ar įrašotemą); įrašo kategorija, „Trackback― funkcija.26.RSS, veikimo principas, privalumai ir trūkumai, RSS žinučių skaitymas;RSS yra XML failų formatų šeima internetiniam duomenų rinkimui iš naujien-tinklių ir tinklaraščių.Juo galima gauti pačias naujausias naujienas nuolatos jų neieškant. Tai tas pats kaip uţsisakyti laikraštį.RSS naudingas tuomet, jeigu reikia vienu metu sekti daugybę informacijos šaltinių. Veikimas: RSSagregatorius gali būti įsivaizduojamas, kaip RSS ţinučių naršyklė, kuri automatiškai tikrina ţinučiųšaltinius ir jas pateikia jums. Šios programos automatiškai aptinka, kad buvo paskelbta ţinutė ir ją iš kartojums pateikia. Ţinutė aprašomas XML failo formatu. Privalumai: Maţiau informacijos paieškos, daugiauskaitymo; Leidţia efektyviai sekti daţnai ir maţai atnaujinamus puslapius; Nėra šlamšto (spam) irreklamos; Atlaisvina elektroninį paštą nuo naujienų laiškų; Trūkumai: Kai kurie naujienų pranešimai turitik antraštes, bet neturi viso straipsnio; Ne visi puslapiai turui RSS; Žinučių skaitymas: reikalingas RSSskaitymo programa, viena iš tokių programų yra Amphetadesk (veikia įdiegus į personalinį kompiuterį),prieinama per web Bloglines, Google Reader arba Firefox naršyklė turi integruotą RSS skaitymo įrankį.Vienas iš paprasčiausių būdų skaityti RSS ţinutes yra prisijungti prie sistemos, ji veikia per Web; yranemokama.27.Socialinis žymėjimas, žymė, funkcijos ir trūkumai, pagrindinės žymių naudojimo problemos irnauda; Soc ţymėjimas: tai serverio pusės web paslauga leidţianti vartotojui kurti, valdyti ir dalintisasmeninėmis ţymėmis su kitais bendruomenės nariais. Tai Web sistema kurioje galima kaupti mėgstamasnuorodas ir ţymes; Pasiekiama internetu, ţymės saugomos interneto sistemose, o ne asmeniniamekompiu-teryje, tuo skiriasi nuo interneto naršyklės adresyno; Viena iš esminių galimybių yra ţymėjimas,kiekvienas gali saugoti puslapius nurodydamas ţymes. Žymė: (angl. tag) yra terminas susietas su dalimiinformacijos. Jie leidţia klasifikuoti ir atlikti informacijos paiešką. Funkcijos: Informacijos organi-zavimo ir saugojimo metodas;Leidţia prieiti prie kitų vartotojų tematikų ir idėjų;Sujungia vartotojustarpusavyje; Trūkumai: Ţmonės tuos pačius dalykus vadina kitaip (blogs, blog, blogging); Sinonimai,akronimai, homonimai ir daugia -kalbiškumo problema;Tarimo ir rašybos klaidos;Netinkamai naudojamiterminai; Problemos: jos ne kompiutery, kas atsitiks, kai jos nebeveiks? Kol kas nemokamos, daugšiukšlių Nauda: naršant, norint įvertinti kitų asmenų nuomonę viena ir kita tematika, sekant naujoves,nuolatinis naujienų sekimas;28.Elektroninė komercija, jos vystymais ir veikla;E. komercija-elektroninio verslo dalis ir pardavimo, pirkimo, paslaugų veikla, atliekama elektroninėsterpės pagalba. Elektroninis verslas apibrėţiamas kaip verslo operacijų atlikimas ir įmonės veiklosorganizavimas naudojant informacines technologijas duomenų perdavimo tinklų aplinkoje. E. Verslas: e.komercija, e. servisas, e. marketingas, e. verslo kontaktai, e. projektų vadyba, e. Ofiso darboorganizavimas, e. Ţmogiškųjų resursų vadyba, e. logistika ir kt. Vystymasis:e.paštas » Svetainė »e.komercija» e.verslas» Tinklinės organizacijos »Skaitmeninės ekosistemos. Veikla: svarbiausiosįmonės veiklos sistemos per internetą, ekstranetą ar internetą tiesiogiai sujungiamos su svarbiausiaisveiklos nariais –darbuotojais, tiekėjais, gamintojais, klientais. Veikla apima visas santykių, susijusių sutarptautinių