Vítejte na webináři
„Výběrová řízení dle Zákona č. 137/2006 sb.“
V případě technických problémů s připojením prosím volejt...
Představení společnosti eNovation s.r.o.

• Dotační a grantové poradenství
• Investiční pobídky
• Veřejné zakázky
• Audity...
Právní úprava
 zákon č. 137/ 2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů
 prováděcí předpisy: např.:
...
Volba druhu zakázky
 Zadavatel musí předem vědět, co chce poptávat, předmět
veřejné zakázky: na dodávky, služby, stavební...
Rozdělení VZ podle finančních limitů
 VZ na dodávky a služby – zadavatelé dle § 2 odst. 2 písm. a) nebo b)
VZMR

0

podli...
Druhy zadávacích řízení
 Otevřené řízení (§ 27)

 Užší řízení (§ 28)
Zadávací řízení použitelná jen při naplnění zákonný...
Otevřené řízení – postup zadavatele
Předběžné
oznámení

Příprava
zadávací
dokumentace

• Oznámení předběžných informací
• ...
Otevírání
obálek

Posuzování
a hodnocení
nabídek

Ukončení

ZŘ

Uveřejnění

• Jednání komise pro otevírání obálek
• Otevír...
Postup zadavatele v otevřeném řízení
1. Předběžné oznámení (§ 86)
 Jeho součástí musí být odůvodnění účelnosti
 Uveřejně...
2. Zadávací dokumentace (§ 44 a násl.)
 Předmět zakázky:
– Nutno jasně a přesně specifikovat, aby mohla být
podána vhodná...
– Od 1. 4. 2012 nelze požadovat ekonomické a
finanční kvalifikační předpoklady, certifikáty ISO a
vše, co lze nahradit sml...
 Obchodní podmínky

– DOPORUČENÍ – návrh smlouvy jako příloha ZD
– Měly by obsahovat alespoň základní ustanovení
(dodací,...
 Hodnotící kritéria
– Volba kritérií dle druhu a složitosti zakázky
• Ekonomická výhodnost nabídky a nejnižší nabídková
c...
 Nezbytné části ZD
– § 44 odst. 3 zákona
– Dále: Místo a lhůta pro podání nabídek
– Informace o otevírání obálek (IHNED p...
3. Zahájení zadávacího řízení
 Zahajuje se odesláním Oznámení o zakázce k uveřejnění
ve Věstníku veřejných zakázek a Úřed...
4. Lhůta v průběhu zadávacího řízení
 Lhůta pro podání nabídek: dle druhu ZŘ, § 39 zákona
 Lhůta pro odeslání ZD (část n...
5. Otevírání obálek
 IHNED po skončení lhůty pro podání nabídek
 Pokud je doručena pouze 1 nabídka, pouze se archivuje,
...
6. Posouzení kvalifikace (§ 59)
 Možnost požadovat písemné objasnění předložených
informací či dokladů prokazujících spln...
7. Posouzení nabídek (§ 76)
 Posuzuje se splnění zákonných požadavků, požadavků
zadavatele a „přijatelnost“ nabídky
 Mož...
8. Hodnocení nabídek
 Pouze v případě, že k hodnocení zbyla více než
1 nabídka (jinak zrušit ZŘ)
 Hodnocení dle
uvedeným...
9. Rozhodnutí a oznámení výběru nejvhodnější nabídky
 Zadavatel na základě doporučení hodnotící komise
rozhodne o výběru ...
10. Námitky (§ 110, § 111)
 Lze podávat proti zadávací dokumentaci (do 5 dnů) či proti
jakémukoliv úkonu zadavatele (do 1...
11. Smlouva (§ 82)
 Uzavřít až po lhůtách uvedených v bodu 10.

