Les TIC                                           ____________Pàgina 1___


  ...
Les TIC                                       ____________Pàgina 2___

     La...
Les TIC                                         ____________Pàgina 3___


C) La co...
Les TIC                                       ____________Pàgina 4___

      1r...
Les TIC                                        ____________Pàgina 5___


  •   ...
Les TIC                                        ____________Pàgina 6___

     ...
Les TIC                                            ____________Pàgina 7___


F...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

TIC / TAC a l'aula d'anglès

1,293 views

Published on

Estudi sobre l’ús de recursos didàctics en l’ensenyament de l’anglès a primària:
anàlisi, reflexió i propostes de millora:
2. Les TIC

Published in: Education, Travel, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,293
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
45
Actions
Shares
0
Downloads
20
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

TIC / TAC a l'aula d'anglès

 1. 1. Les TIC ____________Pàgina 1___ Estudi sobre l’ús de recursos didàctics en l’ensenyament de l’anglès a primària: anàlisi, reflexió i propostes de millora: 2. Les TIC1 A) Introducció Segons la Information Technology Association of America (ITAA) les tecnologies de la informació són “l’estudi, disseny, desenvolupament, foment, manteniment i administració de la informació a través de sistemes informàtics, no només l’ordinador [...], sinó també els telèfons mòbils, la televisió, la ràdio, els periòdics digitals, etc.”2. Tal i com assenyala el Pla estratègic, del Departament d’Educació, per a la societat de la informació, Catalunya en xarxa, “La societat de la informació constitueix la mutació més important que estan experimentant les societats occidentals des de la Revolució Industrial”3. Aquest nou escenari té importants conseqüències en el disseny del marc curricular de totes les àrees. Tanmateix, en aquest article ens referirem exclusivament a l’area d’anglès i específicament, a la disposició i a l’ús d’ordinadors a les aules d’informàtica, en el procés d’ensenyament- aprenentatge. L’ús de les TIC (tecnologies de la informació la comunicació) com a eina de treball, com a mitjà didàctic o com a matèria d’estudi a l’escola és un tema recurrent en els últims anys. Tothom en parla. Ningú, però, parla dels llibres de text. Potser en el moment en què ningú es refereixi a les TIC, quan siguin “invisibles”4, podrem considerar les TIC com a un fet a l’escola. Perquè sigui significatiu l’ús de les Noves Tecnologies a l’escola hi ha dues variables a tenir en compte: disposar dels mitjans adients (el maquinari i l’organització) i saber què fer-ne (la metodologia). I, una condició imprescindible: la voluntat i l’interès del professorat. Per saber si els mitjans que hi ha a les escoles són els adequats i els suficients ens basarem en un estudi fet pel Grup d’anglès de l’ICE de la UAB5. Les dades corresponen a les escoles de primària del Vallès Occidental, però pensem que es poden extrapolar a la resta de Catalunya. B) Primera variable: els mitjans i l’organització Segons l’estudi, un 78% de les escoles tenen una aula d’informàtica (d’ara endavant: AI), mentre que un 21% en tenen dues6. 1 Jordi Vivancos, especialista en el tema, creu que cal passar de les TIC a les TAC (Tècniques d’Aprenentatge per a la Comunicació). Creiem, no obstant, que les TIC, ara per ara, centren més l’interès dels docents. 2 http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_de_la_informaci%C3%B3n_y_la_comunicaci%C3%B3n 3 http://www.xtec.es/escola/tec_inf/tic/1.htm 4 http://dewey.uab.es/pmarques/ticprimaria.htm 5 http://www.xtec.es/sgfp/llicencies/200607/memories/1598m.pdf D’ara endavant quan ens referim a la recerca esmentada en aquesta nota l’anomenarem Memòria. 6 Memòria, apartat 10.6, Taula P6, pàg. 46.
