Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ar didėja Lietuvos įmonių konkurencingumas: kaip atrodėme anksčiau ir kur patobulėjome?

4,250 views

Published on

Published in: Business
 • Follow the link, new dating source: ❤❤❤ http://bit.ly/2ZDZFYj ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating direct: ❤❤❤ http://bit.ly/2ZDZFYj ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Ar didėja Lietuvos įmonių konkurencingumas: kaip atrodėme anksčiau ir kur patobulėjome?

 1. 1. Ar didėja Lietuvos įmonių konkurencingumas: kaip atrodėme anksčiau ir kur patobulėjome? 2013 m. spalio 23 d.
 2. 2. Lietuvos įmonės parduoda 65% daugiau nei anksčiau, tačiau dar beveik 2 kartus atsilieka nuo užsienio įmonių Vienam įmonės darbuotojų etatui tenkančios pardavimo pajamos, Lt 450.000 400.000 392.500 369.379 6,3 % 350.000 Lietuvos įmonių rodiklių mediana 300.000 Lt 250.000 201.500 200.000 150.000 121.629 65,7 % 100.000 50.000 0 2009/10 Skirtumas tarp Lietuvos ir užsienio įmonių 2 skaidrė 3 kartai 2011/12 2 kartai Lietuvos įmonių konkurencingumas ir vadybinė branda Užsienio įmonių rodiklų mediana
 3. 3. Lietuvos įmonių našumas beveik nepakito ir išlieka 3 kartus mažesnis nei užsienio įmonių Vienam įmonės darbuotojų etatui tenkanti pridėtinė vertė, Lt 180.000 161.067 160.000 152.267 6,3 % 140.000 Lietuvos įmonių rodiklių mediana 120.000 Lt 100.000 80.000 60.000 55.118 5,8 % 57.654 40.000 20.000 0 Skirtumas tarp Lietuvos ir užsienio įmonių 3 skaidrė 2009/10 3 kartai 2011/12 3 kartai Lietuvos įmonių konkurencingumas ir vadybinė branda Užsienio įmonių rodiklų mediana
 4. 4. Lietuvos įmonės darbuotojams moka 23% daugiau nei anksčiau ir sparčiai vejasi užsienio įmones (nors vis dar išlieka konkurencingos pagal darbo užmokesčio rodiklį) Vidutinės sąnaudos vienam darbuotojui Lt 100.000 90.000 84.736 89.227 5,3 % Lietuvos įmonių rodiklių mediana 80.000 70.000 Užsienio įmonių rodiklų mediana Lt 60.000 50.000 40.000 30.479 30.000 24.702 23,4 % 20.000 10.000 0 Skirtumas tarp Lietuvos ir užsienio įmonių 4 skaidrė 2009/10 2011/12 3,5 karto 3 kartai Lietuvos įmonių konkurencingumas ir vadybinė branda
 5. 5. Mažas dėmesys darbuotojų motyvavimui ir ugdymui lemia, jog darbuotojų kaita Lietuvos įmonėse išlieka didelė: per metus pasikeičia 19% visų įmonių darbuotojų. Įmonę palikusių darbuotojų dalis nuo visų įmonės darbuotojų skaičiaus, % 20 19 0% 19 18 16 14 12 % 12 10 9 33,3 % Užsienio įmonių rodiklų mediana 8 6 4 2 0 Skirtumas tarp Lietuvos ir užsienio įmonių 5 skaidrė 2009/10 2 kartai Lietuvos įmonių rodiklių mediana 2011/12 1,5 karto Lietuvos įmonių konkurencingumas ir vadybinė branda
