Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

רשת חברתית פנים ארגונית

1,058 views

Published on

אחת מהמצגות אותה אני מעביר בהרצאות שלי בנושא מדיה חברתית לטובת הארגונים - הרשת החברתית מגיעה לארגון

Published in: Business
 • Be the first to comment

רשת חברתית פנים ארגונית

 1. 1. ‫הרשת החברתית‬ ‫מגיעה לארגון‬ ‫אריק רייזר‬‫‪© enterprise20.co.il‬‬ ‫1‬
 2. 2. ‫מה היה פעם?‬
 3. 3. ‫איך היה האינטרנט לפני 01 שנים?‬ ‫חד כיווני‬‫‪© enterprise20.co.il‬‬
 4. 4. ‫איך היה האינטרנט לפני 01 שנים?‬ ‫תכנים סטטיים‬‫‪© enterprise20.co.il‬‬
 5. 5. ‫איך היה האינטרנט לפני 01 שנים?‬ ‫קושי בביטוי עצמי‬ ‫מול השאר‬‫‪© enterprise20.co.il‬‬
 6. 6. ‫הטכנולוגיה מאפשרת לבטא את עצמך‬‫‪© enterprise20.co.il‬‬
 7. 7. ‫אז, אם פעם הכל‬ ‫היה חד כיווני‬‫‪© enterprise20.co.il‬‬
 8. 8. ‫היום הכל‬ ‫דו כיווני‬‫‪© enterprise20.co.il‬‬
 9. 9. ‫ארבעת העקרונות הבסיסיים של 0.2 ‪web‬‬ ‫שיחה‬ ‫תוכן‬ ‫שיתוף‬ ‫קשרים‬‫‪© enterprise20.co.il‬‬
 10. 10. © enterprise20.co.il
 11. 11. © enterprise20.co.il 11
 12. 12. ‫שיחה‬ ‫0.2 ‪enterprise‬‬ ‫תוכן‬ ‫שיתוף‬ ‫קשרים‬ ‫•ייעול תהליכי עבודה‬‫•חיזוק המוטיבציה והנעת העובדים‬‫•הגברת הפרודוקטיביות והתפוקה‬ ‫•יצירת שפה ארגונית חדשה‬
 13. 13. ‫פלטפורמה ליצירת תרבות של זרימת‬ ‫מידע ושיתוף‬‫‪© enterprise20.co.il‬‬
 14. 14. ‫ערוץ תקשורת מאורגן ומנוהל‬ ‫המאפשר למידה‬ ‫מרכז מידע וידע בנושאים‬ ‫ארגוניים‬ ‫נגיש וידידותי‬ ‫תיעוד‬ ‫ועוד.... ועוד.... ועוד .....‬‫‪© enterprise20.co.il‬‬
 15. 15. ‫איך מורכבת הרשת החברתית?‬ ‫תיוג‬ ‫בלוג‬ ‫קבוצות דיון‬ ‫פרופיל אישי‬ ‫שיתוף מדיה‬ ‫וויקי‬ ‫מיקרובלוגינג‬ ‫"קיר" מידע‬ ‫סינדיקציה‬ ‫מסרים מיידים‬‫‪© enterprise20.co.il‬‬ ‫51‬
 16. 16. ‫כלים‬ ‫פרמטרים של‬ ‫שיפור‬ ‫תקשורת‬ ‫ארגונית‬ ‫ניהול ידע‬ ‫מחויבות‬ ‫העובדים‬ ‫סביבת‬ ‫העבודה‬ ‫מיומנויות וידע‬ ‫מקצועי‬ ‫חדשניות‬‫‪© enterprise20.co.il‬‬ ‫61‬
 17. 17. © enterprise20.co.il 17
 18. 18. ‫צמצום של %02-01‬ ‫%03-52 שיפור במהירות‬ ‫מה אפשר‬‫בהוצאות נסיעה ותקשורת‬ ‫הגדלת התפוקה‬ ‫הנגישות למומחים‬ ‫יצירת הכנסות‬ ‫להשיג עם‬ ‫קיצור‬ ‫תהליך‬ ‫רשת‬ ‫צמצום של %51-01‬ ‫גישור על‬ ‫מרחקים‬ ‫שירות‬ ‫לקוחות‬ ‫חברתית‬‫בהוצאות על תקשורת‬ ‫הפחתה של %01‬ ‫גיאוגראפים‬ ‫ארגונית?‬ ‫בהוצאות התפעוליות‬ ‫שיפור‬ ‫שביעות‬ ‫שיתוף‬ ‫מציאת‬ ‫רצון‬ ‫שיפור‬ ‫תוכן‬ ‫מומחים‬ ‫לקוחות‬ ‫ביעילות‬ ‫שיפור‬ ‫תהליכי‬ ‫גיוס‬ ‫בתהליך‬ ‫חיצוני‬ ‫קבלת‬ ‫החלטות‬ ‫עליה של %51 בהצעות‬ ‫פחות זמן‬ ‫ורעיונות חדשניים‬ ‫מתבזבז‬ ‫שיפור‬ ‫שיפור‬ ‫בחיפוש‬ ‫הקשר בין‬ ‫בתהליכי‬ ‫אחר מידע‬ ‫יחידות‬ ‫מכירה‬ ‫הארגון‬ ‫גידול ב %03‬ ‫במהירות הגישה‬ ‫צמצום עלויות‬ ‫ארגון מקושר‬ ‫עליה של %01 בהכנסות‬ ‫למידע‬ ‫גידול של %53 ברמת השיתוף‬ ‫צמצום של %02 בהוצאות התקשורת‬‫‪© enterprise20.co.il‬‬ ‫81‬
 19. 19. © enterprise20.co.il
 20. 20. © enterprise20.co.il
 21. 21. © enterprise20.co.il
 22. 22. © enterprise20.co.il
 23. 23. ?‫והמשתמשים‬© enterprise20.co.il
 24. 24. ?‫והמשתמשים‬© enterprise20.co.il
 25. 25. ‫התאמה‬ ‫לצרכים‬ ‫הלימה‬ ‫שיתוף‬ ‫לתרבות ארגונית‬ ‫משתמשים‬ ‫שימוש‬ ‫קבלת‬‫ע"י בכירים‬ ‫ערך מוסף‬ ‫קוהרנטיות של תרבות הניהול והשיתוף‬ ‫שינוי בגישה וההרגלים -‬ ‫משימוש באמצעי תקשורת מסורתיים‬ ‫לתקשורת נוספת באמצעות הסושיאל‬‫‪© enterprise20.co.il‬‬
 26. 26. © enterprise20.co.il 26
 27. 27. © enterprise20.co.il 27
 28. 28. ‫השירותים שלי‬ ‫תודה רבה‬ ‫אריק רייזר‬ enterprise20.co.il arik.rizer@gmail.com© enterprise20.co.il

×