 Musí být uzavřena v souladu s návrhem smlouvy
obsaženým...
12. Písemná zpráva zadavatele
 Písemná zpráva zadavatel (§ 85)
– Podrobné informace o průběhu zadávacího řízení
(zveřejně...
Zjednodušené podlimitní řízení
 veřejný zadavatel

 dotovaný zadavatel - § 2 odst. 5

 podlimitní VZ na dodávky a služb...
Výhody použití ZPŘ
 Odpadají povinnosti:
– předběžné oznámení - § 86 odst. 3 písm. a)
– odůvodnění účelnosti - § 86 odst....
Výhody použití ZPŘ
 Kratší lhůta pro podání nabídek- 15 dnů
 Kratší lhůta pro podání námitek- 10 dnů

 možnost vyhrazen...
Zahájení § 38
 výzva 5 zájemcům - § 38 odst. 1
 uveřejnění
výzvy
na
profilu
zadavatele:
nová
jednoznačná formulace § 38 ...
Lhůty
 podání nabídek
– min. 15 dnů - § 39 odst. 3 písm. d)
– zahájeno odeslání výzvy - § 39 odst. 6, běh lhůty začíná
dn...
Kvalifikace
• výkladové stanovisko ÚOHS:
– http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/vykladovastanoviska-a-metodiky.html

• ob...
Kvalifikace
 výklad k formě prokázání:
– zadavatel si nemůže vyhradit předložení dokladů
místo ČP již v nabídkách

– form...
Kvalifikace
 výklad k předkládání dokladů před uzavřením smlouvy:
– nedoložení dokladů - zadavatel nevylučuje, vyzývá
dru...
Děkuji za pozornost
JUDr. Kristýna Tlustošová
kristyna.tlustosova@enovation.cz

 800 190 163
enovation@enovation.cz
www.e...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Výběrová řízení dle Zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

553 views

Published on

Prezentace pro veřejné a dotované zadavatele, kteří jsou povinni zadávat veřejné zakázky podle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Krok za krokem vás provedeme nejpoužívanějšími zadávacími řízeními a seznámíme vás s konkrétními příklady z praxe - jak správně postupovat v jednotlivých etapách a jak se vyvarovat problémů spojených s námitkovým řízením před ÚOHS.

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
553
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Výběrová řízení dle Zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

