Tumregler FöR Ea 20090915

690 views

Published on

10 tumregler och 2 fallstudier för Enterprise arkitektur.

Published in: Business, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tumregler FöR Ea 20090915

 1. 1. 10 tumregler och 2 fallstudier om EA Jörgen Dahlberg Jörgen Dahlberg
 2. 2. Tumreglernas ABC <ul><li>10 viktiga tumregler för EA </li></ul><ul><li>Effekterna av att praktiserar dessa tumregler </li></ul><ul><li>Fallstudier där dessa tumregler använts </li></ul>
 3. 3. 10 viktiga tumregler <ul><li>Säkra hela organisationens engagemang </li></ul><ul><li>Avgränsa omfattningen </li></ul><ul><li>Använd metodik för att effektivisera genomförandet </li></ul><ul><li>Använd verktyg för att stödja genomförandet </li></ul><ul><li>Använd utbildning för att säkra genomförandet </li></ul><ul><li>Använd mätetal för att verifiera genomförandet </li></ul><ul><li>Skapa en funktionell metamodell </li></ul><ul><li>Kommunicera via modeller så enkelt som möjligt </li></ul><ul><li>Förvalta material, metodik och resurs </li></ul><ul><li>Tag hjälp för att komma på banan snabbt och rätt </li></ul>
 4. 4. De 10 tumreglerna och Gartners 10 fallgropar <ul><li>Säkra hela organisationens engagemang </li></ul><ul><li>Avgränsa omfattningen </li></ul><ul><li>Använd metodik för att effektivisera genomförandet </li></ul><ul><li>Använd verktyg för att stödja genomförandet </li></ul><ul><li>Använd utbildning för att säkra genomförandet </li></ul><ul><li>Använd mätetal för att verifiera genomförandet </li></ul><ul><li>Skapa en funktionell metamodell </li></ul><ul><li>Kommunicera via modeller så enkelt som möjligt </li></ul><ul><li>Förvalta material, metodik och resurs </li></ul><ul><li>Tag hjälp för att komma på banan snabbt och rätt </li></ul><ul><li>Fel arkitekt </li></ul><ul><li>Otillräckligt stöd </li></ul><ul><li>Verksamheten engageras inte </li></ul><ul><li>För teknisk EA </li></ul><ul><li>Beskrivande arkitektur </li></ul><ul><li>Arkitektjobbet görs mest i arkitektgruppen </li></ul><ul><li>Framgångar mäts/kommuniceras inte </li></ul><ul><li>Boxtänk </li></ul><ul><li>Styrning kommer för sent </li></ul><ul><li>För lite krut på kommunikation </li></ul><ul><li>Source: Gartner och CIO Sweden </li></ul>
 5. 5. Nr. 1 & 2 av de 10 tumreglerna <ul><li>Säkra hela organisationens engagemang </li></ul><ul><li>En sponsor från högsta ledningen </li></ul><ul><li>Etablera ett råd som kan ta beslut i arkitekturfrågor över verksamhetsgränser </li></ul><ul><li>Låt verksamhetsledare prioritera effekter de vill uppnå och strukturera EA leveranserna utifrån det </li></ul><ul><li>Det finns inte ”en” arkitekt </li></ul><ul><li>Avgränsa omfattningen (Partitionering) </li></ul><ul><li>Dela tidigt upp verksamhetens funktioner i områden (domäner) </li></ul><ul><li>Se till att partitioner på samma nivå är likvärdiga i komplexitet och relativ storlek </li></ul><ul><li>Markera i en enkel bild vilka områden som ska beröras i den aktuella situationen </li></ul>
 6. 6. Nr. 3 & 4 av de 10 tumreglerna <ul><li>Använd metodik för att effektivisera genomförandet </li></ul><ul><li>Civilt: TOGAF (öppen industristandard, lätt att utbilda, lätt att köpa stöd) </li></ul><ul><li>Miltär: MODAF </li></ul><ul><li>Annars finns också metoder från leverantörer av verktyg, utbildning och konsult </li></ul><ul><li>Använd verktyg för att stödja genomförandet </li></ul><ul><li>Repository </li></ul><ul><li>Modellering </li></ul><ul><li>Rapportering </li></ul><ul><li>Presentation (Powerpoint) </li></ul><ul><li>Projekthantering </li></ul><ul><li>Utveckling (vita tavlan, penna och papper, gula lappar, byggplast) </li></ul>
 7. 7. Nr. 5 & 6 av de 10 tumreglerna <ul><li>Använd utbildning för att säkra genomförandet </li></ul><ul><li>Utbilda alla intressenter och deltagare på rätt sätt </li></ul><ul><li>Utbilda och Certifiera arkitekterna </li></ul><ul><li>Informera Ledningsgrupper </li></ul><ul><li>Utbilda program- och projektledning i relationen mellan EA och program- och projektstyrning </li></ul><ul><li>Låt arkitekterna utbilda systemutvecklarna </li></ul><ul><li>Använd mätetal för att verifiera genomförandet </li></ul><ul><li>Koppla mätetalen för resultatet av EA till verksamhetens mätetal </li></ul><ul><li>Mät genomförandet av EA på grupp och individnivå </li></ul><ul><li>Använd externa mognadsmodeller som benchmarking för att ha externa referenser </li></ul><ul><li>Använd interna mognadsmodeller för att planera utvecklingen av EA </li></ul>
