Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ordinador personal

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ordinador personal

 1. 1. MAQUINARI
 2. 2. Ordinador <ul><li>És una màquina electrònica que es pot programar per processar informació </li></ul><ul><li>En canvi, aquests no ho són. </li></ul>
 3. 3. Ordinador personal o PC <ul><li>Una màquina que processa informació és un PC quan la persona que l’utilitza pot ser, al mateix temps, programador i usuari dels seus programes. </li></ul><ul><li>En canvi, aquests són ordinadors, però no són PC. </li></ul>
 4. 4. PC <ul><li>Un ordinador utilitza dos tipus d’informació: </li></ul><ul><li>les dades, que manipula per produir els resultats </li></ul><ul><li>les instruccions, segons les quals fa el tractament de les dades. </li></ul>
 5. 5. Bit <ul><li>El bit ( Binary Digit) és la unitat d’informació binària. Pot tenir només dos valors, que acostumen a representar-se amb els símbols 0 i 1. </li></ul>
 6. 6. Tipus d’informació <ul><li>Dades d’entrada: són la informació que s’introdueix a l’ordinador. (ex: pel·lícula en DVD) </li></ul><ul><li>Instruccions de programa: codifiquen els passos que ha de seguir l’ordinador per processar les dades d’entrada. </li></ul><ul><li>Dades de sortida: són els resultats que produeix l’ordinador després d’haver processat les dades. </li></ul>
 7. 7. Maquinari o hardware <ul><li>És la seva part física. N’hi han dos tipus: </li></ul><ul><li>Nucli de l’ordinador </li></ul><ul><li>Perifèrics: </li></ul><ul><li>D’entrada </li></ul><ul><li>De sortida </li></ul><ul><li>D’entrada i sortida </li></ul>
 8. 8. Nucli de l’ordinador <ul><li>Placa mare: La placa mare serveix com a suport i mitjà de comunicació entre tots els elements de l’ordinador. </li></ul>
 9. 9. Nucli de l’ordinador <ul><li>Processador: El processador o CPU ( Central Processing Unit) és un xip amb milions de transistors diminuts que estan interconnectats. Controla totes les activitats del sistema informàtic i és com el cervell de l’ordinador. S’encarrega del tractament de les dades d’entrada per obtenir les dades de sortida. </li></ul>
 10. 10. Nucli de l’ordinador <ul><li>Memòria: està constituïda pels dispositius que emmagatzemen temporalment les dades d’entrada i les instruccions que el processador està utilitzant. 3 tipus: RAM, cau i virtual </li></ul>
 11. 11. Nucli de l’ordinador <ul><li>BIOS: és un xip d’emmagatzematge de dades que està soldat a la placa mare. </li></ul>
 12. 12. Nucli de l’ordinador <ul><li>Font d’alimentació: La font d’alimentació converteix el corrent altern que rep de les instal·lacions elèctriques en corrent continu, que és el que necessita la placa mare per funcionar. </li></ul>
 13. 13. Dispositius perifèrics <ul><li>Un perifèric és un dispositiu que actua d’interfície entre el nucli de l’ordinador </li></ul><ul><li>Connector USB </li></ul><ul><li>Dispositius d’emmagatzematge no volàtil </li></ul><ul><li>Discs durs magnètics </li></ul><ul><li>Discs òptics </li></ul><ul><li>Dispositius d’estat sòlid de tipus flash </li></ul><ul><li>Escàner i impressora </li></ul><ul><li>Monitor </li></ul><ul><li>Ratolí </li></ul><ul><li>Targetes controladores o d’expansió </li></ul><ul><li>Teclat </li></ul>
 14. 14. Dispositius perifèrics

×