 6. 6. Augantis Lietuvos įmonių pelningumas rodo jų konkurencingumą, tačiau neužtikrina, kad jis išliks vidurinėje ir ilgalaikėje perspektyvoje Investuoto kapitalo grąža (ROCE), % 16 14,7 -7,5 % 14 13,6 12 10 % 8,2 8 8,9 8,5 % Užsienio įmonių rodiklų mediana 6 4 2 0 Skirtumas tarp Lietuvos ir užsienio įmonių 6 skaidrė Lietuvos įmonių rodiklių mediana 2009/10 2011/12 2 kartai 1,5 karto Lietuvos įmonių konkurencingumas ir vadybinė branda
 7. 7. Lietuvos įmonių konkurencingumo rodiklių vertinimo apibendrinimas ► ► ► ► Lietuvos įmonių konkurencingumas didėjo Lietuvos įmonėms plečiant pardavimus, bet ne didinant veiklos efektyvumą. Ženkli darbuotojų kaita rodo išlikusį įmonių požiūrį į darbuotojus labiau kaip į sąnaudų, o ne augimo šaltinį. Darbo užmokesčiui Lietuvoje artėjant prie užsienio šalių lygio, didėja rizika, jog įmonės nebus konkurencingos vidutinėje ir ilgalaikėje perspektyvoje. Dėl šių priežasčių Lietuvos įmonės turi ieškoti kitų konkurencingumo šaltinių. 7 skaidrė Lietuvos įmonių konkurencingumas ir vadybinė branda
 8. 8. Įmonių konkurencingumą lemia tiek aplinka, tiek jų pačių susikurti konkurenciniai pranašumai Sąnaudas lemiantys veiksniai Pajamas lemiantys veiksniai Verslo modelis Pardavimų veikla, kanalai Inovacijos Rinkodara Gebėjimai ir motyvacija Veiklos procesų efektyvumas Įmonės vadybinės praktikos lemiami konkurenciniai veiksniai 8 skaidrė Įrengimai ir darbo priemonės Energetiniai ištekliai Darbo užmokesčio lygis Žaliavų kaina Aplinkos lemiami konkurenciniai veiksniai, kuriems įmonė turi nedidelę tiesioginę įtaką Lietuvos įmonių konkurencingumas ir vadybinė branda
 9. 9. EY atlikto įmonių vadybinės brandos tyrimo duomenimis: net ir Lietuvos eksporto lyderių veikla atitinka tik vidutinę vadybinę užsienio įmonių praktiką Tyrime dalyvavusių Lietuvos įmonių pasiskirstymas pagal brandos lygius Vadybinės praktikos brandos lygiai Rinkos lyderiai Pažangi vadybinė praktika, taikoma rinkoje pirmaujančių įmonių, kurianti ženklų konkurencinį pranašumą 5 Rinkos vidutiniokai Vidutinio išsivystymo vadybinė praktika, sudaranti prielaidas konkuruoti užsienio rinkose tačiau nesuteikianti išskirtinio konkurencinio pranašumo 4 Minimalus standartas Minimalius standartus atitinkanti vadybinė praktika, užtikrinanti veiklos tęstinumą vietinėje rinkoje, tačiau nėra konkurencinga užsienio rinkose vidutinėje ir ilgalaikėje perspektyvoje 3 Tobulėjimas arba bankrotas Nepakankamo išsivystymo vadybinė praktika, kelianti didelę riziką įmonės veiklos tęstinumui vidutinėje perspektyvoje. 2 Ar tai verslas? Beveik jokie vadybiniai principai įmonėje nėra įgyvendinami, kyla abejonių ar įmonė apskritai vykdo ir kaip vykdo pelno siekiančią veiklą. 1 0% 10% 53% 35% 2% 0% 9 skaidrė 10% Lietuvos įmonių konkurencingumas ir vadybinė branda 20% 30% 40% 50% 60%