ir nacionalinių sandorių sudarymu elektroniniu būdu, rūšis: pirkimą, pardavimą, el.Varţytines, el. tarpininkavimą, tiekimą, uţsakymus, el. bankininkystę, draudimą, finansinę nuomą, ir kt.29.El.verslo sandara ir teikiama nauda pagal sritis El. verslas = EC + BI + CRM + SCM + ERP; EC -elektroninė komercija (pirkimas, pardavimas, paslaugos, paskirstymo kanalai, tiekimas)BI - verslo įţvalga(Pirminės ir antrinės informacijos apie konkurentus, rinkas,vartotojus ir kt.) CRM – santykių su klientaisvaldymas (Tiek verslo, tiek individualių klientų išlaikymas naudojant strategijas)SCM – Tiekimograndinės valdymas (Tiekimo kanalų valdymas siekiant efektyviai pristatyti prekes pirkėjui)ERP –
 7. 7. Įmonių išteklių planavimas ir su ja susijusios informacijos integravimas.Teik.naud pagal srit.: Ryšių suvisuomene sritis, Rėmimo sritis, Informacijos teikimo sritis, Klientų aptarnavimas, Apskaitos operacijųautomatizavimas, Prekių pristatymas ar paslaugų suteikimas, Ryšių su pirkėjais ir klientais vadyba(CRM).30.Elektroninės komercijos privalumai ir trūkumai;Privalumai: Leidţia vykdyti el.veiklą santykinai maţomis sąnaudomis,nes išnyksta vietos ir laikoapribojimai, vartotojai nori pasiekti produktus ir paslaugas 24 valandas per dieną,7 dienas per savaitę,naikina tradicines patekimo į naujas rinkas klūtis, sudarydama galimybes verslo įmonėms plėtotiel.veiklą,neatsiţvelgiant į jų kapitalo dydį, leidţia lengviau prisitaikyti prie aplinkos,operatyviau reaguoti įrinkos pokyčius, sudaro sąlygas tiesiogiai bendrauti su vartotojais. Trūkumai: pirkėjas negali paliestiprekės, pirkėjas nepatiria momentinio jos pirkimo dţiaugsmo, nemaţai ţmonių vis dar nepasitikiel.parduotuvėmis ir el.sąsaja, el.komercijos globališkumas, nedidelis kompiuterizacijos lygis šalyje ir visdar per didelis prisijungimo prie interneto mokestis.31.El. verslo modeliai, apibūdinkite juos ir pateikite pavyzdžių;Skirstomi pagal: jų dalyvių vaidmenis (1.B2C – verslas vartotojui- 1.Šio modelio principu dirba didţiojidalis elektroninių parduo-tuvių,siūlančių nusipirkti prekes virtualiose parduotuvėse)2. B2B – verslasverslui. 3. C2C vartotojas vartotojui- internetiniai aukcionai; mainų sistemos. 4. G2B – valstybinėsinstitucijos verslui ;G2C – valstybi-nės institucijos vartotojui ir G2G – vyriausybė vyriausybei – mokesčiųdeklaravimas,paţymų uţsakymas,socialinio draudimo e-sistemos ir t.t.),produktą ir paslau-gą (elparduotuvės, aukcionai, bendrovių tinklapiai, paslaugos tiekimo modeliai, leidybos modeliai, pramoginiaiportalai).32.E. Vyriausybė, E. viešosios paslaugos jų lygiai, prielaidos ir nauda;E,vyriausybė:Vieša informacija laisvai prieinama el.būdu, Visos paslaugos,kurias teikiavyriausybė,perkeltos į internetą. Pgr. dėmesys akcentuojamas į: viešasis administravimas remiasiinformacinėmis technologijomis, e-vyriausybė yra demok-ratijos stiprinimo priemonė, siekį padarytivyriausybę ir jos paslau-gas labiau prieinamas,socialinio įtraukimo principą, galimybė piliečiams tvarkyti savo viešuosius reikalus, geresnį,paprastesnį irefektyvesnį informacijos naudojimą. E.viešosios paslaugos: 1) paslau-gos,suteikiančios asmeniuigalimybę jo buvimo vietoje skaitme-niniu pavidalu viešaisiais kompiuterių tinklais atlikti jo poreikiustenkinačias įvairias procedūras ir gauti informaciją, 2) paslaugos,paprastai teikiamos uţ atlygį per nuotolį.Paslaugos lygiai: 0- informacija neteikiama, 1- info. publikuojama on-line., 2- saveika (formųatsisiuntimas), 