Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

урок 1

190 views

Published on

Література і культура

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

урок 1

 1. 1. Епіграф: Мистецтво — саме життя, і воно безсмертне. Оскар Уайльд
 2. 2. (лат. -«обробіток», «обробляти») — сукупність матеріальних та духовних цінностей,створених людством протягом його історії.
 3. 3. Матеріальна Культура Духовна Сукупність духовних Цінностей Наука Політика Філософія Література Мистецтво Релігія Мораль Педагогіка Сукупність матеріальних цінностей Предмети праці Засоби виробництва Результати праці
 4. 4. Мистецтво Скульптур а Театр Кіно Телебачення Хореографія Живопис Література Музика Архітектура Слово Зображення Об'ємне зображення Слово Рух Звук Зображення Слово Рух Звук Зображення Слово Рух Звук Зображення Рух Звук Об'ємне зображення
 5. 5. Архітектура (будівництво)
 6. 6. Театр (вид сценічного мистецтва)
 7. 7. Живопис (вид образотворчого мистецтва)
 8. 8. Скульптура (пластичне моделювання (ліпка))
 9. 9. Музика (мистецтво організації музичних звуків)
 10. 10. Хореографія (мистецтво танцю)
 11. 11. Література (мистецтво слова)
 12. 12. Кіно (галузь людської діяльності, яка полягає у створенні рухомих зображень)
 13. 13. Телебачення (передача зображень із звуковим супроводом на далекі відстані)
 14. 14. Роди і жанри літератури Епос Лірика Драма Байка Гімн Водевіль Билина Сонет Драма Легенда Ода Комедія Новела Пісня Мелодрама Нарис Романс Трагедія Повість Елегія Оповідання Вірш Роман Вірш у прозі Казка Епіграма Епопея Епітафія Ліро-епічні жанри: балада, поема, роман у віршах
 15. 15. Домашнє завдання 1. Виконати завдання в зошиті. Розкрийте роль книги в житті людини. Чи змінилося ставлення до творів художньої літератури в сучасному житті порівняно з минулим? Напишіть твір-мініатюру «Книга в житті моєї сім'ї». 2. Індивідуальні завдання. Підготувати повідомлення про історико-літературні епохи. По підручнику, за додатковими матеріалами підготувати виступи за темами: Античність, Середньовіччя, Відродження, Бароко, Класицизм, Просвітництв, Реалізм, Модернізм, Постмодернізм.

×