 10. 10. Pagal bendrą vadybinę brandą Lietuvoje pirmauja maisto pramonės, medienos ir baldų pramonės bei prekybos įmonės Maisto pramonė 3,0 Medienos ir baldų pramonė 3,0 Didmeninė ir mažmeninė prekyba 2,9 Informacinės technologijos 2,8 Transportas ir logistika 2,8 Vidutinė Lietuvos įmonių branda 2,8 Kitos paslaugos 2,7 Statyba 2,7 Chemijos bei susijusi pramonė 2,7 Metalo apdirbimo pramonė 2,4 Kita gamyba 2,4 0 10 skaidrė 1 2 Lietuvos įmonių konkurencingumas ir vadybinė branda 3 4 5
 11. 11. Vidutiniškai daugumoje vertintų sričių Lietuvos įmonių vadybinė branda nesiekia minimalaus lygio (3 balų) Strategijos ir finansų perspektyva (3,0) Veiklos apskaitai naudojamos priemonės 3,6 3,2 Veiklos apskaita Strategijos įgyvendinimo užtikrinimo priemonės 2,7 Strategija ir jos atnaujinimas 2,7 0 Verslo procesų perspektyva (2,7) Inovacijų vystymo ir produktų/ paslaugų portfelio valdymas Gamybos procesų planavimas ir valdymas 2,5 2,8 Tiekėjų ir pirkimų valdymas 2 3 1 2 3 4 5 2,6 2,6 2,8 Pardavimų veikla Klientų informacijos valdymas ir analizės priemonės bei procesai 5 3,0 0 Darbuotojų perspektyva (2,7) Darbuotojų kompetencijos ugdymo sistema 2,5 2,7 Motyvacinė sistema Darbuotojų išteklių planavimas, atranka ir įdarbinimo sistema Organizacinė struktūra ir funkcijų bei atsakomybių paskirstymas 2,6 2,9 0 11 skaidrė Klientų perspektyva (2,7) Rinkodaros veikla 2,9 0 4 Klientų aptarnavimo veikla Įmonių vadybinės brandos vertinimo sritys 2,6 Atsargų valdymas 1 1 2 3 Lietuvos įmonių konkurencingumas ir vadybinė branda 4 5 1 2 3 4 5
 12. 12. Strategijos ir finansų perspektyva 12 skaidrė Lietuvos įmonių konkurencingumas ir vadybinė branda
 13. 13. Dėl dinamiškesnės rinkos strateginis valdymas ir adaptyvumas yra geriau išvystyti arčiau galutinių vartotojų esančių sektorių įmonėse Strategijos ir jos atnaujinimo procesų branda Veiklos apskaitos branda 5,0 Strategijos įgyvendinimo užtikrinimo priemonių branda Veiklos apskaitai naudojamų priemonių branda Bendras brandos lygis 5,0 4,0 4,0 3,0 3,0 3,6 2,0 3,0 2,9 2,0 2,8 Maisto pramonė Didmeninė ir mažmeninė prekyba 1,0 2,5 2,4 Informacinės technologijos Chemijos bei susijusi pramonė 3,2 1,0 2,7 2,7 Lietuvos įmonių branda Rekomendacijos įmonėms 13 skaidrė ► Vystyti strateginį valdymą (tikslų susiejimą su operatyviniu lygmeniu – motyvacines ir strategijos komunikavimo darbuotojams sistemas, veiklos rodiklių ir jų stebėsenos bei integravimo į sprendimo priėmimą sistemas) Lietuvos įmonių konkurencingumas ir vadybinė branda
 14. 14. Įmonės turi veiklos apskaitos įrankius, bet nežino kaip juos tinkamai panaudoti Strategijos ir jos atnaujinimo procesų branda Veiklos apskaitos branda Strategijos įgyvendinimo užtikrinimo priemonių branda Veiklos apskaitai naudojamų priemonių branda 5,0 5,0 4,2 Bendras brandos lygis 4,0 3,7 3,3 4,0 3,0 3,0 4,3 3,8 3,5 2,0 2,9 3,0 3,0 1,0 3,6 2,0 3,2 1,0 4,1 3,6 3,1 2,8 Medienos ir baldų pramonė Informacinės technologijos Chemijos bei susijusi pramonė Metalo apdirbimo pramonė 2,7 2,7 Lietuvos įmonių branda Rekomendacijos įmonėms 14 skaidrė ► Vystyti veiklos apskaitos metodologinę dalį ir susijusių žmogiškųjų išteklių kompetenciją ► Didinti atskirų veiklos apskaitos sričių (sistemų duomenų) integralumą tobulinant vadovybės ataskaitas ir kt. aspektus. Lietuvos įmonių konkurencingumas ir vadybinė branda