 2. 2. Les TIC ____________Pàgina 2___ La reflexió que s’hi fa sobre les dades és molt adient i reflecteix el sentir de la majoria de mestres d’anglès: “Amb la forta demanda d’ús de l’AI que hi ha actualment a les escoles hi hauria d’haver una AI per línia. Si el 56% d’escoles són de dues línies7 hi hauria d’haver el mateix percentatge d’escoles amb dues AI”. Pel que fa a la facilitat per accedir als ordinadors, l’estudi manifesta que el 84% del professorat declara tenir accés als ordinadors per treballar-hi amb l’alumnat8. Aquesta dada, però, ve matisada per la freqüència. Dada que analitzem al punt següent. A la pregunta “¿Pots utilitzar l’AI tants cops per setmana com voldries?”, el percentatge de professorat que contesta que sí, és només del 7%, mentre que el 87% respon que no9, la qual cosa ens indica que encara hi ha molt per fer a l’hora d’invertir en TIC a les escoles. La situació ideal perquè les TIC tinguessin un ús significatiu seria que cada alumne disposés d’un ordinador, com disposen d’un llibre de text, però atesa la manca d’ordinadors personals, un requeriment mínim fóra que cada grup-classe pogués anar, si més no, una vegada a la setmana a fer una sessió d’anglès a l’aula d’informàtica. Aquesta periodicitat facilitaria que els mestres es poguessin plantejar uns objectius i establir una metodologia de treball que els permetés de treballar els continguts de l’àrea d’una manera integrada i no deslligats del treball que es fa a l’aula ordinària. Està, per tant, a les mans de l’administració fer l’esforç de formar el professorat i invertir en noves tecnologies, per convertir-les en un element “invisible” en el procés d’ensenyament- aprenentatge, no solament de l’anglès, sinó de totes les àrees. A la recerca hi ha altres dades que poden completar allò que hem exposat fins ara. Tanmateix, us n’hem presentat les indispensables per il·lustrar la primera premisa que pensem que és imprescindible per fer de les TIC quelcom significatiu. No hem tingut en compte les dades relacionades amb els ordinadors a l’aula ordinària o a l’aula d’anglès, perquè parlem d’un, o dos ordinadors per aula, la qual cosa fa que el seu ús no sigui significatiu, ni respongui al plantejament que volem fer de les TIC com a instrument essencial en el procés d’ensenyament-aprenentage. Tot seguit, assenyalarem la condició imprescindible (la voluntat i interès del professorat), abans d’introduir la segona variable, que hem esmentat al principi d’aquest article com a essencial per fer de les TIC un element significatiu a l’escola; és a dir, quina metodologia utilitzarem. 7 Memòria, apartat 10.3, Taula P4, pàg. 44. 8 Memòria, apartat 11.10, Taula P14, pàg. 61. 9 Memòria, apartat 11.16, Taula P20, pàg. 67.
 3. 3. Les TIC ____________Pàgina 3___ C) La condició: compromís del professorat D’una banda, és obvi que la integració de les TIC a l’educació dependrà de l’interès i el compromís del professorat. De la seva motivació i les seves ganes d’implicar-se en projectes individuals d’aula i comuns de claustre. Gavin Dudeney afirma10 que a mitjans de la dècada de 1990 les noves tecnologies informàtiques eren infrautilitzades pel professorat; fins i tot esmenta que una de les causes, entre altres, era l’aversió que teníem vers l’ús de les noves tecnologies. Això, gosem afirmar, avui dia ha canviat. La resposta que el professorat d’anglès dóna a l’ítem: “Indica el grau d’interès que et produeixin les TIC” ens demostra que estaria disposat a fer aquest esforç de convertir les TIC en un element fonamental en l’ensenyament de l’anglès. El 86% del professorat manifesta tenir “Molt” o “Bastant” interès per les TIC11”. Vegem-ho en el següent gràfic12: GRAU D'INTERÈS PER LES TIC 0% 12% 2% Gens 29% Una mica Bastant Molt No respon 57% Gràfica 113 D’altra banda, les dades que presentem a continuació ens dóna idea dels continguts i competències que els mestres d’anglès pensen que poden treballar amb les noves tecnologies a l’àrea d’anglès. I l’obtenim de la resposta que el mestres del Vallès Occidental donen a la pregunta: “Per a quins objectius utilitzes els PCs en l’ensenyament de l’anglès?”. El resultat és el següent14: 10 DUDENEY, Gavin; Technology in Teaching & Training: Past, Present & Future a APAC Monographs, 7, page 10. 11 Memòria, apartat 11.20, Taula P24, pàg. 71. 12 Memòria, apartat 11.20, Gràfic P24-FR, pàg. 71. 13 La Gràfica 1 correspon al Gràfic P24-FR, pàg. 71, de la Memòria. 14 Memòria, apartat 11.21, Taula P25, pàg. 72.
