Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Les proves de SelectivitatPAU curs 2011-2012Col·legi Sant Andreu8/11/2011
Model LOEModel derivat del batxillerat LOE i adaptat a l’EEESHi desapareixen les vies d’examen, associades a la modalitatL...
Objectiu i característiques Objectiu: valorar maduresa acadèmica, coneixements i competències adquirides durant el batxill...
Fases de la prova•  Fase general obligatòria (és molt semblant a la prova  antiga)•  Fase específica, de caràcter volu...
Estructura de la prova BATXILLERAT                     PAU   LOE           Fase general (o...
Matèries de modalitat•  Les matèries de modalitat que es vinculen a les PAU  són les següents:    ✴  Anàlisi musica...
Qualificació fase general(QFG)•  Mitjana aritmètica dels 5 exercicis (4 comunes i una de  modalitat)•  Cal treure un 4...
Fase específica•  Cada estudiant pot examinar-se d’un màxim de 3  matèries de modalitat de batxillerat (diferents de la...
Nota d’admissió•  Es diferencia entre superació de les PAU i procediment d’admissió•  Nota d’admissió per a cada títol d...
Matèries de modalitat i graus•  PDF amb els  paràmetres de  ponderació
Fases del procés1. Prematrícula (22 de febrer - 5 de març de 2012). Caldrà  indicar les dades personals i del centre i le...
Lloc i documentació•  Les PAU s’organitzen en un seguit  de tribunals repartits pel territori•  Els membres dels tribu...
Calendari i horaris (I)•  12 de juny / 4 de setembre   8:30 h - 9:00 h   Comprovació dades   9:00 h - 10:30 h  ...
Calendari i horaris (II)•  13 de juny / 5 de setembre   8:30 h - 10:00 h  Història             Història...
Calendari i horaris (i III)•  14 de juny / 6 de setembre   8:30 h - 10:00 h  Geografia             Físi...
Preparar-se bé les PAU és fer béel batxillerat•  Els programes de batxillerat, molt amplis, estan  enfocats per treure ...
Recomanacions•  Vocabulari adient, bona  puntuació i ortografia•  Presentació pulcra i clara•  Ordre lògic en l’expos...
Revisió de les qualificacions•  Reclamació: sobre aspectes formals  o errades administratives. No pot  baixar la nota...
Preinscripció universitària•  Es pot fer per internet de finals  de maig fins a la primera  setmana de juliol•  Es p...
Més informació (PAU)•  A la web: http://www.gencat.cat/economia/ur/ambits/  universitats/acces/vies/pau/index.html•  O...
Més informació (preinscripcióuniversitària)•  A la web: http://www.gencat.cat/economia/ur/ambits/  universitats/acces/p...
Les proves de SelectivitatPAU curs 2011-2012Adaptació: Enric Gil Garciahttp://www.enricgil.catCol·legi Sant Andreu8/11/2011
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Les Proves de Selectivitat (curs 2011-2012)

2,028 views

Published on

Exposició de les PAU del curs 2011-2012.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Les Proves de Selectivitat (curs 2011-2012)