 1. 1. Vítejte na webináři „Výběrová řízení dle Zákona č. 137/2006 sb.“ V případě technických problémů s připojením prosím volejte na tel. číslo: 774 604 636
 2. 2. Představení společnosti eNovation s.r.o. • Dotační a grantové poradenství • Investiční pobídky • Veřejné zakázky • Audity, analýzy, studie • Event Management • Projekty za 10 mld. Kč, 95% úspěšnost
 3. 3. Právní úprava  zákon č. 137/ 2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů  prováděcí předpisy: např.:  nařízení vlády č. 77/ 2008, o stanovení finančních limitů pro účely ZVZ  vyhláška 133/2012 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona  vyhláška 232/2012 Sb., o podrobnosti rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky
 4. 4. Volba druhu zakázky  Zadavatel musí předem vědět, co chce poptávat, předmět veřejné zakázky: na dodávky, služby, stavební práce  Stanovení předpokládané hodnoty (průzkum trhu, oslovení potenciálních dodavatelů,…)  Volba druhu zakázky – Podle předpokládané hodnoty: • malého rozsahu • podlimitní • nadlimitní
 5. 5. Rozdělení VZ podle finančních limitů  VZ na dodávky a služby – zadavatelé dle § 2 odst. 2 písm. a) nebo b) VZMR 0 podlimitní VZ 1 000 000 Kč nadlimitní VZ 3 256 000 Kč  VZ na dodávky a služby – zadavatelé dle § 2 odst. 2 písm. c), d), odst. 3 VZMR 0 podlimitní VZ 1 000 000 Kč nadlimitní VZ 5 010 000 Kč  VZ na stavební práce VZMR 0 podlimitní VZ 3 000 000 Kč nadlimitní VZ 125 265 000 Kč
 6. 6. Druhy zadávacích řízení  Otevřené řízení (§ 27)  Užší řízení (§ 28) Zadávací řízení použitelná jen při naplnění zákonných podmínek:  Jednací řízení s uveřejněním (§ 29)  Jednací řízení bez uveřejnění (§ 34)  Soutěžní dialog (§ 35)  Zjednodušené podlimitní řízení (§ 38)
 7. 7. Otevřené řízení – postup zadavatele Předběžné oznámení Příprava zadávací dokumentace • Oznámení předběžných informací • Odůvodnění účelnosti • Příprava ZD • Příprava příloh (DSP, rozpočty,…) • Odeslání oznámení o zakázce Oznámení Lhůta pro podání nabídek • Rozesílání ZD • (dodatečné informace) • Přijímání nabídek
 8. 8. Otevírání obálek Posuzování a hodnocení nabídek Ukončení ZŘ Uveřejnění • Jednání komise pro otevírání obálek • Otevírání obálek • Posouzení nabídek • (vysvětlení nabídek) • Hodnocení nabídek • (vyloučení nabídek) • Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky • Uzavření smlouvy • Uveřejnění Oznámení o zadání zakázky • Oznámení o subdodávce
 9. 9. Postup zadavatele v otevřeném řízení 1. Předběžné oznámení (§ 86)  Jeho součástí musí být odůvodnění účelnosti  Uveřejnění ve Věstníku VZ a v Úředním věstníku EU (nadlimitní VZ)  Oznámení o zahájení zadávacího řízení NEJDŘÍVE 1 měsíc po zveřejnění předběžného oznámení
 10. 10. 2. Zadávací dokumentace (§ 44 a násl.)  Předmět zakázky: – Nutno jasně a přesně specifikovat, aby mohla být podána vhodná nabídka – POZOR na neoprávněné dělení veřejné zakázky!  Kvalifikace: – Kvalifikace musí bezprostředně souviset s předmětem veřejné zakázky (pouze doklady a informace, které se týkají předmětu zakázky)
 11. 11. – Od 1. 4. 2012 nelze požadovat ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady, certifikáty ISO a vše, co lze nahradit smluvními podmínkami – Potřeba nastavit tak, aby se účastnili „kvalifikovaní“ uchazeči a zároveň nebyl porušen § 6 zákona – Možnost prokazovat pomocí subdodavatelů
 12. 12.  Obchodní podmínky – DOPORUČENÍ – návrh smlouvy jako příloha ZD – Měly by obsahovat alespoň základní ustanovení (dodací, platební, servisní a záruční, sankční ujednání) – Dobře zvážit podrobnosti (příliš velký prostor pro vyjednávání)
 13. 13.  Hodnotící kritéria – Volba kritérií dle druhu a složitosti zakázky • Ekonomická výhodnost nabídky a nejnižší nabídková cena – U subjektivních dílčích hodnotících kritérií je potřeba vždy jasně a jednoznačně popsat, CO a JAK se bude hodnotit – NELZE za hodnotící kritérium stanovit smluvní podmínky (např. splatnost, výše sankcí)! – NEZAMĚŇOVAT kvalifikaci a hodnotící kritéria!