 8. 8. Nr. 7 & 8 av de 10 tumreglerna <ul><li>Skapa en funktionell metamodell </li></ul><ul><li>En som tar hänsyn till att annat finns och som EA behöver integrera med RUP, ITIL, TQM, ISO, BPM, SOA </li></ul><ul><li>Gör den inte mer komplex än nödvändigt </li></ul><ul><li>Luta er mot de referensmodeller som finns för branscher, verksamhetsområden, metoder m.m. </li></ul><ul><li>Kommunicera via modeller så enkelt som möjligt </li></ul><ul><li>Bra: Archimate, UML </li></ul><ul><li>Mindre bra: Rektanglar och pilar, en notation per modelltyp </li></ul><ul><li>Se till att era modeller (vyer) besvarar frågor som är viktiga </li></ul><ul><li>Förstå skillnaden mellan transformering och stegvis förfining av en modell </li></ul>
 9. 9. Nr. 9 & 10 av de 10 tumreglerna <ul><li>Förvalta material, metodik och resurs </li></ul><ul><li>Sätt allt material som officiellt kommer ur ert arbete med EA under formell förvaltning </li></ul><ul><li>Modeller förändras, personal förändras och metodik förändras men ert EA måste vara aktuellt </li></ul><ul><li>Tag hjälp för att komma på banan snabbt och rätt </li></ul><ul><li>Använd konsulter för att få igång arbetet </li></ul><ul><li>Skaffa en mentor eller coach för att hålla i gång arbetet </li></ul><ul><li>Det kan vara bra att ha någon som kan buffra problem som uppstår </li></ul><ul><li>Läs den litteratur som finns på området </li></ul><ul><li>Deltag i seminarier och konferenser </li></ul>
 10. 10. Effekterna av att praktiserar dessa tumregler <ul><li>Säkra hela organisationens engagemang </li></ul><ul><li>Avgränsa omfattningen </li></ul><ul><li>Använd metodik för att effektivisera genomförandet </li></ul><ul><li>Använd verktyg för att stödja genomförandet </li></ul><ul><li>Använd utbildning för att säkra genomförande </li></ul><ul><li>Använd mätetal för att följa upp effekter av genomförandet </li></ul><ul><li>Skapa en funktionell metamodell </li></ul><ul><li>Kommunicera via modeller så enkelt som möjligt </li></ul><ul><li>Förvalta material, metodik och resurs </li></ul><ul><li>Tag hjälp för att komma på banan snabbt och rätt </li></ul><ul><li>Enklare genomförande </li></ul><ul><li>Konsekvent genomförande </li></ul><ul><li>Levande information </li></ul><ul><li>Gladare personal </li></ul><ul><li>Lyckligare ledare </li></ul><ul><li>” Framtidssäkrat” </li></ul><ul><li>Billigare </li></ul><ul><li>Snabbare från idé till genomförande </li></ul>
 11. 11. Fallstudie 1 - Retail <ul><li>Organisation </li></ul><ul><li>En av Europas största distributörer av pharma, de har idag verksamhet inom retail utanför Sverige </li></ul><ul><li>Utmaningar </li></ul><ul><li>Har ingen tidigare erfarenhet av att arbeta med EA </li></ul><ul><li>Kort om tid och förlagt över sommarperioden </li></ul><ul><li>Insats </li></ul><ul><li>Under en period på fyra månader utveckla ett planeringsunderlag för att skapa en helt ny affär och verksamhet med en beräknad omsättning på 5 miljarder och 2 500 anställda </li></ul><ul><li>Resultat </li></ul><ul><li>Verifierad affärsstrategi, IT-roadmap, </li></ul><ul><li>Kartläggning av operativ modell, Kontakt etablerad med möjliga leverantörer, processer, information, applikation, organisation kartlagt. </li></ul><ul><li>Lärdomar </li></ul><ul><li>Alla inblandade måste kunna förstå modellerna </li></ul><ul><li>Det går att agera snabbt om viljan finns </li></ul><ul><li>Tumregler </li></ul><ul><li>Använd metodik för att effektivisera genomförandet </li></ul><ul><li>Kommunicera via modeller så enkelt som möjligt </li></ul><ul><li>Tag hjälp för att komma på banan snabbt och rätt </li></ul>
 12. 12. Fallstudie 2 – Offentlig sektor <ul><li>Organisation </li></ul><ul><li>En av Sveriges sju största städer. Omsätter över fem miljarder och består av 14 verksamheter, fem bolag med sammanlagt 12 000 anställda och över 130 000 kunder </li></ul><ul><li>Utmaningar </li></ul><ul><li>Har ingen tidigare erfarenhet av att arbeta med EA men duktiga på arbete med informationsarkitektur </li></ul><ul><li>Endast det yttersta målet är känt </li></ul><ul><li>Inblandning av politiker och tjänstemän </li></ul><ul><li>Insats </li></ul><ul><li>Ta fram och förankra delmål, plan och budget för att förflytta organisationen från en traditionell svensk kommun till en e-kommun. </li></ul><ul><li>Resultat </li></ul><ul><li>Delmål togs fram och en programstruktur sattes upp för att hantera den stora mängden förändringsprojekt. Budget och strategi förankrades på alla nivåer. EA etablerades som arbetssätt med egen budget och personal. </li></ul><ul><li>Lärdomar </li></ul><ul><li>Arkitektur kan skapa egna underlag för förändring om inte annat finns </li></ul><ul><li>Engagemang skapades genom förståelse </li></ul><ul><li>Tumregler </li></ul><ul><li>I det stora hela praktiserades alla 10 tumreglerna på detta fall </li></ul>
 13. 13. Kontaktinformation Jörgen Dahlberg Senior konsult Telefon: 0708-778045 E-post: jorgen.dahlberg@biner.se Web: http://www.biner.se

×