Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Robotika a könyvtárban

219 views

Published on

Az Abacusan Stúdió képviseletében Klement Krisztina adott elő.
2019.01.31.
II. Mérföldkő Konferencia

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Robotika a könyvtárban

 1. 1. Keltsd életre A kis herceg kalandjait! Sugár Sára (Abacusan Stúdió) – mintaprogram fejlesztő Klement Krisztina (Abacusan Stúdió) – mintaprogram fejlesztés közreműködő Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek EFOP-3.3.3-VEKOP/16-2016-00001 Az én könyvtáram
 2. 2. Hogy kerül a cipő az asztalra? • Digitális történetmesélés • Szövegfeldolgozás • Kommunikációs készségek fejlesztése robotikával
 3. 3. Iskola és a könyvtáros együttműködése Iskola és könyvtáros együttműködése: • A tananyag feldolgozásában: • A program a már ismert szövegre épít, kapcsolódik annak iskolai feldolgozásához, elmélyíti a tanultakat • Foglalkozás-sorozat esetén a 3. modul első része megvalósítható iskolai keretek között is • A szervezésben • Csoport összeállítása (a pedagógus döntése szerint homogén vagy heterogén) • Javaslat a 3 fős csapatok kialakítására • Tanulók könyvtárba jutásának megszervezése
 4. 4. Robotika az Abacusan Stúdió megközelítésében
 5. 5. Fizikai, műszaki ismeretek gazdagítása Tapasztalat-gyűjtés, kísérletezés Tervezés- megvalósítás – hibakeresés Programozás oktatás Robotika az Abacusan Stúdió megközelítésében
 6. 6. Tehetségfelis- merés, -gondozás Fizikai, műszaki ismeretek gazdagítása Informatikai pályaorientáció Tapasztalat-gyűjtés, kísérletezés Tervezés- megvalósítás – hibakeresés Programozás oktatás Egyéni fejlődési utak Robotika az Abacusan Stúdió megközelítésében
 7. 7. Tehetségfelis- merés, -gondozás Fizikai, műszaki ismeretek gazdagítása Informatikai pályaorientáció Tapasztalat-gyűjtés, kísérletezés Önreflexió Tervezés- megvalósítás – hibakeresés Szociális kompetenciák fejlesztése Programozás oktatás Egyéni fejlődési utak Robotika az Abacusan Stúdió megközelítésében Együtt- működés Konszenzus- készség
 8. 8. Tehetségfelis- merés, -gondozás Algoritmikus gondolkodás fejlesztése Fizikai, műszaki ismeretek gazdagítása Manuális készségek fejlesztése Informatikai pályaorientáció Tapasztalat-gyűjtés, kísérletezés Önreflexió Tervezés- megvalósítás – hibakeresés Szociális kompetenciák fejlesztése Programozás oktatás Kifejezőkészség fejlesztése Kreativitás fejlesztése Egyéni fejlődési utak Robotika az Abacusan Stúdió megközelítésében Együtt- működés Érvelés- technika Konszenzus- készség Prezentációs technika
 9. 9. Tehetségfelis- merés, -gondozás Algoritmikus gondolkodás fejlesztése Fizikai, műszaki ismeretek gazdagítása Manuális készségek fejlesztése Informatikai pályaorientáció Tapasztalat-gyűjtés, kísérletezés Önreflexió Tervezés- megvalósítás – hibakeresés Szociális kompetenciák fejlesztése Programozás oktatás Kifejezőkészség fejlesztése Kreativitás fejlesztése Egyéni fejlődési utak Robotika az Abacusan Stúdió megközelítésében Együtt- működés Érvelés- technika Projektmunka Konszenzus- készség Prezentációs technika
 10. 10. Alapinformációk Mintaprogram címe: Keltsd életre A kis herceg kalandjait! • 5 napos nyári tábor vagy • 5 alkalmas foglalkozás sorozat Fejlesztési terület: digitális írástudás, algoritmikus gondolkodás, robotika, szövegértés Célcsoport: 4-6. osztályosok
 11. 11. A használt eszközcsomag
 12. 12. A projekt…
 13. 13. …működés közben
 14. 14. Alapadatok Modulok száma:5 Valamennyi modul időtartama: 4 óra 1. modul címe: Ismerkedés a robotokkal 2. modul címe: Irányítsunk robotot! 3. modul címe: Keltsük életre! 4. modul címe: A szereplők életre kelnek 5. modul címe: A mi kis hercegünk - projektzáró
 15. 15. Modulok részletes bemutatása 1. modul címe: Ismerkedés a robotokkal - Részcélkitűzések guruló robot mozgatása különböző irányokba DC motorok segítségével szervó motorok egyszerű programozása fény (LED-ek) programozása hang programozása, egyszerű dallam megszólaltatása - Fejlesztett kompetenciák digitális kompetenciák logikus, algoritmikus gondolkodás csoportban együttműködés önreflexió - Elvárt eredmények ismeri a robotok alapvető alkatrészeit meg tud építeni egyszerű robotokat ismeri a Scratch alapú programozási felületet képes egyszerű programok írására, azoknak a robotra történő rátöltésére