 15. 15. Klientų perspektyva 15 skaidrė Lietuvos įmonių konkurencingumas ir vadybinė branda
 16. 16. Su galutiniais klientais tiesiogiai dirbančios įmonės labiau suvokia ir panaudoja rinkodaros galimybes Klientų informacijos valdymo ir analizės priemonių bei procesų branda Rinkodaros veiklos branda 5,0 5,0 Bendras brandos lygis Pardavimų veiklos branda Klientų aptarnavimo veiklos branda 4,0 4,0 3,0 2,0 3,0 3,1 2,7 1,0 2,6 - 2,0 2,6 Didmeninė ir mažmeninė prekyba 2,6 2,2 2,0 Maisto pramonė Metalo apdirbimo Medienos ir baldų pramonė pramonė 2,8 1,0 3,0 Lietuvos įmonių branda Rekomendacijos įmonėms 16 skaidrė ► Vystyti rinkodaros strategiją (pozicionavimo, tikslinių segmentų poreikių, kainodaros ir kt.) ► Atskirti ir vystyti aktyvių pardavimų bei klientų aptarnavimo funkcijas Lietuvos įmonių konkurencingumas ir vadybinė branda
 17. 17. Procesų perspektyva 17 skaidrė Lietuvos įmonių konkurencingumas ir vadybinė branda
 18. 18. Maisto pramonė vienintelė iš gamybos sektorių pasižymi didesne nei minimalia procesų valdymo branda Tiekėjų ir pirkimų valdymo branda Gamybos procesų planavimo ir valdymo branda 5,0 Atsargų valdymo branda Inovacijų vystymo ir produktų/ paslaugų portfelio valdymo branda 5,0 Bendras brandos lygis 4,0 4,0 3,0 2,7 2,0 2,5 1,0 3,0 - 2,0 2,6 3,2 Maisto pramonė 2,8 2,4 2,0 Medienos ir Chemijos bei Metalo apdirbimo baldų pramonė susijusi pramonė pramonė 2,8 1,0 2,9 Lietuvos įmonių branda Rekomendacijos įmonėms 18 skaidrė ► Darbuotojus, ypač vidurinio lygio vadovus, įtraukti į nuolat pagal formalizuotą metodiką vykdomą gamybos procesų analizės ir tobulinimo procesą, siekiant didinti efektyvumą bei atsisakyti vertės nekuriančių veiklų . Lietuvos įmonių konkurencingumas ir vadybinė branda
 19. 19. Inovacijų vadyba ir toliau lieka vienas iš silpniausių įmonių veiklos aspektų Tiekėjų ir pirkimų valdymo branda Gamybos procesų planavimo ir valdymo branda Atsargų valdymo branda Inovacijų vystymo ir produktų/ paslaugų portfelio valdymo branda 5,0 Bendras brandos lygis 5,0 4,0 3,0 4,0 2,0 1,0 2,7 3,0 - 2,5 2,0 2,9 2,8 1,8 Maisto pramonė Metalo apdirbimo pramonė Informacinės technologijos 2,3 Transportas ir logistika 2,6 2,8 1,0 2,9 Lietuvos įmonių branda ► Rekomendacijos įmonėms 19 skaidrė Formalizuoti inovacijų valdymo procesą, įtraukiant visus įmonės darbuotojus, susiejant su įmonės veiklos strategija, rinkos analize. ► Parengti inovacijų skatinimo strategiją, formuoti investicijų į inovacijas portfelį paskirstant investicijas esamų produktų tobulinimui, naujų kūrimui ir pan. Lietuvos įmonių konkurencingumas ir vadybinė branda