 4. 4. Les TIC ____________Pàgina 4___ 1r) Per millorar la comprensió oral 25%. 2n) Per millorar la comprensió escrita 22%. 3r) Per millorar l’expressió escrita 16% 4t) Per millorar la gramàtica 15%. 5è) Per millorar l’expressió oral 15%. 6è) Altres 8%. Queda clar que les competències que el professorat pensa que millor es poden potenciar amb l’ordinador són les de comprensió oral i escrita seguides de les d’expressió escrita. Una vegada que es disposa dels mitjans adequats, primera variable, i tot comptant amb la voluntat i l’interès per part del professorat, condició indispensable, podem parlar de metodologia, segona variable. D) Segona variable: metodologia És clar que les noves tecnologies per elles mateixes no són un element màgic capaç de solucionar tots els problemes de l’educació. Però la seva importància és cabdal, ja que “Els països capdavanters ja es plantegen el domini de les TIC com una competència instrumental bàsica al mateix nivell que la lectura, l’escriptura i el càlcul”15. Les TIC són un mitjà i la seva eficàcia dependrà de la metodologia que hi hagi al darrere. Les TIC són, per tant, un element més, però no un element qualsevol. Les TIC són un mitjà molt potent, amb moltes més possibilitats que els mitjans que hem fet servir a l’aula fins ara. Al costat de les TIC, el llibre de text o la pissarra, per anomenar dos dels mitjans més usats a les aules, sembla que perden protagonisme. 1. Usos de les TIC El paper del mestre davant del nou element no pot ser el mateix. Més que director, instructor, etc. el mestre es converteix en un mediador entre els nous mitjans i l’alumne. A l’etapa de primària, l’ensenyament mitjançant les TIC ha de ser un aprenentatge guiat. El mestre ha d’assolir aquell paper de guia en l’ús de les TIC com a mitjà d’aprenentatge. Però ¿quins són els usos de les TIC a l’àrea d’anglès? A continuació assenyalem els més importants: • La utilització per part dels alumnes d’una sèrie de programes per potenciar i incentivar l’aprenentatge de la llengua anglesa, ja que els guien en el seu aprenentatge, els proporcionen un entorn de treball ric i motivador, els corregeixen els seus errors, els avaluen... (ús de les tecnologies per a l’aprenentatge) 15 http://www.xtec.es/escola/tec_inf/tic/2.htm
 5. 5. Les TIC ____________Pàgina 5___ • La realització d’un conjunt de petits projectes portats a terme per part dels alumnes de forma col·laborativa: activitats a la PDI (Pissarra Digital Interactiva), vídeos, fitxers PowerPoint, etc., alguns dels quals es pengen a la web d’anglès (ús de les tecnologies com a medi d’expressió i de comunicació). • Una sèrie d’activitats de listening i reading, especialment, que es pengen a la web d’anglès, s’actualitzen setmanalment i que els alumnes han de realitzar a casa o a l’aula d’ordinadors de l’escola, a ser possible en horari de migdia (ús de les tecnologies com a mitjà d’autoaprenentatge). • Utilització de les TIC pel mestre, com a un recurs didàctic, que l’ajuda en la selecció d’activitats, en el tractament de la diversitat, en la possibilitat de treure la llengua estrangera fora de la classe... (ús de les tecnologies com a instrument didàctic per part del professorat). 2. Objectius Aquestes activitats o usos ens ajudaran a aconseguir uns objectius que ens haurem de marcar, i que no poden estar deslligats del procés de desenvolupament de l’alumne com a persona integral. Aquests objectius són: • Desenvolupar una sèrie d’habilitats que ajudin els alumnes en l’aprenentatge autònom de la llengua anglesa. • Descobrir Internet com a font d’activitats orals i escrites, les quals poden ajudar-los en l’aprenentatge de l’anglès. • Treballar de forma cooperativa per crear un PowerPoint o un vídeo o qualsevol altra producció en llengua anglesa. • Fer servir l’ordinador com una eina més en el procés de ensenyament -aprenentatge. • Treure l’anglès fora de la classe i de l’escola. Un aspecte important al qual les TIC poden contribuir és a desenvolupar la integració d’alumnes amb necessitats educatives especials. La utilització de les TIC en el procés d’ensenyament, en el procés d’aprenentatge i en el procés de producció i de creació, afavoreix la integració i participació dels alumnes amb necessitats educatives especials. També milloren el procés d’ensenyament, perquè hi ha a l’abast del professor molt material graduat i classificat que es pot fer servir amb els alumnes amb dificultats. Afavoreixen el procés d’aprenentatge perquè els alumnes poden anar avançant al seu ritme, i perquè poden anar fent activitats diferents d’aquelles que fan els altres alumnes. Potencien la participació en la creació i en la producció, perquè tots poden col·laborar, cadascun aportant quelcom, segons les seves possibilitats.