 16. 16. Modulok részletes bemutatása 2. modul címe: Irányítsunk robotot! - Részcélkitűzések Érzékelők felismertetése és tesztelése Nyomás-, hang-, infravörös-, fényérzékelővel irányított robot programozása Önálló feladatmegoldás - Fejlesztett kompetenciák digitális kompetenciák logikus, algoritmikus gondolkodás csoportban együttműködés, önreflexió tervezés-megvalósítás-tesztelés-hibakeresés-javítás munkamódszere - Elvárt eredmények ismeri az érzékelők és a vezérlés fogalmát ismeri az egyes céloknak megfelelő egyszerű érzékelőket ismeri az érzékelők kalibrálásának szerepét és folyamatát ismeri az érzékelők programozásához szükséges programozási eszközöket képes beavatkozásra reagáló robotok építésére és programozására
 17. 17. Modulok részletes bemutatása 3. modul címe: Keltsük életre! - Részcélkitűzések A regény jeleneteinek összegyűjtése, rendszerezése, értelmezése Csoportonként a feldolgozni kívánt szöveg részletes értelmezése Feladatterv elkészítése (tevékenységek és felelősök megjelölésével) Figurák, „díszletek”, hátterek megépítése - Fejlesztett kompetenciák - szövegértés - együttműködés - kreativitás - finommotorika - Elvárt eredmények feleleveníti, elmélyíti a Kis herceg c. művel kapcsolatos ismereteit mélyebb értelmezést tud adni a kiválasztott szövegrészletekhez képes egy összetett feladatot munkamegosztásos megvalósításhoz részekre bontani rendelkezik a csoportjára jutó részfeladat megoldására vonatkozó tervvel rendelkezik megépített figurákkal
 18. 18. Modulok részletes bemutatása4. modul címe: A szereplők életre kelnek - Részcélkitűzések a szöveg aprólékos és pontos értelmezése, logikai elemzése a robot viselkedésével visszaadja a szövegben olvasottakat a Studuino programozási környezet gördülékeny használata a megismert algoritmusok helyes alkalmazása és kombinálása új környezetben - Fejlesztett kompetenciák szövegértés kreativitás algoritmikus gondolkodás együttműködés, konszenzus készség, munkamegosztás érveléstechnika önreflexió - Elvárt eredmények a szövegben olvasott jelenetet megjelenítő, működő robotok, programok elmélyítik az 1. és 2. modul során szerzett ismeretek alkalmazása együttműködő készség fejlődése
 19. 19. Modulok részletes bemutatása 5. modul címe: A mi kis hercegünk - projektzáró - Részcélkitűzések a tanultak szintetizálása mások eredményes munkájának elismerése a robot helye a feldolgozott történetben, a kitűzött közös cél megvalósításához való hozzájárulás értékelése a közös munka értékelése - Fejlesztett kompetenciák szintetizáló készség prezentációs készség önreflexió - Elvárt eredmények elkészült „digitális bábszínház” projektzáró rendezvény a szülők, pedagógusok meghívásával a csoportok által készített robot bemutatása más csoportok által készített robot működésének megértése
 20. 20. Speciális tárgyi feltételek Tárgyi feltételek 1 csoporthoz (15-16 fő) • 8 db számítógép interneteléréssel, feltelepített Studuino programmal (ingyenesen letölthető) • 8 készlet Abacusan-ArTec Keltsd életre! felsős eszközcsomag
 21. 21. Miért az ArTeC robotok? • Arduino alaplap • Nagy variálhatóság (egyszerre akár 8 motor, 8 érzékelő) • Bővíthetőség (ArTeC és eredeti Arduino alkatrészekkel) • 20 féle színű építőkészlet • Gyors építhetőség • Scratch programozás • Érzékelőkre tesztelő felület • Japán legnagyobb taneszközgyártó cégétől • Folyamatos fejlesztés
 22. 22. Személyi feltételek, támogatás Személyi feltételek, szakmai támogatás Felkészítő képzés: • ArTeC robotika, Scratch programozás alapjai • Javasolt tematika sajátélmény alapú elsajátítása • Módszertani felkészítés Javasoljuk a képzés beemelését a programba, vagy a meghirdetett képzésekbe modulként beemelését Időtartam: 20 óra Online segédletek: letölthető programozási útmutató, tanári útmutató, oktató videók, építési útmutatók, programozási kártyák Mintaprojektek: https://artecrobot.hu/eszkozcsomagok/szovegertes-digitalis-tortenetmeseles/
 23. 23. Pedagógus továbbképzés • 30 órás akkreditált képzés • sajátélmény alapú • gyakorlatorientált • a javasolt tematika és módszertan párhuzamos megismerése • jó hangulat • közös játék 
 24. 24. Személyes mentorálás
 25. 25. Támogató weboldal

×