3Dvipusis interaktyvumas, 4 – Transakcijos vyksta internetu,įskaitant pristatymą irapmokėji-mą. Prielaidos ir nauda:Prielaidos e.paslaugoms: teisinis reglamentavimas, modernios,saugiosITT priemonės, kompetencija (valstybės tarnautojų ir bartotojų),valstybės ir savivaldos institucijų siekisteikti viešąsiais e-paslaugas. Nauda: prieiga bet kada, prieiga iš bet kur, galimybės neįgaliesiems,galimybė kaimo gyventojams, laiko taupymas.33.Kas yra elektroninis parašas (pateikite pagrindinius apibrėži-mus), nauda, jo pritai-kymo sritysLietuvoje;Elektroninis parašas: duomenys,kurie įterpiami,prijungiami ar logiškai susiejami su kitais duomenimispastarųjų autentiškumui patvirtinti ir pasirašan-čiam asmeniui identifikuoti; 1.Yra vienareikšmiai susietassu pasirašančiu asmeniu; 2. leidţia identifikuoti pasirašantį asmenį 3. yra sukurtas priemonė-mis,kuriaspasirašantis asmuo gali tvarkyti tik savo valia; 4. yra susijęs su pasirašytais duomenimis taip,kad bet koksšių duomenų pakeitimas yra pastebimas. Pritaikymo sritys Lietuvoje: nekilnojamojo turto ir adresųregistrų paslau-gos, valdţios vartų portalo paslaugos, VMI el.deklaravimo sistemos (EDS) paslaugos,sodros EDAS.34.Kas yra elektroninis sertifikatas, sertifikatų klasės, jų išdavimas;Sertifikatas - elektroninis liudijimas, kuris susieja parašo tikrinimo duomenis su pasirašančiu asmeniu irpatvirtina arba leidţia nustatyti pasirašančio asmens tapatybę. Yra 3 Sertifikato klasės: 1klasė: asmeninisskaitmeninis sertifikatas (Šis sertifikatas identifikuoja tik pasirašančio asmens el. pašto adresą). Sertifikatoįsigyjimui pakanka atsiųsti paso, asmens tapatybės ar vair.paţym. kopiją. 2klasė: Paskirtis: el. paštoapsauga, vartotojo tapatybės nustatymas (tame tarpe ir su SMART kortelė). 2 kl asmeninis skaitmeninissertifikatas (Šis sertifikatas vienareikš-miškai identifikuoja pasirašantį asmenį) Sertifikato įsigijimui yrabūtinas sertifikato uţsakovo tapatybės nustatymas vienoje iš CA Registravimo Tarnybų. 3klasė: kvalifi-
 8. 8. kuotas skaitmeninis sertifikatas (Šis sertifikatas vienareikš-miškai identifikuoja pasirašanti asmenį ir yrakvalifikuotas). Sertifikato įsigijimui yra būtinas sertifikato uţsakovo tapatybės nustatymas vienoje iš CARegistravimo Tarnybų. Sertifikatų pgr parametrai: viešo rakto ilgis 1024bit (RSA); parašo algoritmassha1RSA. Sertifikatą reikia uţsisakyti www.scc.lt35.Media dalinimosi sistemos, On-line turinio kūrimo modeliai ir interneto naudojimo strategijos;Media dalinimosi sistemos yra Web sistemos, kurios vartotojui leidţia talpinti, apdoroti ir publikuotiįvairius media falus per internetą. Tokias siste-mas galima suskirstyti į: Video failų (youtube...);Nuotraukų (picasa...); Muzikos (last.fm...); Failų dalinimosi sistemas (BitTorrent...). On-line turiniokūrimo modeliai: vartotojai kūrėjai 1 proc., vartotojai per-kūrėjai 10 proc.-turinys: socialinė media(dalyvavimas): facebook, last.fm, youtube, picasa, media...  vartotojas 85 proc.Reklamos modelis: Pardavimų profesionalai; Specialistai; Media agentūros; Reklamos agentūros; prekės ţenklai.36.Video informacijos dalinimosi sistemos, pagrindinės funkcijos, jų apribojimai, pateikitepavyzdžių;Video informacijos dalinimosi sistemos yra WWW sistemos leidţiančios vartotojams publikuoti videomedţiagą. Informacija gali būti publikuojama privačiam vartotojų ratui arba viešai. Video dalinimosipaslaugas galime suklasifikuoti į: vartotojų kuriamos video medţiagos; video dalinimosi