KONFERENCIJA    „VISAGINO ATOMINĖ ELEKTRINĖ: PRAKTINIAI PASIRENGIMO ASPEKTAI“  Branduolinės saugos reglamentavimas ir p...
ĮžangaBranduolinės energetikos objektai Lietuvoje         Esami BEO:                       ...
Branduolinės saugos samprata                  2. Techninės                        ...
Branduolinę saugą reglamentuojančių teisės aktų piramidė                                1....
Pagrindiniai branduolinės saugos užtikrinimo principai1) atsakomybės už       Visiška atsakomybė už branduolinės saug...
Pagrindiniai branduolinės saugos užtikrinimo principai (tęs.)               Saugai užtikrinti turi būti suk...
Pagrindiniai branduolinės saugos užtikrinimo principai (tęs.)                           Veiksmi...
Branduolinės elektrinės gyvavimo etapai ir licencijavimas    LR branduolinės saugos įstatymas: branduolinės elektrinės ...
Pagrindiniai saugos reikalavimai BE projektui ir jo PSAA “Apsaugos gilyn” principas (angl. defence in depth):  esmė – ...
Pagrindiniai saugos reikalavimai BE projektui ir jo PSAA (tęs.) “Apsaugos gilyn” principo įgyvendinimas:   pirmasis ly...
Pagrindiniai saugos reikalavimai BE projektui ir jo PSAA (tęs.)         Radionuklidus sulaikantys fiziniai saugos ...
Vadybos sistemos reikalavimų pagrindinės nuostatos (tęs.)  BSR‐1.4.1‐2010 „Vadybos sistemos reikalavimai“   IV skyriu...
Vadybos sistemos reikalavimų pagrindinės nuostatos (tęs.)  BSR‐1.4.1‐2010 „Vadybos sistemos reikalavimai“   IV skyrius ...
Saugos kultūros samprata  Saugos kultūra – labai svarbus branduolinės saugos elementas!               Bran...
Ačiū už dėmesį!         15
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Sigitas Šlepavičius, Branduolinės saugos departamento direktorius, Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija (VATESI), „Branduolinės saugos reglamentavimas ir priežiūra, įgyvendinant Visagino AE projektą“

725 views

Published on

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
725
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sigitas Šlepavičius, Branduolinės saugos departamento direktorius, Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija (VATESI), „Branduolinės saugos reglamentavimas ir priežiūra, įgyvendinant Visagino AE projektą“