 14. 14.  Nezbytné části ZD – § 44 odst. 3 zákona – Dále: Místo a lhůta pro podání nabídek – Informace o otevírání obálek (IHNED po skončení lhůty pro podání nabídek) – Zákonná povinnost dle § 68, odst. 3 – Pokud je odůvodněno předmětem zakázky, pak požadavky na opatření k ochraně utajovaných informací – Podmínky a požadavky na zpracování nabídky
 15. 15. 3. Zahájení zadávacího řízení  Zahajuje se odesláním Oznámení o zakázce k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek a Úředním věstníku EU (nadlimitní)  V den uveřejnění zadavatel uveřejní alespoň textovou část ZD na profilu zadavatele, a to alespoň do konce lhůty pro podání nabídek  Do 3 dnů od uveřejnění ve Věstníku uveřejní na profilu Odůvodnění veřejné zakázky (viz § 156)
 16. 16. 4. Lhůta v průběhu zadávacího řízení  Lhůta pro podání nabídek: dle druhu ZŘ, § 39 zákona  Lhůta pro odeslání ZD (část nezveřejněnou na profilu) uchazečům: do 3 dnů od doručení žádosti  Lhůta pro zveřejnění dodatečných informací: doručení dodatečných informací max. 6 pracovních dnů před koncem lhůty pro podání nabídek, do 4 pracovních dnů odpovědět uchazeči a zveřejnit na profilu  Prodloužení lhůty pro podání nabídek: při změně zadávacích podmínek : – Běžné změny =„přiměřená“ lhůta – Podstatné změny = o celou původní délku – Upravuje § 40 odst.3
 17. 17. 5. Otevírání obálek  IHNED po skončení lhůty pro podání nabídek  Pokud je doručena pouze 1 nabídka, pouze se archivuje, neotvírat! Povinnost zrušit ZŘ  Veřejné pro uchazeče(bude jim sděleno: identifikační údaje uchazečů, nabídkové ceny, číselně vyjádřitelná hodnotící kritéria)  Pouze kontrola požadovaného jazyka a podpisu na návrhu smlouvy  Vyloučení uchazeče, jehož nabídka toto nesplňuje  Komise pro otevírání obálek  Protokol o otevírání obálek (§ 73)
 18. 18. 6. Posouzení kvalifikace (§ 59)  Možnost požadovat písemné objasnění předložených informací či dokladů prokazujících splnění kvalifikace v přiměřené lhůtě  Skutečnosti rozhodné pro splnění kvalifikace MUSÍ nastat ve lhůtě pro podání nabídek  Protokol o posouzení kvalifikace (§ 59, odst. 5)  Pokud se prokáže, že uchazeč nesplňuje kvalifikaci, následuje vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče
 19. 19. 7. Posouzení nabídek (§ 76)  Posuzuje se splnění zákonných požadavků, požadavků zadavatele a „přijatelnost“ nabídky  Možnost vyžádat si vysvětlení či doplnění (§ 68, odst. 3)  Mimořádně nízká nabídková cena (§ 77) –vyžádat písemné zdůvodnění, akceptují se pouze objektivní příčiny  Nesplnění některého z požadavků - vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče
 20. 20. 8. Hodnocení nabídek  Pouze v případě, že k hodnocení zbyla více než 1 nabídka (jinak zrušit ZŘ)  Hodnocení dle uvedeným v ZD hodnotících kritérií a způsobem  Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek (§ 80), možnost nahlédnutí všech uchazečů, jejichž nabídka byla hodnocena až do uzavření smlouvy
 21. 21. 9. Rozhodnutí a oznámení výběru nejvhodnější nabídky  Zadavatel na základě doporučení hodnotící komise rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky  Oznámení odešle max. do 5 pracovních dnů od rozhodnutí všem dotčeným uchazečům, jejichž nabídky nebyly s konečnou platností vyloučeny a byly hodnoceny  Náležitosti oznámení § 81 odst. 5
 22. 22. 10. Námitky (§ 110, § 111)  Lze podávat proti zadávací dokumentaci (do 5 dnů) či proti jakémukoliv úkonu zadavatele (do 15 dnů) • Zadavatel přezkoumá a do 10 dnů odešle vyrozumění (pokud ne, považují se námitky za zamítnuté) • Pokud nevyhoví, nesmí ve lhůtě 10 dní od doručení vyrozumění uzavřít smlouvu, v této lhůtě může stěžovatel podat návrh na přezkum k ÚOHS • Pokud je podán tento návrh, nesmí být uzavřena smlouva po dobu 45 dnů od doručení námitek