platformos; webparemtas video informacijos redagavi-mas; Vartotojų kuriamos video medţiagos sistemos yranemokamos, tačiau turi apribojimus: talpinamos informacijos dydţiui; trukmei; tematikai; video failoformatui; riboja netinkamo turinio talpinimą. Pavyzdţiai: youtube, video, yahoo, vimeo, blip.tv ir kt.37.Nuotraukų dalinimosi sistemos, pagrindinės funkcijos, privalumai, pateikite pavyzdžių;NTS (angl. Photo sharing) yra on-line sistema leidţianti vartotojui publikuoti ir dalintis nuotraukomis.NTS funkcionalumas yra pateikiamas per web aplikacijas arba on-line sistemas. Šis terminas taip patapima on-line foto galerijas ir nuotraukų tinklaraščius (angl. photoblogs). Pirmoji tokia sistema pradėjoveikti 1990 metais, teikė nuotraukų galerijos paslaugas. Vienos iš pirmųjų paţangesnių sistemų apsitaro2000 metais: Yahoo! Photos, Flickr.Pagrindinis tokių sistemų funkcionalumas apima: Nuotraukų organizavimą; Nuotraukų perţiūra;Nuotraukų klasifika-vimas; Nuotraukų anotavimas (ţymės) ir komentarai; Integracija su foto kameromis;Pavyzdţiai: PhanfarePicasaPiczo.comSmugMugSnapfishShutterflyWebshotsWikimedia Commons[5],WoophyZooomr, flickr ir kt.38.Failų dalinimosi sistemos, pagrindinės funkcijos, privalumai, pateikite pavyzdžių;FDS (angl. file sharing) yra duomenų mainų sistema leidţianti vartotojams keistis skaitmeniniaisduomenis - kompiuterinėmis programomis, multi-media (audio, video), dokumentais, ir elektroninėmisknygomis. Pirmoji tokia sistema Napster atsirado 1990 metai, kuri teismo sprendimu buvo išjungta.Vėliau nuo 2000 metų pradėjo plisti p2p (angl. peer-to-peer), paskirstytos duomenų mainų sistemos:Gnutella, Gnutella2, eDonkey2000, Kazaa ir BitTorrent. Naudojantis jomis yra parsiunčiama milijonainelegalių duomenų failų. Šiuo metu labai plačiai yra paplitę torrentai. Vienas iš tokių protokolų yraBitTorrent, juo persiunčiami duomenys internetu sudaro apie 27-55% viso interneto duomenų srauto.Torrentų informacijos siuntimui reikalinga programinė įranga, viena iš plačiausiai naudojamų yrahttp://www.utorrent.-com/ Failų mainų sistemų palyginimashttp://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_file_sharing_applications39.On-line video ir foto informacijos publikavimo modelis, media dalinimosi sistemų ateities gairės;Media dalinimosi sistemos yra Web sistemos, kurios vartotojui leidţia talpinti, apdoroti ir publikuotiįvairius media falus per internetą. Tokias siste-mas galima suskirstyti į: Video failų; Nuotraukų; Muzikos;Failų dalinimosi sistemas.40.Socialinis tinklas, jų tipai, funkcionalumas;ST– socialinė struktūra, susidedanti iš individų, taip vadinamų „taškų― (angl. „node, ~s―), kurie yraglaudţiai susiję vienu ar keliais tarpusavio ryšiais, tokiais kaip draugystė, giminystė, ekonominiaisantykiai, simpatija ar antipatija, seksualiniai ryšiai, tikėjimas (religi-ja), išsilavinimas, pomė-giai,socialinė padėtis.ST(Internetas) – interaktyvi interneto struktūra (interneto svetainė) vienijanti tam tikrą, bendrų interesųturinčią narių grupę, kuri ir kuria konkrečios svetainės turinį ir virtualiai bendrauja tarpusavyje, automati-
