Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tsahim sudalgaa s2

302 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tsahim sudalgaa s2

 1. 1. Анализ Судалгаа 1 Би атаач, тэнэг, мангар хүмүүсийн хүрээлэлд байдаг төрд№ Овог Нэр Мэргэжил ажилсан Нас Хүйс жил a. тийм b.үгүй 1 0 Бүян ундрах Багш 6 29 эм 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 010 0 0 0 0 0 0 0 011 0 0 0 0 0 0 0 012 0 0 0 0 0 0 0 013 0 0 0 0 0 0 0 014 0 0 0 0 0 0 0 015 0 0 0 0 0 0 0 016 0 0 0 0 0 0 0 017 0 0 0 0 0 0 0 018 0 0 0 0 0 0 0 019 0 0 0 0 0 0 0 020 0 0 0 0 0 0 0 0 Нийт 0 0 Хуудас 1
 2. 2. Анализудалгаа 1 2 3 4 5 Орчны6хүмүүс Хүмүүстэй байх нь Орчны хүмүүс Би өөрийгөө намайг үзэн Би атаач, тэнэг, нада заримдаа тун Би бусдад муу юм надад атаархадаг, хүмүүсийн дунд ядаж үл мангар хүмүүсийн сайхан, заримдаа хэлүүлэхээргүй учраас тэд намагй ялгарч харуулахын тоогоод байгаа хүрээлэлд байдаг төвөгтэй хэцүү амьдрахыг хүсдэг үзэн яддаг хэрэггүй гэж үздэг юм шиг байдаг санагддаг a. Тийм a. Тийм a. Тийм a. Тийм a. Тийм b. Үгүй b. Үгүй b. Үгүй b. Үгүй b. Үгүй 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 Хуудас 2
 3. 3. Анализ Би хүмүүстэй Бусад харилцахдаа Орчны6хүмүүс 7 8 Хүмүүс надад 9 10 11 12 13 Би хүмүүстэй хүмүүсээс хэлсэн ярьсан Хүмүүсийн намайг үзэн сайн муу Би их хурдан Би орчны ямар ч нөхцөл надад тавих хийсэн дунд байхдаа ядаж үл хандаж байгааг муудаад түүн хүмүүсээс байдалд анхаарал зүйлийнхээ зөв би хурдантоогоод байгаа мэдэрч ойлгодог шигээ хурдан хөндий байхыг амархан учраа халамжыг би бурууг их ядарч юм шиг учраас тэдэнд ч эвлэрдэг хичээдэг олдог бүхнээс удаан цочирдог санагддаг тэгж ханддаг чухалчилдаг эрэгцүүлж боддог a. Тийм a. Тийм a. Тийм a. Тийм a. Тийм a. Тийм a.Тийм b. Үгүй b. Үгүй b. Үгүй b. Үгүй b. Үгүй b.үгүй 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 Хуудас 3
 4. 4. Анализ Орчны хүмүүс 13 14 намайг ямар 15 16 17 18 19 Би хөрш айлаа Намайг хүмүүс Би орчны нэгэн зүйлд танихгүй ямар хуурдаг учраас хүмүүсээс хардаж ч хүмүүс би байнга 0 0 0хөндий байхыг сэрдээд байдгийг болгоомжтой хичээдэг байгаа юм шиг сонирхдоггүй байдаг надад санагддаг a. Тийм a. Тийм a. Тийм b. Үгүй b. Үгүй b. Үгүй b. Үгүй 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Хуудас 4
 5. 5. Анализ19 20 21 220 0 0 0 Блош хаяг 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Хуудас 5
 6. 6. Анализ 23 24 25 26 27 28 29 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Хуудас 6
 7. 7. Анализ290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Хуудас 7
 8. 8. График Судалгааны нэгтгэлАсуулт 1: Би атаач, тэнэг, мангар хүмүүсийн хүрээлэлд байдаг Судалгаанд оролцсон нийт a. тийм b.үгүй 0 0 0 1 0.9 0.8 0.7 a. тийм 0.6 b.үгүй 0.5 0 0 0.4 0.3 0.2 0.1 0Асуулт 2: Орчны хүмүүс надад атаархадаг, учраас тэд намагй үзэн яддаг Судалгаанд оролцсон нийт a. Тийм b. Үгүй 0 0 0 1 0.9 0.8 0.7 a. Тийм 0.6 b. Үгүй 0.5 0 0 0.4 0.3 0.2 0.1 0Асуулт 3: Хүмүүстэй байх нь нада заримдаа тун сайхан, заримдаа төвөгтэй хэцүү байд Хуудас 8