 1. 1. Les proves de SelectivitatPAU curs 2011-2012Col·legi Sant Andreu8/11/2011
 2. 2. Model LOEModel derivat del batxillerat LOE i adaptat a l’EEESHi desapareixen les vies d’examen, associades a la modalitatL’estudiant defineix el seu perfil d’accésModel obert i més flexible
 3. 3. Objectiu i característiques Objectiu: valorar maduresa acadèmica, coneixements i competències adquirides durant el batxillerat Característiques: són proves anònimes, idèntiques per a tots els estudiants de Catalunya i es fan simultàniament per garantir igualtat d’oportunitats
 4. 4. Fases de la prova• Fase general obligatòria (és molt semblant a la prova antiga)• Fase específica, de caràcter voluntari (per als alumnes que vulguin accedir a estudis de més demanda)
 5. 5. Estructura de la prova BATXILLERAT PAU LOE Fase general (obligatòria) Fase específica (optativa) Arts •Llengua catalana i literatura •Llengua castellana i Ciències i literatura Un màxim de tres Tecnologia •Llengua estrangera matèries de modalitat Humanitats i a triar •Història o Història de la Ciències Socials Filosofia •Una matèria de modalitat a triar
 6. 6. Matèries de modalitat• Les matèries de modalitat que es vinculen a les PAU són les següents: ✴ Anàlisi musical ✴ Geografia ✴ Biologia ✴ Grec ✴Ciències de la terra i del medi ✴ Història de l’art ambient ✴ Literatura catalana ✴ Cultura audiovisual ✴ Literatura castellana ✴ Dibuix artístic ✴ Llatí ✴ Dibuix tècnic ✴Matemàtiques aplicades a les ✴ Disseny CCSS ✴ Economia d’empresa ✴ Matemàtiques ✴ Electrotècnia ✴ Química ✴ Física ✴ Tecnologia industrial
 7. 7. Qualificació fase general(QFG)• Mitjana aritmètica dels 5 exercicis (4 comunes i una de modalitat)• Cal treure un 4 com a mínim a la FG• Nota d’accés: cal treure una nota igual o superior a 5 com a resultat de la mitjana ponderada (60 %) del batxillerat i el 40 % de la FG Nota d’accés (validesa indefinida) = 0,6 QMB + 0,4 QFG QMB = qualificació mitjana del batxillerat QFG = qualificació de la fase general (sempre que sigui superior o igual a 4)
 8. 8. Fase específica• Cada estudiant pot examinar-se d’un màxim de 3 matèries de modalitat de batxillerat (diferents de la de la FG)• Cada matèria examinada com a fase específica serà qualificada per separat ( de 0 a 10 punts)• La matèria es considerarà superada si s’obté una nota igual o superior a 5• Només tenen validesa per als dos cursos acadèmics següents
 9. 9. Nota d’admissió• Es diferencia entre superació de les PAU i procediment d’admissió• Nota d’admissió per a cada títol de grau i universitat (mínim 5 punts i màxim 14)• S’hi incorporen les qualificacions de les matèries de la fase específica i es ponderen segons el coeficient (0,1 o 0,2)• Les matèries han d’estar vinculades a la branca de coneixement en què s’inscriu el títol Nota d’admissió (validesa 2 cursos) = Nota d’accés + a M1 + b M2 M1, M2 = dues millors qualificacions de les matèries de la FE a, b = paràmetres de ponderació de les matèries de la FE (0,1 o 0,2)
 10. 10. Matèries de modalitat i graus• PDF amb els paràmetres de ponderació
 11. 11. Fases del procés1. Prematrícula (22 de febrer - 5 de març de 2012). Caldrà indicar les dades personals i del centre i les matèries de les quals es vol examinar l’alumne/a2. Matrícula (23 de maig - 4 de juny). Formalitzar-la i triar definitivament la matèria de modalitat de la FG i les de la FE. Pagament de taxes
 12. 12. Lloc i documentació• Les PAU s’organitzen en un seguit de tribunals repartits pel territori• Els membres dels tribunals vetllen pel funcionament correcte de les proves• Un professor del centre n’és vocal• L’assignació es fa uns dies abans de les proves• Cal portar el full de matrícula i el DNI, a més de les etiquetes
 13. 13. Calendari i horaris (I)• 12 de juny / 4 de setembre 8:30 h - 9:00 h Comprovació dades 9:00 h - 10:30 h Llengua castellana i literatura 11:00 h - 12:30 h Llengua catalana i literatura 13:00 h - 14:30 h Disseny Matemàtiques aplicades a les CCSS Ciències de la terra i del medi ambient 14:30 h - 15:30 h DESCANS PER DINAR 15:30 h - 17:00 h Literatura catalana Economia de l‘empresa Dibuix tècnic
 14. 14. Calendari i horaris (II)• 13 de juny / 5 de setembre 8:30 h - 10:00 h Història Història de la filosofia 10:30 h - 12:00 h Llengua estrangera 12:30 h - 14:00 h Dibuix artístic Llatí Matemàtiques 14:00 h - 15:00 h DESCANS PER DINAR 15:00 h - 16:30 h Literatura castellana Tecnologia industrial
 15. 15. Calendari i horaris (i III)• 14 de juny / 6 de setembre 8:30 h - 10:00 h Geografia Física 10:30 h - 12:00 h Cultura audiovisual Grec Biologia 12:30 h - 14:00 h Anàlisi musical Economia de l’empresa Química 14:00 h - 15:00 h DESCANS PER DINAR 15:00 h - 16:30 h Història de l’art Electrotècnia
 16. 16. Preparar-se bé les PAU és fer béel batxillerat• Els programes de batxillerat, molt amplis, estan enfocats per treure profit a la Selectivitat• Cal planificar l’estudi per no arribar massa tard• L’estudi diari és un valor afegit
 17. 17. Recomanacions• Vocabulari adient, bona puntuació i ortografia• Presentació pulcra i clara• Ordre lògic en l’exposició• Justificació de les respostes donades• Ús adient de les terminologies específiques de les assignatures
 18. 18. Revisió de les qualificacions• Reclamació: sobre aspectes formals o errades administratives. No pot baixar la nota• Doble correcció: un segon professor corregeix l’examen. El resultat final és la mitjana aritmètica d’ambdues correccions. Pot baixar la nota• Els estudiants es poden presentar en successives convocatòries, amb la nota de la segona (sempre que sigui superior a l’anterior)
 19. 19. Preinscripció universitària• Es pot fer per internet de finals de maig fins a la primera setmana de juliol• Es poden triar diverses opcions• Les assignacions de places es realitzen segons la nota de tall• La notificació també es realitza per internet (http:// accesnet.gencat.cat)
 20. 20. Més informació (PAU)• A la web: http://www.gencat.cat/economia/ur/ambits/ universitats/acces/vies/pau/index.html• Oficina d’Organització de les Proves d’Accés a la Universitat Via Laietana, 33, 2n 1a 08003 Barcelona Telèfon: 93 552 69 80 Correu-e: coordinaciopau.cur@gencat.cat
 21. 21. Més informació (preinscripcióuniversitària)• A la web: http://www.gencat.cat/economia/ur/ambits/ universitats/acces/prein/index.html• Oficina d’Orientació per a l’accés a la universitat a Barcelona: Plaça del Bonsuccés, 5-6 08001 Barcelona Tel. 93 223 03 23 Correu-e: accesnet.cur@gencat.cat
 22. 22. Les proves de SelectivitatPAU curs 2011-2012Adaptació: Enric Gil Garciahttp://www.enricgil.catCol·legi Sant Andreu8/11/2011

×