Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Vokal kord lezyonları

1,705 views

Published on

Vokal kord lezyonları

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

Vokal kord lezyonları

 1. 1. BENİGN VOKAL KORD LEZYONLARINA CERRAHİ YAKLAŞIM Prof. Dr. Enis Alpin Güneri Dokuz Eylül Üniversitesi KBB AD
 2. 2. Özelleşmiş Anatomi Lamina propria: epitel ile kas arasında VF vibrasyonundan sorumludur
 3. 3. Derin tabaka: vokal ligaman Kollajen lifler derinden yüzeye doğru artar Kollajen yoğunluğu nedeniyle skar Özelleşmiş Anatomi
 4. 4. Temel bilgiler Reinke: doğal diseksiyon planı Yüzeyel cerrahi yapmak lazım
 5. 5. Mukozal dalga İki kütle teorisi
 6. 6. 1. Ödematöz (en taze) 2. Ödematöz-anjiomatöz 3. Anjiomatöz 4. Anjiomatöz-hyalen 5. Hyalen (en matür) Marcotullio et al. Reinke aralığı değişiklikleri NODÜL POLİP
 7. 7. Tanı Doğru tanı → doğru tedavi
 8. 8. Tanı Bu lezyonu nasıl adlandırırsınız ?
 9. 9. Tanı Bu lezyonu nasıl adlandırırsınız ? Patolog: nodül
 10. 10. Lezyon sınıflaması 1- Morfoloji Fokal /Generalize 2- Stroboskopi: mukozal dalga Normal /minimal bozulma Belirgin bozulma /mukozal dalganın kaybı
 11. 11. Lezyon sınıflaması 3- Tedavi / ses istirahatine yanıt Düzelme veya şekil/ büyüklükte azalma Belirgin değişiklik yok 4- Operasyon sırasındaki bulgular Lezyonun VF içi yerleşimi/ fiziksel özellikleri Subepitelial: % 95 (mikroflebin hemen altı) Ligamentöz: daha derin yerleşimli
 12. 12. NODÜL POLİP KİST Görünüm Beyaz, simetrik, iğsi, sert Kırmızı-şeffaf, düzgün yüzey Şeffaf-sarı dolgunluk Yerleşim Ön- orta1/3 Ön 1/3 Ön 1/3 Kapanma Kum saati, posterior chink Düzensiz N’ e yakın Serbest kenar Hafif kaba Orta,ağır kaba N, hafif kaba Amplitüd ↓ ↓↓ ↓↓↓ Dalga N, ↓ N, ↑ ↓, (-) Vibrasyon (+) Kısmen, tam (-) Kısmen (-) VLS
 13. 13. VLS
 14. 14. SES LABORATUARI
 15. 15. Nodül pre/ postop
 16. 16. ELS Fonocerrahi Komitesi 1- VİBRATUAR HAREKETİ BOZAN LEZYONLARDA • Eksizyon – Nodül – Polip – Kist • İnsizyon ve aspirasyon – Reinke ödemi • Disseksiyon ogmentasyon – Sulcus • Koagülasyon / Vaporizasyon – Varis • İnsizyon ve stentleme – Web
 17. 17. 2- POZİSYON /GERİLİM BOZAN LEZYONLARDA • Augmentasyon – VF paralizisi • Enjeksiyon – Spazmodik disfoni • Eksizyon – Spazmodik disfoni – Tip 2 KGD ELS Fonocerrahi Komitesi
 18. 18. Hastadaki mevcut soruna göre • Mikrofonocerrahi • Enjeksiyon (kütlenin artırılması) • Tiroplasti (ozisyon ve gerilim değiştirme) FONOCERRAHİ
 19. 19. Operasyon zamanı Elektif Hasta ve hekim programına Ses terapisi ardından Mens öncesi haftada ø
 20. 20. Larengoskopi pozisyonu Uygun baş ve boyun pozisyonu temel Uygun pozisyon: Daha büyük larengoskop Görüş artar
 21. 21. Baş fleksiyonda Boyun ekstansiyonda Masanın başının eklemli olması Larengoskopi pozisyonu
 22. 22. Larengoskop Özel durumlar için özel dizayn Ossoff/ Pilling posterior komissür Holinger anterior komissür
 23. 23. Suspansiyon Omuz altı kullanılmamalı ! Doğru suspansiyon vektörü Dış bası kullanımı: bant ile anterior krikoide
 24. 24. Kol dayama Eller desteklenmeli, cerrahi bilekle yapılmalı !
 25. 25. Teleskoplar Zor bölgelerin muayenesi Ventrikül Anterior komissür Subgottis VF serbest kenarı
 26. 26. 00 300 700 1200
 27. 27. Hidrodiseksiyon Lezyon posterolateraline Hemostaz LP derin tabakalarını hasardan koruma
 28. 28. Yüksek büyütme
 29. 29. Yüksek büyütme
 30. 30. Yüksek büyütme
 31. 31. Yüksek büyütme
 32. 32. Özenli teknik Cup forseps+stripping → mikroflep cerrahisi Lezyon hariç tüm dokuların korunması
 33. 33. Özenli teknik Sabırlı olunmalı, acele ve telaş ø Kist cerrahisi: 1.5 saat Laser: alışkanlık yoksa kullanılmamalı
 34. 34. Özenli teknik Mini, makro, medial, lateral MİKROFLEP Hepsinde düşünce esasen aynı
 35. 35. MİKROFONOCERRAHİ • Mukoza koruma • Yüzeyel diseksiyon • Minimal LP trauması