 9. 9. График Судалгаанд оролцсон нийт a. Тийм b. Үгүй 0 0 1 1 0.9 0.8 0.7 a. Тийм 0.6 b. Үгүй 0.5 0 0 0.4 0.3 0.2 0.1 0Асуулт 4: Би өөрийгөө хүмүүсийн дунд ялгарч харуулахын хэрэггүй гэж үздэг Судалгаанд оролцсон нийт a. Тийм b. Үгүй 0 0 1 1 0.9 0.8 0.7 a. Тийм 0.6 b. Үгүй 0.5 0 0 0.4 0.3 0.2 0.1 0Асуулт 5: Би бусдад муу юм хэлүүлэхээргүй амьдрахыг хүсдэг Судалгаанд оролцсон нийт a. Тийм b. Үгүй 0 1 0 Хуудас 9
 10. 10. График 1 0.9 0.8 0.7 a. Тийм 0.6 b. Үгүй 0.5 0 0 0.4 0.3 0.2 0.1 0Асуулт 6: Орчны хүмүүс намайг үзэн ядаж үл тоогоод байгаа юм шиг санагддаг Судалгаанд оролцсон нийт a. Тийм b. Үгүй 0 0 1 1 0.9 0.8 0.7 a. Тийм 0.6 b. Үгүй 0.5 0 0 0.4 0.3 0.2 0.1 0Асуулт 7: Би хүмүүстэй ямар ч нөхцөл байдалд амархан учраа олдог Судалгаанд оролцсон нийт a. Тийм b. Үгүй 0 0 1 Хуудас 10
 11. 11. График 1 0.9 0.8 0.7 a. Тийм 0.6 b. Үгүй 0.5 0 0 0.4 0.3 0.2 0.1 0Асуулт 8: Бусад хүмүүсээс надад тавих анхаарал халамжыг би бүхнээс чухалчилдаг Судалгаанд оролцсон нийт a. Тийм b. Үгүй 0 0 0 1 0.9 0.8 0.7 a. Тийм 0.6 b. Үгүй 0.5 0 0 0.4 0.3 0.2 0.1 0Асуулт 9: Хүмүүс надад сайн муу хандаж байгааг мэдэрч ойлгодог учраас тэдэнд ч тэгж ха Судалгаанд оролцсон нийт a. Тийм b. Үгүй 0 1 0 Хуудас 11
 12. 12. График 1 0.9 0.8 0.7 a. Тийм 0.6 b. Үгүй 0.5 0 0 0.4 0.3 0.2 0.1 0Асуулт 10: Би их хурдан муудаад түүн шигээ хурдан эвлэрдэг Судалгаанд оролцсон нийт a. Тийм b. Үгүй 0 1 0 1 0.9 0.8 0.7 a. Тийм 0.6 b. Үгүй 0.5 0 0 0.4 0.3 0.2 0.1 0 Хуудас 12
 13. 13. График10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Хуудас 13
 14. 14. График10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Хуудас 14
 15. 15. График109876543210 Хуудас 15
 16. 16. График 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 010 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Хуудас 16
 17. 17. График 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0Хуудас 17
 18. 18. График 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0Хуудас 18
 19. 19. График 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0Хуудас 19
 20. 20. График 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0Хуудас 20
 21. 21. График 10 9 8 7 6 Column K Column L 5 Column M 4 Column N 3 2 1 0 Row 139 Row 140 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0Хуудас 21
 22. 22. График 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0109876543210 Хуудас 22
 23. 23. График 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0Хуудас 23
 24. 24. График 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0Хуудас 24