 9. 9. zuotomis konkrečios svetainės priemonėmis. Socialiniai (interneto) tinklai – paskutiniu metu aktyviaibesivystanti interneto dalis, kuriai galima priskirti tiek paprastus diskusijų forumus, tiek sudėtingusvisuomeninius ir (ar) komercinius interneto projektus. Socialinių tinklų tipai:Bendrieji tinklai, tokie kaipfacebook.com, one.lt; Mokyklų ir universitetų, tokie kaip klase.lt; Kultūriniai (pavyzdţiui Europos);Verslo, tokie kaip LinkedIn; Muzikos ir video, tokie kaip frype.lt; Sporto-footbo.com. Funkcionalumas:Socialiniai tinklai suteikia galimybę lengviau bendrauti su draugais, susirasti senus paţįstamus aruţmegzti naujus kontaktus, patogiai ir greitai keistis informacija.41.Socialinių tinklų komponentai, socialiniai tinklai verslui, jų teikiama nauda vartotojui;Socialinių tinklų komponentai: Socialinių tinklų paslaugos apima:Asmeninio profiliopristatymas;Socialinių ryšių valdymas (santykiai);Įvairias kitas paslaugas.Socialinių tinklų dabartis irateitis:Profilis -> universalus identifikavimas;Santykiai -> asmeninis socialinis grafikas;Veiklos ->socialinis veiklų kontekstas;Verslo modelis -> socialinė įtaka, kaip marketingo vertė. Socialiniai tinklaiverslui: „LinkedIn―, kurio pavadinimą galime versti kaip „susijungę―, yra visų pirma verslui skirtassocialinis tinklas. Nauda: Jo pagalba galima valdyti verslo ryšius; Labai galinga priemonė darbo paieškai;42.Socialinių tinklų privatumo problemos, patarimai, socialinių tinklų saugumui užtikrinti;Problemos: 83% darbdavių naudoja paieškos sistemas, norėdami įvertinti potencialius darbuotojus;43%kandidatų yra atmetami dėl on-line surastos informacijos;66% asmenų iki 20 metų nesuvokia, kadsocialiniuose tinkluose skelbiama informacija, gali pakenkti jų karjerai;33% studentų nesugeba įsivertintiinformacijos apie save, kuris skelbiama on-line;Puiki informacija vagims; Socialinių tinklų programėlės.Patarimai: Naudokite sudėtinges-nius slaptaţodţius, nenaudokite to pačio slaptaţodţio skirtingosesistemose;Suteikite, kuo maţiau asmeninės;Neleiskite trečiųjų šalių aplikacijoms naudoti jūsų asmeniniųduome-nų, jeigu tai galima; Visada įvertink kokius kvietimus priimti, o kokių ne, su kuobendrauti;Nesistenk visko išbandyti beatodairiškai – ţaidimai, reklamos, pasiūlymai ir t.t.; Trend MicroWeb Reputations Services gali padėti patikrinti ar puslapis yra patikimas; Patikrinkite kokią informacijąapie save galite rasti per Google; Visuomet pagalvokite prieš paspaudţiant nuorodą!43. Socialinių aplikacijų vartotojai, jų skirstymas, virtualus pasaulis, forumai;Vartotojai: 18% Kūrėjai: rašo blogą, kelia savo sukurtus video, nuotraukas, mz,t.t.;25% Kritikai: aprašo/reitinguoja produktus/ paslaugas, komentuoja kitų blogus, dalyvauja forumuose; 12% Kaupukai: naudojaRSS, renka nuotraukas video ir pan., jas „tagina―, ţymi; 25% Visuomeniškas asmuo: aktyvus socialiniųtinklų dalyvis; 48% Naudotojai: skaito blogus, reitingu, įvertinimus, forumus, ţiūri video, klausomuzikos; 44% Neaktyvūs. Virtualus pasaulis: Virtualus pasaulis yra kompiuterinė bendruomenės formarealizuota kompiuteri-nėje modeliavimo aplinkoje, per kurią vartotojai gali bendrauti vienas su kitu beikurti įvairius objektus.Vartotojas virtualiame pasaulyje turi susikurti avatarą, tai yra savoprofilį.Populiariausia virtualios aplinkos platforma yra Second Life, tai internetinis virtualus pasaulis,sukurtas 2003 m. Kartais Second Life pristatomas kaip ţaidimas, tačiau šis apibrėţimas diskutuotinas, nesjame nėra ţaidimams būdingų atributų. Forumai: Internetinis forumas – tinklapis, kuriame galimadiskutuoti įvairiomis temomis: Diskusijos.lt http://www.diskusijos.lt/; Bitė Pliushttp://www.biteplius.lt/lt/2club.main; Diskutuok.lt http://www.diskutuok.lt/ .Teminiai: Lietuvos viešųjųbibliotekų forumas http://www.bibliotekos.lt/; Supermama.lt.

×