 20. 20. Darbuotojų perspektyva 20 skaidrė Lietuvos įmonių konkurencingumas ir vadybinė branda
 21. 21. Net ir paslaugų sektoriuose darbuotojų kompetencija nėra tinkamai vystoma Org. struktūros ir funkcijų bei atsakomybių paskirstymo branda Darbo išteklių planavimo, atrankos ir įdarbinimo sistemos branda Motyvacinės sistemos branda Darbuotojų kompetencijos ugdymo sistemos branda 5,0 5,0 Bendras brandos lygis 4,0 4,0 3,0 2,0 3,0 3,0 1,0 2,7 - 2,5 2,0 Informacinės technologijos 2,5 Statyba 2,5 2,0 Chemijos bei Metalo apdirbimo susijusi pramonė pramonė 2,7 2,6 1,0 2,9 - Lietuvos įmonių branda ► Rekomendacijos įmonėms 21 skaidrė Išvystyti įmonės kompetencijų modelį, apibrėžiantį, kokios kompetencijos įmonei reikalingos, kaip jos bus vystomos. ► Kurti kompleksinėmis priemonėmis (mentoriavimo sistema, kompetencijos ugdymo planai, mokymai ir kt.) pagrįstą darbuotojų kompetencijos ugdymo sistemą. Lietuvos įmonių konkurencingumas ir vadybinė branda
 22. 22. Išvados 22 skaidrė Lietuvos įmonių konkurencingumas ir vadybinė branda
 23. 23. Didžiausi Lietuvos eksportuotojai yra konkurencingi užsienio rinkose, nes taiko gerai išvystytas vadybines praktikas Taikomos vadybinės praktikos 23 skaidrė Struktūrizuotas pardavimų veikla bei kainodaros politika Atskirta ir išvystyta klientų aptarnavimo funkcija, nuolatinė paslaugų kokybės vertinimo sistema Sistemingai kaupiama, analizuojama ir naudojama informacija apie tiekėjus (tiekimo kokybė, pristatymo laikas, kaina) ► Vykdoma atsargų lygio analizė ir stebėsena Darbuotojai įtraukti į nuolatinį vertės nekuriančių veiklų nustatymą ir atsisakymą Struktūrizuotas inovacijų procesas Apibrėžti ir komunikuojami pareigybių reikalavimai, darbuotojų atsakomybė ► Išvystytas kompetencijų vertinimo ir jų poreikio nustatymo modelis ► Naudojamos finansinio ir nefinansinio pobūdžio darbuotojų skatinimo priemonės ► 4,0 ► ► Darbuotojų perspektyva Periodinė klientų poreikių ir atsiliepimų analizė pagal rinkos segmentus ► 3,0 Išvystytas strateginis valdymas (veiklos rodiklių sistema, susieta su darbuotojų motyvavimo sistema, tinkamai parengtos vadovybės ataskaitos) ► Procesų perspektyva Tinkamai vykdomas strategijos komunikavimas darbuotojams ► 4,0 ► ► 4,2 Struktūrizuotas strategijos rengimo ir atnaujinimo procesas ► Klientų perspektyva ► ► Strategijos ir finansų perspektyva Išvystyta kompleksinė darbuotojų ugdymo sistema Lietuvos įmonių konkurencingumas ir vadybinė branda
 24. 24. Vadybinę brandą Lietuvos įmonėse kol kas labiausiai skatina jų aplinka (konkurencija, vartotojų poreikių pokyčiai, reguliavimas). ► Tačiau visų pirma proaktyviai tą turėtų daryti patys įmonių vadovai. ► 24 skaidrė Lietuvos įmonių konkurencingumas ir vadybinė branda
 25. 25. Ačiū už dėmesį! 25 skaidrė Lietuvos įmonių konkurencingumas ir vadybinė branda

×