 25. 25. Графикы нэгтгэлн хүрээлэлд байдаг 0 0 0 0ас тэд намагй үзэн яддаг 0 0 0 0заримдаа төвөгтэй хэцүү байдаг Хуудас 25
 26. 26. График 0 0 0 0улахын хэрэггүй гэж үздэг 0 0 0 0й амьдрахыг хүсдэг 0 0 0 0 Хуудас 26
 27. 27. Графикд байгаа юм шиг санагддаг 0 0 0 0д амархан учраа олдог 0 0 0 0 Хуудас 27
 28. 28. Графикмжыг би бүхнээс чухалчилдаг 0 0 0 0лгодог учраас тэдэнд ч тэгж ханддаг 0 0 0 0 Хуудас 28
 29. 29. Графикэ хурдан эвлэрдэг 0 0 0 0 Хуудас 29
 30. 30. ГрафикХуудас 30
 31. 31. ГрафикХуудас 31
 32. 32. ГрафикХуудас 32
 33. 33. ГрафикХуудас 33
 34. 34. ГрафикХуудас 34
 35. 35. ГрафикХуудас 35
 36. 36. ГрафикХуудас 36
 37. 37. ГрафикХуудас 37
 38. 38. ГрафикХуудас 38
 39. 39. ГрафикХуудас 39
 40. 40. ГрафикХуудас 40
 41. 41. ГрафикХуудас 41
 42. 42. 1 Цахим с Сурагчдын орчин тойронтОвог Нас 29Нэр Бүян ундрах Хүйс эмАсуулт 1: Би атаач, тэнэг, мангар хүмүүсийн хүрээлэлд байдаг a. тийм b.үгүйАсуулт 2: Орчны хүмүүс надад атаархадаг, учраас тэд намагй үзэн яддаг a. Тийм b. ҮгүйАсуулт 3: Хүмүүстэй байх нь нада заримдаа тун сайхан, заримдаа төвөгтэй хэцүү байдаг a. Тийм b. ҮгүйАсуулт 4: Би өөрийгөө хүмүүсийн дунд ялгарч харуулахын хэрэггүй гэж үздэг a. Тийм b. ҮгүйАсуулт 5: Би бусдад муу юм хэлүүлэхээргүй амьдрахыг хүсдэг a. Тийм b. ҮгүйАсуулт 6: Орчны хүмүүс намайг үзэн ядаж үл тоогоод байгаа юм шиг санагддаг Хуудас 42
 43. 43. 1 a. Тийм b. ҮгүйАсуулт 7: Би хүмүүстэй ямар ч нөхцөл байдалд амархан учраа олдог a. Тийм b. ҮгүйАсуулт 8: Бусад хүмүүсээс надад тавих анхаарал халамжыг би бүхнээс чухалчилдаг a. Тийм b. ҮгүйАсуулт 9: Хүмүүс надад сайн муу хандаж байгааг мэдэрч ойлгодог учраас тэдэнд ч тэгж ханддаг a. Тийм b. ҮгүйАсуулт 10: Би их хурдан муудаад түүн шигээ хурдан эвлэрдэг a. Тийм b. ҮгүйАсуулт 11: Би хүмүүстэй харилцахдаа хэлсэн ярьсан хийсэн зүйлийнхээ зөв бурууг их удаан эрэгцүүлж б a.Тийм b.үгүйАсуулт 12: Хүмүүсийн дунд байхдаа би хурдан ядарч цочирдог a. Тийм b. ҮгүйАсуулт 13: Би орчны хүмүүсээс хөндий байхыг хичээдэг a. Тийм b. ҮгүйАсуулт 14: Хуудас 43
 44. 44. 1 Би хөрш айлаа танихгүй ямар ч хүмүүс байдгийг сонирхдоггүй a. Тийм b. ҮгүйАсуулт 15: Орчны хүмүүс намайг ямар нэгэн зүйлд хардаж сэрдээд байгаа юм шиг надад санагддаг a. Тийм b. ҮгүйАсуулт 16: Намайг хүмүүс хуурдаг учраас би байнга болгоомжтой байдаг a. Тийм b. Үгүй Хуудас 44
 45. 45. 1Хуудас 45
 46. 46. 1ахим судалгаарчин тойронтойгоо хандах хандлага 29 Мэргэжил Багш эм төрд ажилсан жил 6 Хариулт а Хариулт аэй хэцүү байдаг Хариулт b Хариулт b Хариулт a Хуудас 46
 47. 47. 1 Хариулт b Хариулт b Хариулт анд ч тэгж ханддаг Хариулт a Хариулт aууг их удаан эрэгцүүлж боддог Хариулт a Хариулт a Хариулт a Хуудас 47
 48. 48. 1 bиг надад санагддаг a a Хуудас 48
 49. 49. 1Хуудас 49
 50. 50. 1Хуудас 50
 51. 51. 1Хуудас 51
 52. 52. 1Хуудас 52
 53. 53. 1Хуудас 53

×