Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Нүднүүдийг нэгтгэх 2  Мауз 2 -оор  Нэгтгэх нүднүүдийг   сонгоноМауз 2
Нүднүүдийг нэгтгэх 3  Баллуураар Нэгтгэх нүднүүдийг  сонгоноTable tools Design
Нүдийг хуваах 1  split sell Хуваах нүдийг  сонгоно  Table tools   Layout            Баганы тоо      ...
Нүдийг хуваах 2  Мауз 2 -оор  Хуваах нүдийг   сонгоноМауз 2              Баганы тоо           ...
Нүдийг хуваах 3   Хуваах нүдийг   сонгоноTable tools     Зураасны Layout       хэлбэр           ...
Алхам 4 Өнгө загвар сонгоx                       Word Art stylesАль багана мөрийг   Бэлэн загвар- ...
Алхам 4 Өнгө загвар сонгоxАль багана мөрийг   Бэлэн загвар- stylesзагварт оруулахыг  Дэвсгэр өнгө – Shading   сонгоно...
Хүснэгтэнд бичвэр оруулахTable tools  Layout 
Хүснэгтийн нүдэнд текст оруулахдаа         Бичих         4 Ч и гл эл                  4 ...
Table буюу хүснэгт үүсгэх команд• Layout -> Text Direction – энэ команд нь текстийн хэвтээ болон босоо байрлалыг тодорхойл...
Үүсгэсэн хүснэгтийн шуурхай цэсэнд байрлах TABLEPROPERTIES  гэсэн  командаар  хүснэгтийн  шинжчанарыг тодорхойлно.
Table буюу хүснэгт үүсгэх команд• Table - хэсэгт хүснэгтийн байрлал• Column –баганын өргөнийн хэмжээг тохируулах• Row – мө...
Дасгал 1
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

нүднүүдийг нэгтгэх 2

711 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

нүднүүдийг нэгтгэх 2

 1. 1. Нүднүүдийг нэгтгэх 2 Мауз 2 -оор Нэгтгэх нүднүүдийг сонгоноМауз 2
 2. 2. Нүднүүдийг нэгтгэх 3 Баллуураар Нэгтгэх нүднүүдийг сонгоноTable tools Design
 3. 3. Нүдийг хуваах 1 split sell Хуваах нүдийг сонгоно Table tools Layout Баганы тоо Мөрийн тоо
 4. 4. Нүдийг хуваах 2 Мауз 2 -оор Хуваах нүдийг сонгоноМауз 2 Баганы тоо Мөрийн тоо
 5. 5. Нүдийг хуваах 3  Хуваах нүдийг сонгоноTable tools Зураасны Layout хэлбэр Харандаагаар зурж хуваах Зураасны Зураасны өнгө өргөн
 6. 6. Алхам 4 Өнгө загвар сонгоx Word Art stylesАль багана мөрийг Бэлэн загвар- stylesзагварт оруулахыг Дэвсгэр өнгө – Shadingтохируулна. Зураас шугам – Borders Өнг Эффект - Effect Гэрэл сүүдэр
 7. 7. Алхам 4 Өнгө загвар сонгоxАль багана мөрийг Бэлэн загвар- stylesзагварт оруулахыг Дэвсгэр өнгө – Shading сонгоно. Зураас шугам – Borders
 8. 8. Хүснэгтэнд бичвэр оруулахTable tools  Layout 
 9. 9. Хүснэгтийн нүдэнд текст оруулахдаа Бичих 4 Ч и гл эл 4 талаас авах зайг9 Байрлал Ах Ах А тохируулах х Ах
 10. 10. Table буюу хүснэгт үүсгэх команд• Layout -> Text Direction – энэ команд нь текстийн хэвтээ болон босоо байрлалыг тодорхойлно.• Layout -> Cell Margins – энэ команд нь хүснэгтийн нүдний хана болон текст хоорондын зайг тохируулна.
 11. 11. Үүсгэсэн хүснэгтийн шуурхай цэсэнд байрлах TABLEPROPERTIES гэсэн командаар хүснэгтийн шинжчанарыг тодорхойлно.
 12. 12. Table буюу хүснэгт үүсгэх команд• Table - хэсэгт хүснэгтийн байрлал• Column –баганын өргөнийн хэмжээг тохируулах• Row – мөрийн өндрийн хэмжээг тохируулах• Cell – нүдний тохиргоо. Нүдэндэх өгөгдлийн байрлал
 13. 13. Дасгал 1

×