Conveyor Drive
Chapter 1 Control Specification and Programming
Control Objective
Operate the conveyor according to the sen...
Chapter 3 Tips for Program Confirmation
1 Press [PB1] (X20) on the operation panel.
Result >> A part is supplied from the ...
Дамжуулагчын удирдлага
1-р хэсэг: Тохируулагын техникийн үзүүлэлт ба программ программ

1)

2)
3)
4)
5)
6)

Удирдлагын хэс...
Үр дүн:Дээрхи дамжуулагч баруун тийш шилжих ба дунд дамжуулагчсйн
хэсэг шилжинэ.
3) Үйл ажиллагаа энэ хэсгийг Sensor (X1)м...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Fx bie daalt tugsuu1

202 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Fx bie daalt tugsuu1

  1. 1. Conveyor Drive Chapter 1 Control Specification and Programming Control Objective Operate the conveyor according to the sensor data. Control Specifications The following operation should be performed in this unit. Study the required specifications and then create the program and confirm the operation. 1) When [PB1] (X20) on the operation panel is pressed, Supply command (Y7) for the robot is turned ON if the robot is at Starting point (X5). When [PB1] (X20) is released, Supply command (Y7) is latched on until the robot returns to the Starting point (X5). 2) When Sensor (X0) detects a part, Upper conveyor forward (Y0) is set ON. 3) When Sensor (X1) detects a part, Middle conveyor forward (Y2) is set ON and Upper conveyor forward (Y0) stops. 4) When Sensor (X2) detects a part, Lower conveyor forward (Y4) is set ON and Middle conveyor forward (Y2) stops. 5) When Sensor (X3) detects a part, Lower conveyor forward (Y4) stops. 6) When Sensor (X3) is set ON, Supply command (Y7) for the robot is turned ON and a new part is supplied if the robot is at Starting point (X5). CAUTION • In this exercise, write the program on the assumption that only one part is put on the conveyor at a time. • An advanced program is required to control two or more parts. This program is beyond the scope of this exercise. Chapter 2 Tips for Writing the Program CAUTION Click the ladder program area to enable operation. The title bar will turn blue. Key operations are not enabled when the title bar and menu items are grayed out. 1 Click the [Edit Ladder] button on the remote control. 2 Input a program. 3 Press the [F4] key to convert the program. 4 Select "Online" - "Write to PLC" in the ladder program area to write the program to the PLC.
  2. 2. Chapter 3 Tips for Program Confirmation 1 Press [PB1] (X20) on the operation panel. Result >> A part is supplied from the robot. 2 Operation when Sensor (X0) detects a part Result >> The upper conveyor moves to the right and the part is carried to the middle conveyor. 3 Operation when Sensor (X1) detects a part Result >> The middle conveyor moves to the right and the part is carried to the lower conveyor. The middle conveyor stops. 4 Operation when Sensor (X2) detects a part Result >> The lower conveyor moves to the right and the part is carried to the tray. The lower conveyor stops. 5 After Sensor (X3) detects a part and the robot has returned to Starting point (X5), the next part is supplied. In order to repeat operation checks, the screen should be initialized by clicking the [Reset] button on the remote control.
  3. 3. Дамжуулагчын удирдлага 1-р хэсэг: Тохируулагын техникийн үзүүлэлт ба программ программ 1) 2) 3) 4) 5) 6) Удирдлагын хэсэг: Дамжуулгад тохирсон мэдрэгчийн өгөгдлийг боловсруулах Удирдлагын нөхцөл: Энэ нэгжийн нь үйлдлийн системийг даган гүйцэтгэдэг. Техникийн үзүүлэлтэд заавал суралцаад программыг шинээр бичиж үйлдлийн системийг баталгаажуулах ёстой. Дэлгэц дээрх үйлдлийн системийг [PB1] [X20] дарагдсанаар, (Y7) дээр командыг биелүүлснээр (X5) робот асаж, ажиллахад бэлэн болно. [PB1] [X20] салгагдсанаар (Y7) дахь команд робот ажиллах хүртэл түгжигдсэн байх болно. (X0) хэсэгт мэдрэгч мэдрэхэд, (Y0) дээд талын дамжуулагч идэвхжинэ. (X1) хэсэгт мэдрэгч мэдрэхэд, дунд талын (Y2)мэдрэгч идэвхжих ба дээд талын дамжуулагч (Y0) зогсоно. (X2) хэсэгт мэдрэгч мэдрэхэд, доод талын (Y4) идэвхжинэ. Дунд талын (Y2) зогсоно. (X3) хэсэгт мэдрэгч мэдрэхэд, доод талын (Y4) зогсоно. (X3) мэдрэгч идэвхжихэд, (Y7) команд роботыг идэвхжүүлэх ба (X5) дээр робот ажиллах болно. Анхааруулга: Энэ жишээ нь зөвхөн нэг хэсэг дэх таамаглалын программ бичин дамжуулагч дээр тухайн цагтаа л ажиллах болно. Эхний программ нь 2 эсвэл түүнээс дээших удирдлагад зайлшгүй хэрэгтэй. Түүнээс гадна энэ программ нь энэ дасгал ажилд хамаарах болно. 2-р хэсэг:Программ бичхийн тулд дохио өгнө Анхааруулга: Операторыг идэвхжүүлэхийн тулд талбайн программын ладдер дарна. Түлхүүр оператор идэвхжээгүй үед гарчигийн хэсэг ба цэсний хэсэг саарал болно. 1) 2) 3) 4) Удирдлагын хэсгийн [Edit Ladder] товч дээр дарна. Программд орно. [F4] дарж программыг хөрвүүлнэ. Талбайн "Online" - "Write to PLC" хэсэгт дарж PLC-д программ бичнэ. 3-р хэсэг: Программ баталгаажуулах дохионууд 1) Ажлын тавцангынхаа [PB1] (X20)товчлуур дээр дарна Үр дүн: Роботын хэсэгт тэжээл өгнө. 2) Үйл ажиллагаа энэ хэсгийг Sensor (X0)мэдрэх үед
  4. 4. Үр дүн:Дээрхи дамжуулагч баруун тийш шилжих ба дунд дамжуулагчсйн хэсэг шилжинэ. 3) Үйл ажиллагаа энэ хэсгийг Sensor (X1)мэдрэх үед Үр дүн:Дунд дамжуулагч баруун тийш шилжих ба доод дамжуулагчийн хэсэг шилжинэ. Дунд дамжуулагч зогсоно. 4) Үйл ажиллагаа энэ хэсгийг Sensor (X1)мэдрэх үед Үр дүн: Доод дамжуулагч баруун тийш шилжих ба тэвшний хэсэг шилжинэ. Доод дамжуулагч зогсоно. 5) Дараа нь Sensor (X3)энэ хэсгийг хайх ба робот буцаад Starting point (X5), дараа нь хэсэг нь нийлнэ. Удирдлагын хэсгээс [Reset]товчыг дарж үйл ажиллагааг дахин давтах замаар анхны утгыг өгнө.

×