 1. 1. KONFERENCIJA   „VISAGINO ATOMINĖ ELEKTRINĖ: PRAKTINIAI PASIRENGIMO ASPEKTAI“  Branduolinės saugos reglamentavimas ir priežiūra įgyvendinant Visagino branduolinės  elektrinės projektą Sigitas Šlepavičius  VATESI viršininko pavaduotojas branduolinei saugai 2012 m. rugsėjo 13‐14 d., Vilnius
 2. 2. ĮžangaBranduolinės energetikos objektai Lietuvoje  Esami BEO: 1.Ignalinos atominė elektrinė • 2 RBMK‐1500 energijos blokai (pradėti eksploatuoti  atitinkamai 1983 ir 1987, galutinai sustabdyti pagal  Lietuvos  Esami/statomi/planuojami  stojimo į ES protokolą atitinkamai 2004 ir 2009) statyti BEO 2. Panaudoto branduolinio kuro saugykla 3. Sucementuotų radioaktyviųjų atliekų saugykla Maišiagalos  4. Skystųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo kompleksas  radioaktyviųjų atliekų  (bitumavimo ir cementavimo įrenginiai) saugykla 5. Kietųjų radioaktyviųjų atliekų saugyklos 6. Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugykla  Planuojami statyti (statomi) BEO: 7. Visagino atominė elektrinė 8. Nauja panaudoto branduolinio kuro saugykla (B1) 9. Naujas kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir  saugojimo kompleksas (B3/4) 10. Labai mažai radioaktyviųjų atliekų saugykla ir  atliekynas 11. Mažai ir vidutiniškai radioaktyviųjų atliekų  atliekynas 2
 3. 3. Branduolinės saugos samprata 2. Techninės  3. Organizacinės  1. Darbuotojų   priemonės (BE  priemonės  kompetencija projektas) (procedūrų aprašai) Branduolinė  sauga tinkamų BE eksploatavimo sąlygų užtikrinimas avarijų išvengimas (prevencija) ar jų padarinių sušvelninimas Rezultatas žmonių ir aplinkos apsaugos nuo žalingo jonizuojančiosios Tikslas spinduliuotės poveikio užtikrinimas 3
 4. 4. Branduolinę saugą reglamentuojančių teisės aktų piramidė 1.1.  Branduolinės saugos konvencija (1996) Tarptautiniai teisės aktai 1.2. Jungtinė konvencija (2004) 1. 2.1.  Branduolinės saugos direktyva (2009) 2. ES teisės aktai 2.2.  PBK ir RA saugaus tvarkymo dir. (2011) 3.1.  Br. energijos įstatymas (1996, 2011) 3. LR įstatymai 3.2.  Branduolinės saugos įstatymas (2011) LR Vyriausybės  4.1. Branduolinės energetikos srities veiklos  4. teisės aktai licencijų ir leidimų išdavimo taisyklės (1998,  2012)  5.1. VATESI: Branduolinės saugos  Institucijų teisės  5. aktai reikalavimai „Branduolinės elektrinės  projektas“ (rengiamas) 6.1. ASME 6. Standartai 6.2 KTA ir kiti Licencijos  7.1. Saugos analizės ataskaita, kita  7. turėtojo NTD projektinė dokumentacija 7.2 Darbinės instrukcijos 4
 5. 5. Pagrindiniai branduolinės saugos užtikrinimo principai1) atsakomybės už  Visiška atsakomybė už branduolinės saugos užtikrinimą  branduolinės  tenka asmenims, atsakingiems už branduolinės saugos užtikrinimą  energetikos objektą ar veiklą, keliančią jonizuojančiosios  principas spinduliuotės riziką VATESI Rangovas Licencijos turėtojas ‐ PROJEKTO  ĮGYVENDINIMO  BENDROVĖ 5
 6. 6. Pagrindiniai branduolinės saugos užtikrinimo principai (tęs.) Saugai užtikrinti turi būti sukurta ir palaikoma veiksminga teisinio  2) branduolinės  reglamentavimo ir valstybinio valdymo struktūra, apimanti ir nepriklausomą  saugos valstybinio  branduolinės energetikos srities veiklos, kitos veiklos su branduolinėmis ir  reglamentavimo  branduolinio kuro ciklo medžiagomis valstybinį reglamentavimą ir priežiūrą  principas vykdančią instituciją Rangovas VATESI Licencijos turėtojas (statytojas – užsakovas) PROJEKTO ĮGYVENDINIMO BENDROVĖ  sukurti ir nuolat tobulinti branduolinės saugos reglamentavimo sistemą  vertinti branduolinės energetikos objektų saugą  išduoti licencijas ir leidimus  vykdant patikrinimus prižiūrėti, kaip laikomasi teisės aktų nuostatų  prireikus taikyti poveikio priemones 6