 23. 23. 11. Smlouva (§ 82)  Uzavřít až po lhůtách uvedených v bodu 10.  Musí být uzavřena v souladu s návrhem smlouvy obsaženým v nabídce uchazeče – NELZE měnit  Pokud není poskytnuta součinnost vítězného uchazeče, uzavře zadavatel smlouvu s uchazečem druhým v pořadí  Zákaz podstatných změn během realizace
 24. 24. 12. Písemná zpráva zadavatele  Písemná zpráva zadavatel (§ 85) – Podrobné informace o průběhu zadávacího řízení (zveřejnění, hodnocení, vyloučení,…) – Uveřejňuje se na profilu zadavatele do 15 dnů od uzavření smlouvy
 25. 25. Zjednodušené podlimitní řízení  veřejný zadavatel  dotovaný zadavatel - § 2 odst. 5  podlimitní VZ na dodávky a služby  stavební práce do 10 mil. Kč bez DPH
 26. 26. Výhody použití ZPŘ  Odpadají povinnosti: – předběžné oznámení - § 86 odst. 3 písm. a) – odůvodnění účelnosti - § 86 odst. 3 písm. a) – odůvodnění veřejné zakázky - § 156 odst. 6 písm. a)  Zahajuje se odesláním výzvy uchazečům  neodesílá se do Věstníku VZ oznámení o zahájení zadávacího řízení, odesílá se pouze Oznámení o výsledku zadávacího řízení a v případě zrušení zadávacího řízení i Oznámení o zrušení
 27. 27. Výhody použití ZPŘ  Kratší lhůta pro podání nabídek- 15 dnů  Kratší lhůta pro podání námitek- 10 dnů  možnost vyhrazeného práva zadavatele pro zveřejnění oznámení o vyloučení uchazeče a oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na profilu zadavatele, den zveřejnění je dnem doručení uchazečům  Zjednodušené prokazování kvalifikačních předpokladů
 28. 28. Zahájení § 38  výzva 5 zájemcům - § 38 odst. 1  uveřejnění výzvy na profilu zadavatele: nová jednoznačná formulace § 38 odst. 2  zákaz vyzývat opakovaně stejný okruh zájemců - § 38 odst. 3  povinnost přijmout nabídky i od nevyzvaných - § 38 odst. 5  náležitosti výzvy dle § 38 odst. 4: – – – – – – identifikační údaje zadavatele druh a předmět VZ zadávací dokumentace / podmínky přístupu k ZD lhůta a místo pro podání nabídek požadavky na kvalifikaci (mohou být v ZD) hodnotící kritéria (mohou být v ZD)
 29. 29. Lhůty  podání nabídek – min. 15 dnů - § 39 odst. 3 písm. d) – zahájeno odeslání výzvy - § 39 odst. 6, běh lhůty začíná dnem následujícím po dni zahájení  poskytování ZD (mimo části uveřejněné na profilu): – do 2 prac. dnů - § 48 odst. 2  žádost o dodatečné informace: – 5 pracovních dnů před koncem lhůty - § 49 odst. 1 – odpověď do 3 pracovních dnů - § 49 odst. 2
 30. 30. Kvalifikace • výkladové stanovisko ÚOHS: – http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/vykladovastanoviska-a-metodiky.html • obsah § 62 odst. 3- dokládání kvalifikace v ZPŘ – v nabídkách vždy ČP – doklady (originály či ověřené kopie) předkládá vždy uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva – nedoložení dokladů = neposkytnutí součinnosti dle § 82 odst. 4
 31. 31. Kvalifikace  výklad k formě prokázání: – zadavatel si nemůže vyhradit předložení dokladů místo ČP již v nabídkách – formulace ČP je na uchazeči, rozhoduje obsah – pokud uchazeč předloží v nabídce doklady místo ČP, zadavatel je akceptuje a posoudí dle obsahu
 32. 32. Kvalifikace  výklad k předkládání dokladů před uzavřením smlouvy: – nedoložení dokladů - zadavatel nevylučuje, vyzývá druhého (třetího) v pořadí – doporučení oznámit nedostatečnost předložených dokladů – možnost opětovné transparentnosti výzvy k doložení - zásada – doporučení stanovit přiměřenou lhůtu, aby byla dodržena lhůta pro uzavření smlouvy – pokud uchazeč předloží doklady již v nabídce, zadavatel je znovu nevyžaduje
 33. 33. Děkuji za pozornost JUDr. Kristýna Tlustošová kristyna.tlustosova@enovation.cz  800 190 163 enovation@enovation.cz www.enovation.cz

×