 6. 6. Les TIC ____________Pàgina 6___ Els alumes amb necessitats educatives especials participen en l’elaboració dels projectes i fan servir l’ordinador per seguir programes adaptats a les seves necessitats. 3. El treball cooperatiu Un altre aspecte important de les TIC, que hauríem de potenciar i no podem oblidar, és el treball cooperatiu. No podem caure a la trampa de fer servir l’ordinador com a eina de treball individual exclusivament. El treball cooperatiu, treballar junts per aconseguir un objectiu comú, es pot potenciar principalment mitjançant petits projectes. El procediment que es pot seguir és aquest: • Visionar alguns dels projectes o treballs que han realitzat d’altres alumnes. El fet de veure companys i companyes parlant en anglès, fent teatre en anglès, cantant en anglès..., a Internet motiva els alumnes i els incita a voler participar en projectes semblants. • A continuació, escollir el tipus de treball que volen fer. • Es fan els grups, normalment mitjançant un joc en anglès. • Reunir-se grups i decidir l’obra, el diàleg o l’activitat que es portarà a terme. • Repartir-se els rols. • Assajar l’obra, el teatre, la cançó o l’activitat que hagin escollit. • Fer un assaig general davant de la classe. • Enregistrar o fer fotos per al posterior muntatge mitjançant TIC. • En els cursos més avançats, demanar als propis que n’elaborin un Power Point. • Penjar el treball a la pàgina web. • Utilitzar com a material didàctic i com a element incentivador. Les possibilitats d’ús de les TIC a l’aula són inexhauribles. Cadascú les emprarà d’acord amb el seu tarannà o la tipologia de Centre on treballi. Cal adaptar-les i fer-les pròpies, per treballar de la forma més còmoda i efectiva. Naturalment, la gestió del grup partit és més assequible que la del grup sencer, però també en aquest cas és factible el treball cooperatiu. E) Conclusió-reflexió En la introducció hem afirmat que perquè l’ús de les TIC sigui significatiu cal disposar dels mitjans, usar la metodologia apropiada i que el professorat estigui predisposat a dur-lo a terme. L’anàlisi fa palès que el professorat té molt bona predisposició i que la metodologia, com és obvi, s’anirà assolint amb l’experiència i la formació permanent. Però, ¿i els recursos humans i materials? El Departament d’Educació no pot confiar la implementació d’aquest recurs al “voluntarisme” del professorat. Calen recursos (espais, maquinari, recolzament tècnic, més professorat, millor formació del professorat,...) i ben distribuïts. ¿Quan hi haurà un ordinador damunt la taula de cada alumne/-a?
 7. 7. Les TIC ____________Pàgina 7___ F) Referències documentals relacionades amb el tema 1) Informació bàsica sobre la Information Technology Association of America (ITAA): http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_de_la_informaci%C3%B3n_y_la_comunicaci%C3%B3n 2) http://www.xtec.es/escola/tec_inf/tic/1.htm Aquesta web ens ha estat útil per la temàtica sobre la competència bàsica en tecnologies de la informació i la comunicació 3) GRAU RIERA, Joan; Memòria:Estudi sobre l’ús de recursos didàctics per l’ensenyament de l’anglès a Primària. Propostes de millora. Publicada pel Departament d’Educació l’any 2007 a: http://www.xtec.es/sgfp/llicencies/200607/memories/1598m.pdf. Estudi quantitatiu sobre l’ús de les aules d’anglès, les TIC i l’AICLE a la comarca del Vallès Occidental durant el curs 2006-07. 4) MARQUÈS GRAELLS, Pere; L’ús bàsic de les TIC a Primària, a http://dewey.uab.es/pmarques/ticprimaria.htm. Aquest article ens ha aclarit diversos aspectes sobre els diferents usos de les TIC a l’aula. 5) QUINTANA, Jordi; La integración de las TIC en la educación primaria, publicat al monogràfic “Educación y Tecnologías: de la excepcionalidad a la cotidianeidad” de la Revista Aula de Innovación Educativa, núm. 135, pàg. 17- 20. Article molt interessant i útil per a desenvolupar els aspectes metodològics de les TIC. 6) VIVANCOS, Jordi; http://ticotac.blogspot.com/ El bloc d’aquest autor és molt útil per enfocar correctament la perspectiva pedagògica sobre les TIC. Ell mateix afirma que el propòsit del seu bloc és “aportar elements per a la innovació educativa, des de la perspectiva pedagògica de les tècniques de l' aprenentatge col·laboratiu i la creació de coneixement en xarxa (TAC, tècniques d’aprenentatge per a la comunicació).” 7) Technology in English Teaching: Looking Forward, APAC Monographs, 7, APAC, 2007. ======================================================================= Autors: Joan Grau Riera (Coordinador), Núria Biosca Perich, Teresa Bosch Radó, Christel Cazorla Bó, Enric Calvet Tomàs, Anna Esteban Nieto, M. Emília Masdéu Chimeno, Manoli Moledo Nores, Antonio Orihuela Lechuga, Ma Carmen Pérez Martín, M. Mercè Puigdueta Subirana, Gemma Trias Gilart

×