 7. 7. Pagrindiniai branduolinės saugos užtikrinimo principai (tęs.) Veiksmingas vadovavimas ir vadyba saugai  3) branduolinės saugos prioriteto organizacijų,  užtikrinti turi būti sukurti ir palaikomi visų su  vykdančių branduolinės energetikos srities  branduolinės energetikos objektų veikla  veiklą ir kitą veiklą su branduolinėmis ir  susijusių asmenų. Šių asmenų vadybos  branduolinio kuro ciklo medžiagomis, vadyboje  sistemos aukščiausias prioritetas turi būti  principas branduolinės saugos užtikrinimas. Išteklių  skyrimas saugai užtikrinti turi būti  diferencijuojamas atsižvelgiant į nagrinėjamo  klausimo įtaką saugai; Veiksmingas vadovavimas ir vadyba saugai užtikrinti: licencijos turėtojas (projekto įgyvendinimo bendrovė), rangovai, subrangovai, TPO, tiekėjai, gamintojai Reikia suprasti kiekvienos konstrukcijos, sistemos ar komponento atliekamas saugos funkcijas BE ir atitinkamai juos klasifikuoti (1, 2, 3 saugos klasė), tuomet parinkti tinkamus reikalavimus ir standartus (pvz., saugos sistemos – dubliavimas, fizinis atskyrimas) projektavimui, gamybai, montavimui, bandymams ir eksploatavimui bei kokybės užtikrinimui 7
 8. 8. Branduolinės elektrinės gyvavimo etapai ir licencijavimas LR branduolinės saugos įstatymas: branduolinės elektrinės gyvavimo etapai 4.  6.  1.  2.  3.  Pripažinimas  5.  Eksploatavimo  Aikštelės vertinimas Projektavimas Statyba tinkama  Eksploatavimas nutraukimas eksploatuoti (I) Licencija  Licencijų  statyti/statyti ir  eksploatuoti  (II) Licencija  rūšys branduolinę  eksploatuoti  elektrinę branduolinę  elektrinę  (III) Licencija  Pagrindinis  vykdyti  Branduolinės elektrinės  dokumentas   projektas ir jo  branduolinės licencijai gauti saugos analizės ataskaita elektrinės  eksploatavimo  nutraukimą  8
 9. 9. Pagrindiniai saugos reikalavimai BE projektui ir jo PSAA “Apsaugos gilyn” principas (angl. defence in depth):  esmė – organizacinėmis ir techninėmis priemonėmis užtikrinti bet kokios BE įrangos gedimų ar žmogaus klaidų prevenciją ir tinkamų kompensuojančių priemonių taikymą įvykus tokiems gedimams ar klaidingiems veiksmams 9
 10. 10. Pagrindiniai saugos reikalavimai BE projektui ir jo PSAA (tęs.) “Apsaugos gilyn” principo įgyvendinimas:  pirmasis lygis – nukrypimų nuo normalaus eksploatavimo ir gedimų prevencija  antrasis lygis – nukrypimų nuo normalaus eksploatavimo valdymas ir gedimų aptikimas  trečiasis lygis – BE projekte numatytų avarijų, nenulėmusių reaktoriaus šerdies pažeidimo, valdymas  ketvirtasis lygis – BE projekte numatytų sunkiųjų avarijų valdymas  penktasis lygis – radiologinių padarinių esant žymiems radionuklidų išmetimams sušvelninimas 10
 11. 11. Pagrindiniai saugos reikalavimai BE projektui ir jo PSAA (tęs.) Radionuklidus sulaikantys fiziniai saugos 1. Kuro matrica 2. Kuro apvalkalai 3. Reaktoriaus aušinimo riba 4. Apsauginis gaubtas 11
 12. 12. Vadybos sistemos reikalavimų pagrindinės nuostatos (tęs.) BSR‐1.4.1‐2010 „Vadybos sistemos reikalavimai“ IV skyrius Saugai svarbių produktų tiekimas Reikalavimai tiekėjų vadybos sistemai  atitikimas LST EN ISO 9001:2008 Kokybės užtikrinimas Tiekėjų atranka ir priežiūra Produktų priėmimo kontrolė Tiekėjo darbuotojų kvalifikacijos vertinimas (suvirinimas, neardančioji kontrolė ir kita) 12
 13. 13. Vadybos sistemos reikalavimų pagrindinės nuostatos (tęs.) BSR‐1.4.1‐2010 „Vadybos sistemos reikalavimai“ IV skyrius Saugai svarbių produktų tiekimas Tiekėjo darbuotojai, dirbantys BE teritorijoje, turi būti susipažinę su:  branduolinės saugos reikalavimais  radiacinės saugos reikalavimais  fizinės saugos reikalavimais  avarinės parengties plano reikalavimais  saugos kultūros principais 13
 14. 14. Saugos kultūros samprata Saugos kultūra – labai svarbus branduolinės saugos elementas! Branduolinės saugos  įstatyme įtvirtintas  Aš turiu suvirinti 2 saugos  siekis užtikrinti kiek  klasės reaktoriaus  Aš turiu  įmanoma aukštesnį  aušinimo kontūro vamzdį,  suvirinti  branduolinės saugos  kuris bus sumontuotas  vamzdį branduolinėje elektrinėje! lygį ‐ kad šis tikslas  būtų pasiektas visi  asmenys (projekto  įgyvendinimo bendrovė,  reguliuojančios  institucijos,  projektuotojai,  rangovai, tiekėjai), kurių  veikla susijusi su BEO  sauga, turi tinkamai  vykdyti savo pareigas! 14
 15. 15. Ačiū už dėmesį! 15

×