 36. 36. Cerrahi Prensipler
 37. 37. MİKROFLEP
 38. 38. MİKROFLEP MEDİAL Lezyona yakın veya lezyon üzerine insizyon Mukoza lezyon üzerinden eleve edilir Lezyon derinden eleve edilir Lezyon alınır Mukoza yerine yatırılır
 39. 39. İnsizyon
 40. 40. Elevasyon
 41. 41. Liagamandan ayırma
 42. 42. Liagamandan ayırma
 43. 43. Lezyon / mukoza eksizyonu
 44. 44. Bitiş
 45. 45. MİKROFLEP LATERAL Daha lateral Fazla submukozal diseksiyon Postop katılık
 46. 46. Vokal nodül
 47. 47. Vokal nodül Mukozal dalga Amplitüdü: N, ↓
 48. 48. Vokal nodül - Cerrahi • Tartışmalı • Geçici midVF ödemi • Kalıcı traumatik fibrovasküler değişim • Preop yoğun ses terapisi • 2 x 3 ay
 49. 49. • Uzun süren lezyon • < % 5 olguda • Profesyonel • Çocuk Vokal nodül - Cerrahi
 50. 50. Vokal nodül - Cerrahi
 51. 51. Vokal nodül - Cerrahi
 52. 52. Vokal hemoraji
 53. 53. Polip Epitelial altı Jelatinöz / Hematom Lezyon üzeri Atrofik epitel / Keratoz
 54. 54. Polip Polip karşısında reaktif lezyon
 55. 55. Polip Mikroflep Mikroflep sonrası artan mukoza kesilir Düz makasla ! Kıvrık makasla kesilirse önde ve arkada fazla mukoza kalır (pot)
 56. 56. Polip Derin rezeksiyona engel olmak için lezyon tutup gerilerek eksize edilir
 57. 57. Polip Korunamayacak kötü mukoza Trunkasyon Enjeksiyon ø
 58. 58. Fibröz kitle Değişik isimler alır Tek/ nadiren çift taraflı Strob: mukozal dalga ↓↓↓ Ses terapisine yanıt ø
 59. 59. Fibröz kitle VF içinde beyazımsı gri amorf fibröz lezyon
 60. 60. Fibröz kitle Postop
 61. 61. Bilateral lezyon
 62. 62. Kist Ses terapisine yanıt ø Subepitelial: MD ↓ Ligamentöz: MD ↓↓↓
 63. 63. Kist Eksploratris kordotomi: Damar hattında kırılma !
 64. 64. Kist
 65. 65. Kist
 66. 66. Kist
 67. 67. Sakkuler Kist Anterior Lateral
 68. 68. Sakkuler Kist
 69. 69. Sakkuler Kist Postop
 70. 70. Larengosel
 71. 71. Reinke ödemi Sigara Düşük frekanslı, kaba, Yorulan, instabil ses Hava yolu tıkanıklığı Ca riski !
 72. 72. Reinke ödemi Semptomlar ve vokal fonksiyon gereksinimi değerlendirmesi Hava yolu sorunu varsa hızlı karar verme
 73. 73. Reinke ödemi Stripping ø Mikroflep: Lateral kordotomi
 74. 74. Reinke ödemi Ödem aspire edilir Mukoza yeniden örtülür ve sarkık mukoza fazlalığı kesilir
 75. 75. Reinke ödemi
 76. 76. Granulom Reflü, Öksürük Sesi kötü kullanım (KGD Tip 2 tarzı) Glottal yetmezlik (parezi, paralizi, skar, atrofi) Kompansasyon için çok sert kapanma
 77. 77. Granulom Entubasyon trauması ø daha zor tedavi
 78. 78. Granulom Antireflü ted Ses terapisi ile uzun izlem (ET sonrası oluşanlarda) Eksizyon+botox
 79. 79. Granulom
 80. 80. Lökoplazi
 81. 81. Sulcus vokalis
 82. 82. Sulcus vokalis
 83. 83. Sulcus vokalis
 84. 84. Sulcus vokalis
 85. 85. Sulcus vokalis
 86. 86. Papillom CERRAHİ Konservatif Yüzeyel Aşamalı
 87. 87. Papillom VF üzeri soğuk cerrahi VF dışı laser / debrider Yeni: PDL, Cidofovir; I3C
 88. 88. Perde • Konjenital –Subglottik stenoz • Akkiz
 89. 89. Perde • Aşamalı • Transservikal
 90. 90. Skar
 91. 91. Cerrahi sonrası Antireflü öneri / tedavi Ses istirahati Süre ? ( 3-14 gün)
 92. 92. Cerrahi sonrası 14 gün sonra stroboskopi: İyileşmişse normal ses kullanımı 3 gün sonra şarkı söyleme Postop ses terapisi: gerekli Şan terapisi: önemli
 93. 93. Enjeksiyon Yöntemleri
 94. 94. 18 g 27 g 1 mm
 95. 95. Enjekte edilen maddeler Madde Vokal ligamana göre yer Miktar Süre Vis koz ite İğne FDA Teflon L Tam Kalıcı ↓ 18  Sığır K L/M Fazla 6 ay ↑ 27  İnsan K L/M Fazla 6 ay ↑ 27-30  Cymetra VL laterali Fazla 6-9 ay ↓ 22  Fasya L/M Fazla 3 ay ↑ 18-22 NA Yağ L/M Fazla 3 ay ↑ 18-22 NA HAp VL laterali Fazla 24 ay ↓ 26  HA M Fazla 24 ay ↓ 26 
 96. 96. Yağ Enjeksiyonu
 97. 97. HA Kollajen Enjeksiyon
 98. 98. Ofiste TFL Enjeksiyon
 99. 99. Ofiste TFL Enjeksiyon
 100. 100. Ofiste TFL Enjeksiyon
 101. 101. Ofiste TFL Enjeksiyon

×